Modernilla personal trainerilla on monta polkua menestykseen. Vain mielikuvitus on rajana, sanoo Ari Langinkoski.

Perinteisesti personal trainer -toiminnasta tulee mieleen kuntokeskusympäristö. Asiasta ei ole tarkkoja tilastoja, mutta kansainvälisesti uskotaan kuntokeskusten muodostavan tällä hetkellä vain noin 60 prosenttia kaikesta personal training -liiketoiminnasta.

Pienet studiot, urheiluvalmennus, kuntoutuksen jälkihoito, erilaiset yritys- ja terveysvalmennukset sekä työskentely kliinisessä ympäristössä ovat laajentaneet valtavasti personal trainerin toimintamahdollisuuksia. Myös innovatiivisimmat liikunta-alan ulkopuoliset toimijat, kuten apteekit ja ruokakaupat, ovat löytäneet personal trainingista oivan markkinointikeinon.

Huolimatta siitä, missä ympäristössä personal trainer työskentelee, toimii personal trainer palveluammatissa, jonka tavoitteena on valistaa, motivoida, inspiroida ja valmentaa ihmisiä kohti terveellisempiä elintapoja ja parempaa fyysistä suorituskykyä. Personal trainer soveltaa käytäntöön parhaiksi todettuja liikuntatieteen, terveystieteen ja käyttäytymistieteen näyttöön perustuvia metodeja ja oppeja. Personal trainerin toimintaa voidaan kuvata seuraavasti:

 • Valmentaa asiakkaitaan kohti terveyttä ylläpitäviä elintapoja.
 • Suunnittelee harjoitusohjelmia ja hyödyntää liikuntaa terveyden ja/tai suorituskyvyn edistämiseksi.
 • Testaa ja huomioi asiakkaiden mahdolliset liikuntarajoitteet ja erilaiset riskitekijät.
 • Valistaa ja ohjaa asiakkaitaan kohti terveellisiä ruokailutottumuksia ja ottaa huomioon kulloisetkin ravitsemussuositukset.
 • Hyödyntää ravitsemusta suorituskykytavoitteiden tukemisessa.
 • Dokumentoi asiakkaan etenemistä.
 • Noudattaa lääkärin, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjeistusta.
 • Ymmärtää ammattitaitonsa rajat ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan soveltuvalle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Vain mielikuvitus asettaa rajat sille, missä ympäristöissä personal trainerin osaamista voidaan hyödyntää. Monet alaa kenties voimakkaastikin muuttavat innovaatiot odottavat yhä keksijäänsä. Erilaisten mahdollisuuksien kirjo onkin yksi houkuttelevimmista syistä kouluttautua personal traineriksi. Seuraavassa on kuvattu joitain tyypillisimmistä personal trainerin työskentelytavoista.

Lue lisää blogista

Työskentely täysipäiväisesti, toisen palveluksessa

Työskentely kuntokeskus- tai sudioympäristössä

Yhdysvalloissa 52 prosenttia personal trainereista työskentelee valmentajina kuntokeskus- tai studioympäristössä. Useimmiten treenarille maksetaan ennalta määritelty korvaus valmennustunneista, jonka lisäksi työnkuvaan saattaa sisältyä myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä, esimerkiksi ”floor masterin” tehtäviä. (Floor master työskentelee kuntosalilla, ja hänen tehtävänsä on auttaa ja neuvoa kuntosalin asiakkaita ilman erillistä korvausta. Sivumennen sanoen erinomainen tapa markkinoida omia valmennuspalveluitansa!)

Plussat

 • Aiheesta lähtökohtaisesti kiinnostunut laaja asiakaspotentiaali.
 • Selkeästi sovittu palkkausmalli.
 • Hyvin järjestetty työnohjaus ja mahdollisuus oppia kokeneemmilta valmentajilta.

Miinukset

 • Valmennustunneista saa ennalta määrätyn korvauksen, joka saattaa olla pienempi kuin itsenäisellä yrittäjällä.
 • Mahdolliset konseptit saattavat rajoittaa oman mielikuvituksen ja luovuuden käyttöä harjoituksia suunnitellessa.
 • Tilat ja aikataulut saattavat asettaa haasteita, etenkin pienemmissä studioissa.

Työskentely kliinisessä ympäristössä

Niille, joita työskentely erityisesti ihmisten terveyden parissa kiinnostaa, saattaa työskentely kliinisessä ympäristössä, kuten yksityisillä lääkäriasemilla, tarjota todella palkitsevan uramahdollisuuden. Yhdysvalloissa tämä on jo verrattain yleistä, ja Isossa-Britanniassa personal trainereita työskentelee jo julkisenkin terveydenhuollon puolella. Suomeen käytäntö on rantautumassa pikkuhiljaa.

Plussat

 • Haastava mutta taatusti palkitseva työympäristö usein monitahoistenkin terveysongelmien parissa, jolloin harjoittelun soveltuvuus ja turvallisuus ovat usein avainasemassa.
 • Mahdollisuus työskennellä terveydenhoidon ammattilaisten, kuten lääkäreiden, sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien kanssa.
 • Mahdollisuus oppia lisää kiehtovasta terveydenhoidon kentästä.
 • Toisaalta mahdollisuus ja toisaalta tarvekin jatkuvaan ammatilliseen lisäkouluttautumiseen.

Miinukset

 • Työhön vaaditaan usein aiempi soveltuva kandidaatin tai maisterin tutkinto.
 • Työskentely potilaiden kanssa voi olla raskasta, koska potilailla voi olla vakavia kroonisia sairauksia, joista toipuminen ei ole aina mahdollista.
 • KELA tai vakuutusyhtiöt eivät vielä tyypillisesti korvaa personal training -palveluja. Tämä voi rajoittaa asiakaskuntaa.

Lue lisää blogista

Työskentely täysipäiväisesti, yrittäjänä

Yrittäjänä kuntokeskus- tai studioympäristössä

Useimmat kuntokeskukset ja studiot tekevät mielellään yhteistyötä itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa. Tällöin treenari saa työstään usein korkeamman korvauksen, mutta toisaalta hän myös jakaa yrittämisen riskiä. Toisaalta hyvin monille vapaus määritellä itse omat työaikansa ja -tapansa on monin verroin riskin arvoista. Yhä useampi myös toteuttaa unelmansa omasta kuntosalista tai studiosta. Monet kuntosaliketjut toimivat franchising-periaatteella, jolloin yrittäjä saa tukea käytännössä toimiviksi havaittujen toimintamallien ja prosessien muodossa.

Plussat

 • Parhaimmillaan täysi kontrolli omasta urakehityksestä, käytettävistä välineistä, valmennusmetodeista, työmääristä ja -ajankohdista sekä asiakaskunnasta.
 • Mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaa oman valintansa mukaan, laajentaa palveluvalikoiman kirjoa ja kenties palkata lisää valmentajia toteuttamaan luomaansa konseptia.
 • Mahdollisuus palkkatyötä suurempaan ansiotasoon ja luoda jotain itseään suurempaa, joka auttaa asiakkaita parantamaan elämänlaatuaan.

Miinukset

 • Oman kuntokeskuksen tai studion avaaminen vaatii pääomaa.
 • Vaatii myynti- ja markkinointiosaamista sekä rahoitusta, jotta asiakaskunta tavoitetaan ja tuloksentekokunto saavutetaan.
 • Liiketoiminnan kannalta kriittisten päätösten tekeminen päivittäin voi olla henkisesti kuormittavaa.
 • Riski toimeentulosta on palkkasuhdetta suurempi, mutta toisaalta niin voi olla palkkiokin.

Lue lisää blogista

Työskentely osa-aikaisesti tai toisen ammatin rinnalla

Ari Langinkoski
Ari Langinkoski on Trainer4Youn kansainvälisten liiketoimien johtaja ja EuropeActiven Professional Standards Committeen jäsen.

Personal training sopii loistavasti sivutyöksi jonkin muun ammatin oheen. Lisätuloja voi hankkia jo muutamalla asiakkaalla sekä viikkotunnilla, ja työstä saa onnistumisen kokemuksia sekä virtaa myös omaan arkeen. Moni personal traineriksi kouluttautunut kokeekin, että personal trainerin työ tuo toivottua vastapainoa leipätyöhön: valmennuksissa tehdään konkreettista, ihmisläheistä työtä, jossa tulokset näkyvät ja palautteen työstä saa välittömästi.

Plussat

 • Mahdollisuus toteuttaa itseään ja intohimonsa kohteita toisen työn rinnalla.
 • Muiden auttamisesta saatavat onnistumisen elämykset voivat antaa uudenlaista virtaa omaan arkeen.
 • Mahdollisuus lisätä omaa ansiotasoa.

Miinukset

 • Työn ja vapaa-ajan tasapainon säilyttäminen saattaa olla haasteellista.
 • Tavoitteellisesti harjoittelevilla saattaa rajoittaa harjoitteluun jäävää aikaa.

Lue lisää blogista


Lue lisää kirjautumalla tai luomalla maksuton tunnus Trainer4You-tietopankkiin

pt-ammatin-tausta-ja-tulevaisuus

Mikä ihmeen Trainer4You-tietopankki?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here