Missä menee kohtuuden raja?

Usein kuulee taivasteltavan liikunnan suhteen aktiivisten liikunta-annosta. Joku treenaa viidesti viikossa, toinen päivittäin ja jollekulle treenikertoja kertyy jopa pari päivää kohti. Aktiiviselle ryhmäliikunnanohjaajalle vedettäviä tunteja saattaa kertyä jopa reilut kaksikymmentä viikossa. Missä menee kohtuuden raja liikunnan annostelussa? Mikä on liikaa? Ja mikä sopivasti?

Edellistä kysymystä ja omaa kantaani siihen olen saanut perustella useasti. Muutaman kerran telkkarissakin saakka. Vastasin silloin ja vastaan edelleen seuraavasti: Mielestäni kolme kertaa viikossa liikuntaa voi olla liikaa. Toisaalta kolmesti päivässäkin voi olla ihan sopiva annos. Riippuen henkilön taustoista, kunnosta, innostuksesta sekä liikunnan monipuolisuudesta.

Monipuolisesti kehon eri järjestelmiä, eri kehon osia sekä muutenkin monipuolisesti kroppaa kuormittavaa liikuntaa voidaan harrastaa usein pelkäämättä liiallista rasittumista sekä siitä aiheutuvia vammoja. Jos taas treenataan yksipuolisesti, samoja lihasryhmiä ja samaa elinjärjestelmää aina rasittaen, ei keho pääse palautumaan riittävästi liikuntakertojen lomassa.

Kun pohjakunto on luotu vankaksi peruskestävyysharjoittelua sekä kestovoimatreeniä painottaen, voidaan hiljalleen lisätä tehokkaamman liikunnan osuutta peruskuntotreenin kustannuksella. Toinen työ on toisesta lomaa: Kun harjoitusohjelmassa vaihtelevat kestävyyttä, lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehittävät liikuntatuokiot, voidaan liikkua suhteellisen usein ja tehokkaasti.

Sopiva määrä liikuntaa riippuu siis henkilön kuntotasosta, motivaatiosta, liikunnan monipuolisuudesta sekä huoltotoimien huolellisuudesta. Tärkeintä on maltti ja nousujohteisuus. Hyväkuntoiselle päivittäinen tai jopa parikin kertaa päivässä toteutettu liikuntatuokio ei välttämättä ole ollenkaan huono juttu – päinvastoin! Kunhan siitä ei tule pakkomiellettä.

Sitä vastoin mielestäni liikkumattomuus on kohtuutonta ja oman kehonsa laiminlyöntiä. Jos pelto- tai metsätöissä ponnisteltiin vielä sukupolvi sitten helposti työpäivän verran viikonloppuvapaita ja pekkaspäiviä tuntematta, niin voiko muutaman tunnin fyysinen ponnistelu monipuolisen liikunnan merkeissä olla kohtuutonta ja liikaa? Etenkin kun nykyisin ruokahuolto ja varustustaso on melko hyvällä mallilla sukupolven takaiseen verrattunaJ.

Terveysliikuntasuositukset kannustavat karkeasti liikkumaan tunnin joka päivä. Kyseiseen annokseen voidaan laskea kuuluvan kaiken sohvan välttämisen, niin kunto- kuin terveysliikunnankin. Painonpudottamiseen tarvitaan karkeasti kymmenisen tuntia fyysistä aktiivisuutta. Lapsille ja nuorille annos saa olla aikuisiin verrattuna kaksinkertainen. Puhutaan siis 14 viikkotunnista normaalin kasvun ja kehityksen turvaamiseksi ja 16-18 tuntia kilpaurheilijan uraa tavoiteltaessa. Summa summarum: Liikunta on siis kohtuullista ja lähes välttämätöntä. Liikkumattomuus on kohtuutonta!


Kuvan lähde: Les Mills


Senioriliikunnan nykytila ja tulevaisuus!

Suomalaiset ikäihmiset liikkuvat kansainvälisestikin vertailuna erittäin paljon. Seniorien suosituin liikuntamuoto on kävely, jota ilmoittaa harrastavansa useammin kuin neljä kertaa viikossa yli 65 –vuotiaista miehistä 66 % ja naisista 63 %. Lähes puolet kyseisen ikäryhmän ihmisistä harrastaa kävelyliikuntaa lähes päivittäin.

Kotivoimistelu on ainakin useiden tutkimusten mukaan toiseksi suosituin ikääntyneiden liikuntamuoto Suomessa. Sitä harrastaa noin puolet miesväestä ja 60 % naisista. Kotivoimistelu pitää usein sisällään jumppaa oman kehon vastuksella, harjoittelun pienvälineillä kuten kepillä, jumppakuminauhalla, käsipainoilla tai jumppapallolla. Venyttely, kuntopyöräily ja soutulaitteella soutaminen ovat myös suosittuja kotiharjoittelun muotoja. Muita suosittuja liikuntalajeja senioreiden keskuudessa ovat uinti, vesijumppa ja vesijuoksu, hiihto, pyöräily ja tanssi. Kävelyä tehostamaan otetaan yhä useammin sauvat, joilla saadaan lisätehoa sekä tukea ja turvaa kävelylenkkeilyyn.

Vain noin 10 % senioreista liikkuu ohjatun harrastamisen piirissä. Tämäkin luku saattanee olla yliarvioitu, sillä moni aktiivisista senioreista osallistuu usempaakin ryhmään, jolla voi olla lukua vääristävä vaikutus. Kuntosaliharjoittelua harrastaa vain noin 3 % ikäihmisistä ja palloilulajeja noin 1 % senioreista.

Liikunnallinen aktiivisuus vähenee usein dramaattisesti 75 ikävuoden paikkeilla, jolloin alkaa usein ilmenemään liikkumisvaikeuksia. Itsenäinen ulkona liikkuminen aiheuttaa vaikeuksia yli puolelle 75-85 –vuotiasta naisista ja kolmannekselle saman ikäryhmän miehistä. Helpot ja turvalliset lihaskuntoliikkeet sekä tasapainoharjoitteet ovat erityisen suositeltavia tässä ikävaiheessa. Niiden tulee palvella päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja olla mahdollisimman toiminnallisia.

Liikkumisen motiivit ikäihmisillä

Yleisimpiä ikääntyneiden ilmoittamia syitä liikunnan harrastamiseen ovat terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, ilon ja virkistyksen tuottaminen, ulkoilu raittiissa ilmassa sekä luonnossa, voimavarojen lisääminen sekä vapaa-ajan viettäminen ryhmässä. Ohjattuun liikuntaan osallistuvat mainitsevat terveyden edistämisen sekä sosiaalisten kontaktien lisäksi tärkeiksi syiksi psyykkiset syyt, kuten piristymisen, elämänhalun lisääntymisen, itsetunnon kasvamisen, kärsivällisyyden lisääntymisen sekä toisilta ansaitun arvostuksen saamisen. Myös ammattihenkilöltä saadut neuvot ja ohjeet motivoivat ikäihmisiä osallistumaan ryhmämuotoiseen liikuntaan.

Liikkumisen esteet senioreilla

Yleisimpiä syitä liikkumattomuuteen ovat erilaiset sairaudet, kivut sekä toiminnan vajavuudet, väsymys, kiinnostuksen ja tiedon puute, haluttomuus, laiskuus, liikuntapaikkojen sijaitseminen kaukana kotoa, tulojen väheneminen, motivaation puute, välineiden sekä asusteiden puute, pelko kaatumisesta sekä sosiaalisen tuen ja seuran puute. Myös uskomukset liikunnan vaarallisuudesta seniori-iässä sekä lääkäreiden sekä muiden terveydenhuoltohenkilöiden välittämät varovaiset ja ehkä virheellisetkin asenteet liikunnasta voivat osoittautua esteiksi säännölliselle liikunnalle. Suurin syy seniori-ikäisellä liikunnan harrastamisen keskeytymiselle on kuitenkin vammautuminen. Kuntoutuksessa tuleekin kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen terveyden ja toimintakyvyn kohentamiseen vamman täsmäkuntouttamisen sijaan. Kuntoutukseen voidaan usein helposti yhdistää arkitoimintaa palvelevia ja kuntoakin kohentavia harjoitteita, joilla on toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä vaikutus.

Senioriliikunnan tavoitteet

Senioriliikunnan tärkein tavoite on tavoite on edistää terveyttä, ylläpitää toiminta- ja suorituskykyä ja tukea luonnollista vanhenemista. Liikunta ylläpitää paitsi liikuntaelimistön, myös aivojen toimintaa sekä tarjoaa virikkeitä, haasteita ja tavoitteita sekä sosiaalisia kontakteja arjen iloksi. Liikunnalla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia myös unen laatuun sekä ruokahaluun ikääntyneillä. Varsinkin ulkoilmassa toteutettu kestävyysliikunta vähentää unihäiriöitä ja lisää ruokahalua, jolloin energian ja ravintoaineiden tarve saadaan tyydytetyksi varmemmin.

Liikunta ja aktiivinen elämäntapa ylläpitävät tasapainoa ja kehonhallintaa. Niiden rooli korostuu iän myötä itsenäisessä kotona selviytymisessä. Hyvä tasapaino mahdollistaa turvallisen ja vaivattoman liikkumisen sekä ennaltaehkäisee kaatumistapaturmia. Lihaskunnon, reaktiokyvyn ja tasapainon kolmiyhteys onkin paras suoja kaatumisia vastaan, jota voidaan tasapainottaa vielä erilaisten apuvälineiden, liukuesteiden tai vaikkapa sauvakävelysauvojen avulla.

Syitä pysyä liikkeessä:

• Pysyt terveenä ja toimeliaana mahdollisimman pitkään

• Selviydyt jokapäiväisistä kotiaskareistasi itsenäisesti

• Pysyt solakkana ja vältyt kansansairauksilta

• Hidastat ikääntymisen aiheuttamia rappeutumismuutoksia

Liikunnalla ei voida estää vanhenemista, mutta muutoksia voidaan hidastaa:

• Liikunta vähentää ja hidastaa luonnollisia vanhenemismuutoksia

• Liikunta ylläpitää hyvää reaktiokykyä, tasapainoa sekä muita motorisia taitoja

• Liikunta edistää fyysistä ja henkistä terveyttä sekä jaksamista

• Liikunta ennaltaehkäisee monia sairauksia ja niistä johtuvaa rapistumista

• Liikunta pitää lihakset vahvoina ja kimmoisina

• Liikunta ylläpitää hapenkuljetuselimistön kuntoa eli sydämen, keuhkojen ja verisuonten toimintakykyä

• Liikunta pitää nivelet ja lihakset liikkuvina ja hyvinvoivina

• Pitää luut lujina ja ennaltaehkäisee luukatoa eli osteoporoosia

• Parantaa unen laatua ja ruokahalua


Lisää aiheesta: Liikkelle – Hyvän olon opas senioreille

Treenimestat vertailussa – minne mennä treenaamaan?


Kuntokeskuksia ja treenimestoja on moneen lähtöön. Mikä sopii toiselle, ei välttämättä ole mieluinen kaikille. Tarkoituksenani on arvioida puolueettomasti kaupallisten kuntokeskusten, kaupungin liikuntatilojen, ulkoliikuntapuistojen sekä muiden kuntoilupuitteiden hyviä ja huonoja puolia. Tavoitteenani on antaa Sinulle, arvoisa blogini lukija, eväitä ja vinkkejä Sinulle parhaiten sopivien liikuntapaikkojen valintaan:)

Liikuttavaa väline- ja lajitestausta


Outdoor Gym, Waterbird, Fitness Bag, Zumba, Girya, Runner´s Gym, Power Wheels, Gymboss, Chair Gym, Avimotion… Mistä oikein on kyse?

Markkinoille tulvii uusia ja innovatiivisia kuntoiluvälineitä sekä liikuntamuotoja. Liikuttavan väline- ja lajitestauksen tavoitteena on antaa Sinulle puolueettomat asiantuntijakommentit lajien ja välineiden toimivuudesta, tehokkuudesta, hinta-laatusuhteesta sekä saatavuudesta. Kirjoitan ainoastaan sellaisista välineistä ja lajeista, jotka koen potentiaalisiksi ja joista löydän iloa, hyötyä sekä uutuusarvoa. Hauskaa on siis luvassa:)

Nyt vähän jännittää – pian on taas Kehon iän päivityksen aika!


Taas on kolme kuukautta kulunut edellisestä Kehon ikä -kuntokartoituksesta. Vähän ylikin. Edellinen testikaverini Finlandia sijoituspalveluyhtiön Mike Peltola otti ja muutti Helsinkiin. Nyt sain huokutelluksi mukaan uuden kaverin ja ensi viikon keskiviikkona olisi taas seurantamittauksen aika. Mike jatkaa kartoituksia ja kuntoilua Helsingin toimisteemme (Porkkalankatu 1) ohjeistamana. Tsemppiä sinne!

Tulostrendini on ollut laskeva. Siis positiivisessa mielessä. Lähdin liikkeelle 34 -vuotiaasta kropasta ja viimeksi ikää oli karissut lahkeista 2 vuoden verran. Eli 32 -vuotiaaksi olin itseni tsemppaillut. Toisaalta en kyllä kokenut luopuneeni mistään tai liikkuneeni enemmän. Noudatin vain Lasselta (Seppänen) saamiani neuvoja ja liikuin hieman tehokkaammin lenkkeillessäni. Käytönnössä tein intervalleja silloin tällöin ja pelasin harvakseltaan pallopelejä.
Nyt pian 39 -vuotta täyttävänä tavoitteeni on saavuttaa kolmikymppisen kroppa ja suorituskyky 40 -vuotissynttäreihini mennessä. Se vaatii varmasti pientä pinnistelyä. Suunnitelma on kuitenkin jo olemassa: Aion hiihtää hieman aikaisempaa enemmän tänä talvena, kaivaa fillarin esille työmatkataivalta varten viimeistään huhtikuun lopuilla, pelata säännöllisesti pappalätkää (kerran viikossa) ja käydä salillakin vähintään 1-2 kertaa viikossa. Katsotaan kuinka äijän käy:)
Olen (pian) kolmikymppinen, kolmikymppinen…

Huolien määrä on vakio – asenne ratkaisee elämänilon!?


Olen tässä pohtinut miten vaikeudet, harmit ja murheet tuntuvat kasautuvat tietyille ihmisille. Toiset taas tuntuvat paistattelevan Rouva Fortunan suosiossa ja elämä hymyilee päivästä sekä vuodesta toiseen. Miten se saattaakin mennä niin? Miksi toisia siunataan jatkuvalla onnella ja toisilla kurjuutta riittää?

Töissä on kiirettä ja kurjuutta, kotona ahdistaa, mitään ei ehdi eikä pysty harrastamaan (lapsetkin ovat niin pieniä, ettei
niiden kanssa voi tehdä mitään), ystävillä ja sukulaisilla on monenmoisia sairauksia ja itselläkin selkää jumittaa. Vikaa ja vaivaa tuntuu olevan jokaisessa asiassa, nivelessä ja ehdotuksessa. Kaikki on niin pielessä, kertakaikkisen pielessä!
Toisilla sen sijaan vaikeuksia ja ongelmia ei tunnu olevan ollenkaan. Haasteita ja hidasteita korkeintaan. Positiiviset ja iloiset asiat ottavat selkävoiton kaikista negaatioista. Kertakaikkisen kaikista!
Taitaapa kuitenkin olla niin, että toiset ovat “kuikkia ja toiset kaakkureita”: Toisilla positiivisuus ja elämänilo on perusluonteessa ja toiset suhtautuvat kaikkeen hieman (tai enemmänkin) negatiivisesti sekä varauksellisesti. Toiset säteilevät energiaa ympärilleen ja toiset tuntuvat imevän sen tyhjäksi koko lähiympäristöltään.
En tarkoita sitä, että kaikkien täytyisi olla perusluonteeltaan positiivareita. Enkä si-

tä, ettei empatiaa tulisi tuntea sukulaisten ja naapureiden sairasteluista. Elämä on kuitenkin melko lailla valoisampaa kun suhtautuu asioihin positiivisesti! Jokaisen meistä elämänpolkuun mahtuu paljon menetyksiä, luopumisia ja pieniä sekä suurempiakin murheita. Ratkaisevaa on, miten niihin asennoituu, ja kuinka niistä pääsee yli. Kun koettaa löytää kaikkialta ympäriltään positiivisia asioita ja keskittyy niihin negatiivisten sijaan, on elämä huomattavasti hauskempaa ja helpompaa!
Vuorovaikutuskin toisten ihmisten kanssa on kaksisuuntainen tie. Saat peilin lailla takaisin sen, minkä annat toisen kohdatessasi. Hymyilevä, iloinen ja toiset huomioonottava henkilö saa vastineeksi positiivista sekä huomioivaa kohtelua. Murjottava ja vaikeroiva yksilö saa vastaavasti osakseen surkuttelua sekä ruikutusta. Päätä itse kumman polun valitset: Voit nimittäin itse vaikuttaa ja paljon!
Positiivista viikonloppua!

Alaston totuus hyvinvoinnistani: Firsbeat hyvinvointianalyysi ei armahda!


Kolmen päivän kuormittuneisuusmittaus oli hetkessä ohi. Kokemus oli sinänsä miellyttävä, että elektrodeja ja mittauslaitetta rinnasssa ei juuri edes huomannut. Kunhan muisti ottaa lätykät ja laitteen pois suihkuun ja saunaan mennessään sekä vaihtaa tarralätkät uusiin peseytymisen jälkeen, oli kaikki vaivannäkö oikeastaan siinä. Kun riipasin paidan päältä kuntokeskuksen pukuhuoneessa, katsoivat ihmiset rintaani hieman kulmiensa alta, luullen laitetta ilmeistä päätellen sydämen tahdistimeksi tai joksikin vastaavaksi.

Mittausraportti, jonka analyysistä sain oli kattava ja tyylikäs värimonistekansio. Se paljasti selkeinä graafeina, diagrammeina ja janoina niin työn kuin vapaa-ajankin kuormituksen, palautumisen, terveysliikunta-annoksen kuin levon ja unen aikaisen palautumisenkin. Omat tulokseni olivat seuraavanlaisia:
1) Työ
Kyseiset kolme päivää olivat harvinaisen levollisia. Ja se näkyi mittausraportista. Voimavarani eivät juuri huvenneet työpäivän aikana. Edes suhteellisen haastava luento asiakasyrityksen “kriisipalaverin” yhteydessä ei miestä paljoa henkisesti hetkauttanut. Työni kuormittavuus ja tasapainoisuus lienee sittenkin hyvällä tolalla? Välillä saa ja pitääkin olla stressaantunut, etenkin jos tällaisia päiviä mahtuu viikkoon useampia?
Pisin palautumisjakso työpäivän aikana oli 8 minuuttia. Edes kahvi- tai ruokatauolla ei siis tullut palauduttua sen pidempään. Lyhyitä mikrotaukoja mahtui päivään useita melko säännöllisin väliajoin. Hyvä näin! Vire säilyi hyvänä aamusta pitkälle iltapäivään. Silloinhan tehdään töitä kun ollaan työpaikalla, eikö vain?
2) Vapaa-aika
Näin jälkeenpäin ajateltuna ei ole ihme, että päivän stressaavin hetki oli kyseisinä päivinä töistä kotiutuminen. Työt olivat vielä mielessä ja puhelin korvalla, kun saavuin kotiin raivaamaan eteistä lasten vaatteista ja laittamaan pikaisesti ruokaa ennen treenikuskauskierrokselle lähtöä. Lasten hoputtaminen ulkoa sisälle, ruokapöytään ja treenikamppeiden pukemiseen sai stressitasot pompsahtamaan. Varsinkin kuin samalla vastailin viimeisiin meileihin, siivosin ruokapöytää ja koetin pakata itsellenikin liikuntakamppeita treenireppuun. Stressikäyrän nousu ajoittui järjestäen arkisin samaan ajankohtaan. Jotain täytyisi siis tehdä toisin voimavarojen säästämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi! Pisin yhtäjaksoinen palauttava ajanjakso arkena oli 8 minuuttia, joten varsin aktiivista arkea eletään. Toisaalta voimavarat eivät juuri huvenneet, joten ei syytä huoleen. Mielummin vauhtia ja vaarallisia tilanteita kuin puuduttavaa joutenoloa ilman virikkeitä:)
3) Terveysliikunta
Kävin kyseisinä päivinä poikkeuksellisen paljon kuntosalilla. Siksi kuormittuneisuuskäyrä ei paljoa värähdellyt eivätkä terveysliikuntapisteet karttuneet. Perustuuhan mittaus sykevälivaihtelun ja “moottorin” toiminnan analysointiin. Vireyden, jaksamisen ja palautumiskyvyn kehittymisen vuoksi sykeliikunnan lisääminen olisikin allekirjoittaneella paikallaan. Sen mittaus osoitti varsin selvästi! Fyysiset ponniteluni jäivät ainoastaan varsinaisiin treeneihin, eikä arjesta löytynyt muita terveyttä ja kuntoa ylläpitäviä ponnistuksia hyötyliikunnan, siirtymisten ja arkiaskareiden muodossa.
4) Uni
Nukkumaanmeno venyi varsinkin viikonloppuna varsin myöhille. Siksi sikein ja palauttavin uniaika siirtyi varsin lähelle heräämistä. Liiankin lähelle. Aikaisemmin siis petiin! Siitä voi olla muutakin iloa, kuin pelkkä palautumisen edistäminen?
5) Alkoholi
Kaksi olutta ei hetkauttanut eikä vaikuttanut palautumiseen perjantai-iltana. Runsaampi annos olisi takuulla vaikuttanut. Tissuttelu tai runsaampi ryystäminen ei siis missään nimessä palauta, päinvastoin! Onpa tullut nähtyä niitäkin raportteja, joissa to illaan ja ti nukkumaanmenon välistä ei löytynyt yhtään ainutta palautumishetkeä. Siinä siis ainoastaan torstaista alkaneen viininmaistajaiset.
6) Seksi
Se ei kuulu Sinulle. Jotain rajaa sentään:)

7) Mitä analyysistä jäi käteen? Ja mitä aion tehdä hyvinvointini edistämiseksi?
Teen jatkossa työpäivän purkkiin ennen kotiutumista. Vakka töissä menisi vähän pidempäänkin! Näin työvire jää työpaikalle, enkä kanna sitä stressinä kotipesään.
Lisään sykeliikuntaa sekä arkiaktiivisuutta päivään hyödyntämällä työmatkoja sekä muita siirtymisiä. Pienetkin ponnistukset ovat näköjään hyödyksi! Niin kun en olisi sitä aiemmin tiedostanut:)
Menen jatkossa aikaisemmin petiin. Aikainen kana jyvän löytää: Aamun tunnit ovat mielestäni aina parhaita – kunhan pääsen hereille. Edesautan sitä menemällä nukkumaan viimeistään klo 23:00.
Ja nuo kaksi oluttakin olisin hyvin voinut korvata vaikkapa kylmällä, kuplivalla kivennäisvedellä.

Vuoden Liikuntatuote 2010: Kahvakuulamies?


Osallistuimme tänään Kuortane Testing Labin järjestämään Vuoden liikuntatuote 2010 – kilpailuun. Tuotteemme poikkeaa varmasti kovasti muiden kilpailijoiden tuotteista. Tai mistäs sitä tietää. Voihan kaikkien muidenkin osallistujien tuote olla kaksi metriä ja 120 -kiloa
hymyilevää lihasmassaa? Seuravassa hakemuksemme pääpiirteittäin:


Trainer4You Kahvakuulamies – Tuomo Kilpeläinen

Kahvakuulaharjoittelu on in! Harjoittelu kahvakuulalla on tehokasta, toiminnallista ja tuloksekasta – jos kuulaa osaa käyttää oikein! Valitettavasti harjoittelu kahvakuulalla voi olla pahimmillaan myös hallitsematonta ja hajoittavaa – jos henkilö ei saa tarvittavaa perehdytystä treenaamiseen!

Trainer4You tuotteisti asiaan ratkaisun: Kahvakuulamiehen. Ja miehen ympärille Kahvakuulalla kuntoon -kirjan, Kahvakuulaohjaajan perus- ja jatkokoulutuksen sekä yrityksille suunnatut ideapäivät kuulailuun. Kuulat ja muut oheistarvikkeet kahvakuulalla treenaamiseen löytyvät verkkokauppamme 4Storen pienestä Kahvakuulapuodista. Sieltä löytyvät myösi lmaiset vinkit, videot sekä ohjelmatkin. Turvallista ja tehokasta treeniä toivottaen: Trainer4You Kahvakuulamies – Tuomo Kilpeläinen.

Kahvakuulamies on erityinen, koska:

– Hän on konkreettinen esimerkki kahvakuulaharjoittelun tuloksista

– Mies ja kuula kohtaavat: Yhdennäköisyys on ilmeinen ja mies tuoksuukin raudalta!

– Tuomo on guru: Katu-uskottavuus on vankka. Tuomo syökin kahvakuulia välipalaksi.

– Rauta on kylmää, kahvakuulamies on lämmin ja välittävä: Kiinnostunut asiakkaistaan ja halukas auttamaan

– Kaikki tuntevat Remonttireiskan. Kohta kaikki tuntevat myös Kahvakuulamiehen!

Tuotteen uutuusarvo?

Tunnetteko ennestään yhtään kahvakuulamiestä?

– Kahvakuulaohjaajan lisenssikoulutukset lanseerattiin helmikuussa 2010: Pyörivät nyt non stoppina kahdeksalla paikkakunnalla. Kauttamme koulutettuja ohjaajia on kentällä noin 250 henkilöä, joista lisenssiohjaajiksi on valmistunut toistaiseksi noin 60 henkilöä.

– Kahvakuulalla kuntoon -kirja julkaistiin toukokuussa 2010: Myytyjä kappaleita pian 4000!

– Viikottaisia yritystunteja pyörii eri paikkakunnilla

Miksi meidän tulisi menestyä?

Kahvakuulamies on oivallinen valinta, sillä liikunta-ala kaipaa enemmän kasvoja sekä henkilöbrändejä. Kahvakuulamies on uskalias, hauska sekä vahvan auktoriteetin omaava tuoteidea. Se selättää helposti monet varsinaiset välineet tai ohjelmistot. Kokeilkaa vaikka: Kaksi metriä ja 120 kiloa hymyilevää lihasmassaa ei jätä ketään kylmäksi!

Kilpailuonnea – Meille ja Teille!


Into ja energia – mihin ne karisevat iän myötä?


Katselen 3 -vuotiasta tytärtäni sohvalla kyljellään maaten. Vauhtia piisaa ja puheripuli on taukoamaton. Askelmittaria ei tarvita. Se olisi räjähtänyt jo aikaa sitten. Ei olisi kierrokset riittäneet.

Vaihdan selinmakuulle ja koetan ummistaa silmäni. Kylläpä ramaisee. Samalla hetkellä jymähtää. Kolmivuotias makaa vatsani päällä, naama sentin päässä omastani. Hymyilen väkinäisesti. Samalla alkaa pomppushow. Vatsani toimii kuin toimiikin trampoliinina. Ainakin tytön mielestä.
Hyppely loppuu vihdoinkin. Duracel -pupu säntää omaan huoneeseensa. Vihdoin hetki omaa rauhaa. Käännyn taas 90 astetta. Siis pituusakselini ympäri. Ihan riittävä ponnistus pienten päiväunien eteen. Takaraivossa tomähtää. Barbi, toinen ja kolmaskin saapuva kaaressa kanssani sohvalle…. ja Elle nanosekunnin niiden perässä.
Annan periksi. En unelle, vaan Ellelle. Samalla kun antaudun iloiseen ja energiseen leikkiin pohdin, mistä kaikki tuo energia ja into on peräisin. Ei ainakaan ruoasta….
Hyvää ja energistä Isänpäivää kaikille!

Muutoksen neljä T-kirjainta!


Perustamani yritys Trainer4You on nykyisin valtakunnallinen hyvinvointivalmennustalo. Toiminta on kasvanut yhden miehen yrityksestä n. 25 henkilöä työllistäväksi ja 10 paikkakunnalla toimivaksi liikunta-alan ohjaajakoulutuksia sekä yritysten työhyvinvointia edistäviä ratkaisuja tarjoavaksi firmaksi. Valmennamme myös yksilöasiakkaita personal training –otteella ja siitähän on kyse yrityscaseissakin: Yksilöllisestä ja asiakaslähtöisestä valmennuksesta ryhmässä!

Valmennusfilosofiamme on yksinkertainen, mutta jäätävän tehokas. Saamme poikkeuksetta asiakkaidemme innostuksen sytytetyksi ja yltymään roihuksi. Emme siis tyydy asiakkaidemme innostamiseen, sillä se on liian helppoa. Tavoitteena on asiakkaidemme innostuksen ylläpitäminen sekä todelliset muutokset liikunta- ja terveystottumuksissa. Sitähän meiltä halutaankin ostaa: Vaikuttavuutta sairauspoissaoloihin, henkilöstötuottavuuteen sekä yksilöiden työvireyteen sekä ryhmän tiimihenkeen. Filosofiamme kulminoituu neljään T-kirjaimella alkavaan taikasanaan, jotka ovat: Tieto – Toiminta – Tuki ja Tulokset!

Näistä muutosta tukevista työkaluista pidämme kiinni aina, oli kyseessä sitten yksittäinen luento tai vuoden kokonaisvaltainen hyvinvointivalmennus! Näin mahdollistamme innon jalostumisen osaamiseksi ja teoiksi, jotka ovat kestävän muutoksen peruspilarit!

1) TIETO

Tieto ei lisää tuskaa. Päinvastoin! Epätietoisuus se vasta tuskastuttaa. Oikein jalostettu tieto pysäyttää ajattelemaan ja motivoi kuulijaa. Muutoksen edellytyksenä usein oleva kriisi voidaan parhaimmillaan välttää merkityksellisellä ja innostavalla tiedolla.

2) TOIMINTA

Aika ei muuta asioita – tekeminen muuttaa! Vain säännöllisillä, pitkäjänteisillä ja suunnitelmallisilla teoilla on muutosvaikutuksia. Tarkoituksenamme onkin viedä aina teoriatieto pikavauhtia toimintaan liikunnallisen tekemisen muodossa ja konkretisoida luennolla opitut asiat käytännössä. Tavoitteena on synnyttää iloiset oivallukset: Onpa mukavaa! Ei sen tämän ihmeellisempää tarvitse olla!

3) TUKI

Asiat tuppaavat unohtua arjen kiireiden keskellä. Siksi ryhmän ja valmentajan tuki sekä pieni positiivinen painostus on hyväksi. Kukaan ei paranna kuntoaan yksittäisen hyvinvointipäivän tai valmennustapaamisen aikana. Oleellista ovatkin teot päivien väleissä. Siksi annamme aina asiakkaillemme kättä pidempää omaharjoittelun sekä muutoksen tueksi. Tuki voi konkretisoitua toiminnallisena tietona, kunto-ohjelmina, valmennusta tukevana oppaana tai treenivälineenä. Pääasia on, ettei asiakkaamme voi sanoa valmennuksesta kotiuduttuaan: ”En osaa, enkä tiedä miten usein, pitkään ja millä teholla minun pitäisi liikkua!”. Varmasti tiedät ja takuulla osaat. Eikä mikään voi estää Sinua onnistumasta, jos vain itse haluat ja koet muutoksen merkitykselliseksi!

4) TULOKSET

Tulosten takana on siis neljä T –kirjaimella alkavaa taikasanaa: Tieto + Toiminta + Tuki = Tulokset! Siksi yrityksemme nimen voikin perustellusti lyhentää seuraavasti: T4U

– Parempaa elämää pidempään!