Suomen suurin yksityisten apteekkien muodostama ketju YTA-Yhteistyöapteekit ja Trainer4You ovat aloittaneet yhteistyön kouluttamalla apteekkien henkilökunnasta Hyvinvointivalmentajia. Projektin tavoitteena on lisätä YTA-apteekkien henkilökunnan hyvinvointineuvonnan ammattitaitoa. Hyvinvointivalmentajapätevyys mahdollistaa YTA –apteekkien henkilökunnan toteuttaman kevyen elintapaneuvonnan asiakaskohtaamisissa, apteekin hyllyjen välissä.

Valtakunnallinen 130 apteekin ketju

YTA –apteekit palvelevat asiakkaitaan yli 130:ssa toimipisteessä kautta maan. Ketjun tuotevalikoimaan kuuluu lääkkeiden ohella myös laaja valikoima muita laadukkaita terveydenhoitoon ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita. YTA –apteekit haluavat olla edelläkävijäketju, joka tarjoaa lääkekonsultaation ja hyvinvointituotteiden lisäksi myös ammattitaitoista, ennaltaehkäisevää ja helposti lähestyttävää elintapaneuvontaa, jokaisessa kohtaamisessa apteekin hyllyjen välissä.

YTA –apteekit haluavat olla edelläkävijäketju, joka tarjoaa lääkekonsultaation ja hyvinvointituotteiden lisäksi myös ammattitaitoista, ennaltaehkäisevää ja helposti lähestyttävää elintapaneuvontaa.

Vihreä rintanappi merkkinä osaamisesta

YTA rintanappiApteekissa asioidessaan asiakas tunnistaa koulutetun Hyvinvointivalmentajan vihreästä rintanapista sekä aktiivisesta palveluotteesta. Hyvinvointivalmentajakoulutuksen käytyään apteekin henkilökunta onkin saanut valmiudet ottaa puheeksi ”hyvää pelisilmää käyttäen”, terveysliikunnan sekä hyvinvointia edistävät elintavat. Keskustelussa edetään tyrkyttämättä ja asiakkaan ehdoilla. Jos asiakas on vastaanottavainen, voidaan hänelle tarjota lisäarvoa lääkekonsultaation ja hyvinvointituotteiden rinnalla myös liikunta-, ravitsemus- ja elintapavinkkien muodossa.

Ensimmäiset Hyvinvointivalmentajat koulutettiin Espoossa ja Jyväskylässä

YTA –apteekkien ja Trainer4Youn välinen koulutusyhteistyö sai lentävän lähdön toissa viikolla, kun sekä Espoossa että Jyväskylässä koulutettiin ryhmät Hyvinvointivalmentajia. 16 tunnin mittainen Hyvinvointivalmentajakoulutus toteutettiin kahden päivän intensiivikoulutuksena, joka sisälsi tasapainoisessa suhteessa luentoja, pienryhmäharjoituksia sekä oivalluttavia käytännön liikuntaharjoituksia.

Hyvinvointivalmentajakoulutuksen sisältö koostui hyvinvoinnin eri elementteihin pureutuvasta teoriasta sekä käytännön harjoituksista. Tarkastelun kohteina ovat kuormitus, stressi, lepo ja palautuminen, ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä liikunta sekä ravitsemus, kehon huoltaminen ja ohjaajan motivointitaidot sekä elintapaneuvontaosaaminen. Kouluttajina lähijaksoilla toimivat kokeneet Trainer4You kouluttajat Sanni Nyberg ja Kirsi Vaulamo, jotka saivat innostavuudestaan, ammattitaidostaan sekä koulutusotteestaan kauttaaltaan kiitettävät palautteet.

YTA koulutus Jyväskylä

Kokemuksia ja tunnelmia ensimmäisistä Hyvinvointivalmentajakoulutuksista

YTA –apteekkien ensimmäisiin Hyvinvointivalmentajakoulutuksiin osallistuneet henkilöt kokivat palautteiden perusteella saaneensa eväitä myös oman hyvinvointinsa edistämiseen. Oman innostuksen, oivallusten sekä osaamisen karttumisen kautta viesti kulkeutuu myös työyhteisöön sekä hyllyjen väliin asiakaskohtaamisiin. Hyvinvointivalmentajakoulutus avasi monen osallistujan silmät sille, että hyvinvointi ei ole pelkästään liikuntaa ja ravitsemusta, vaan elintapaneuvonnassa on osattava huomioida hyvinvointi kokonaisuutena. Nämä oivallukset ruokkivat innostusta ja kannustavat monipuolisempaan keskusteluun myös asiakastyössä.

Keskusteluissa puhuttiin kansanterveydellisestä sekä kansantaloudellisestakin vaikutuksesta ja oivallettiin, että apteekeilla on ylivoimainen asema elintapaneuvonnan kenttätyössä valtakunnallisuutensa sekä valmiin asiakaskuntansa vuoksi.

Kaikilla koulutukseen osallistuneilla henkilöillä oli yhteinen tavoite: Lähteä myymään “hyvinvointiapteekkia” sen pohjalta, että työntekijät voivat itse hyvin, jolloin jokaisen heistä on luonnollista keskustella asiakkaiden kanssa hyvinvoinnista ja elintapojen merkityksestä sairauksien hoidossa. Koulutuksen aikana käydyissä keskusteluissa korostui myös se, että asiakkaat on saatava tietoiseksi siitä, että apteekista saa kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa palvelua, ei vain lääkeneuvontaa. Koulutuskokonaisuus sisälsi myös YTA –apteekeille tuotteistetun kevyen hyvinvointikartoituksen, jonka pohjalta apteekit voivat ryhtyä tarjoamaan kaupallista elintapaneuvontapalvelua yksilö- ja pienryhmävalmennuksen muodossa.

Koulutuksen aikana nousi vahvasti esille se, että apteekeille on tärkeää olla kiinteänä osana ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Keskusteluissa puhuttiin kansanterveydellisestä sekä kansantaloudellisestakin vaikutuksesta ja oivallettiin, että apteekeilla on ylivoimainen asema elintapaneuvonnan kenttätyössä valtakunnallisuutensa sekä valmiin asiakaskuntansa vuoksi. Opiskelijat näkivät ennakoivassa terveydenhuollossa myös mahdollisuuden oman uransa kehittämiseen, sillä muutoin apteekkityön etenemis- ja urakehitysmahdollisuudet ovat varsin maltillisia.

Koulutuksiin osallistuneet henkilöt pitivät YTA -apteekkiketjun tukea kouluttautumisen taustalla tärkeänä. Hyvinvointivalmentajakoulutuksen lisäksi myös jatkokouluttautuminen, erityisesti Elintapa-, Ravinto- ja Psyykkinen valmentajakoulutuksissa kiinnosti laajasti ja sitä pidettiin jopa välttämättömänä valmennuspalveluiden kehittyessä.

Ehkäpä paras asia Hyvinvointivalmentajakoulutuksen lanseerauksessa oli se, että jokainen osallistuja koki hyvinvointi- ja elintapaneuvonnan istuvan saumattomasti apteekkiympäristöön ja Hyvinvointivalmentajakoulutuksen tarjoavan erinomaiset työkalut apteekkihenkilökunnalle matalan kynnyksen hyvinvointineuvonnan tarjoamiseen. Kun sen koettiin vielä lisäävän työn mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä, on se vahva signaali siitä, että yhteistyötä kannattaa jatkaa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here