Huimat 95,4 % palautteista kertoi Trainer4You Personal trainer -koulutuksen vastanneen kouluttautujan tarpeita.

palaute-01

Ilman ohjaavaa palautetta, muistuttaa kaikki tekeminen usein enemmän “pimeässä suunnistamista”, kuin määrätietoista etenemistä kohti tavoitetilaa.

Numeeristen mittareiden palautteenantokyky on kaikessa objektiivisuudessaan usein omaa luokkaansa. Raaka data, yhdessä “tuntuman” ja inhimillisen arviointikyvyn kanssa, on omiaan antamaan kokonaisvaltaista kuvaa suoriutumisesta.

Jokaista kuluneen vuoden aikana keräämäämme koulutuspalautetta olemmekin kohdelleet arvokkaana palana informaatiota meistä itsestämme.

Kerätyn palautteen tarkoitus on ensisijaisesti auttaa meitä onnistumaan paremmin, ja sitä kautta tarjoilla jatkuvasti kehittyvää koulutusta ja palvelua.

Kuluneen vuoden (2013) koulutuksistamme palautetta kerättiin valtavat määrät. Muutamien, vielä kesken olevien, koulutusten palautteet eivät tämänkertaiseen skannaus- ja tilastointirumbaan ehtineet mukaan, joten alla olevia lukuja voi siis siltä osin pitää vain “lähes täydellisenä” otantana.

Tärpit erityisesti avoimesti annetusta palautteesta on kirjoitettu tulevan vuoden kehityssuunnitelmaan ja työ jatkuvasti laadukkaampien koulutuskokemuksien eteen voi jatkua. Kiitos kaikille kuluneena vuonna koulutuksiin osallistuneille, ja menestystä tulevien vuosien koitoksiin!

Muutamia palautelukuja tässä:

95,4% (452/474) palautteista kertoi personal trainer -koulutuksen vastanneen kouluttautujan tarpeita.

Personal trainer -koulutuksen osalta vastauksia kysymykseen ”Vastasiko koulutus tarvettasi?”, tilastoitiin 474 palautelomakkeesta: Vastaajista 452 vastasi ”kyllä”. Vastaavasti ”ei”-vastauksia kertyi 8 kappaletta, ja 14 vastaajaa ei kallistunut suuntaan tai toiseen (EOS).

Osa keräämästämme palautteesta kohdistuu suoraan ihmisiin:

Kouluttajiemme palautekeskiarvo kaikki koulutuskokonaisuudet ja lähijaksot huomioituna oli 4,59 (asteikko 1 heikko – 5 kiitettävä, %-osuudet pyöristyksiä).

palaute-02 (2)

Muut koulutusohjelmat:

Ravintovalmentaja -koulutus

Vastasiko koulutus tarvettasi? – Kyllä 97,9 %

Suosittelisitko koulutusta ystävällesi? – Kyllä 97,5 %

Kahvakuulakoulutukset (Kahvakuulakoulu & Kahvakuulaohjaaja)

Vastasiko koulutus tarvettasi? – Kyllä 100 %

Kuntosalivalmentaja -koulutus

Vastasiko koulutus tarvettasi? – Kyllä 98,5 %

Suosittelisitko koulutusta ystävällesi? – Kyllä 99,1 %

Hyvinvointivalmentaja -koulutus

Vastasiko koulutus tarvettasi? – Kyllä 97,8 %

Suosittelisitko koulutusta ystävällesi? 97,3 %