Personal training -markkina on kasvanut viime vuosina alan pienyritysten sekä kuntokeskusten ulkopuolelle. Uusina pelureina alalle ovat tulleet myös terveydenhuoltoalan toimijat, kuten lääkärikeskukset sekä työterveyspalveluja tarjoavat yritykset. Niiden lisäksi personal training toimintaa tarjotaan kasvavassa määrin myös apteekkien, urheilukauppojen, vakuutusyhtiöiden sekä eläkevakuutusyhtiöiden toimesta.

Perinteinen yksilövalmennus on saanut rinnalleen myös pienryhmävalmennustoimintaa sekä verkon yli tapahtuvaa valmennusta, joka laskee pt –palveluiden kuluttajahintoja ja tekee niiden hankkimisen mahdolliseksi yhä useammalle.

Joka kolmas haluaa oman personal trainerin

Tuoreen Taloustutkimus Oy:n toteuttaman tutkimuksen mukaan 32 % työikäisistä suomalaisista on kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut hankkimaan itselleen personal training –palveluja. Mielenkiintoista on, ettei asuinpaikkakunnalla tai perheen yhteenlasketuilla tuloilla näyttänyt tutkimuksen mukaan olevan suurtakaan merkitystä personal training –palveluiden hankkimiseen. Innokkaimmin ohjauspalveluihin tuntuivat tarttuvan 35-49 –vuotiaat henkilöt, joista selvä enemmistö on naisia.

Tutkimuksen mukaan 33 % kiinnostuneista on valmis maksamaan palveluista 600-1800 € vuodessa ja ainoastaan 2 % kyseistä summaa enemmän. Tämä luokin kysyntää monissa kuntokeskuksissa jo tarjottaville pienryhmävalmennuksille sekä verkkovalmennuksille. Keskimäärin 1-2 kertaa viikossa kokoontuvan pienryhmävalmennuksen keskihinta on noin 150 € kuukaudessa, kun taas verkkovalmennusten keskimääräinen hinta on noin 50 €/ kk.

Personal trainingin markkinapotentiaali kasvaa jatkuvasti

Personal trainingin markkinapotentiaalin voidaan arvioida olevan vähintään 0,5-1,5 miljardia euroa vuodessa, kun yllä mainittujen lukujen lisäki otetaan huomioon uusien toimialojen voimakas kasvu. Tähän kuuluvat mm. työterveyshuolto, perusterveydenhuolto, apteekkiala, urheilukaupat sekä vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöt, jotka ovat jo ottaneet personal trainingin osaksi toimintaansa. Lisäksi kuntokeskusalan kasvunäkymät ennustavat myös pt-palveluiden kysynnän kasvua. Jatkuvassa kasvussa ovat myös mm. yritysten panostukset personal trainingiin osana työhyvinvointipalveluita sekä pt-palvelut verkkovalmennusten sekä pienryhmävalmennusten muodossa.

LLI –ketjussa uskotaan pienryhmävalmennusten voimaan

LadyLine ja EasyFit –kuntokeskusketjujen personal training palveluista vastaava Mikko Nummenmaa näkee personal training –palvelujen kasvun lähes vääjäämättömänä seikkana. ”Kuntokeskuskävijöiden profiilin muuttuessa enemmän saliharjoittelua aloitteleviksi asiakkaiksi, on ohjauspalveluille yhä enemmän tarvetta. Myös samanaikainen ihmisten maksukyvyn parantuminen ja trendi palveluihin panostamisesta lisäävät vielä osaltaan personal trainingin kysyntää”, Nummenmaa avaa näkemyksiään.

”Pienryhmävalmennustoiminnan potentiaali kuntokeskuksissa on valtava. Toistaiseksi pt –palveluja on kuntokeskuksissa tarjottu asiakkaille enimmäkseen yksilövalmennuksina, jossa markkinapotentiaali on kuitenkin paljon rajallisempi, kuin pienryhmävalmennuksen ja verkkovalmennuksen puolella”, Nummenmaa painottaa.

Nummenmaa näkee, että personal training -palveluiden kysynnän kasvu on vahvasti riippuvaista palvelutuottajien asenteista, ammattitaidosta ja aktiivisuudesta. ”LLI –ketjunkin sisällä pt –palveluiden kehitys näyttäytyy tasaisena kasvuna, eikä maantieteellinen sijainti selitä kysyntää”, Nummenmaa täsmentää. ”Enemminkin kyse on ihmisistä eli siitä, miten innokkaasti ja hanakasti palveluita esitellään, tuotetaan ja tarjotaan oman keskuksen asiakaskunnalle”, Nummenmaa kuvailee. ”Tämän lisäksi on syytä korostaa myös markkinoinnin merkitystä. Personal training -palveluiden markkinointi on edelleen lapsen kengissä, etenkin kuntokeskuspuolella, ja sen kehittäminen tulee varmasti viemään alaa eteenpäin lähitulevaisuudessa”, Nummenmaa kertoo kokemuksen syvällä rintaäänellä.

Hyvä ja halvempi on tuotteistamiskysymys

Personal training –palvelut ovat siis jalostuneet viime vuosina yksilövalmennuksista myös pienryhmissä toteutettaviksi elintapavalmennuksiksi sekä erityyppisiksi verkkovalmennuksiksi. Kun yksilöllisen lähivalmennuksen, jossa valmennustapaamisia asiakkaan ja personal trainerin kesken on kerran viikossa, keskihinta on noin 300-350 € kuukaudessa, päästään pienryhmävalmennusten sekä verkkovalmennusten kohdalla huomattavasti huokeampiin ratkaisuihin. 1-2 kertaa viikossa kokoontuvan pienryhmävalmennuksen keskihinta on noin 150 € kuukaudessa, kun taas verkkovalmennusten keskimääräinen hinta on noin 50 €/ kk.

Tuotteistaminen ja sopivimman pt:n löytäminen solmukohtina

Trainer4You Revolution Oy:n operatiivisena johtaja työskentelevä Eerik Jortikka uskoo personal training –palvelujen kysynnän kasvavan nopeasti tulevina vuosina. ”Kyse on ainoastaan kuluttajan ja sopivimman personal trainerin saattamisesta yhteen sekä ostamisen helpottamisesta”, Eerik kertoo.

Jortikka näkeekin pt –palvelujen tuotteistamisen olevan vielä solmukohta, joka kaipaa avaamista. ”Jos personal trainer tarjoaa vähän kaikkea, lähes jokaiselle, eivät kysyntä ja tarjonta kohtaa”, hän täsmentää. ” Personal trainereiden pitäisi uskaltaa erottautua muista pt:istä ja erikoistua tietyn asiakassegmentin valmentamiseen”. Hän toteaa. Jortikan edustama Trainer4You Revolution Oy tarjoaakin sähköisen kohtaamispaikan (valmentajahaku.fi) sekä valmiit liiketoiminta- ja palvelukonseptit personal trainerille, joiden avulla hän voi käynnistää liiketoimintansa, alan kokeneimpien asiantuntijoiden rakentamien tuotteiden sekä konseptien avulla, Eerik kertoo Trainer4You Personal training –brändin alla tapahtuvasta toiminnasta.

Samanaikaisesti personal training –palveluiden keskihinnan tippuessa ja palveluiden saatavuuden parantuessa, on myös huomattavasti kattavampien sekä hintavampien palvelukokonaisuuksien kysyntä lisääntynyt. ”Moni asiakas haluaakin ulkoistaa harjoittelunsa ohjelmoinnin ja ”toteutuksen” ammattilaisen käsiin. Ei olekaan ollenkaan harvinaista, että asiakas haluaa harjoitella useita kertoja viikossa (2-5 x vko) personal trainerin valmennuksessa ja maksaa siitä jopa 500-2000 € kuukaudessa”, Jortikka avaa kehitystä kokemustensa pohjalta.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here