Pallo pyörähti, ja päivä vaihtui Budapestissa.

”No pain, no gain – our industry has been so stupid!” Näin avasi kuntosalilaitteita valmistavan yrityksen italialainen edustaja puheenvuoronsa viitaten edeltävän päivän keskusteluihin liikunnan vaikutuksista terveysmuuttujiin, jotka liikunta-ala on osittain itse peittänyt kovatehoisempaan harjoitteluun liittyvien mielikuvien varjoon.

Totta tosiaan. “Ei kipuu, ei hyötyy” ei raa’an datan valossa pidä alkuunkaan paikkaansa, mikäli tarkastelukohteeksi otetaan liikunnan terveysvaikutukset. Konferenssin toinen päivä starttasikin hyvin pitkälti edellisen päivän inaktiivuuskeskusteluiden jälkihöyryistä.

Photo credit: EHFA/EREPS
Photo credit: EHFA/EREPS

Workshoppien myötä yhtenäiseksi tavoitteeksi kautta linjan iskostettiin terveydenhuollon ja liikunta-alan toimijoiden yhtenäisempi kommunikointi ja toiminta. Käytäntöön viemiseksi, päätettiin tulevan vuoden konferenssiin kutsua edustusta myös terveydenhuollon sektorilta verkostoitumista ja yhteistyömahdollisuuksia silmällä pitäen.

Koulutustahoja ajatellen kaikki edellytykset keskinäiselle verkostoitumiselle olivat jo tänä vuonna mallillaan, ja varsinkin jenkkiosasto ACE:n ja NCSF:n johdolla oli varsin avointa avaamaan koulutusjärjestelmänsä toimintamalleja, sekä oman maansa erityispiirteitä.

American Council of Excercise:n varapresidentti Graham Melstrand kertomassa delegaatiollemme mihin suuntaan PT-koulutukset jenkkilässä ovat menossa. Personal trainereiden määrän odotetaan USA:ssa kasvavan 24% nykyisestä vuoteen 2022 mennessä.
American Council of Excercise:n varapresidentti Graham Melstrand kertomassa delegaatiollemme, mihin suuntaan personal training ja koulutukset ovat jenkkilässä menossa. Personal trainereiden lukumäärän odotetaan USA:ssa kasvavan 24 % nykyisestä vuoteen 2022 mennessä.
Photo: HHUF

Erityisesti korvissa resonoi Miamin yliopiston tohtori Brian Biagiolin maininta siitä, että useat ko. yliopiston lääketieteelliseen koulutukseen valmistavan pre-medicine  -koulutusohjelman opiskelijoista päättävät nelivuotisen ohjelman läpikäytyään suorittaa personal trainer -sertifioinnin ja työllistää itsensä personal trainerina, lääketieteelliseen jatkamisen sijaan. Nelivuotinen premed-vaihe kinesiologian laitoksella keventää opiskelijan lompakkoa “The U”:ssa yhteensä noin 200 000 taalan verran, joten täysin ilmaisesta ”personal trainer -koulutuksesta” ei ole kyse.

Brian Biaglio
Brian Biaglio (Miamin yliopisto & NCSF). Copyright: EHFA/EREPS

“How do we merge increased competency and professionalism with getting everybody active?”
—Brian Biaglio

Eniten keskustelua viimeisen konferenssipäivän esityksistä herätti kuitenkin Fitness Industry Technology Council:n Bryan O’Rourken teknologiaorientoitunut demonstraatio siitä, miten teknologiat muovautuvat jatkuvasti enemmän osaksi ihmisten arkea ja tulevat pakottamaan myös liikunnan ja terveydenhuollon palveluita tarjovat tahot sopeutumaan muutokseen. (Bryanin presentaatiossaan käyttämät slaidit alla.)

“We are already in a new era of great opportunity. We have to look through the lens of the future to understand what is going on.”
—Bryan O’Rourke

Kokonaisuudessaan iloisinta oli huomata koko paikalle kerääntyneen väen puhuvan, maantieteellisistä rajoista huolimatta sitä legendaarista “samaa kieltä”, sekä todella pyrkivän luomaan alalle globaalia verkostoa ja standardointia yhtenäistämään monia tällä hetkellä toisistaan irrallaan olevia käytäntöjä. Jonkinlaisia järjestelmällisiä toimintamalleja liikunta-ala valmennuksen ammattilaisineen tulee tulevina vuosina tarvitsemaan, valmistautuessaan ottamaan vastaan alati kasvavaa liikuntapalveluita tarvitsevien joukkoa.

Tiivistetysti listattuna, työnsarkaa seuraaville vuosille tulevat varmasti tuomaan:

  1. Inaktiivisuusongelma ja sen helpottaminen liikunta-alan toimijoiden voimin.
  2. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja liikunnan sekä sairaanhoidon toimijoiden parempi verkottuminen keskenään.
  3. Terveyttä väestötasolla edistävä ravitsemus.
  4. Kehittyvien teknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here