Voimme varmasti kaikki olla samaa mieltä siitä, että jokaiselle olisi hyödyllistä oppia syömään juuri itselleen sopivalla tavalla. Jos kerran kaikille on olemassa se kaikkein sopivin ravitsemus, voisi kuvitella jokaisen olevan oman ravitsemuksensa asiantuntija. Suurin osa meistä on vastannut omasta ravitsemuksestaan jo vuosia. Tietoakin löytyy vaikka millä mitalla, kun vain jaksaa etsiä. Näistäkin asioista huolimatta ravitsemusosaamisen tarve on nyt suurempi kuin koskaan eikä ammattilaisia ole lähellekään riittävästi kaikkien auttamiseen.

Valitettavasti kaikki eivät edes tiedosta tarvitsevansa apua. Tavoitteenmukainen ja terveellinen ravitsemus ei siis olekaan niin helppo toteuttaa ja kynnykseksi osoittautuukin monesti välinpitämättömyys, oikeanlaisen tiedon puute ja epäterveellisten ruokien houkuttelevuus. Ravintovalmentajan tehtävänä onkin helpottaa matkaa kohti sitä sopivinta ravitsemusta. Ravitsemus on niin suuri osa elämäämme, että uskallan väittää ravintovalmennuksesta olevan hyötyä lähtökohdasta, tavoitteesta ja tietotaidosta riippumatta. Tässä tekstissä perkaamme näitä hyötyjä.

Jaksaminen ja vireystila

Asiakkaiden mainitsemien tavoitteiden joukossa toistuvat usein arjessa jaksaminen ja vireystilan paraneminen. Näihin tavoitteisiin voidaan vaikuttaa riittävällä (ei liiallisella) liikunnalla ja passiivisuuden välttämisellä sekä riittävällä unella ja levolla. Ravintovalmennuksessa tärkeää on säännöllinen ja monipuolinen syöminen, riittävä nesteen ja energian saanti, ravintokuidun lisääminen ruokavalioon sekä ateriakoon sääteleminen.

Jaksamattomuus ja väsymys johtuvat monesti ravitsemuksen osalta verensokerin heittelyistä epäsäännöllisen ja vähäkuituisen ruokavalion seurauksena, liian vähäisestä energiansaannista ja riittämättömästä nesteen juomisesta, joka vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi ruuansulatukseen ja yleisesti aineenvaihduntaan. Annoskoon säätelemiseksi sekä kuidun ja suojaravintoaineiden saannin lisäämiseksi ohjauksessa tulisi painottaa kasvisten, hedelmien ja marjojen lisäämistä ruokavalioon.

Terveys

Ravitsemuksella on merkittävä rooli monien sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Tällaisia sairauksia ovat mm. sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, osteoporoosi, suolistosairaudet, muistisairaudet ja allergiset sairaudet. Monessa sairaudessa riskiä lisäävät ylipaino, korkea kolesteroli, riittämätön suojaravintoaineiden saanti, kaoottinen ateriarytmi ja itselle sopimaton ruokavalio. Sairaudet voivat vaikuttaa merkittävästi elämän laatuun, joten terveyttä edistävän ruokavalion opettaminen asiakkaalle auttaa hallitsemaan oireita tai jopa poistaa ne kokonaan. Ravintovalmentajan tulisikin olla tietoinen elintapasairauksien riskitekijöistä ja ennaltaehkäisevistä ravitsemuksellisista toimenpiteistä. Näissäkin tapauksissa tärkeimpiä toimenpiteitä ovat monesti ateriarytmin kehittäminen, kasvisten, hedelmien ja marjojen saannin lisääminen, ravintokuidun lisääminen ruokavalioon ja ruokavalion energiatiheyden vähentäminen.

Suorituskyky

Tavoitteellisen kuntoilijan tai urheilijan kannalta ravitsemus on merkittävä tekijä esimerkiksi palautumisessa, harjoitustehossa, keskittymisessä ja loukkaantumisten ehkäisyssä. Näihin tekijöihin vaikuttaa positiivisesti mm. riittävä energian- ja hiilihydraattien saanti. Aktiivisesti liikkuvat henkilöt syövät monesti turhaan liian vähän tavoitellessaan samalla heille mieleistä kehonkoostumusta, mikä vaikuttaa negatiivisesti suorituskyvyn kehittymiseen. Mitä kuormittavampi laji on kyseessä, sitä todennäköisemmin riittämätön energiansaanti on esteenä kehittymiselle.

Toisaalta myös aterioiden laadulla on suuri merkitys eikä energiaa tule ottaa mistä tahansa lähteestä. Liiallinen tarkkuus ruokavaliossa ei kuitenkaan koskaan johda toivottuun lopputulokseen. Suorituskyvyn kannalta olisikin tärkeää, että urheilija saisi kulutustaan vastaavan määrän energiaa eikä paino vaihtelisi merkittävästi. Riittävä energiansaanti ja monipuolinen ruokavalio tarkoittaa monesti myös riittävää rasvan, proteiinin ja suojaravintoaineiden saantia. Nämä tukevat hormonitoimintaa, vastustuskykyä sekä lihasmassan ylläpitoa ja kasvua.

Kehonkoostumus

Kehonkoostumuksen muutokset ovat monella tavoitteena. Ravitsemukselliset toimenpiteet eivät ole näissä tavoitteissa vain hyödyksi, vaan ilman niitä tavoitteiden saavuttaminen on jopa epätodennäköistä. Hyvin usein ihmiset pyrkivät pudottamaan painoa tai kiinteytymään ensin omin neuvoin ja kääntyvät ammattilaisen puoleen vasta muutaman epäonnistuneen yrityksen jälkeen. Laihduttamisen voisi periaatteessa kuvitella olevan yksinkertainen ja kohtalaisen turvallinen toimenpide. Tosiasiassa useiden painonpudotuskertojen seurauksena henkilölle voi jäädä runsaasti ongelmia, jotka voivat liittyä esimerkiksi syömiskäyttäytymiseen, itsetuntoon, aineenvaihduntaan, yksittäisiin ruoka-aineisiin ja terveyteen yleensä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa apua osataan ja uskalletaan pyytää, sitä vähemmällä näistä selviää ja todennäköisemmin tulokset ovat pysyviä. Lihasmassan kasvattajan ongelmat liittyvät yleensä kuvitelmaan, jossa kiinteytymistä ja lihasmassan kasvattamista voitaisiin menestyksekkäästi toteuttaa rinta rinnan vielä muutaman treenivuoden jälkeenkin. Tosiasiassa lihasmassa ei kasva optimaalisesti ellei energiaa saada kulutusta enemmän.

Erityisruokavaliot

Ravintovalmennuksesta hyötyvät myös henkilöt, joilla on ruoka-aineallergioita tai yliherkkyyksiä. Ongelmat tiettyjen ruoka-aineiden kanssa saattavat puhjeta missä iässä tahansa eikä ole aina yksinkertaista löytää korvikkeita näille ruoka-aineille. Yhden ruoka-aineen häviäminen ruokavaliosta ei todennäköisesti aiheuta suurta lovea suojaravintoaineiden saantiin, mutta joissain tapauksissa ongelmia puhkeaa monen ruoka-aineen osalta tai ruoka-aineiden rooli ruokavaliossa on ollut merkittävä. Tällaisissa tapauksissa ensisijainen asiantuntija olisi ravitsemusterapeutti mutta ravintovalmentaja voi auttaa uuden ruokavalion omaksumisessa ja tavoitteisiin pääsemisessä. Yleisiä ruoka-allergian aiheuttajia ovat maito, viljat, muna, kala ja äyriäiset, pähkinät ja siemenet, vihannekset ja hedelmät sekä mausteet. Suomalaisille viljat ja maito ovat tärkeitä vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteitä, joten varsinkin näissä tapauksissa riittävä suojaravintoaineiden saanti tulisi varmistaa.

Ruokavalioista esimerkiksi paleo-, kasvis- ja vähähiilihydraattinen (VHH) ruokavalio voivat oikein toteutettuina olla hyvinkin terveyttä edistäviä, mutta suunnittelemattomina ne voivat johtaa ravintoainepuutoksiin ja vaikuttaa terveyteen negatiivisesti. Ravintovalmennuksesta voi saada apua erilaisten erityisruokavalioiden koostamiseen ja riittävän ravintoaineiden saannin varmistamiseen. Yliherkkyyksien tai allergioiden oireiden vähentämiseksi ja poistamiseksi käytettävien ruokavalioiden koostaminen tulisi jättää ravitsemusterapeutille, jos ruokavalio on hyvin rajoittava. Tällaisia ruokavalioita ovat esimerkiksi FODMAP- ja gluteeniton ruokavalio, joiden toteuttamista ravintovalmentaja voi hyvin valvoa.

Ihmiset kuitenkin seuraavat itsenäisestikin monenlaisia rajoittavia ruokavalioita tavoitteenaan laihtuminen, aineenvaihdunnan parantaminen, elimistön ”puhdistaminen”, vireystilan kasvattaminen jne. Tällaisten ruokavalioiden toteuttaminen voi perustua myös eettisiin periaatteisiin, uskomuksiin niiden terveellisyydestä tai annettuihin ohjeisiin. Ravitsemustietoisuuden kasvaessa näiden ”muotidieettien” houkutus vähenee ja matka terveellisempään ruokavalioon voi alkaa. Ravintovalmennus hyödyttää asiakkaita myös opettamalla heille ravitsemuksen peruspilareita.

Muutoksen tekeminen

Kaikille on tietenkin hyvin tärkeää löytää juuri itselleen sopiva ruokavalio. Sen löytäminen ilman apua on kuitenkin hankalaa ja esteeksi muodostuu monesti seurannan puute, kyvyttömyys seurata muutoksia objektiivisesti, omat uskomukset, tiedon ja lähdekritiikin puute, aika, ystävien ja läheisten painostus jne. Yksikin näistä kohdista riittäisi pilaamaan hyvän alun, varsinkaan jos kukaan ei ole tukemassa ja kannustamassa jatkamaan.

Artikkelin kirjoittaja on Trainer4You Personal trainer ja Trainer4You-kouluttaja Mikko Vesterinen.
Artikkelin kirjoittaja on Trainer4You Personal trainer ja Trainer4You-kouluttaja Mikko Vesterinen.

Ravintovalmentaja toteuttaa seurannan, toteaa tulokset, auttaa suunnittelemaan sopivia aterioita, kannustaa matkalla, on yhteydessä, antaa tietoa ja kertoo mistä tietoa löytää, varmistaa riittävän ravintoaineiden saannin ja kuuntelee ongelmatilanteissa. Monesti ruokailuun liittyy myös tunteita, kuten iloa, pettymystä ja epäonnistumista. Ruokaa käytetään monesti myös palkintona. Ravintovalmentajan avustuksella asiakas oppii tunnistamaan vaikeat tilanteet, tekemään tietoisia päätöksiä ja pääsemään irti tunnesyömisestä. Todella suuri osa asiakkaista haluaisikin nimenomaan saada rentoutta ruokailuun ja oppia syömään normaalisti eli riittävästi ja monipuolisesti.

Lähteet:

Toimistotyöläisen ruokapäivä, Pronutrionist. Luettavissa: http://www.pronutritionist.net/2015/11/toimistotyolaisen-ruokapaiva/

Yleisimmät ruoka-allergian aiheuttajat, Evira. Luettavissa: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/ruoka-allergeenit/yleisimmat-ruoka-allergian-aiheuttajat/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here