Seksuaalisuus on monelle ihmiselle merkittävä asia. Seksuaalisuus on tärkeä hyvinvoinnin, onnellisuuden ja nautinnon lähde. Usein siihen kuitenkin liittyy turhaa kipuilua, häpeää, tabuja, myyttejä ja uskomuksia.

Seksuaalisuus on ihmisen henkilökohtaisinta ja intiimeintä aluetta. Siksi seksuaaliasioista ollaan usein hiljaa myös personal trainerin vastaanotolla. Seksuaalisuus voi olla asia, josta on totuttu vaikenemaan jo lapsuudenperheessä. Ihmisellä – niin trainerilla kuin asiakkaalla – voi olla vahva sisäinen ajatus, että niistä asioista ei ole sopivaa puhua.

Edelleen helposti miellämme, että seksuaalisuus ja seksi ovat yksi ja sama asia. Kuka nyt seksielämästään personal trainerinsa kanssa haluaisi jutella?

“Kuinka moni meidän asiakkaistamme tulee valmennukseen sillä ajatuksella, että haluaa näyttää paremmalta, lihaksikkaammalta, kiinteämmältä ja kenties haluttavammalta?”

Mitä seksuaalisuus tarkoittaa?

Seksuaalisuus on kaikkea sitä, mitä me olemme ja se on läsnä heti syntymästä käsin. Seksi on jotain, mitä tehdään; yksin, kaksin tai ryhmässä. Ne ovat siis kaksi eri asiaa, vaikka toisiinsa liittyvätkin.

Personal trainereina puhumme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tämän otsikon alle katsomme kuuluvan fyysisen, psyykkisen ja ravitsemuksellisen hyvinvoinnin. Jotta tuo ympyrä täydentyisi kokonaiseksi, eikö siihen kuuluisi lisätä myös seksuaalinen hyvinvointi?

Kuinka moni meidän asiakkaistamme tulee valmennukseen sillä ajatuksella, että haluaa näyttää paremmalta, lihaksikkaammalta, kiinteämmältä ja kenties haluttavammalta? Kuinka monen seksielämä todennäköisesti kohentuu kehittyvän kunnon myötä? Kuinka monen itsetunto nousee sen kautta, että fyysinen treeni ja hyvä ruokavalio tekevät keholle ”rajat” ja poistavat vaikkapa ummetusta, turvotusta tai yksinäisyyttä, ja parantavat kehotuntemusta?

Seksuaalisuus on itsetuntoa, kehonkuvaa, rajoja, hyväksyntää, avoimuutta, pukeutumista, kehon toimintoja, hormoneita ja vielä enemmän. Valmentajina yksi tärkeimmistä tehtävistämme on edesauttaa asiakkaan terveen itsetunnon ylläpysymistä ja vahvistamista.

Mitään ”normaalia” seksuaalisuutta ei ole olemassakaan. On vain kunkin ihmisen omanlainen seksuaalisuus, jota toteutamme kukin omalla tavallamme.

SEKSUAALISUUS EI OLE SAMA asia kuin seksi. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee seksuaalisuuden käsitteen näin: ”Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa. Se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen ja mielihyvän sekä koko seksuaalisen kehityksen järjen, tunteen ja biologian tasoilla. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, oppiminen, tutkiminen, leikki, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen.”

Liina Sievers on seksuaalisuuteen ja henkiseen hyvinvointiin erikoistunut personal trainer, ravintovalmentaja ja Trainer4You kouluttaja.

Jokaisella ihmisellä tulee olla olo, että heidän nähdään, kuullaan, ymmärretään ja hyväksytään juuri sellaisina kuin he ovat. Tämä koskee niin meitä valmentajina, kuin myös asiakkaitamme. Parhaassa tapauksessa vuorovaikutustilanteesta syntyy jotain, mitä kukaan ei tiennyt ennalta – on onnistuttu ajattelemaan yhdessä.

Artikkelisarjan seuraavassa osiossa avaan enemmän sitä, miten ja miksi pt:n olisi tärkeä huomioida asiakkaan seksuaalisuutta valmennuksen aikana. Lue sieltä kuuma vinkkilista valmennuksen tueksi!

Voimaa ja rakkautta päivääsi,
Liina

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here