Harkitsetko kouluttautumista ravitsemuksen saralla mutta et osaa päättää, minne hakea? Tässä viisi vinkkiä päätöstäsi helpottamaan.

Ravitsemusopintojen pariin hakeudutaan useista syistä. Osalle ravitsemusterapeutin, -asiantuntijan tai ravintovalmentajan työ voi olla pitkäaikainen haave. Toiset, kuten suuri osa terveydenhuollon tai liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaisista, tarvitsevat ravitsemusosaamisen oman työnsä tueksi.

Mutta mistä tietää, mikä on juuri itselle oikea koulutus? Kannattaako hakea yliopistoon, ravintovalmentaja-koulutukseen vai minne? Tästä artikkelista löydät viisi neuvoa – tai oikeammin kysymystä – päätöksentekoa helpottamaan.

Kun huomioit nämä asiat, saat toivottavasti kirkkaamman käsityksen siitä, minkälaista koulutusta todella tarvitset ja mikä koulutustaho on oikea valinta juuri sinulle.

#1 Haetko ravitsemusosaamista työsi tueksi?

Oletko esimerkiksi personal trainer, liikunnanohjaaja, fysiikkavalmentaja, hoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, hieroja, kosmetologi tms? Joudutko työssäsi ohjaamaan tai neuvomaan ihmisiä ravitsemusasioissa?

Jos vastasit kyllä, kannattaa suunnata koulutukseen, joka tarjoaa laadukkaat toimintamallit ja työkalut ravinto-ohjaus- tai -valmennustyöhön.

Monesti opetuksessa painotetaan tiedollista osaamista, mutta jos et saa koulutuksesta konkreettisia toimintatapoja – eli miten tieto siirretään ohjaustyöhön –, niin kuinka hyödyllistä opittu tieto lopulta on?

Trainer4You Ravintovalmentaja -koulutuksessa opetuksen keskiössä on tiedon lisäksi toimintamallit ravinto-ohjaukseen, ravitsemuspsykologia sekä valmentava ohjausote. Näin opetus ei jää ainoastaan teoriatiedon varaan, vaan on helpommin siirrettävissä varsinaiseen ohjaus- ja valmennustyöhön.

Tutustu koulutukseen ja Ravintovalmentajan työhön lukemalla Ravintovalmentaja -opas!

Ravintovalmentajaopas

#2 Haluatko tehdä potilastyötä vai valmennusta?

Ravitsemusterapeutit ovat ainoa ravitsemukseen erikoistunut ammattiryhmä, joilla on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) valtuutus toimia terveydenhuollossa. Ravitsemusterapeutit tekevät terveydenhuollossa töitä myös nimikkeellä ravitsemussuunnittelija.

Jos haluat toimia sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ravitsemuksen erityisosaajana, sinun tulee hakea Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle lukemaan ravitsemustiedettä. Kuopiosta ravitsemustiedettä pääaineenaan lukeneet terveystieteiden maisterit voivat saada laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden.

Terveydenhuollossa ravitsemusohjausta toki tekevät ravitsemusterapeuttien lisäksi myös muut terveydenhuollon laillistetut toimijat, kuten lääkärit ja hoitajat. Heidän peruskoulutuksensa ei lähtökohtaisesti anna juuri valmiuksia ravinto-ohjaukseen – ja ylipäätään heidän valmiudet antaa laadukasta ravinto-ohjausta vaihtelevat suuresti. Suurelle osalle terveydenhuollon toimijoista ravintovalmentaja-koulutus antaisi paremmat valmiudet ohjata potilaita ravitsemusasioissa.

Jos olet terveydenhuollon ammattilainen ja haluat ammentaa osaamista ravintovalmentaja-koulutuksesta, varmista, että koulutuksen sisällöstä vastaa terveydenhuollossa toimivia ravitsemuksen asiantuntijoita, ts. laillistettuja ravitsemusterapeutteja. Näin saamasi opetus mahdollistaa porrastetun ravinto-ohjaustyön ja tukee moniammatillisen yhteistyön toteutumista hoitoyksikössäsi.

#3 Haluatko toimia yrittäjänä ja tehdä kannattavaa liiketoimintaa?

Ravinto-ohjaustyötä pääsee harvoin tekemään palkallisena. Tällä hetkellä todennäköisin reitti päästä palkallisiin ravinto-ohjaustöihin on opiskella Itä-Suomen yliopistossa ravitsemusterapeutiksi.

Laillistetut ravitsemusterapeutit eivät hekään työllisty automaattisesti palkkasuhteeseen tekemään ravitsemusterapiaa tai ravitsemussuunnittelijan työtä – päinvastoin! Ravitsemusterapeutin virkoja on yllättävän vähän. Monet ravitsemusterapeutit tekevätkin töitä omasta tahdostaan tai pakon sanelemana mm. elintarvike- ja lääketeollisuudessa, tutkimuksen ja opetuksen parissa, ruokapalvelualalla ja potilasyhdistyksissä tai he ovat kokonaan vaihtaneet alaa.

Liikunta- ja hyvinvointialalla on muutama toimija, jolla on valmius työllistää ravitsemusosaajia palkkasuhteeseen. Usein näissäkin tapauksissa palkkasuhteen sijaan osaaminen ostetaan laskutettavana työnä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ravitsemusosaajan tulee perustaa oma yritys.

Jos nimenomaan haluat tehdä töitä oman yrityksen kautta ja vieläpä kannattavaa liiketoimintaa, on syytä arvioida koulutusorganisaation edellytykset tarjota opetusta liiketoiminnan toteuttamiseen. Lisäksi kannattaa huomioida pystyykö koulutustaho tarjoamaan myös koulutuksen jälkeen tukea liiketoiminnan pyörittämiseen. Ja onko koulutustaholla olemassa esimerkiksi valmiit tuotteet, joita voit hyödyntää koulutuksen jälkeen.

Meille Trainer4Youssa on tärkeää, että sinä menestyt ravintovalmentajana koulutuksen jälkeen. Koulutusta olemme kehittäneet siten, että se antaa edellytykset tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Meillä kouluttajilla ja muilla trainer4youlaisilla sekä kasvavalla ravintovalmentajiemme yhteisöllä on myös mahdollista tukea sinua koulutuksen jälkeen.

Mikäli tähtäät yrittäjäksi, suosittelen, että hakeudut ravitsemusopintojen lisäksi myös yrittäjyysopintojen pariin. Apua yrittämisen alkutaipaleelle tarjoaa muun muassa uusyrittäjyyskeskukset.

#4 Haluatko toimia ravitsemuksen erityisasiantuntijana tai ravitsemustutkimuksen parissa?

Erityisasiantuntijan pesti ja ravitsemustieteen tutkijan ura avautuu todennäköisimmin lukemalla ravitsemustiedettä yliopistossa. Suomessa voit opiskella ravitsemustieteitä maisteriopintojen pääaineena joko Helsingin tai Itä-Suomen yliopistossa.

Itä-Suomen yliopistosta valmistuu pääasiassa ravitsemusterapeutteja. Helsingin yliopistosta valmistuneet voivat toimia asiantuntijatehtävissä mm. järjestöissä, tutkimuslaitoksissa, elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä ruokapalvelualan johtotehtävissä.

#5 Millainen tausta kouluttajilla ja koulutustaholla on?

Kun hakeudut yliopistoon opiskelemaan, voit olla varma siitä, että opetuksesta vastaa ravitsemustiedettä työkseen tekevät. Tämä on hienoa, jos tavoitteenasi on ravitsemuksen erityisasiantuntijan tai ravitsemustutkijan ura yliopistossa, yliopistosairaalassa, elintarviketeollisuudessa tai vaikkapa valtion virastoissa taikka laitoksissa, kuten Evirassa tai THL:ssä.

Jos tavoitteenasi on tehdä ravinto-ohjaus- tai -valmennustyötä, kannattaa selvittää koulutustahon ja kouluttajien taustat. Löytyykö kouluttajilta ylipäätään riittävä koulutus opettamiseen? Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kouluttajilla tai vähintäänkin koulutuksen sisällöstä vastaavalla tulisi olla ylempi korkeakoulututkinto ja ravitsemustiede pääaineena. Kouluttajilla tulisi olla myös laaja-alaista kokemusta ohjaustyöstä.

Kannattaa myös selvittää, onko kouluttaminen kouluttajien varsinainen työ? Voivatko kouluttajat aidosti keskittyä koulutuksen kehittämiseen ja onko heillä mahdollisuus tukea sinua myös koulutuksen jälkeen? Mielestäni kaikkien kannalta parhaaseen lopputulokseen päästään, kun kouluttajat ovat kiinteä osa koulutusorganisaatiota eivätkä luennoimaan ostettuja keikkakouluttajia.

Trainer4You Ravintovalmentaja -koulutuksen sisällöstä vastaa ravitsemusasiantuntijoista koostuva koulutustiimi. Koulutusviikonloppuja kertyy jokaiselle tiimin jäsenelle vuodessa parisenkymmentä, joillekin jopa enemmän. Ravintovalmentajien kouluttaminen vie siis kouluttajiemme työajasta huomattavan osan ja näkemystä alan tarpeista sekä haasteista on kertynyt vuosien saatossa runsaasti.

Kouluttajatiimiimme pääsyn kriteerinä on kouluttamansa aihealueen riittävä pätevyys, esimerkiksi yliopistotutkinto ravitsemustieteestä tai markkinoinnin opinnot ammattikorkeakoulusta. Tämän lisäksi kaikki kouluttajamme tekevät käytännön ravintovalmennus- tai ravitsemusterapiatyötä. Koulutusorganisaatiota vertailtaessa onkin hyvä panna merkille, että vastaavat taustat ovat hyvin harvinaisia jopa kansainvälisestikin.

Vielä viimeinen huomio koulutusorganisaation valintaan. Ravitsemus on maailmanlaajuinen oppiaihe, mutta ravinto-ohjaaminen on vahvasti kulttuurisidonnaista. Jos haluat tehdä ohjaus- tai neuvontatyötä Suomessa, on kouluttajien Suomessa suoritetut opinnot ja hankkima työkokemus sellaisia seikkoja, joita kannattaa valinnassa huomioida. Sama pätee myös koulutustahon valintaan.

Tsemiä opintoihin äärimmäisen mielenkiintoisen aiheen parissa!

Lue lisää Trainer4You Ravintovalmentajakoulutuksesta täältä tai lataa maksuton Ravintovalmentaja-opas.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here