Anni Rajaniemi

Olen iloinen ja positiivinen terveys-, liikunta- ja opetusalan osaaja Oulusta. Olen nuorempana valmentautunut ja kilpaillut pitkään yleisurheilun (lajina pituushyppy) parissa ja edelleen urheilulla ja terveillä elämäntavoilla on iso rooli elämässäni. Minua on aina kiinnostanut suuresti ihmisen fyysinen ja psyykkinen terveys, liikunta ja ravitsemus sekä se, että miten ne ovat yhteyksissä toisiinsa ja millaisia vaikutuksia niillä on yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Haluankin omalta osaltani lisätä ihmisten tietoisuutta elintapojen terveysvaikutuksista yksilö- ja yhteisötasolla.

Alkuperäiseltä koulutukseltani olen terveydenhoitaja ja tällä hetkellä opiskelen Oulun Yliopistossa terveystieteiden opettajaksi. Yliopisto-opintojen ohella olen opiskellut myös muita terveyteen, liikuntaan, ravitsemukseen sekä valmentamiseen liittyviä tutkintoja ja opintokokonaisuuksia. Intohimonani onkin itseni kehittäminen jokaisella elämän osa-alueella ja koenkin olevani elinikäinen opiskelija ja uuden oppija. Pyrkimyksenäni on, että opetukseni perustuisi uusimpaan tieteellisesti tutkittuun tietoon ja haluankin jatkuvasti päivittää ja pitää ajantasalla omaa ammattitaitoani. Haluan innostaa myös opiskelijoita jatkuvaan itsensä kehittämiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun, mutta samalla myös kriittisyyteen erilaisten tietolähteiden tarkastelemisessa. Kouluttajana olen innostava ja motivoiva ja pyrin huomioimaan opiskelijat yksilöllisesti. Pidän erittäin tärkeänä avointa ja kannustavaa oppimisilmapiiriä ja teen opetustyötä aidosti suurella sydämellä uskoen työn merkityksellisyyteen.