Monipuolinen liikunta lievittää nivelrikkopotilaiden kipuja ja parantaa heidän toimintakykyään, kertoo tuore tiedekatsaus.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Sitä esiintyy eniten polvissa, lonkissa, sorminivelissä ja selkänikamien välisissä nivelissä. Nivelrikko on koko nivelen sairaus, joka voi aiheuttaa muutoksia niin nivelrustossa, luussa kuin nivelkapselissakin.

Suomessa Terveys 2000 -tutkimuksessa lonkkanivelrikon esiintyvyys oli miehillä 5 prosenttia ja naisilla 4 prosenttia. Polven nivelrikko todettiin 5 prosentilla miehistä ja 7 prosentilla naisista. Nivelrikon ennaltaehkäisyn kulmakiviin kuuluvat liikapainon karistaminen ja normaalipainon ylläpitäminen.

Vastikään julkaistussa koontianalyysissä selvitettiin liikunnan hyötyjä nivelrikon hoidossa.

Mikään yksittäinen liikuntamuoto ei osoittautunut selvästi toista paremmaksi. Aerobinen liikunta, voimaharjoittelu ja venyttely paransivat nivelrikkopotilaiden toimintakykyä ja helpottivat heidän kipujaan. Tutkijoiden mukaan parasta olisikin harjoitella nimenomaan monipuolisesti.

Analyysi perustui 60 satunnaistettuun tutkimukseen, joissa oli yhteensä yli 8 000 miestä ja naista. Osatutkimuksista 44 käsitteli polven nivelrikkoa, kaksi lonkan nivelrikkoa ja loput 14 sekalaisia tapauksia. Keskimääräinen tutkimuksen kesto oli 15 kuukautta.

Tuore koontianalyysi tukee aiempaa näyttöä. Samansuuntaisia tuloksia on saatu muun muassa kolmessa viime vuosina julkaistussa Cochrane-katsauksessa – näitä katsauksia pidetään tiedemaailmassa varsin korkeassa arvossa.

Fysiatrian erikoislääkäri, dosentti Timo Pohjolaisen mukaan liikunta on tärkeää sekä nivelrikon ennaltaehkäisyssä että hoidossa.

– Nivelrikon ehkäisyssä kaikissa elämänvaiheissa ja erityisesti lapsuus- ja kasvuiässä tulisi harrastaa säännöllistä terveysliikuntaa. Kun nivelrikko on todettu, potilaan tulee liikkua. Liikuntaohjeet suunnitellaan yksilöllisesti niin, että huomioidaan potilaan ikä, nivelrikon oireet ja aste, muut sairaudet ja liikkumiskyky, Pohjolainen täydentää.

Koontianalyysin julkaisi tiedelehti BMJ.


Lähteet ja lukemista

Helminen HJ, Hyttinen MM, Arokoski J. (2008). Nivelrikon ehkäisy on mahdollista! Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 124(16):1863-5.

Uthman OA, van der Windt DA, Jordan JL, et al. (2013). Exercise for lower limb osteoarthritis: systematic review incorporating trial sequential analysis and network meta-analysis. BMJ. Sep 20;347:f5555.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here