Pohtiessasi Personal trainer –koulutukseen osallistumista, kannattaa sinun tehdä huolellista vertailua, sillä pt –koulutusohjelmien sisällöt, opetus- ja lähiopetusmäärät sekä läpäisyvaatimukset voivat vaihdella hyvinkin paljon. Valitsemalla kouluttajaksesi auktorisoidun koulutusorganisaation (APT), varmistat samalla sen, että koulutus täyttää kansalliset ja kansainväliset laatu- ja laajuusstandardit. Näin ollen lisenssilläsi on edelleen sama arvo, vaikka koulutustahosi lopettaisi toimintansa tai haluaisit työskennellä ulkomailla. Lisäksi tulevat asiakkaasi sekä työnantajasi voivat varmistua osaamisestasi löytäessään tietosi APT- ja EREPS –rekistereistä.

Auktorisoidun personal trainer –koulutustalon valitsemalla varmistat myös sen, ettet osallistu ”kirjekurssille”, sillä koulutuksen laajuus on minimissään 650 opiskelutuntia, josta standardien mukainen tuntimäärä käytetään käytännön harjoituksiin. Personal training onkin asiakkaan muutospyrkimyksiä tukevaa valmennustyötä, jota ei voida opiskella pelkästään, tai edes pääosin, verkon kautta.

Todenna osaamisesi APT- ja EREPS –rekistereihin hakeutumalla

APT kortti
Auktorisoitu personal trainer -kortti

Suomalaisen auktorisointiprosessin (APT) läpäisseitä koulutusorganisaatioita, joita Suomessa on tällä hetkellä yhdeksän, yhdistää se, että ne tuottavat kansalliset standardit täyttävää koulutusta. Niiden koulutus täyttää siis yhteneväiset laatu- ja laajuusstandardit, mutta muuten jokaisella koulutustalolla on omat persoonalliset vahvuutensa, filosofiansa sekä asiantuntijatiiminsä. Sen vuoksi kannattaakin tutustua huolellisesti eri koulutustahojen kotisivuihin, koulutussisältöihin, kouluttajiin, koulutuspalautteisiin sekä mahdolliseen materiaalipankkiin. Niiden pohjalta on jo huomattavasti helpompaa ja turvallisempaa tehdä tärkeä valinta.

Personal trainer, jos et ole vielä APT rekisterissä, liity sinne nyt!

Auktorisoitu personal trainer -koulutus sijoittuu eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF, European Qualifications Framework) vaativuustasolle neljä. Auktorisoidun personal trainer –koulutusohjelman läpäistyään personal trainer pääsee yhdellä hakemuksella ilmoittautumaan sekä kansalliseen APT –hakemistoon että yleiseurooppalaiseen EREPS –rekisteriin (http://www.ereps.eu/) sekä saa oikeuden käyttää auktorisoitu personal trainer –nimikettä ja logoa. Tällä toimenpiteellä personal trainer todentaa ammattitaitonsa niin asiakkaiden kuin työnantajien suuntaan. Edellisiin rekistereihin kuuluminen erottaakin auktorisoidun personal trainerin itseoppineista sekä ei-auktorisoiduista henkilöistä.

APT -auktorisointi

SKY ry eli Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys hallinnoi personal trainereita kouluttavien koulutusorganisaatioiden auktorisointia Suomessa. Se kehittää alan toimintaa, ajaa sen etuja, on luonut standardit personal trainereita kouluttaville organisaatioille sekä nimittää auktorisointilautakunnan, joka vastaa koulutusten auditointiprosessista. Suomalaiset standardit ovat monelta osin (mm. opetuksen laajuus ja lähiopetuksen määrä) kansainvälisiä vaatimuksia tiukemmat, joten personal trainerin on syytä olla ylpeä auktorisoidun personal trainer –tutkinnon läpäistyään.

Personal trainer –koulutuksen auktorisointi

Saadakseen APT –auktorisoinnin, tulee koulutusorganisaation läpäistä auditointiprosessi, jossa arvioidaan muun muassa koulutuksen rakennetta, lähi- ja etäopetuksen määrää, kouluttajien ammattitaitoa, oppimateriaaleja, oppimistehtäviä, harjoitustyötä, näyttö- ja teoriakokeiden toteuttamista ja niiden läpäisykriteerejä sekä koulutustahon sisäisiä prosesseja ja laadunvalvontamenetelmiä. Auktorisoinnin läpäisseellä koulutusorganisaatiolla on oikeus käyttää SKY:n logoa ja APT® -merkkiä omassa toiminnassaan. http://apt-personaltrainer.fi/apt-auktorisoidut-koulutusorganisaatiot/

Kurkkaa myös SKY ry:n APT esite!

Personal trainerin auktorisointi

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys (SKY) hallinnoi auktorisoitujen personal trainereiden rekisteriä Suomessa (http://apt-personaltrainer.fi/lista/). Auktorisoitujen koulutusorganisaatioiden lisenssin saaneet personal trainerit saavat automaattisesti APT -auktorisoinnin ja voivat valmistuttuaan hakeutua APT- ja EREPS -rekistereihin. EREPS –rekisteri (European Register of Exercise Professionals) on EuropeActiven ylläpitämä, riippumaton terveys- ja liikunta-alan ammattilaisista koostuva Euroopan laajuinen hakemisto, jossa on rekisteröityneenä ammattilaisia yhteensä 32:sta maasta. Hakemukseen tulee liittää todistukset suoritetuista koulutuksista, työtodistukset alan töistä, CV sekä muut asiakirjat, jotka todentavat vaadittavan työkokemuksen personal trainerina. Rekistereiden yhteisjäsenyysmaksu on 70 € ja se kattaa näkyvyyden molemmissa rekistereissä sekä ammattitaidon todentavan Auktorisoitu personal trainer -diplomin ja APT –jäsenkortin etuineen. Jäsenyys tulee uusia vuosittain.

Erotu joukosta rekisteröitymällä auktorisoiduksi personal traineriksi

Koska personal trainer ei ole suojattu ammattinimike, on tärkeää, että ala valvoo itse etujaan ja toimintaansa. EuropeActiven ja SKY:n tavoitteina onkin varmistaa alan kehitys, kilpailukyky, ammattimaisuus sekä turvallisuus niin koulutusorganisaatioita, tutkintoja kuin myös personal trainereiden osaamisvaatimuksia valvomalla. Onkin erityisen tärkeää, että auktorisoidun pt –koulutuksen käyneet personal trainerit hakeutuvat kansalliseen APT – sekä eurooppalaiseen EREPS –rekisteriin, sillä se auttaa asiakasta ja työnantajaa erottamaan auktorisoidut ammattilaiset muista personal trainer –nimikettä käyttävistä henkilöistä.

Personal trainer, liity rekistereihin nyt! Erotu joukosta ammattitaidolla. http://apt-personaltrainer.fi/ptn-hakulomake/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here