Jos CV:si ei päivity vuoden aikana, on syytä huolestua! Täydennyskouluttautuminen pitää henkilön osaamisen ajantasaisena, tarjoaa ideoita ja inspiraatiota sekä mahdollistaa personal trainerille paremman ansainnan. Lisäksi erikoistuminen parantaa asiakaspalvelun laatua, avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia, vähentää ammattikunnan keskinäistä kilpailua sekä auttaa suuntaamaan palvelut halutulle asiakassegmentille. Jatkokouluttautumista ei siis kannata mieltää kuluksi, vaan tuottavaksi investoinniksi, joka lisää samalla henkilön omaa innostusta, verkostoja, työhyvinvointia sekä toiminnan kannattavuutta.

Ohjeistus jatkokouluttautuneen hinnoittelusta

Valmennuskokemuksen karttuminen sekä oman osaamisen täydentäminen jatkokouluttautumalla ovat mitä perustelluimpia syitä tarjoamiensa palveluiden hinnan päivittämiseen. Suosittelemmekin yrittäjä pt:nä toimivia henkilöitä tarkistamaan aika ajoin hintojaan ylöspäin, kunhan vain riittävät perusteet ovat olemassa. Pelkät työvuodet, ilman systemaattista osaamisen kehittämistä, eivät mielestäni täytä hinnan korottamisen kriteerejä. Täydennyskouluttautuminen, erikoistuminen sekä oman osaamisen kunnianhimoinen ja systemaattinen kehittäminen sen sijaan antavat aiheen toiminnan kannattavuuden parantamiselle. Se, että kehität tieto-taitoasi ja kykenet tarjoamaan asiakkaillesi parempaa palvelua, ei voikaan mennä pelkästään sinun piikkiisi!

Suosittelemmekin jatkokouluttautumisen myötä tapahtuvan hinnan korotuksen perustuvan seuraaviin raameihin:

  • Käytyäsi yhden jatkokoulutuskokonaisuuden, suosittelemme sinua tarkistamaan palveluidesi hintaa noin 5-10 % aikaisempaa korkeammaksi.
  • Toisen jatkokoulutuksen käytyäsi pidämme perusteltuna 10-15 % hinnankorotusta.
  • Erikoistuttuasi kolmeen täydennysspesialiteettiin, voit hyvin pyytää palveluistasi 15-20 % korkeampaa hintaa.
  • Neljän jatkokoulutusohjelman myötä osaamisesi täyttää varmasti jo 20-25 % enemmän maksavan asiakkaan vaatimustason.

Näin ollen keskimääräisen, noin 85 € tuntilaskutukseen toimintansa perustavan personal trainerin uudet hinnat olisivat jatkokouluttautumisen myötä seuraavat:

Esimerkki: Asiakastapaamisten laskutus 85 € (sis. Alv)/ 60 min tapaaminen

1 jatkokoulutus: 89-93€ (esimerkin hinnat sisältävän arvolisäveron)
2 jatkokoulutusta: 93-98 €
3 jatkokoulutusta 98-102 €
4 jatkokoulutusta 102-106 €

Parempi palvelu, parempi hinta – reilua eikö vain?

Toki jo lähtökohtaisissa hinnoissa voi olla paljonkin eroa personal trainerin taustoihin, kokemukseen, itseluottamukseen, maantieteelliseen sijaintiin sekä palvelukokonaisuuden sisältöön liittyen. Esimerkki perustuukin keskimääräiseen laskutustasoon, jossa voi olla em. tekijöihin viitaten paljonkin poikkeamia.

Laskennallisesti personal trainer, jolla on keskimäärin 20 asiakastapaamista viikossa, maksaisi edelliseen esimerkkilaskelmaan perustuen yhden jatkokoulutuksen (á 1590€) takaisin reilussa kahdessa kuukaudessa, suosittelemamme 10 % hinnankorotuksen turvin. Neljänkään jatkokoulutusmoduulin investointi/takaisinmaksu ei veisi aikaa 30 % hinnantarkistuksella kuin hieman reilun kolmen kuukauden ajan.

Ohjeistus jatkoulutusnimikkeen käyttämiseksi

Kouluttauduttuaan ensin personal traineriksi ja täydennyskouluttauduttuaan esimerkiksi psyykkisen valmentajan jatko-opinnoilla, suosittelemme henkilön viestivän olevansa psyykkiseen valmennukseen erikoistunut personal trainer – tai käänteisesti personal trainer, joka on täydennyskouluttautunut psyykkisen valmentajan erikoistumisopinnoilla. Liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaisia, joilla ei ole personal trainer –koulutustaustaa, suosittelemme kertomaan esimerkiksi Ravintovalmentajan jatko-opinnoista (esim. Ravintovalmennukseen erikoistunut AMK liikunnanohjaaja tai voimavalmennukseen erikoistunut fysioterapeutti).

Kuntokeskuksen pt –palvelutoiminta uudelle tasolle!

Kuntokeskukselle jatkokoulutusopinnot tarjoavat hienon mahdollisuuden pt –tiimiläisten erikoistumiseen toisiaan täydentäviin osaamisaloihin sekä asiakassegmentteihin. Näin ollen tiimiläiset pääsevät spesialisoitumaan intohimoaan lähimpänä oleviin aihealueisiin ja palvelemaan ihanneasiakaskuntansa valmentautumista.

Kuntokeskuksen asiakkaille pt –tiimin jatkokouluttautuminen tarjoaa parempaa sekä osaavampaa valmennusta, helpomman personal trainerin valintaprosessin sekä parhaassa tapauksessa koko asiantuntijatiimin tuen, esimerkiksi pienryhmävalmennukseen tai valmentajien väliseen konsultointiin perustuen. Suosittelemme kuntokeskustakin tarkistamaan jatkokoulutusten myötä personal trainer –palveluidensa hintaa lähtötasostaan ylöspäin edellisiin raameihin perustuen.

Erotu joukosta erikoistumalla

Trainer4You tarjoaa kouluttamilleen personal trainereille sekä liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaisille neljä erilaista jatkokoulutusväylää, jotka ovat Terveysvalmentajan, Psyykkisen valmentajan, Ravintovalmentajan sekä Voimavalmentajan erikoitumisopinnot. Kukin koulutusohjelma sisältää 4 lähijaksoa, joiden kesto on Ravintovalmentajakoulutuksen toista lähijaksoa lukuun ottamatta kaksi päivää. Koulutusten kokonaiskesto on siis 8 päivää (Rav 9 pvä), sisältäen tasapainoisen annoksen teoriaopintoja sekä käytännön harjoituksia. Voit tutustua koulutusten tarkempaan sisältöön sekä pääkouluttajiin tarkemmin täältä: https://www.trainer4you.fi/jatkokoulutukset

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here