Mitä tarkoittaa diabeteksen peruuttaminen? Diabeteksen peruuttaminen on niin uusi konsepti, ettei konsensusta sen määritelmästä vielä ole. Toiset kutsuvat sitä diabeteksen remissioksi, toiset hyväksi hoitotasapainoksi. Kolmannet eivät ymmärrä tai usko ylipäätä vastaavanlaisen tilanteen olemassaoloa. Olemme uskoneet vuosisatoja 2 tyypin diabeteksen olevan krooninen – koko elämän kestävä sairaus. Kiitos viimeisen 10-15 vuoden tutkimuksille, tiedämme 2 tyypin diabeteksen olevan peruutettavissa – joko osittain tai täysin.

kuva: Diabeteksen sairausprosessi liikkuu molempiin suuntiin, on täysin mahdollista kääntää suuntaa.

Tyypin 2 diabeteksen peruuttamista ei tiede pysty enää kyseenalaistamaan – tutkimusnäyttö on niin vahvasti sitä puoltavaa. Seuraavaksi haluan avata sitä, mitä tarkoittaa diabeteksen peruuttaminen ja minkälainen fysiologinen prosessi on kyseessä.

Diabeteksen peruuttaminen

(perustuen kliinisten tutkimusten viitearvoihin)

Osittainen peruuttaminen (sokeriarvot palaavat esidiabeteksen tasolle):

● Hba1c 5,7-6,5%
● Paastosokeri 5,7-6,9
● Lääkkeiden poisjättö

Täydellinen peruuttaminen

● Hba1c alle 5,7%
● Paastosokeri alle 5,7
● Lääkkeiden poisjättö

Peruutusvaihteella sokeriaineenvaihdunta palautuu diabeteksen esivaiheeseen ja aikanaan terveen henkilön tasoille, ilman lääkitystä. Kaksi tärkeintä prosessia diabeteksen peruuttamisessa ovat patofysiologiset prosessit – insuliiniresistenssi ja beetasolujen toimintahäiriö. Näiden lisäksi on käännettävissä muitakin sairausprosesseja: matala-asteinen tulehdustila, verisuoniston ja sydämen toimintahäiriöt sekä hormonien ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, vitamiinien ja ravintoaineiden aineenvaihdunnan häiriöt sekä suoliston bakteerikannan häiriöt.

Kun diabetes on peruutettu, pysyykö se loppuelämän pois?

Pysyy, jos terveitä elintapoja ylläpidetään, mutta voi yhtä helposti tulla takaisin, jos niin ei tehdä. Sen takia on tärkeä ymmärtää, että peruuttaminen ei ole vain peruutus, vaan myös koko elämän kestävä jarru. Se vaatii pysyviä muutoksia elintavoissa. Pelkkä muutos ei riitä, se pitää saada pysyväksi.

Mistä tiedämme, että 2 tyypin diabetes on peruutettavissa oleva sairaus?
Ensimmäiset ja tärkeimmät viitteet aiheesta tulivat laihdutusleikkauksista. Näissä huomattiin insuliiniresistenssin kääntyvän leikkauksen jälkeen hyvin nopeasti (jopa päivissä) ja sokeriaineenvaihdunnan normalisoituvan viikoissa. Keskimäärin 80% diabeetikoista peruutti diabeteksen leikkauksen jälkeen – joissain tutkimuksissa jopa 100%. (1)

On toki otettava huomioon, että tutkimuksiin on valittu voimakkaasti lihavat, mutta muuten suhteellisen hyväkuntoiset, diabeetikkoväestön nuorimmat potilaat.

 

 

Jakob Valdman kirja Peruuta diabetes ilmestyy syyskuussa 2019 ja on nyt ennakkotilattavissa Fitran verkkokaupasta!

 

 

 

Tärkeä rooli laihdutusleikkauksissa on painonpudotuksella, mutta uusimmista tutkimuksista selviää, että vielä huomattavasti merkittävämpi ja nopeampi mekanismi on kalorivaje. 2006 julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin diabeetikoita välittömästi leikkauksen jälkeen ja selvisi, että 2 tyypin diabetesta ylläpitävät mekanismit kääntyivät jopa viikon sisällä – siis ennen kuin mitään merkittävää painonpudotusta saatiin aikaiseksi. (2) Mistä se johtuu? Äkillisessä ja vahvassa energian puutteessa solut alkavat “hätätilanteessa” käyttämään hyväksi ensisijaisesti solujen sisälle kertynyttä rasvaa. Kun nämä ovat käytetty hyväksi, solujen normaali aineenvaihdunta palautuu, ja solut pystyvät käyttämään ulkopuolelta tulevaa energiaa (mm. glukoosia) paremmin hyväksi.

Seuraavat viitteet diabeteksen peruuttamisen mahdollisuudelle tulivat ENE-tutkimuksista

ENE – Erittäin niukkaenerginen ruokavalio, yleensä alle 800 kcal/vrk:ssa. Osa ENE:n hyödyistä tulee ketoaineiden kautta, joita hyödynnetään myös “ketogeenisessa ruokavaliossa”.

Samoilla mekanismeilla kuten laihdutusleikkauksissa, peruuntuvat ENE:llä rasvamaksa, insuliiniresistenssi sekä beetasolujen häiriö hyvin nopeassa ajassa. Tutkimuksessa 2011 energiana käytettiin nestemäistä ruokaa 600 kcal/vrk:ssa. Jo viikon sisällä paastosokereiden keskitaso laski arvosta 9,2 mmol/l normaaliksi. Samassa tutkimuksessa todettiin beetasolujen toiminnan ja insuliinin erityksen korjaantuvan 8 viikon sisällä (ollen alussa alle 60% normaalista). Tämä viittaa siihen, että iso osa beetasoluista eivät ole pysyvästi kuolleita vain “uinuvia”. (3)

Toisaalta, mitä pidempää diabetes on kestänyt, sitä vähemmän haimassa on potentiaalisesti “herätettävissä” olevia beetasoluja. 2016 vuonna julkaistussa tutkimuksessa verrattiin alle 4 vuotta ja yli 8 vuotta kestänyt 2 tyypin diabeetikkoryhmiä ENE-dieetillä 8 viikkoa. Selvisi, että alle 4 vuotta kestäneessä diabeteksessa sokeritasojen normalisoituminen tapahtui 87% koehenkilöistä ja yli 8 vuotta kestäneessä diabeteksessa vain noin puolella. (4) Painonpudotus oli sama.

Näistä kahdesta ryhmästä tulleet tulokset antoivat selviä viitteitä siitä, että 2 tyypin diabeteksen kaikki prosessit eivät ole pysyviä vaan peruutettavissa olevia.
Näiden perusteella voidaan diabeteksen peruuttaminen jakaa yksinkertaistettuna 3 vaiheeseen:

 1. Maksan ja haiman insuliiniresistenssin peruuttaminen, beetasolujen toiminnan palautuminen (viikkoja-kuukausia)
 2. Lihaskudoksen insuliiniresistenssin peruuttaminen ja beetasolujen toiminnan palautuminen (kuukausia-vuosia)
 3. Beetasolujen elpyminen – beetasolujen massan, määrän lisääntyminen (vuosia)

Toki tämä on hyvin epämääräinen ja yksinkertaistettu kuvaus. Todellisuudessa tapahtuu kymmeniä muita prosesseja samanaikaisesti – isoa osaa näistä me emme vielä täysin ymmärrä. Tähän kuuluvat esimerkiksi:

● Hormonaalisen toiminnan normalisoituminen
● Suoliston bakteerikannan normalisoituminen
● Muutokset sisäelinrasvoissa, veren rasvoissa, solunsisäisissä rasvoissa
● Matala-asteisen tulehdustilan väheneminen
● Verisuonien sileälihasten ja sydämen toiminnan normalisoituminen
● Autonomisen hermoston toiminnan normalisoituminen

Miten “elvyttää” beetasoluja?

Beetasolujen massa, teho ja määrä laskevat normaalisti ihmisen ikääntyessä. Beetasolujen nääntymistä nopeuttavat kohonnut verensokeri, veren rasvat ja sisäelinrasvoittuminen, verenpaine, kohonneet tulehdusvälittäjäaine-tasot sekä geneettinen alttius. Mitä pidempää ja voimakkaammin yllä mainitut prosessit beetasoluja rasittavat, sitä nopeammin diabetes komplikaatioineen kehittyy.

Päätavoitteena on beetasolujen synnyttäminen, kuoleman hidastaminen, niiden määrän ja koon kasvu. Huonovointiset solut täytyy korvata terveillä, kuolevat elävillä. Mitä iäkkäämpi on henkilö, sitä hitaammat ja heikommat ovat kaikki fysiologiset paranemis- ja uusiutumisprosessit elimistössä (vertailuun esimerkiksi haavojen paranemisnopeus).

Miten saamme prosessin käyntiin?

Helppoa vastausta ei ole, mutta yksinkertaistettuna – meidän pitää kääntää kaikki beetasolujen kuolemaa aiheuttaneet prosessit antaen elimistölle parhaat mahdollisuudet parantaa haimaa. Tämän kirjan (Peruuta diabetes) tarkoitus ei ole avata jokaista prosessia tarkkaan. Tällä hetkellä on tärkeä ymmärtää, että meillä on selvä ja laaja tutkimusnäyttö siitä, että osa 2 tyypin diabetesta aiheuttavista prosesseista on peruutettavissa ja käännettävissä paranemiseen päin.

 1. Verensokerit kuntoon
 2. Verenpaineet kuntoon
 3. Veren rasvat kuntoon
 4. Vatsaontelon sisäinen rasva minimiin
 5. Tulehdusvälittäjä-ainetasot minimiin
 6. Oikea lääkitys (beetasoluja suojaavat lääkkeet, lähinnä gliptiinit, GLP-1 analogit ja glitatsonit – lue tarkemmin “Lääkitys” osiosta)
 7. Kaikki nämä muutokset mahdollisimman nopeasti, jokainen hetki viivettä heikentää mahdollisuuksia

Elintapahoitokeinot, joilla voidaan 2 tyypin diabeteksen sairausprosesseja peruuttaa:

– Energiavaje (jos olemassa ylimääräistä sisäelinrasvaa)
– Ruokavalio (laatu eikä määrä)
– Fyysinen aktiivisuus
– Uni- ja vuorokausirytmi
– Myrkkyjen vähentäminen ja välttäminen (alkoholi, tupakka, teollisuusmyrkyt jne)
– Ravintolisät ja ravintoaineet
– Suoliston bakteerikannan hoitaminen
– Stressin hallinta
– Pysyvät terveelliset elintavat ja näiden synerginen vaikutus

Kenellä on paremmat edellytykset peruuttaa diabetes?
● Nuorempi ikä
● Lyhyempi sairaushistoria (riski>prediabetes>tuore diabetes>komplisoitunut diabetes)
● Paremmassa hoitotasapainossa oleva sairaus
● Insuliiniresistenssipainotteinen tauti > insuliinipuutteinen tauti (Lue “Diabeteksen uusi luokitus” osiosta)
● Pysyvät elämäntapamuutokset vs lyhytkestoiset “kuurit, dieetit, projektit”
● Maksimaalinen painonpudotus (sisäelinrasva minimissä) – samalla, mitä isompi on ylipaino, sitä todennäköisempi, että painonpudotuksella on merkittävät tulokset.

Jakob Valdma on lääketieteen lisensiaatti (LL), jonka intohimona on elintapalääketiede. Vieraile myös www.jakobvaldma.com

Olen omassa työssäni tavannut sekä auttanut lukuisia ihmisiä, jotka ovat joko täysin tai osittain peruuttaneet diabeteksen. Toiset ulkopuolisen avun kautta, toiset täysin omatoimisesti. Vaikka kaikki eivät eri syistä pystyisi tautia peruuttamaan, silti jokainen aikuisiän diabeetikko pystyy vähentämään insuliiniresistenssiä ja parantamaan beetasolujen toimintaa oikein keinoin. Vaikka taudin peruuttaminen on tärkeä tavoite, se ei saisi olla ainoa. Jokainen prosentti paranemista on voittoa.

 

Tutustu myös konkreettisiin tapauksiin diabeteksen peruuttamisesta omasta työstäni:
https://youtu.be/tybBd_ti994?list=PLdQZtTgJ9aqyXtFJu-FNFOk37AK0dMkTc
https://youtu.be/2DkUOJv8NlA?list=PLdQZtTgJ9aqyXtFJu-FNFOk37AK0dMkTc
https://youtu.be/aPEAfbgfIWI?list=PLdQZtTgJ9aqyXtFJu-FNFOk37AK0dMkTc

Viitteet
1. Nutr Hosp. 2014 Nov 1;30(5):1032-8. doi: 10.3305/nh.2014.30.5.7720. Outcomes in weight loss, fasting blood glucose and glycosylated hemoglobin in a sample of 415 obese patients, included in the database of the European accreditation council for excellence centers for bariatric surgery with laparoscopic one anastomosis gastric bypass. Carbajo MA1, Jiménez JM2, Castro MJ3, Ortiz-Solórzano J1, Arango A4.
2. Diabetes. 2006 Jul;55(7):2025-31. Mechanisms of recovery from type 2 diabetes after malabsorptive bariatric surgery. Guidone C1, Manco M, Valera-Mora E, Iaconelli A, Gniuli D, Mari A, Nanni G, Castagneto M, Calvani M, Mingrone G.
3. Reversal of type 2 diabetes: normalisation of beta cell function in association with decreased pancreas and liver triacylglycerol. Lim EL, Hollingsworth KG, Aribisala BS, Chen MJ, Mathers JC, Taylor R. Diabetologia. 2011 Oct; 54(10):2506-14.
4. Diabet Med. 2015 Sep;32(9):1149-55. doi: 10.1111/dme.12722. Epub 2015 Feb 26. Restoring normoglycaemia by use of a very low calorie diet in long- and short-duration Type 2 diabetes. Steven S1, Taylor R1.

1 KOMMENTTI

 1. Hei! Hyvä juttu tyypin 2 diabeteksesta!
  Olisin kuitenkin kaivannut heti otsikkoon selvennyksen että kyseessä on 2 tyyppi, eikä “diabetes yleisesti”. (Moni ykköstyypin diabeetikko ja heidän vanhempansa joutuvat tarpeettomasti “selittelemään” eri tilanteissa, ettei tyypin 1 diabetes diagnoosi ole millään lailla kiinni sairastuneen elintavoista.)
  Saataisiin tämän(kin) hyvän artikkelin avulla kahden eri sairauden (mutta harmittavasti lähes saman nimisen) eroja selvemmäksi ihmisille. :)

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here