InBody mittaus perustuu bioimpedanssimittaukseen, mikä tarkoittaa sitä, että siinä mitataan sähkön johtavuutta kehon nestekudoksissa, eli mittaus perustuu pitkälti kehon sisäisiin nestevarastoihin.

Alla on selitettynä vaihe-vaiheelta kaikki analyysissa esiintyvät kohdat. Tärkeimpinä kannattaa huomio kiinnittää erityisesti lihas-rasvadiagnoosiin, viskeraalirasvan määrään sekä nestetasapainoon eli ECW/TBW suhdelukuun.

Perustiedot

Ensimmäisenä tulee tarkistaa, että perustiedot ovat oikein lapun yläreunassa. Pituuden, painon ja iän perusteella laite laskee viitearvot, joihin saamiasi tuloksia verrataan.

InBody770 perustiedot

Kehon koostumus

Ylimmäisestä varsinaisesta laatikosta löytyy kehonkoostumus, eli käytännössä eritelmä siitä, mistä kehosi paino koostuu. Oikealta näet kehon kokonaispainon. Tämän jälkeen taulukossa kerrotaan rasvaton massa, joka sisältää luut, lihakset ja nesteet. Tässä on vielä eroteltuna myös mineraalimassan määrä kiloina. Mineraaleja löytyy luista ja nestekudoksista, mikäli massan määrä on selkeästi alle viitearvojen, on syytä käydä lääkärissä tarkistamassa mahdollinen osteoporoosin riski. Seuraavassa kohdassa näkyy pehmytkudoksen määrä, josta on eroteltu vielä proteiinit. Proteiineja meiltä löytyy  ihosta ja lihaksista. Kun tämä arvo on viitearvojen sisällä tai jopa yli, voidaan olettaa, että kehosta löytyy mukava määrä lihasmassaa. Viimeisenä taulukossa näkyy kehon kokonaisvesimäärä litroina.

Katso myös InBody 230 ja Tanita mittausten tulokset tietopankista löytyviltä videoilta!

Lihas-rasvadiagnoosi

Toisessa laatikossa näkyy lihas-rasvadiagnoosi, eli tästä nähdään, mistä paino koostuu. Mittataulukosta voidaan katsoa, onko kukin tulos alle, normaali vai yli laskettujen viitearvojen. Ensimmäisellä rivillä näkyy kehon kokonaispaino. Seuraavalla rivillä näkyy lihasmassa kilomääräisesti ja kolmannella rivillä kilomääräinen rasvamassa. Tämän laatikon tulokset on helpoin analysoida C- ja D-analyysillä. Yllä olevasta kuvasta näet, että tämän tutkimushenkilön tulokset muodostavat ikäänkuin D-kirjaimen, sillä sekä kehon kokonaispaino että rasvamassan määrä ovat alueilla alle tai normaali ja lihasmassan määrä alueilla normaali tai yli. D-kirjaimen muotoinen tulos on tässä analyysissa siis toivottavaa.

C-kirjaimen muotoinen tulos tarkoittaisi sitä, että kehon kokonaispainon sekä rasvamassan palkit ovat viitearvoissa suuremmat, kuin lihasmassan määrä. Tämä tarkoittaa sitä, että rasvamassaa on kehossa enemmän kuin lihasta ja näin ollen tulisin pyrkiä kehittämään lihasmassan määrää.

Painodiagnoosi

InBody770 Painodiagnoosi

Painodiagnoosi pitää sisällään painoindeksin ja rasvaprosentin. Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä (kg/m²). Painoindeksin normaaliarvo on alle 25. Rasvaprosentin suositus naisilla on alle 28% ja miehillä alle 20%. Kuvaajalta näet taas, osuuko painoindeksi ja rasvaprosentti normaali-kohtaan vai sen alle tai yli.

Lihastasapaino

InBody770 Lihastasapaino

Neljäs laatikko kertoo lihastasapainosta. Laatikosta löytyy eroteltuna oikea ja vasen käsi, oikea ja vasen jalka sekä keskivartalo. Ensimmäinen viiva näyttää aina kilomääräisesti, kuinka paljon kussakin raajassa tai keskivartalossa on lihasmassaa. Alempi kuvaaja näyttää prosentueelisen määrän. Tästä laatikosta on oleellisinta katsoa, onko kehon oikea ja vasen puoli tasapainossa. Mikäli raajoista löytyy noin puolen kilon ero, niin se on vielä täysin normaali. Mikäli raajoista löytyy yli puolen kilon eroja, kannattaa tähän kiinnittää harjoittelussa huomiota siten, että liikkeitä tehdään yksi raaja kerrallaan.

Nestetasapaino

InBody Nestetasapaino

Lihastasapainon jälkeen näkyy nestetasapainolaatikko. Tämän suhdeluvun normaaliarvot ovat 0,36-0,39 välillä. Tätä korkeampi suhdeluku voi kertoa kehossa olevasta turvotuksesta.

Mittaushistoria

InBody770 Mittaushistoria

Mikäli henkilölle on tehty samalla laitteella useampia mittauksia, niin tästä laatikosta voidaan seurata kuvaajien avulla muutoksia mittausten välillä.

InBody-pisteet

InBody-pisteet kuvastavat lähinnä kehon rakennetta. Suurimmassa roolissa pisteiden kannalta on lihasmasssan määrä, eli hyvin lihaksikkailla henkilöillä pisteluku saattaa olla jopa yli 100. Jos taas pisteet ovat alhaiset, kertoo se usein siitä, että kehossa rasvamassan määrä on melko suuri ja lihasmassaa olisi varaa hankkia lisää.

Viskeraalirasva

InBody770 Viskeraalirasva

Tämä on yksi kehonkoostumusmittauksen oleellisimmista kohdista. Viskeraalirasva tarkoittaa sisäelinten ympärille kertynyttä rasvaa, joka heikentää sisäelintein aineenvaihduntaa. Korkea viskeraalirasvan määrä ennustaa terveysriskejä. InBody 720 ja 770 tuloksissa viitteelliseksi raja-arvoksi on merkitty sata, jolloin lukeman ollessa alle sen, pysytään viitearvojen sisällä. Jos lukema on yli 100, kannattaa tähän arvoon kiinnittää huomiota. Hyvillä terveystottumuksilla ja säännöllisellä liikunnalla voidaan vaikuttaa viskeraalirasvan määrään alentavasti.

Painokontrolli

InBody770 Painokontrolli

Tästä kohdasta näet ideaalipainosi sekä mahdollisen kehityssuunnan. Laite saattaa suosittaa esimerkiksi painonpudotusta rasvamassaa vähentämällä tai lihasmassan lisäämistä. Jos ihannepaino poikkeaa 0,5kg nykyisestä painostasi, voit huokaista helpotuksesta, olet normaalipainoinen. Painokontrolli siis tarjoaa suuntaviivat, mihin suuntaan mahdollisia toimenpiteitä kannattaa tehdä.

Segmentaalinen rasvadiagnoosi

Näyttökuva 2017-03-29 kello 12.06.43InBody770 segmentaalinen

Kuvaaja näyttää, mihin rasva on kehossa kertynyt. Mikäli rasva kertyy pääsääntöisesti keskivartaloon, aiheuttaa se eniten terveysriskejä. Mikäli rasva kertyy herkemmin alaraajoihin, on terveydelliset riskit pienemmät. Valitettavasti emme kuitenkaan voi itse vaikuttaa siihen, mihin rasva kertyy. Ja toisaalta, kun poltamme rasvaa kehosta, lähtee se tasaisesti joka puolelta.

Kuvaajan oikeassa reunassa näkyvät nuolet kertovat, onko kunkin raajan/keskivartalon rasvamäärä keskimääräistä alempana, normaalitasolla vai kohonnut. Kuvan esimerkkihenkilön ei tarvitse huolestua, vaikka rasvaa näyttäisi keskivartalossa olevan huomattavasti ala- ja yläraajoja enemmän, sillä viitearvojen mukaan ollaan edelleen keskimääräistä matalammalla tasolla.

Tutkimusparametrit

InBody770 Tutkimusparametrit

Tutkimusparametreistä näet eroteltuna solunsisäisen ja solunulkoisen veden määrän. Tässäkin omia tuloksia on hyvä verrata suluissa lukeviin viitearvoihin. Tärkeänä tuloksena tästä löytyy myös perusaineenvaihdunta, joka siis kuvaa sitä energiamäärää, jonka kulutamme peruselintoimintoihin levossa. Tämä on siis se määrä, joka meidän tulisi saada vähintään energiaa päivän ravinnoista. Perusaineenvaihdunnan päälle lasketaan vielä päivän aktiviteettien ja liikuntasuoritusten tuoma lisäenergiankulutus.

Kehon vaihekulma

InBody770 Kehon vaihekulma

Kehon vaihekulma kertoo kehon solurakenteesta ja ravitsemustilasta ja se määräytyy henkilön painoindeksin ja sukupuolen mukaan. Naisilla vaihekulma on noin n. 6,5 ja miehillä n. 6,9 vaihtelulla +/- 1 aste. Alhainen kehon vaihekulma voi kertoa kehon aliravitsemustilasta tai tulehdustilasta.

Katso myös InBody 230 ja Tanita mittausten tulokset tietopankista löytyviltä videoilta!

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here