Riku Aallon artikkeli antaa ajatuksia siitä, millaisia taitoja personal trainerilla tulisi olla.

Personal trainer on rautainen liikunnan ja fyysisen hyvinvoinnin ammattilainen. Todelliseksi huippuosaajaksi kasvaminen edellyttää kuitenkin sen tosiasian ymmärtämistä, että valmistuttuaan personal traineriksi henkilö on vasta oppimispolkunsa alkutaipaleella. Työ tekijäänsä opettaa – mutta vain silloin, jos henkilö on aktiivinen ja lukee, opiskelee ja ottaa selvää jokapäiväisistä, eteen tulevista kysymyksistä.

Menestyvä personal trainer on moniosaaja

Personal training soveltaa käytäntöön liikuntatieteen, terveystieteen, käyttäytymistieteen sekä kauppatieteen oppeja. Menestyäkseen yrittäjänä tai työntekijänä ei pelkästään riitä, että hallitsee liikuntaan sekä treenaamiseen liittyvät asiat. Hänen tulee hallita vähintään kohtuullisesti myös ravitsemukseen, lihashuoltoon sekä kuntouttavaan harjoitteluun, markkinointiin, myyntiin, tuotteistamiseen, liiketoimintaosaamiseen sekä viestintään, vuorovaikutukseen ja henkiseen valmennukseen liittyvät perusasiat eri ikä- ja asiakasryhmille sovellettuna.

Erikoistu intohimoisesti

Erottautuakseen muista ja brändätäkseen itsestään todellisen huippuosaajan, on henkilön valittava itselleen erikoistumisalue, jossa kehittää itseään selvästi perustaitoja syvemmälle. Erikoistumisalue kannattaa valita omien kiinnostusten, intohimojen ja vahvuuksien pohjalta. Tällöin itsensä kehittäminen tuntuu mielekkäältä, mukavalta sekä lisää voimavaroja antavalta.

Personal trainerin tärkeimmät osaamisalueet

1. Liikunta- ja terveysosaaminen

Personal trainer mielletään usein ainoastaan liikuntapuolen taitajaksi. Vaikka muitakin taitoja tarvitaan, on personal trainerina vaikea menestyä, mikäli liikunta- ja valmennusosaamisessa on isoja puutteita.

Jos liikuntaosaaminen kaipaa lisää pönkitystä, voi personal trainer täydentää laji- ja liikunnanohjaustaitojaan esimerkiksi liikunnan ammattitutkinnolla tai vaikkapa neljä kuukautta kestävällä liikunnanohjauksen peruskurssilla. Näitä järjestetään urheiluopistojen toimesta eri puolilla Suomea. Monella  personal trainerilla onkin jo liikunnanohjaajan, -opettajan tai fysioterapeutin pohjakoulutus.

Erilaiset laji- ja välinekoulutukset sekä virikkeelliset ideapäivät ovat omiaan pitämään osaamisen ajantasaisena ja motivaation korkealla. Kehonpainoharjoittelu, toiminnallinen treeni, hiit –harjoittelu sekä ilmajooga ovat esimerkkejä tämän päivän hittilajeista.

Artikkeleita aiheesta:

2. Ravitsemusosaaminen

Ravintovalmennusosaamiselle on yhä enemmän tarvetta lihavuuden ja erilaisten elintapasairauksien lisääntyessä. Ravintovalmentajakoulutus onkin erinomainen satsaus tulevaisuuteen, joka maksaa itsensä varmasti takaisin personal trainer –työn tuloksekkuuden kautta tai varsinaisena ravintovalmennusliiketoimintana.

Ravitsemuspsykologia, energia- ja suojaravintoaineet, elintarvikeoppi, ravitsemus ja terveys, kuntoilijan ravintovalmennus sekä ravintolisät ovat asioita, joista jokaisen personal trainerin tulisi olla hyvin perillä – sekä kiinnostunut lukemaan ja opiskelemaan lisää.

Artikkeleita aiheesta:

3. Harjoittelun suunnittelu ja ohjelmointi

Yksittäisten harjoitusohjelmien ja kokonaisvaltaisten treenisuunnitelmien rakentaminen on tärkeä osa personal trainerin työtä, josta lisäkouluttautuminen on varmasti aina paikallaan.

Artikkeleita aiheesta:

4. Markkinointi ja myynti

Ilman oikeaa asennetta ja vankkaa asiakashankintaosaamista jäävät erinomaisetkin personal trainerin taidot pöytälaatikkoon. Siksi markkinointi- ja myyntiosaamistaan kannattaa kehittää sekä sparrata aina aika ajoin.

Artikkeleita aiheesta:

5. Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Strateginen osaaminen ja liiketoiminnan pyörittäminen ovat välttämättömiä taitoja yrittäjäksi aikovalle personal trainerille. Toki henkilöyrityksen pyörittäminen on vielä melko simppeliä ja suoraviivaista toimintaa, mutta kasvukäyrästä haaveilevalle personal trainerille edelliset taidot nousevat edellistä suurempaan arvoon.

Artikkeleita aiheesta:

6. Ohjelmistot ja järjestelmät

Ammattiohjelmat, kuten ohjelmanrakentamistyökalu, ravitsemuksen analyysityökalu tai Trainer Timeline –asiakashallintajärjestelmä helpottavat elämää, jos niiden käyttö on hyvin hallussa. Näiden lisäksi personal trainer hyötyy myös esimerkiksi taulukkolaskentaohjelman sekä esitysgrafiikkaohjelmiston sujuvasta käyttötaidoista.

Artikkeleita aiheesta:

7. Viestintä, vuorovaikutus ja esiintymistaito

Kestävä asiakassuhde luodaan aidon vuorovaikutuksen, ei pelkän ohjausluukutuksen varaan. Siksi viestintään ja vuorovaikutukseen kannattaa kiinnittää riittävästi huomiota. Myös esiintymisvalmennuksista ja –koulutuksista on paljon iloa varsinkin luentoja sekä ryhmävalmennuksia pitävälle personal trainerille.

Artikkeleita aiheesta:

8. Henkinen valmennus

Kaikki valmennus on henkistä valmennusta! Se on siis läsnä jokaisessa kohtaamisessa, eikä sitä tulisi mieltää miksikään irrallisiksi huuhaajutuiksi. NLP ja positiivinen psykologia tarjoavat hyviä työkaluja asiakkaiden innostamiseen sekä siihen kaikkein tärkeimpään – asiakkaiden innostuksen säilyttämiseen. Toisin sanottuna kestävien muutosten tukemiseen inhimillisellä, välittävällä ja vaikuttavalla otteella.

Artikkeleita aiheesta:

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here