Personal training on valmentamista

Personal training on
valmentamista.
Lihasten
Tapojen
Terveyden
Ihmisten

Personal training voi asiakkaan tavoitteista riippuen olla joko kokonaisvaltaista elintapavalmennusta tai hyvinkin spesifin ominaisuuden kehittämiseen tähtäävää suorituskykyvalmennusta. Personal trainerin roolikin voi vaihdella tukijasta piiskuriin, rinnalla kulkijasta perseelle potkijaan ja kädestä pitäjästä suunnan näyttäjään.  

Personal trainerin tehtävänä voi siis olla yhtä lailla niin lihasten, mielen, tapojen, palautumisen, ravitsemuksen, kuin terveydenkin valmentaminen. Tavoitteena on aina asiakkaan auttaminen osaavammaksi ja omatoimisemmaksi liikkujaksi. Se, miten paljon personal trainer osaa, on toisarvoista verrattuna siihen, miten hyvin hän saa asiakkaansa oppimaan. Personal training onkin parhaimmillaan ihmisen valmentamista itsenäisemmäksi, omatoimisemmaksi, fiksummaksi ja taitavammaksi liikkujaksi, joka kykenee kantamaan vastuun omasta hyvinvoinnistaan sekä auttamaan myös lähipiiriään terveyttä edistävien valintojen tekemisessä.

Personal training on
lihasten
valmentamista.

Personal trainereiden tyypillisin asiakas on lihaskunnon kehittämiseen tähtäävä henkilö. Kuntokeskukset ovatkin edelleen ylivoimaisesti suurin personal trainereiden työllistäjä ja pt:n tyypillisin valmennusympäristö. Juuri tästä syystä sekä median luoman, hieman virheellisen mielikuvan takia, personal training mielletäänkin usein lähes yksinomaan kuntosalilla tapahtuvaksi kehonmuokkausvalmennukseksi.

Lihaskuntoharjoitteluun liittyvät tavoitteet voivat painottua suorituskyvyn eli kestovoiman, maksimivoiman tai nopeusvoiman kehittämiseen. Lihaskuntoharjoittelulla voidaan myös muokata kehoa painonhallintaan, kiinteytymiseen tai lihasmassan hankintaan tähtäämällä. Lisäksi lihaskuntoharjoittelu on mitä parhainta terveysliikuntaa, jolla on positiiviset vaikutuksensa tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien, joidenkin syöpien, osteoporoosin sekä tuki- ja liikuntaelin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Personal trainerin kanssa treenaaminen on tuloksekkaampaa.

Tiedelehti Journal of Strength and Conditioning Research julkaisi tammikuussa 2014 tutkimuksen, jossa selvitettiin millaisen hyödyn asiakas saa personal trainerin ohjauksesta lihaskuntoharjoittelussa. Tutkimuksessa oli mukana 34 miestä, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Puolet treenasivat kolme kuukautta kuntosalilla personal trainerin ohjaamana ja puolet samalla ohjelmalla omatoimisesti. Personal trainerin ohjauksessa yhden toiston maksimitulos penkkipunnerruksessa parani 44 prosentilla, omatoimisesti vain 19 prosentilla. Jalkaprässissä ykkösmaksimi parani personal trainerin ohjauksessa 38 prosenttia ja omatoimisesti 25 prosenttia. Tutkimus osoitti selkeästi sen, että kuntosaliharjoittelu koulutetun personal trainerin ohjaamana tuo merkitsevästi paremmat tulokset, omatoimiseen harjoitteluun verrattuna.

Etenkin harjoittelun alkuvaiheessa personal trainerin rooli on merkittävä, jotta asiakas omaksuu oikeaoppiset suoritustekniikat. Liikeradoiltaan puhtaiden liikkeiden opettaminen kerralla oikein onkin huomattavasti helpompaa, kuin pahimmillaan vahingollisten, väärien tekniikoiden poisopettaminen sekä tekniikoiden korjaaminen. Osaava personal trainer varmistaa, että asiakas aloittaa harjoittelun turvallisesti ja maltillisen nousujohteisesti.

Personal trainerin tuki on merkittävää myös kokeneemmankin harjoittelijan kohdalla. Lihaskuntohrajoittelun ammattilaisena personal trainer luo asiakkaalle pitkän tähtäimen ohjelmoinnin, jossa otetaan huomioon nousujohteisesti tehostuvat treeniohjelmat, riittävät ja tarpeen mukaiset ärsykkeen vaihtelut sekä erilaiset harjoittelun tehokeinot. Näin personal trainer voi auttaa asiakasta selättämään harjoittelun tasannevaiheen sekä ottamaan uusia steppejä kehityksessä. Salilla voi joko vain käydä, tai siellä voi käydä tekemässä näkyviä ja tuntuvia tuloksia!

Personal training on
psyykkistä
valmentamista.

Personal training on kuitenkin paljon muutakin kuin ainoastaan fyysistä valmentamista. Ihmiset voivat usein perusteiden tasolla tietää, miten pitäisi liikkua ja syödä, mutta tämä tieto ei vain siirry käytäntöön, ei sitten millään. Voidaankin päätellä, että tiedon ja sen käytäntöön siirtämisen välillä on psyykkisiä tekijöitä, jotka rajoittavat tavoitetilaan pääsyä. Ja juuri tässä tiedon muuttamisessa teoiksi on personal trainerilla suuri rooli.

Personal trainer auttaa psyykkisen valmennuksen avulla valmennettavaa näkemään sisäiseen maailmaansa ja antaa tukea sieltä käsin toimimiseen. Psyykkisen valmennuksen avulla valmennettavalle opetetaan tarpeellisia mentaalisia taitoja, kuten arvojen kirkastamista, tavoitteiden asettamista, läsnäoloa, rentoutumista, keskittymistä ja kestävää motivaatiota.

Opettamalla psyykkisiä taitoja valmennettavalle, personal trainer pääsee myötäelämään tämän oivalluksia, kun valmennettava oppii käsittelemään tavoitteitaan, parantaa todennäköisyyksiään päästä niihin ja voi elää oman näköistään elämää.

Pelkkä tieto ei saa meitä muuttamaan asioita, vaan meidän tulee saada tunteet muutoksen puolelle ja ymmärtää toiminnan sisäiset ajurit, jotta tapoja voidaan muuttaa pysyvästi.

Personal trainingissa pyritään psyykkisen valmennuksen avulla saamaan liikunta ja terveellinen ruokavalio luonteviksi osaksi arjen rutiineja. Tavoitteena on saada aktiivisuus ja terveelliset valinnat yhtä luontevaksi osaksi arkea kuin hampaiden pesu aamulla. Se edellyttää maltillisen nousujohteista tekemistä, autonomian ja kyvykkyyden kokemuksia sekä sitä, että valmennettava löytää sisäisen motivaationsa ja ymmärtää, että hänellä on vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Personal trainerilla on ainutlaatuinen mahdollisuus olla tarjoamassa näitä kokemuksia ja oivalluksia asiakkaalle. Personal training onkin fyysisen valmennuksen lisäksi myös mielen valmentamista, sillä muutos tehdään aina ensin ajattelussa ja vasta sen jälkeen käyttäytymisessä.

Personal training on
tapojen
valmentamista.

Personal trainerin puoleen käännytään useimmiten silloin, kun halutaan muuttaa jotain itsessään tai käyttäytymisessään. Mikäli henkilö haluaa saada muutoksen aikaiseksi, tulee hänen muuttaa jotain, mitä hän tekee päivittäin. Totuttujen tapojen muuttaminen ei tapahdu hetkessä ja usein tähän muutosprosessiin tarvitaan ulkopuolista tukea.

Tapojen muuttaminen ei myöskään ole helppoa. Muutos vaatii aikaa, malttia ja riittävästi oikeaan suuntaan otettuja, pieniä askelia. Personal trainerin tehtävänä onkin auttaa asiakasta määrittämään itselleen motivoiva sekä sopivin ponnistuksin saavutettava, merkityksellinen tavoite. Personal trainer kannustaa valmennettavaa arvotyöskentelyyn, sillä mikäli asetettu tavoite kytkeytyy henkilön perimmäisiin arvoihin, on sitoutuminen ja näin ollen myös pysyvyys huomattavasti kestävämmällä pohjalla. Personal trainerin laatimat harjoitusohjelmat sekä ravitsemus- ja arkiliikuntaohjeet tähtäävät nimenomaan rutiinien muuttamiseen. Siksi onkin tärkeää, että valmennettavan kanssa lähdetään liikkeelle riittävän vaatimattomista ponnistuksista ja edetään muutosten suhteen maltillisen nousujohteisesti.

Kun liikunta ja muut hyvinvointia edistävät ponnistukset ovat oikein mitoitettuja, muuttuu ”täytyy lähteä liikkumaan -fiilis” lähes huomaamatta ”saan liikkua -tuntemukseksi”.

Asiakasta on myös hyvä valmistaa tuleviin repsahduksiin, sillä niitä tulee väistämättä eteen jokaiselle. Armollinen ja hyväksyvä suhtautuminen toimii parhaiten, silloin kun sen rinnalla muistutetaan hyvinvointiin sidoksissa olevista perimmäisistä arvoista. Joka kauppareissulla ostettu suklaapatukka ei olekaan ihan ok juttu, kun sitä peilataan haluun näyttää terveen ja hyvinvoivan aikuisen mallia omalle jälkikasvulle. Kun liikunta ja muut hyvinvointia edistävät ponnistukset ovat yhdessä personal trainerin kanssa mitoitettu oikein, muuttuu ”täytyy lähteä liikkumaan -fiilis” lähes huomaamatta ”saan liikkua -tuntemukseksi”. Silloin ollaan kuljettu jo hyvän matkaa oikealla polulla ja eletty hyvän aikaa uuden, liikunnallisemman minän elämää.

Personal training on
terveyden
valmentamista

Personal training ei ole ainoastaan terveiden asiakkaiden kuntovalmennusta, sillä joka toisella työikäisellä suomalaisella on jokin elintapasairaus tai ainakin kohonnut riski sairastumiseen.

Suomalaisten yleisimpiä terveysongelmia ovat mm. diabetes ja liikapainoisuus. Diabetesta sairastaa jo yli puoli miljoonaa ja työikäisistä suomalaisista yli kaksi miljoonaa henkilöä on liikapainoisia. Ongelma ei kuitenkaan ole pelkästään ylipaino, vaan sen mukanaan tuomat liitännäissairaudet, joista kakkostyypin diabeteksen lisäksi vakavimpia ovat kohonnut verenpaine, kohonnut kolesteroli, valtimonkovettumatauti ja lopulta sepelvaltimotauti.

Suurin osa suomalaisten työyhteisöjen sairauspoissaoloista johtuu tuki- ja liikuntaelinongelmista. Selkä-, polvi- ja olkapäävaivat sekä muut tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat tänä päivänä ylivoimaisesti eniten sairauspoissaolopäiviä. Lepo ja liiallinen varovaisuus yleensä vain hidastavat toipumista. Sen sijaan ongelmaan voidaan vaikuttaa huomattavasti enemmän aktiivisilla valinnoilla ja liikunnallisilla elintavoilla.

Personal trainerin luokse saattaa hakeutua valveutuneita asiakkaita, jotka ovat itse aktiivisia ja tunnistavat kaipaavansa apua esimerkiksi painonpudotuksessa. Toisaalta asiakkaita saattaa tulla myös esimerkiksi työterveyslääkärin vastaanotolta, jossa lääkäri ja asiakas ovat katsoneet elintapamuutoksen olevan paras keino kohentaa henkilön oloa. Personal trainer onkin mitä oivin apu ennaltaehkäisemässä terveydessä tapahtuvia epätoivottuja muutoksia. Yhteistyössä lääkärin ja fysioterapeutin kanssa personal trainer voi olla myös mukana asiakkaan kuntouttavassa harjoittelussa.

Personal training on
ravinto-
valmentamista.

Se mikä sopii toiselle, ei välttämättä toimi kolmannelle. Ruokavalio, jos jokin, on hyvin henkilökohtainen asia. Sopivan ruokavalion löytäminen ilman apua voi joskus olla hankalaa ja esteeksi muodostuu monesti seurannan puute, kyvyttömyys seurata muutoksia objektiivisesti, omat uskomukset sekä tiedon ja lähdekritiikin puute. Yksikin näistä tekijöistä voi jo riittää pilaamaan hyvän alun, jos kukaan ei ole tukemassa ja kannustamassa jatkamaan.

Ravintovalmennukseen erikoistunut personal trainer on erinomainen valinta ravitsemusmuutoksen tukihenkilöksi. Hän toteuttaa seurannan, auttaa suunnittelemaan sopivia aterioita, kannustaa matkalla, on yhteydessä, tarjoaa tietoa ja kertoo mistä sitä löytää, varmistaa riittävän ravintoaineiden saannin ja kuuntelee ongelmatilanteissa.

Personal trainer auttaa asiakasta tunnistamaan vaikeat tilanteet, tekemään tietoisia päätöksiä ja pääsemään irti tunnesyömisestä. Tavoitteena onkin nimenomaan saada rentoutta ruokailuun ja oppia syömään normaalisti eli riittävästi sekä monipuolisesti. Personal trainerin tehtävänä on usein sekä neuvoa ravitsemuksen perusteissa, että opettaa joustavaa, hyväksyvää sekä rentoa suhtautumista syömiseen, jota eivät pienet repsahdukset ja lipsahdukset horjuta. Juuri siinä ravintovalmennukseen erikoistuneen personal trainerin tuki on parhaimmillaan.  

Personal training on
ihmisen
valmentamista.

Hyvä valmentaja voi auttaa henkilöä saamaan todellisen potentiaalinsa esiin, kun hän oppii lisää itsestään. Psyykkisen valmennuksen kautta voidaan auttaa henkilöä havaitsemaan mikä estää, tai on estänyt, häntä pääsemästä tavoitteisiinsa sekä rakentamaan toimivampia mentaalisia malleja ja näkemään, millaista potentiaalia hänestä löytyy. Asiakkaan itsetuntoa voidaankin parantaa jo sillä, että häntä opetetaan huomaamaan itsessään enemmän hyviä kuin huonoja piirteitä, ja sitä kautta arvostus itseään ja usko omia kykyjä kohtaan kasvaa. Ollakseen hyvä valmentaja/ personal trainer, onkin henkilön tunnettava erityisen hyvin yksi henkilö – nimittäin itsensä!

Hyvä valmennus lähteekin valmentajan hyvästä itsetuntemuksesta ja elämänhallintataidoista eli siitä, että hän tunnistaa omat vahvuutensa, tietää kuka on ja mitä tavoittelee.

Jotta voit ansiokkaasti valmentaa muita, Sinun täytyy kyetä valmentamaan onnistuneesti myös itseäsi.

On myös tärkeää, että personal trainer ymmärtää itse, miksi hän arvostaa tiettyjä asioita ja mitkä asiat ovat tehneet hänestä sellaisen kuin hän on. Et voikaan antaa toisille ihmisille asioita, joita sinulla itselläsi ei ole. Sen vuoksi valmentajan kannattaa pysähtyä aika ajoin itsetutkiskelun äärelle ja rakentaa valmennuksensa vahvuuksiensa varaan sekä täydentää omaa osaamistaan hyvillä verkostoilla sekä kumppaneilla.

Personal trainerin tehtävänä voi siis olla yhtä lailla niin lihasten, mielen, tapojen, palautumisen, ravitsemuksen, kuin terveydenkin valmentaminen. Valmennus voi olla asiakkaan tavoitteista riippuen kokonaisvaltaista tai hyvinkin spesifiä, tiettyyn aiheeseen kohdistuvaa valmennusta. Personal trainerina voit erikoistaa omaa osaamistasi mielenkiintosi ja vahvuuksiesi mukaan.

Materiaaleja

Huippuvalmentaja Erkka Westerlundin video itsensä tuntemisesta vie Sinut tämän teeman ytimeen:

Voit kuunnella luennon myös kätevästi podcastina.