Joka toinen suomalainen sairastaa jotakin elintapasairautta tai omaa kohonneen riskin sairastumiseen. Lisäksi lähes jokainen työikäinen kärsii jossain työuransa vaiheessa tuki- ja liikuntaelinongelmista, kuten selkä- tai niska-hartiavaivoista. Vaikka terveydenhuollon ammattilaiset tekevät joka ikinen päivä arvokasta työtä ongelman ratkaisemiseksi, täytyy painopistettä kallistaa selvästi ennaltaehkäisevään ja terveydenhuollolliseen suuntaan pelkän sairaudenhoidon sijaan. Tarvitaankin sekä aitoa yhteistyötä liikunta- ja terveysalojen välille sekä lisää elintapaneuvonnan osaajia, jotka jalkauttavat terveyttä edistäviä tekoja asiakkaiden arjessa.

Personal training kiinteänä osana terveydenhuoltoketjua

Valoisamman tulevaisuuden varmistamiseksi personal trainereiden on kyettävä toimimaan uskottavina ja osaavina ammattilaisina osana terveydenhuollon hoitoketjua. Tämän tavoitteen innoittamina olemme kehittäneet Personal trainer –koulutustamme sekä jatkokoulutustuotteitamme (Elintapavalmentaja-, Psyykkinen valmentaja-, Voimavalmentaja- ja Ravintovalmentajakoulutukset) täällä Trainer4Youssa vuodesta 2004 lähtien.

Millainen on personal trainerin tyypillinen asiakas tänä päivänä?

Personal trainerin tyypillinen asiakas omaa yhä useammin jonkin liikuntaan liittyvän riskitekijän, joka on huomioitava harjoittelua suunniteltaessa. Sen vuoksi personal trainerin on hallittava niin teoriassa kuin käytännössäkin elintapavalmennuksen eri osa-alueet. Personal trainerin tehtävänä onkin tarjota asiakkailleen tehokkaita ja turvallisia neuvoja liikunnan sekä ravitsemuksen tueksi tietoihinsa, taitoihinsa ja kokemuksiinsa perustuen. Pelkkään kokemusperäiseen oppiin pt ei voi nojata, vaan kaiken tekemisen tulee perustua vankkaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön.

Usein ihmisten kosketuspinta personal trainingiin perustuu median luomaan kuvaan rääkkitreeneistä, dieeteistä ja itsekurin kanssa kamppailusta. Se vastaa hyvin harvoin todellisuutta, sillä kyse on huomattavasti useammin arvojen kirkastamisesta, asenteiden muovaamisesta, pienten elintapojen opettelusta ja maltillisen nousujohteisesta liikunnan lisäämisestä. Toki medianäkyvyydellä on ollut hyväkin puolensa, sillä personal trainerin ammatti on noussut halutuksi ja trendikkääksi ammatiksi ja asiakkaat osaavat kääntyä personal trainerin puoleen terveystottumuksia muuttaessaan ja liikuntaa aloittaessaan tai tehostaessaan.

Asiakaskunnan nopea muuttuminen terveistä kuntoilijoista, elintapa- ja terveysvalmennusasiakkaiksi on edellyttänyt myös personal trainer –koulutusohjelman muokkaamista yhä enemmän erityisasiakkaiden tarpeita vastaavaan suuntaan. Koulutusten kehittämistyöryhmäämme kuuluukin juuri tästä syystä niin terveydenhuoltoalan, kuntoutuksen, liikuntafysiologian ja –biologian, ravitsemustieteen, psykologian kuin valmennuksenkin huippuammattilaisia.

On siis huomioitava se tosiseikka, että personal trainerit työskentelevät yhä useammin sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on jokin liikuntaan liittyvä rajoitus tai riskitekijä. Siitä johtuen personal trainereiden on painotettava osaamistaan tänään ja tulevaisuudessa yhä enemmän terveys- ja elintapavalmennuksen suuntaan. Psyykkisen valmennuksen rooli tulee myös kasvamaan, sillä pt:n asiakkaat tulevat jatkossa yhä useammin terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamina, jolloin motivaatio muutokseen voi olla vielä hyvinkin vähäinen. Myös ravintovalmennuksen rooli kasvaa edelleen elintapasairauksien ja ylipainoisuuden lisääntymisen seurauksena.

Millaista on personal trainerin työ tänä päivänä?

Ammattitaitoisia terveys- ja elintapavalmentajia on Suomessa vielä aivan liian vähän. Vaikka personal trainereita onkin koulutettu jo pitkään, on koulutus painottunut monella toimijalla terveiden kuntoilijoiden ohjaamiseen sekä kuntosaliharjoitteluun. Personal trainerin on kuitenkin hallittava asiakkaidensa lähtötilanteen kartoittaminen ja kehityskohteiden arvioiminen, joiden pohjalta asiakkaalle suunnitellaan realistinen, tehokas ja turvallinen liikuntasuunnitelma, yksilöllisine ravitsemus- ja elintapaohjeineen.

Koska arjessa on muitakin prioriteetteja kuin liikunta ja terveellinen syöminen, on asiakkaan edistyminen usein kaikkea muuta kuin lineaarista. Psyykkisen valmennuksen osaaminen ja motivointitaidot nousevatkin suureen arvoon juuri tasanne- ja notkahdusvaiheissa. Hyvä personal trainer osaa ennakoida ja tunnistaa ongelmavaiheet sekä kykenee reagoimaan nopeasti sekä korjaamaan kurssia oikeaan suuntaan. Personal trainerin rooli on asiakkuuden alkuvaiheessa usein enemmänkin käsijarruna kuin kaasun painajana toimiminen.

Osaava personal trainer tekee itsestään tarpeettoman tekemisensä perustelemalla. Tavoitteena onkin valmentaa asiakkaasta oman hyvinvointinsa paras asiantuntija. Ammattitaitoisen personal trainerin käsissä asiakas tuntee olonsa turvalliseksi ja oppii koko ajan lisää terveytensä sekä hyvinvointinsa edistämisestä. Se lisää asiakkaan itsetuntemusta, luottamusta omiin kykyihin sekä motivaatiota uusien terveystottumusten noudattamiseen. Näin ollen personal training ei ole kertakäyttökamaa vaan korkoa kasvava sijoitus omaan tulevaisuuteen. Tämä on olennainen osa kestävän asiakassuhteen rakentamista, sillä ymmärtäessään valmennuksesta saamansa hyödyt, asiakas tajuaa samalla myös valmennuksen arvon sitoutuen siihen entistäkin paremmin.

Vaikuttava elintapahoito edellyttää terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten tiivistä yhteistyötä

Trainer4Youn tavoitteena on tarjota liikunta- ja terveysalan ammattilaisille vahvaan tutkimusnäyttöön sekä alan kokeneimpien ammattilaisten kokemukseen perustuvia tietoja ja taitoja, joiden avulla vaikuttavan terveys- ja elintapavalmennuksen toteuttaminen on tehokasta sekä turvallista. Olemme yksi Euroopan suurimmista ja arvostetuimmista koulutusorganisaatiosta, jonka todentavat niin tupla-auktorisointi kuin tuhannet tyytyväiset asiakkaammekin. Olemmekin tehneet asiakaspalautteemme näkyväksi julkaisemalla kaikki palautteemme nähtäväksesi kotisivuillamme.

Me Trainer4Youssa koulutamme personal trainereita, joiden terveysvalmennus- ja elintapaneuvontaosaaminen on huippuluokkaa. Laadukkaiden jatkokoulutustemme tavoitteena on paitsi auttaa personal trainereita erikoistumaan ravintovalmennukseen, elintapavalmennukseen, voimavalmennukseen ja psyykkiseen valmennukseen, myös rakentaa siltoja liikunta- ja terveysalan toimijoiden välille. Tavoitteenamme onkin opettaa heidät arvostamaan ja ymmärtämään toistensa osaamista sekä puhumaan ”samaa kieltä”, jolloin aidolle yhteistyölle on huomattavasti paremmat lähtökohdat.

Myös terveydenhuollon ammattilaiset ovat alkaneet lisätä ennaltaehkäisevän liikunnan ja ravitsemuksen ammattitaitoaan. Jatkokoulutuksemme ovatkin suunnattu niin personal trainereille kuin terveydenhuollon ammattilaisille.

Miksi valita juuri Trainer4You Personal trainer –koulutus?

Trainer4Youn personal trainer –koulutuksella on sekä eurooppalainen (Europe Active) että suomalainen auktorisointi (SKY ry). Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksemme täyttää sekä kansainväliset, että kansalliset laatu- ja laajuusvaatimukset. Personal trainer –koulutuksemme täyttää EQF level 4 –tason, ja Elintapavalmentajakoulutuksemme tulee täyttämään EQF level 5 –tason vaatimukset. Koulutusmateriaalien laadun varmistamiseksi kustannamme itse omat koulutusoppaamme tytäryhtiömme Fitra Oy:n kautta.

Asiantuntijoina oppaissa ovat toimineet muun muassa Lihastohtori Juha Hulmi, liikuntalääkäri Pippa Laukka, liikuntafysiologi Personal trainer Timo Haikarainen, ravitsemusterapeutit Timo Kettunen ja Jonna Määttä, personal trainingin uranuurtaja Riku Aalto sekä useat omat kouluttajamme kuten MDT/OMI fysioterapeutti/pt Ari-Pekka Lindberg, mentaali- ja kestävyysvalmentaja/ pt Lasse Seppänen, holistiseen valmentamiseen erikoistunut personal trainer Mikko Paunonen sekä kamppailuvalmentaja/ pt Mikael Witick.

Lisäksi tarjoamme kaikille koulutuksemme käyneille henkilöille jatkuvan oppimisen mahdollisuuden koko ajan päivittyvän tietopankkimme kautta. Satojen ilmaisten videoiden, e-kirjojen, asiantuntija-artikkelien, ajankohtaisten blogipostausten sekä podcastien lisäksi sinne avautuvat koulutusohjelmien jaksomateriaalit siinä aikataulussa, jossa henkilö koulutuksia suorittaa. Sähköisiä materiaaleja päivitetään jatkuvasti tutkimustiedon sekä ymmärryksen lisääntyessä.

Kehitämme koulutuksiamme jatkuvasti moniammatillisen kehitystyöryhmämme, kouluttajilta sekä asiakkailta saadun palautteen sekä työnantajilta tulleiden toiveiden pohjalta. Kauttamme työllistyy kentälle kymmeniä personal trainereita sekä jatkokoulutuksemme käyneitä valmentajia joka vuosi niin kuntokeskuksiin, kuin enenevässä määrin myös terveydenhuoltoalan, apteekkien sekä yritysten tarpeisiin.

Vuosien 2013-2017 kauttamme on valmistunut keskimäärin noin 500 personal traineria ja 150 ravintovalmentajaa per vuosi. Vuonna 2018 koulutamme liikunta- ja elintapavalmennuksen ammattilaisia 10 paikkakunnalla, 1200 koulutusvuorokauden volyymillä. Tänä vuonna ovat valmistuneet myös ensimmäiset noin 60 psyykkistä valmentajaa, 60 voimavalmentajaa ja noin 40 elintapavalmentajaa. Tutustu koulutustemme sisältöihin sekä alkaviin koulutusohjelmiin sivullamme.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here