Valtakunnallisen Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteena on lisätä koululaisten fyysistä aktiivisuutta, opiskelukykyä sekä reippaampia elämäntapoja. Hanke laajeni viime syksynä ala-asteilta ja yläluokilta myös toisen asteen oppilaitoksiin sekä korkeakouluihin. Silloin päästiin starttaamaan myös Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston, Poken Äänekosken Opinahjon toimipisteessä, jossa opiskelee kaupan- ja hallinnonalan, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Pääsin haastattelemaan hankkeen personal trainerina toimivaa, liikunnanopettaja Ulla Martinmäkeä ja kyselemään tarkemmin, mistä Liikkuva Amis –hankkeessa oikein on kyse ja siitä, miten personal trainer –palvelut sopivat hänen mielestään koulumaailman tarpeisiin.

Tavoitteena terveys, toimeliaisuus ja yhdessä tekeminen

”Viime syksynä Poken Äänekosken Opinahjon toimipisteessä startannut Liikkuva Amis –hanke on lähtenyt mukavasti liikkeelle”, kertoo hankkeen personal trainerina toimiva Ulla Martinmäki. ”Hankkeen tavoitteena on liikunnan ja arkiaktiivisuuden lisääminen opiskelijoiden sekä henkilökunnan keskuudessa. Siihen pyrimme niin opiskeluympäristöä aktiivisuuteen kannustavaksi kehittämällä, lisäämällä opiskelupäiviin liikettä sekä tarjoamalla opiskelijoille ja henkilökunnalle monipuolisia liikunnallisia palveluja”, Ulla täsmentää. Hankkeesta vastaa Martinmäen lisäksi Vesa Villanen, joka toimii oppilaitoksessa liikunnan ja terveystiedon opettajana sekä opinto-ohjaajana.

Hankkeen suurin visio on liikkumattomien nuorten innostaminen sekä aktivoiminen liikunnan pariin. ”Tavoitteena onkin luoda hyvinvointiketju, jossa kouluterveydenhoitaja voi ohjata opiskelijan eteenpäin personal trainerille, yksilöllistä ja tavoitteenmukaista konsultaatiota saadakseen. Valmennuksessa olevan opiskelijan on harjoittelun ohessa mahdollista saada myös fysioterapeutin ohjausta hyvinvointinsa edistämiseksi.”, Martinmäki kertoo.

Liikkuva amis
Kuvassa Ulla Martinmäki, Vesa Villanen ja opiskelijat Jesse Savolainen ja Emmi Remonen

Lisää liikuntaa, vähemmän istumista

Vaikka hankkeessa korostuvatkin istumisen vähentäminen, arkiaktiivisuus ja kuntoliikunta, näkee Martinmäki yhdeksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista yhteisöllisyyden vahvistamisen ja sosiaalisten, opiskelun ulkopuolella tapahtuvien kohtaamisten lisäämisen. Opiskelijat onkin otettu aktiivisesti mukaan Liikkuva amis –työryhmään, suunnittelemaan aktiivisempaa kouluympäristöä, erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja sekä liikunnallisia tempauksia. Myös erilaisia liikunnallisia kerhoja on suunniteltu.

Työryhmä on muun muassa ehdottanut koripallotelineiden hankintaa oppilaitoksen pihalle sekä jumppapallojen hankintaa istuimiksi luokkiin. Pingispöytäkin kaivettiin esiin varastosta ja nyt sitä voi pelata väli-ja hyppytunneilla aulassa, kertoo Martinmäki.” Meidän lukuvuotemme on työssäoppimisjaksojen johdosta sen verran repaleinen, että pystyäksemme vaikuttamaan opiskelijoiden hyvinvointiin, on meidän luotava liikkumisen mahdollisuuksia myös koulupäivän ulkopuolelle. Haluamme antaa opiskelijoille tilaisuuksia harrastaa liikuntaa myös vapaa-ajalla ja mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan syntymisen”, hän visioi.

Urheilusta elintapaoppiin

Yhdeksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista Ulla näkee terveyttä edistävien elämäntapojen opettamisen. ”Kun porukka muuttaa omilleen oppilaitoksen asuntolaan, siirtyy vastuu arjen rutiineista nuorille itselleen. Eteen tuleekin silloin ihan uusia kysymyksiä: Mitä laittaisin iltapalaksi? Mihin aikaan menen nukkumaan, että jaksan herätä aamulla kouluun?

On myös tärkeää, että porukka tekee yhdessä muutakin kuin opiskelevat, jotta löytyisi yhteisiä juttuja, jotka lisäävät sosiaalista kanssakäymistä ja vähentävät tietokoneen ääreen jämähtämistä”, Ulla painottaa. Liikkuva amis –hankkeella halutaankin vaikuttaa opiskelijoiden terveyteen ja liikkumattomuuden aiheuttamiin ongelmiin, tuki- ja liikuntaelin ongelmiin, pääsärkyihin sekä elintapasairauksiin. Vähentämällä istumista sekä lisäämällä opiskelijoiden arkeen liikettä ja liikuntaa vahvistetaan opiskelijoiden opiskelu-, työ- ja toimintakykyä.

Monipuolinen kattaus erilaisia liikuntamahdollisuuksia

Poken Liikkuva amis -hanke käynnistettiin Fibionin istumis- ja arkiaktiivisuusmittauksilla, jolla arvioitiin, kuinka paljon osallistujat istuvat koulupäivän aikana. Mittausten pohjalta osallistujat saivat henkilökohtaisen analyysin istumis- ja arkiliikunta-annoksestaan, jota käytiin läpi käytännönläheisellä palauteluennolla.

Varsinaisina kuntoliikuntaan kannustavina palveluina Poken Äänekosken Opinahjo tarjoaa opiskelijoilleen sekä henkilökunnalleen kausikortteja, joilla pääsee treenaamaan paikalliseen kuntokeskukseen tai laskettelemaan alueella sijaitsevaan laskettelurinteeseen. Lisäksi oppilaitoksessa pyörivät höntsävuorot eri palloilulajeista, pipolätkästä salibandyyn.

Personal trainer Ullan toteuttamia palveluja ovat henkilökohtaiset valmennus- ja konsultaatiotapaamiset, kunto-ohjelmien laadinta kotiin sekä kuntosalille sekä erilaiset ryhmät. ”Kouluterveydenhoitajan ja fysioterapeutin asiantuntemuksen lisäksi potentiaalia olisi myös laaja-alaisempaankin toimintaan: koulupsykologin asiantuntemuksen hyödyntäminen osana elämäntapamuutosta voisi hyödyttää osaa opiskelijoista. Lisäksi näkisin hienoja mahdollisuuksia PT-palveluiden hyödyntämisessä peruskoulujen Move– fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän yhteydessä. Tällä hetkellä kouluterveydenhoitajalla on valtava määrä dataa oppilaiden kunnon eri osa-alueista. Olisi hienoa, jos oppilaalle olisi tiedon lisäksi tarjolla myös konkreettisia apukeinoja ja personal trainer treenikaveriksi.”Martinmäki visioi.

Personal training –osaaminen liikunnan opettajan työssä

Ulla kokee personal trainer –osaamisesta olevan paljon hyötyä liikunnanopettajan työssä. Työ onkin muuttumassa yhä enemmän yksilön tukemisen, kannustamisen ja valmentamisen suuntaan. ”Kyllähän me liikunnanopettajat halutaan yhteisen liikunnan lisäksi opettaa, mitä opiskelijoiden kannattaa tehdä vapaa-ajallaan ohjattujen tuntien välissä”, Ulla painottaa. Liikunnan opettajalta vaaditaankin yhä enemmän motivointi- ja ohjelmointitaitoja, jotta passiivisimmatkin saadaan innostumaan sekä aktivoitumaan ja heille kyetään rakentamaan tehokkaat sekä turvalliset harjoitusohjelmat omatoimisen harjoittelun tueksi”, hän kertoo hymyillen.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here