Tuoreen tutkimuksen mukaan kevytlimsan käyttö sokeroidun sijasta ei välttämättä edistä painonhallintaa. Lihavuustutkijoiden mukaan asia ei ole kovin yksiselitteinen.

Amerikkalaisyliopisto Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health julkaisi vastikään tutkimuksen, jonka mukaan kevytlimsat eivät edistä painonhallintaa. Tutkimus julkaistiin American Journal of Public Health -lehdessä.

Tutkimusta johtanut apulaisprofessori Sara Bleich huomauttaa, että vaikka kevytlimsat ovat kalorittomia, ja sikäli niiden voisi kuvitella edistävän painonhallintaa, saatiin energiaa päivän aikana kokonaisuudessaan yhtä paljon, käytettiin sitten keinotekoisesti makeutettuja virvoitusjuomia tai sokeroituja.

Bleich ja kollegat arvioivat, että makeutusaineet häiritsevät aivojen palkitsemisjärjestelmää siten, että energiatasapainon säätely häiriintyy. Näin kevytlimsan hyöty kumoutuu naposteluna ja suurempina annoskokoina.

Tavallisesti painonhallinnan edistämiseksi sokeroituja viroitusjuomia on nimenomaan kehotettu korvaamaan keinotekoisesti makeutetuilla, kalorittomilla virvoitusjuomilla. Tämän suosituksen tueksi ei kuitenkaan löydy johdonmukaista näyttöä, tutkijat sanovat nyt.

Päinvastoin väestötutkimukset viittaavat siihen, että keinotekoisesti makeutettuja virvoitusjuomia käyttävät ovat usein liikapainoisia, heidän kokonaisenergiansaantinsa on kevytlimsojen käytöstä huolimatta edelleen liian suuri, ja heillä on tapana ostaa kaupasta verrattain enemmän välipaloja. Vielä on kuitenkin varhaista sanoa, että kevytlimsa itsessään lihottaisi.

Kyseessä voikin olla käänteinen syy-seuraussuhde, kirjoitti Harvardin tutkija Frank Hu viime vuonna julkaistussa katsauksessaan. Hun mukaan keinotekoisesti makeutettujen virvoitusjuomien käyttö liittyy kyllä epäterveellisiin elintapoihin ja lihavuuteen, mutta se ei tarkoita, että kevytlimsa lihottaisi. Kevyt-tuotteiden käyttö kertoo ennemminkin pyrkimyksestä laihduttaa.

John Hopkins -yliopiston tutkimuksessa on myös omat heikkoutensa, kuten Bleich ja kollegat itse huomauttavat. Tutkimus perustui amerikkalaisten ruoankäyttöä seuraavan NHANES-tutkimuksen aineistoon vuosilta 1999–2010.

NHANES-tutkimuksen tulokset on aiemmin asetettu kyseenalaiseksi, sillä tutkittavien ruoankäyttöä seurattiin yhden päivän ruokapäiväkirjan perusteella, mitä ei pidetä luotettavana menetelmänä.

Frank Hu korostaa, että alustavien satunnaistettujen tutkimusten perusteella painonhallinta onnistuu keinotekoisesti makeutetuilla, kalorittomilla virvoitusjuomilla yleensä paremmin kuin sokeroiduilla. Tällaista näyttöä pidetään painoarvoltaan merkityksellisempänä kuin John Hopkins -yliopiston tutkimusta.

Viimeisen 40 vuoden aikana keinotekoisesti makeutettujen virvoitusjuomien käyttö on lisääntynyt amerikkalaisten aikuisten keskuudessa 3 prosentista 20 prosenttiin. Suomessa työikäisistä miehistä 6 prosenttia ja naisista 3 prosenttia käyttää keinotekoisesti makeutettuja virvoitusjuomia, kertoo tuore Finravinto 2012 -tutkimus.

“Tutkimustieto keinotekoisesti makeutettujen ja sokeroitujen juomien mahdollisista eroista painonhallinnan suhteen on varsin ristiriitaista”, lihavuustutkija Jari Rossi Hesingin yliopistosta myöntää.

Jos ajatellaan kansanterveydellisesti, Rossi jatkaa, on hyvin todennäköistä, että sokeroitujen virvoitusjuomien käytön rajoittaminen vähentäisi myös lihavuuden ja sen liitännäissairauksien esiintyvyyttä.

“Tämäkään yksittäinen tutkimus ei tarkoita sitä, että kannattaa siirtyä juomaan sokeroituja virvoitusjuomia kevytlimppareiden sijaan. Vesi on aina paras vaihtoehto.”

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here