Oletko törmännyt työssäsi personal trainerina asiakkaaseen, jolla on kohonnut verenpaine, kakkostyypin diabetes, sepelvaltimotauti, nivelrikko, reuma, selkäongelmia, osteoporoosi tai ainakin kohonnut riski sairastua johonkin edellisistä elintapasairauksista? Jos et, on se suoranainen ihme, sillä yli puolet aikuisikäisistä suomalaisista sairastaa tai on vaarassa sairastua yhteen tai useampaan elintapasairauteen.

Personal trainereiden ja muiden liikunta- sekä terveysalan ammattilaisten tulisi hallita elintapahoidon eli eri diagnooseihin pohjautuvan liikunta- ja ravitsemusneuvonnan perusteet. Ihmisen opastaminen ja tukeminen kohti terveellisempiä elintapoja on nimittäin paras mahdollinen lääke elintapasairauksien ehkäisyyn, mutta myös kustannustehokas keino elintapasairauksien hoitoon.

Terveysvalmentajakoulutuksen käytyään personal trainerit ja terveydenhoidon sekä liikunnan ammattilaiset voivat yhdessä totuttaa vaikuttavaa ja arjen tasolle jalkautuva elintapahoitoa. Ja nimenomaan yhteistyössä, sillä koulutuksen tavoitteena on edistää aitoa yhteistyötä alojen välillä, opettaa tunnistamaan omat rajansa sekä ohjaamaan asiakas ajoissa liikunnan ammattilaiselta terveysalan ammattilaiselle ja toisinpäin, missiona luonnollisesti parhaan mahdollisen palvelun tuottaminen asiakkaalle.

Karua faktaa kansanterveydestä

Kakkostyypin diabetesta sairastaa jo yli puoli miljoonaa suomalaista. Kolme neljäsosaa heistä sairastaa kakkostyypin diabetesta, jonka puhkeamiseen elintavoilla on ratkaiseva merkitys. Jos elintavoissa ei tapahdu ratkaisevaa muutosta, arvioidaan diabetekseen sairastuneiden määrän jopa kaksinkertaistuvan seuraavan 10–15 vuoden aikana.

Toinen vakava terveysongelma on suomalaisten liikapainoisuus. Työikäisistä suomalaisista yli kaksi miljoonaa henkilöä on liikapainoisia, joista noin 650 000 on lihavia. Ongelma ei kuitenkaan ole itse lihavuus, vaan sen mukanaan tuomat liitännäissairaudet, joista kakkostyypin diabeteksen lisäksi vakavimpia ovat kohonnut verenpaine, kohonnut kolesteroli, valtimonkovettumatauti ja lopulta sepelvaltimotauti. Ongelman mittakaavaa kuvaa hyvin se, että peräti 37 prosenttia suomalaisista kuolee verenkiertoelinten sairauksiin.

Lisäksi arviolta noin 90 %:lla suomalaisista on jossain työuransa vaiheessa selkäongelma, joka aiheuttaa työkyvyttömyyttä. Myös niska-hartiavaivat ovat yleinen työkyvyttömyyden aiheuttaja. Sairauspoissaoloista suurin osa johtuukin tuki- ja liikuntaelinongelmista, joihin voidaan vaikuttaa merkittävästi aktiivisilla valinnoilla ja liikunnallisilla elintavoilla.

Terveysvalmentaja on elintapahoidon ammattilainen

Terveysvalmentajakoulutus antaa personal trainerille sekä terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille tarvittavat tiedot ja taidot liikunnan hyödyntämisestä lääkkeenä niille henkilöille, jotka haluavat olla tukemassa asiakkaan elintapamuutosta liikunnan keinoin. Elintapasairaiden ja kohonneen riskin omaavien henkilöiden valmentaminen edellyttää kuyitenkin ajantasaisen, riittävän ja näyttöön perustuvan ymmärryksen siitä, milloin ja minkälainen liikunta kunkin asiakkaan kohdalla on vaikuttavinta ja turvallisinta. Sen vuoksi olenkin sitä mieltä, että jokaisen personal trainerin kannattaisi opiskella ja ottaa haltuun seuraava, Terveysvalmentajakoulutuksen oppimäärä.

Mitä Terveysvalmentajakoulutuksessa opiskellaan?

Terveysvalmentajakoulutus koostuu neljästä lähijaksosta, jotka käsittelevät liikuntafysiologiaa sekä terveysliikunnan annostelua, liikuntakelpoisuuden arviointia, yleisien elintapasairauksien etiologiaa ja patologiaa sekä liikunnan hyödyntämistä lääkkeenä eri sairauksien kohdalla. Koulutuksessa käsitellään myös ravitsemuksen merkitystä yleisien elintapasairauksien synnyssä, ehkäisyssä ja hoidossa sekä elintapamuutoksen tukemista ravitsemuksen keinoin. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen aiheuttamia ongelmia lähestytään asennon sekä liikkeen merkitystä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa tarkastelemalla. Seuraavassa on lyhyt kooste Terveysvalmentajakoulutuksen lähijaksojen sisällöstä sekä tavoitteista:

1. Lähijakso: Liikuntafysiologia, terveysliikunnan annostelu

Terveysvalmentajakoulutuksen ensimmäisen lähijakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikunnan kannalta keskeisten elinjärjestelmien toiminnan ja mitä muutoksia lyhyen aikajänteen ja pitkän aikavälin vaikutuksia liikunta kyseisissä elinjärjestelmissä aiheuttaa. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää terveysliikunnan toteutuksen ja annostelun perusperiaatteet sekä osaa soveltaa niitä suunnitellakseen kunkin asiakaan lähtötilanteet ja tavoitteet huomioivan yksilökohtaisen, turvallisen, tehokkaan sekä nousujohteisen liikuntasuunnitelman.

2. Lähijakso: liikuntakelpoisuuden arviointi, yleisien elintapasairauksien etiologia ja patologia sekä liikunta lääkkeenä

Kakkosjakson teemana on liikuntakelpoisuuden arviointi, yleisien elintapasairauksien etiologia ja patologia sekä terveysliikunnan hyödyntäminen lääkkeenä eri sairauksien kohdalla. Jakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, milloin ja minkälaisen liikunnan aloittaminen on turvallista ja milloin on syytä konsultoida asiassa lääkäriä. Onkin tärkeää, että henkilö ymmärtää oman ammattitaitonsa rajat, tuntee liikunta- ja terveydenhoitosektorin eri ammattiryhmät, sekä osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan asiaankuuluvalle ammattilaiselle. Tavoitteena onkin, että jakson käytyään opiskelija ymmärtää, missä määrin ja millaisin vaikutusmekanismein liikunta kunkin sairauden yhteydessä toimii lääkkeenä.

3. Lähijakso: Ravitsemuksen merkitys yleisien elintapasairauksien synnyssä, ehkäisyssä ja hoidossa sekä elintapamuutoksen tukeminen ravitsemuksen keinoin

Kolmannen lähijakson tavoitteena on, että opiskelija sisäistää ravitsemuksen merkityksen yleisimpien elintapasairauksien ehkäisyssä sekä hoidossa ja on tietoinen yleisten elintapasairauksien ravitsemuksellisista hoitosuosituksista ja osaa antaa konkreettisia yleisen tason ohjeita kohti terveyttä edistävää ravitsemusta. Lisäksi on tärkeää, että opiskelija tunnistaa oman ammattitaitonsa rajat ja osaa ohjata asiakkaan eteenpäin asianmukaiselle ammattilaiselle. Lisäksi opiskelija oppii käyttäytymisen muutoksen vaiheittaisen luonteen ja osaa tehdä johtopäätöksiä asiakkaan muutosvalmiuden asteesta.

4. Lähijakso: Asennon sekä liikkeen merkitys tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

Neljäs lähijakso auttaa ymmärtämään entistäkin paremmin asennonhallinnan merkityksen tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Opiskelija sisäistää lähijakson käytyään yleisten kroonisten- ja elintapasairauksien tyypilliset vaikutukset asentoon ja liikkeeseen, sekä osaa huomioida nämä liikuntasuunnitelman laatimisessa.

Lähijaksolla suoritetaan erilaisia asennon- ja liikkeenhallinnan testejä ja analyyseja, jotka auttavat havaitsemaan asiakkaan asentovirheen tai liikkeenhallinnan puutteen. Opiskelija oppiikin analyysien perusteella antamaan kulloinkin soveltuvia liikuntaohjeita lievien asentovirheiden tai liikkeenhallinnan puutteiden korjaamiseksi sekä ohjaamaan asiakkaan tarvittaessa eteenpäin fysioterapeutille tai muulle asiantuntijalle.

Terveysvalmennukseen suuntautuneelle personal trainerille on kysyntää

Personal training on jalostunut vuosien varrella kohti asiakkaan kokonaisvaltaista ja terveyslähtöistä elintapaneuvontaa sekä muutostukivalmennusta. Toki osan asiakkaista tavoitteena on enemmänkin suorituskyvyn optimointi, kehonmuokkaus tai urheilulajin edellytysten optimointi, ravitsemuksen sekä fyysisen harjoittelun keinoin. Useimpien asiakkaiden kohdalla kyse on enemmänkin hybridistä eli asiakas haluaa kohentaa kuntoaan ja muokata kehoaan, mutta terveydelliset rajoitteet huomioiden.

Erilaisten elintapasairauksien yleistyessä entisestään, on jokaisella personal trainerilla ja liikunnan ammattilaisella oltava riittävät perustiedot ja –taidot eri elintapaneuvonnan perusteista sekä eri elintapasairauksien diagnooseihin pohjautuvasta liikunta- ja ravitsemusneuvonnasta. Se mahdollistaa hedelmällisen sekä vaikuttavan yhteistyön terveydenhuoltokentän kanssa ja takaa asiakkaalle turvallisen ja vaikuttavan tuen oman terveytensä, kuntonsa sekä elämänlaatunsa parantamiseksi.

Katso tarkemmat tiedot Terveysvalmentajakoulutuksesta tästä.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here