Ari-Pekka Lindberg on yksi kouluttajatiimimme helmistä! Aipen omaan elämänfilosofiaan liittyvä jatkuva oppiminen ja ammatillinen kouluttautuminen innoittivat häntä kirjoittamaan teemasta myös muille. Ari-Pekka vastaa Trainer4You kouluttajatiimissä etenkin tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen sekä kuntoutuksen oppimääristä, erilaisten sairauksien ja vaivojen huomioimisesta harjoitusohjelmaa laadittaessa sekä toiminnallisesta harjoittelusta eli functional trainingista. Tässäpä Ari-Pekan toiminnallisia ajatuksia sekä ohjeita opiskeluun liittyen:

Jatkuva oppiminen yksilön menestystekijänä

Itsensä ja ammattitaitonsa jatkuva kehittäminen on yksi menestyksen avaimista. Tiedonjano ja terve uteliaisuus ajavat ammattilaista kohti uusia haasteita, jotka usein paljastavat heikot lenkkimme tiedonjanon herättäen. 
Kouluttautuminen ja intohimo omaa alaa kohtaan kuuluvat kehittyvän ammattilaisen ”persoonaan”. Niin liikunta- kuin terveyssektorillakin kouluttaudutaan ahkerasti, koska uusia tuulia ja näkemyksiä tulee jatkuvasti ja sen lisäksi olemassa oleva tietokin muuttuu sekä päivittyy lisääntyneen tutkimuksen myötä jatkuvasti. On siis oltava ajan hermolla, jotta voisi keikkua kehityksen kärkijoukoissa.

Tavoitteenmukaista oppimista

Kouluttautuessa on hyvä asettaa itselleen tavoite jo etukäteen: Mihin tulevaa informaatiota tullaan jatkossa mahdollisesti käyttämään, mihin ammatin osa-alueisiin informaatio liittyy ja kuinka informaatiota aiotaan soveltaa? Etukäteen mietitty tavoite luo perustan uusien tietojen upottamiselle jo olemassa olevan tiedon lomaan. 


Upota, älä hylkää!

Kouluttautuessa on syytä aina pitää mielessä, että uusi näkökulma tai asia pitäisi järjestellä korvien väliin entisen informaation sekaan. Toki ajoittain uusi näkemys voi syrjäyttää entistä, mutta niin ei saisi aina käydä.

Valitettavan usein uusien näkemyksien rantautuessa korvaväliimme, unohdetaan ne asiat jotka jo osataan. Tällöin entiset, usein vieläpä hyvin toimivat, käytännöt saatetaan hylätä kokonaan. Kyseessä on tällöin ajattelun korvaaminen informaatiolla kun kuitenkin informaation pitäisi ennen kaikkea tukea ajatteluamme.


Oman oppimäärän pitkäjänteinen rakennusprojekti

Valtava innostus on varmasti yksi syy aiemman tiedon hylkäämiseen. Innostuksen hurmiossa moni häikäistyy uudelle informaatiolle ja työntää vanhan oppimäärän taka-alalle.
Ajan saatossa kuitenkin huomataan, ettei yhdellä näkemyksellä kuitenkaan ratkaista kaikkia ongelmia – tämäkään näkemys ei pelastanut maailmaa! Hiljalleen palattaessa lähemmäs entisiä työkaluja, toivottavasti ei kuitenkaan hylätä uusiakaan näkemyksiä, vaan hyödynnetään niiden parhaita puolia.

Antoisia oppimiskokemuksia!

Haluan toivottaa kaikille uusille ja tutuille kouluttautujille antoisaa sekä ajatuksen täyteistä syksy! Olkaa ylpeitä ja tietoisia siitä, mitä jo osaatte. Hakekaa, etsikää ja kaivakaa teitä kiinnostavaa tietoa ja uusia näkemyksiä. Upottakaa, limittäkää, istuttakaa ja järjestäkää uusi informaatio jo olemassa olevaan. Hyödyntäkää heti uutta informaatiota ja viekää vaikka puoliväkisin uudet asiat käytäntöön: Se haastaa teidät muuttamaan jo olemassa olevia käytäntöjä ja kehittymään!

Älkää unohtako, vaan pitäkää kirkkaana mielessä se mitä jo osaatte, mutta antakaa uudellekin mahdollisuus!
T: Ari-Pekka Lindberg
Trainer4You kouluttaja

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here