LähiTapiolan yhteyspäällikkö Kai Saarinen vastaa aloittelevan personal trainerin kysymyksiin vakuutusturvasta.

Aloittelevan personal trainerin päässä pyörii monenlaisia kysymyksiä, kuten vakuutusturva ja siihen liittyvät vahingonkorvausvastuukysymykset: Millaisia vakuutuksia treenarina tarvitsen? Pitääkö minun huolehtia asiakkaidenkin vakuuttamisesta? Mikä on YEL, ja miten valittava yhtiömuoto vaikuttaa suositeltaviin vakuutuksiin? Mitä vakuutukset maksavat ja missä vaiheessa vakuutusasiat täytyy viimeistään pistää kuntoon?

Päätin kaivaa kerralla vastaukset edellisiin kysymyksiin, ja otin yhteyttä Keskinäisen Vakuutusyhtiö LähiTapiolan yhteyspäällikkö Kai Saariseen. Vastaukset kysymyksiini tipahtivat mieheltä kuin apteekin hyllyltä. Ohessa Kain vakuuttavia vastauksia.

Kai, missä vaiheessa aloittelevan personal trainerin tulisi miettiä omaa sekä asiakkaan vakuutusturvaa?

 – Aloittavan yrittäjän on hyvä miettiä vakuutusturvaansa yritystoiminnan alussa, jo ennen yhdenkään sopimuksen allekirjoitusta. Esimerkiksi oikeusturvavakuutuksessa on kahden vuoden karenssi riidoille, joiden peruste on alkanut ennen vakuutuksen voimassaoloa.

Miten sitten on eri yhtiömuotojen laita, miten eri yhtiömuoto (Tmi vas. Oy) vaikuttaa vakuutuksiin?

– Yhtiömuodoilla on jonkin verran vaikutusta verovähennyksiin, mutta vakuutuksellisesti eri yhtiömuotojen välillä ei niinkään ole eroja. Niitä onkin lähinnä lakisääteisten tuotteiden sovittamisessa, mutta tästä pystymme kertomaan tarkemmin asiakastapaamisissa.

Mikä sitten on vastuuvakuutus ja millaisten vahinkojen varalle se on otettava?

 – Vastuuvakuutus on esine- ja henkilövahinkojen varalle otettava vakuutus tilanteita varten, joista vakuutuksen ottaja on vastuuvelvollinen. Tämä edellyttää, että kyseessä on huolimattomuus ja tuottamus, sillä törkeä huolimattomuus ja laiminlyönti on rajattu tästä pois.

Mitkä vakuutukset ovat lakisääteisiä, mitä lakisääteisyys tarkoittaa, ja mitkä ovat vapaaehtoisia?

– Yrittäjälle itselleen lakisääteinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Maksun määräytymisperuste on työtulo, personal trainerin keskiarvo on noin 15 000 €/työtulo. YEL-vakuutus kerryttää vanhuuseläkettä 1,5–4,5 % työtulosta ja on Kelan sairauspäivärahan peruste. Päivärahan suuruus on keskiarvoltaan noin 800 €/kk.

– Työntekijöille lakisääteisiä vakuutuksia ovat työntekijän eläkevakuutus (TyEL) ja lakisääteinen tapaturmavakuutus (LTV). TyEL-maksu määräytyy maksettavan palkan mukaan ja LTV palkan, sekä ammattinimikkeen mukaan.

– Vapaaehtoisia ovat sitten eri tilanteisiin otettavat vakuutukset. Yrittäjälle tyypillisimpiä ovat Yrittäjän tapaturmavakuutus, joka korvaa työ- ja vapaa-aikana sattuvia tapaturmia, sekä sairauskuluvakuutus. Sairaskuluvakuutus on tärkeä, koska yrittäjälle on välttämätöntä päästä nopeasti ja vaivattomasti hoitoon ja takaisin töihin. Ratkaisuiden mitoittamisessa asiantuntijamme auttaa ja ehdottaa tilanteisiin sopivat ratkaisut.

Asiakasta kannattaa varmasti ohjeistaa hankkimaan oma liikuntatapaturmat kattava vakuutus, vai voiko treenarin vakuutus kattaa myös asiakkaan vahingot valmennustapaamisen aikana?

– Personal trainerin kannattaa ehdottomasti ohjeistaa omaa asiakastaan ottamaan tapaturmavakuutuksen tai vastaavan, joka kattaa vahingot kuntosaliharjoittelussa. Vastuuvakuutuksella ei välttämättä voida suojautua sellaisilta vahingoilta, jotka liittyvät esimerkiksi asiakkaan terveydentilaan. Taustalla täytyy olla huolimattomuus ja tuottamus (pl. törkeä huolimattomuus).

Mitä vakuutuksia tarvitaan aloitusvaiheessa, mitä jos perustetaan ns. personal trainer -studio, ja mitä jos aikeissa on oman kuntosalin perustaminen?

– Ihan ensimmäisenä kannattaa hoitaa kuntoon vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ennen kuin tekee esimerkiksi vuokrasopimusta (tms). Näin varmistetaan vakuutuksen voimassa olo mahdollisissa riitatilanteissa.

 – Yrittäjän kannattaa laittaa henkilövakuutukset kuntoon, koska yrittäjä on yrityksen tärkein voimavara. Yrittäjän varassa voi olla myös perheen elättäminen joko kokonaan tai osittain. Tämä on hyvä ottaa huomioon vakuutuksia otettaessa. Koneille ja laitteille vakuutukset kannattaa ottaa sitten harkinnan sekä tarpeen mukaan.

Mitä vakuutuspaketit suunnilleen maksavat?

– Tätä asiaa avaa varmasti parhaiten esimerkkitapaus, joten tässäpä sellainen: Personal trainer yrittäjä on iältään noin 30-vuotias ja hänen ansiotulonsa ovat 3 000 €/kk, liikevaihto on saatu noin 50 000 €:n tasolle, hänellä on vuokratilat, muttei juurikaan omia laitteita ja vakuutettavia välineitä. Yrittäjälle on tapaturman varalta tärkeää varmistaa tulotason säilyminen, nopea hoitoon pääsy ja liiketoiminnan jatkuvuus. Ratkaisu olisi tämän näköinen (summat vuosimaksuja):

  • YEL keskiarvon mukaan 2 633 €
  • Yrittäjän tapaturmavakuutus 490 €
  • Sairauskuluvakuutus 270 €
  • Ohimenevä työkyvyttömyysvakuutus 300 €
  • Toiminnan vakuutus, sisältäen vastuuvakuutuksen, oikeusturvavakuutuksen ja liiketoiminnan keskeytymisen henkilövahingon takia 476 €
  • Vuosimaksut olisivat esimerkin mukaan yhteensä 4 169 € (vakuutustoiminta on ALV-vapaata, joten summaan ei lisätä ALV:ia)

– LähiTapiolassa toimintamalli on kuitenkin sellainen, että jokaiselle räätälöidään henkilökohtaisesti omaan tilanteeseen sopivat ratkaisut. Kaikissa vakuutusasioissa teitä on auttamassa Teemu Pietiläinen (teemu.pietilainen@lahitapiola.fi), johon voi ottaa yhteyttä tarvittaessa! Teemu tuntee liikunta-alan ja auttaa mielellään.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here