Anu Kangasniemi


Anu Kangasniemi on taustakoulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri ja psykologi. Hänellä on ollut voimakas kiinnostus liikunta-, terveys- ja urheilupsykologiaa kohtaan koko hänen uransa ajan ja Anu onkin määrätietoisesti kouluttautunut näihin aiheisiin yhä pidemmälle. Viimeisimpänä tutkintona Anu suoritti psykologian tohtorin tutkinnon vuonna 2015, jonka ohessa hän pätevöityi myös terveyspsykologian erikoispsykologiksi. Lisäksi Anu on sertifioitu urheilupsykologi.

Anu on toiminut erilaisissa liikunta- ja psykologian alan tehtävissä vuodesta 2001 alkaen. Työkokemusta on ehtinyt kertyä niin opetus- kuin terveydenhuollon alalta sekä asiantuntija-, tutkimus- ja kehittämistehtävistä. Tällä hetkellä Anu työskentelee osa-aikaisesti Liikunnan ja Kansanterveyden edistämissäätiössä LIKESissä ja psykologina sekä asiantuntija- ja koulutustehtävissä Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy:ssä. Anun väitöskirjatyö käsitteli fyysisesti aktiivisemman elämäntavan edistämistä arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan avulla.

Anua voisi luonnehtia avoimeksi ja ihmisläheiseksi. Hän on kiinnostunut oppimaan koko ajan uutta. Henkilökohtaisena missiona hänellä onkin edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä levittää käyttäytymisen muutosta tukevia vaikuttavia menetelmiä liikunta-, terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisille. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lisäksi urheilupsykologia on lähellä Anun sydäntä. Hän toimii urheilupsykologina lähinnä paikallisten urheilijoiden kanssa, mutta valmennettaviin kuuluu myös etävalmennuksessa olevia kilpa- ja huippu-urheilijoita. Anu kokee tärkeäksi myös sen, että psyykkinen valmennus saadaan luontevaksi osaksi muuta urheilua ja siksi hän haluaakin omalla työpanoksellaan levittää tutkimukseen pohjautuvia menetelmiä eteenpäin.

Anu on rakentanut Trainer4You:lle Psyykkinen valmentaja -koulutuksen, jotta oleellinen osaaminen siirtyisi ammattilaisille käyttöön ilman lukuisten vuosien opiskelua. Koulutus yhdistää ja kiteyttää yhteen liikunnan, terveyden edistämisen ja urheilupsykologian. Anu kouluttaa itse Jyväskylässä ja hänen kouluttamansa ja johtamansa koulutustiimi vastaa koulutuksen toteuttamisesta Espoossa ja Oulussa.

Anu Kangasniemi