Personal training

Personal training on henkilökohtaisella valmennusotteella toteutettua, tavoitteen mukaista valmennusta, joka soveltaa käytäntöön liikuntatieteen, terveystieteen sekä käyttäytymistieteen teorioita ja oppeja. Personal trainereilla on vastuullinen tehtävä vaikuttaessaan kuluttajien terveyskäyttäytymiseen ja sen myötä kuluttajien terveydentilaan.

Personal training -alan suurimpana koulutustahona koemme yhtälailla vastuuta alan jatkuvasta kehittämisestä. Ammattimaisuus, asiakas- ja terveyslähtöisyys sekä vastuullisuus ovat niin menestyvän personal trainerin kuin tätä kouluttavan tahonkin perusominaisuuksia. Pt-koulutukseemme päääset tutustumaan tästä.