Esimiestyöskentely on monella tavalla haastavaa, on osattava pitää huolta omasta hyvinvoinnista sekä myös henkilöstön jaksamisesta työpaikalla. Hankkimalla työkaluja oman suorituskyvyn parantamiseen, esimiehen työteho nousee sekä kyky panostaa henkilöstön tukemiseen kasvaa.

Stressinhallintavalmentaja – koulutuksen keskiössä on yksilön henkisen suorituskyvyn kasvattaminen ja stressinhallintataitojen sekä tilannetajun kehittäminen. Tämän vuoksi koulutus onkin erinomainen kokonaisuus organisaation kehittämisestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille, kuten yrittäjille, esimiehille, valmentajille sekä henkilöstöhallinnon ja -johtamisen asiantuntijoille.

Stressinhallintataidot

Nykypäivän työelämässä ja elämässä ylipäätään stressinhallintataidot sekä tilannetaju ovat oleellisen tärkeitä asioita, sillä keskittymiskykyämme koetellaan jatkuvalla ärsykkeiden tulvalla kaikkialla minne menemme. Ajatella, että esimerkiksi ostoskeskuksessa oleva ihmisvilinä, musiikit, valot ja meteli voivat aiheuttaa meissä fysiologisesti samanlaisia stressireaktioita, kuin oikeat vaaratilanteet. Tai puhelimen ja sähköpostin ilmoitukset – kuinka monta kertaa päivässä ne saavat sinut valpastumaan ja keskeyttämään työntekosi? Jos nämä jo aiheuttavat meissä lukuisia ei-toivottuja stressireaktioita päivän aikana, niin mitenkäs sitten ne isot asiat kuten uupumus, ylityöt, valvottavat lapset, istumatyö, informaatiotulva, deadlinet, terveysongelmat, huono fyysinen kunto ja muut tekijät, jotka vaikuttavat suorituskykyymme.

Se, että opimme huomaamaan stressitekijöitä elämässämme, on hyvä alku matkalla kohti parempaa hyvinvointia. Stressitekijöiden tunnistaminen on kuitenkin vasta ensimmäinen askel, johon me monesti pääsemmekin aika sujuvasti. On helppo kirjoittaa lista asioista, jotka stressaavat meitä – lista on usein yllättävän pitkä. Kuitenkin vasta se mitä teemme asioille tämän jälkeen ja miten me ajattelemme, muuttaa elämämme suuntaa ja laatua. Aktiiviset teot ja sitoutuminen stressinhallintataitojen parantamiseksi näkyvät parempana toimintakykynä ja fiksumpina päätöksinä elämässä. Saat koulutuksesta työkalut oman henkisen kapasiteettisi kehittämiseen sekä työympäristössä, että elämän muilla osa-alueilla ja opit valmentamaan näitä elämänhallinta- ja stressinhallintataitoja myös muille.

Tunnista yksilön vahvuudet ja auta häntä kehittymään

Esimiestyössä ja henkilöstön johtamisessa suurin haaste on harvoin tiedon jakaminen vaan haasteen tuo se, kuinka saadaan ihmiset muodostamaan tapoja, joiden avulla kuljetaan kohti yhteistä tavoitetta. Kuten tiedämme, niin pelkkä tavoitteiden päättäminen ja tiedottaminen ei riitä. Monesti tavoitteen saavuttamisen estääkin se, että valitaan itse asiassa yksilön kannalta aivan väärä tavoite. On tärkeää osata huomioida yksilö sellaisena, kuin hän on ja osata valmentaa häntä sopivalla tavalla, jotta muutoksia saadaan aikaiseksi. Koulutuksessa opit iPREP metodin (International Professional Resilience & Efficiency Program), jonka avulla valmennat yksilöä niin, että hänen toiminta- ja aikaansaamiskykynsä kasvavat. Tämän menetelmän avulla opit auttamaan ihmisiä paremmin, kasvatat ammattitaitoasi ja opit vaikuttamisen arvokkaan taidon.

Persoonallisuustyypit esimiehen työkaluna

Henkilöstön kehittämisen näkökulmasta stressin lisäksi erityisen kiinnostavia aiheita koulutuksessa ovat mm. eri persoonallisuustyyppien erot käyttäytymisessä, oppimisessa, työnteossa ja esimerkiksi johtamisessa. Tähän liittyen perehdymme koulutuksen aikana Mindfindriin joka on rekrytointiin, urasuunnitteluun ja henkilöstön kehittämiseen suunniteltu psykologinen arviointipalvelu. Koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus saada työkalu käyttöönsä koulutuksen jälkeen. Perehdymme laajasti myös motivaatioon – mikä siihen vaikuttaa ja miten siihen on mahdollista vaikuttaa. Opimme asettamaan hyviä tavoitteita ja tukemaan asiakasta niiden saavuttamisessa.

Nina Hahtala on psyykkiseen valmennukseen erikoistunut personal trainer ja ravintovalmentaja.

Kun valmennat henkilöstöäsi koulutuksen menetelmillä voit luottaa siihen, että opitut tiedot, uudet taidot ja vahvempi henkinen suorituskyky parantavat henkilöstön hyvinvointia, kykyä vastata haasteisiin, palautua, oppia ja tehdä parempia ratkaisuja työssään.

Valmennus ManpowerGroup Customer Experiences -yrityksen esimiehille

Koulutuksessa käytettävää iPREP metodia harjoitellaan käytännössä työskentelemällä kahden harjoitusasiakkaan kanssa. Minulla oli ilo saada asiakkaaksi kymmenen hengen ryhmä asiakaskohtaamisten ammattilaisia joka koostui tiimienesimiehistä sekä palvelupäälliköistä. ManpowerGroupilla panostetaan paljon esimiesten valmennukseen ja he ottivat tämänkin ehdotuksen ilolla vastaan.

Tavoitteeksi valmennukselle asetettiin kasvattaa esimiesten henkistä suorituskykyä ja valmentaa elämänhallinta- ja stressinhallintataitoja sekä työympäristössä, että elämän muilla osa-alueilla.

Tapasimme ryhmän kanssa neljä kertaa ja jokainen tapaaminen aloitettiin laskeutumalla valmennukseen hengitys- ja rentoutusharjoitusten kautta. Näistä hetkistä tulikin päivän odotetuimpia hetkiä. Hengitysharjoitukset kulkivat kotitehtävänä läpi koko valmennuksen ja palautteissa suurin osa mainitsi, että tämä oli tärkein valmennuksessa opittu stressinhallinnan työkalu.

“Valmennus oli kokonaisuus isoja teemoja ja herättivät kyllä ajattelemaan itseäni ja omia elämän valintojani. Sain myös työkaluja itseni työstämiseen monella elämän osa-alueella ja valitsemaan sen, että olen tietoisesti läsnä ja pysähdyn arjessa aika ajoin. Upea hengitysharjoitus on konkreettinen esimerkki tästä.”

Aloitimme arvoista

Valmennuksen moniulotteisuus yllätti osallistujat positiivisesti ja neljän tapaamisen aikana ehdimme tehdä paljon. Alussa työskentelimme arvojen parissa ja pohdimme yhdessä sitä, mikä meille on elämässä tärkeää ja miksi on tärkeää, että tavoitteemme pohjautuvat aina meille tärkeimpiin arvoihin. Se antaa meidän toiminnalle merkityksen ja lisää onnistumisen mahdollisuutta huomattavasti. Tämän kautta pääsimme pohtimaan tarkemmin omia tavoitteitamme ja niiden taustalla olevia motiiveja.

“Kirjoitin omat arvoni paperille ja niin konkreettisesti huomasin, kuinka paljon tämän hetken oma toiminta sotii näitä arvoja vastaan. Se oli pysäyttävä hetki.”

Mitä se palautuminen oikeasti on?

Tapaamisten aikana opimme mitä stressi on, mitä se fysiologisesti tarkoittaa ja millaisia stressityyppejä on olemassa. Tarkastelimme myös sitä, kuinka tällä hetkellä palaudumme arjessa ja millaisilla asioilla voimme lisätä palautumista. Olikin aika yllättävää todeta yhdessä, että monet asiat, joita luulimme palauttaviksi eivät fysiologisesti katsottuna todellisuudessa olleetkaan sitä. Tästä esimerkkinä rankan työviikon lomassa tehdyt tiukat “pääntuuletustreenit” salilla tai lenkkipolulla, television katselu tai rentouttavat viinilasilliset viikonloppuna. Opimme lisäämään päiviin oikeasti palauttavia tekoja ja arvioimaan paremmin, mikä meille on hyväksi juuri sillä hetkellä.

“Yhteiskunta on muuttunut niin suorituspaineiseksi, että ihmiset ajavat itsensä loppuun. Palautuminen on elintärkeää tässä ajassa.”

Pienistä toistuvista teoista syntyy tapoja ja tavoista syntyy toteutuneita tavoitteita. Oivalsimme miksi on tärkeää fanittaa tapoja tavoitteiden sijaan sekä töissä, että vapaa-ajalla. Moni innostui valmennuksen myötä tekemään pieniä hyvinvointia edistäviä tekoja ravitsemuksen, liikunnan ja unen parissa ja sitä kautta fyysisen suorituskyvyn parantuessa, myös oma jaksaminen töissä paranee varmasti.

Stressaavien tekijöiden minimointi

Avokonttorissa työskentely ja hektiset, jatkuvasti muuttuvat tilanteet sekä suuri henkilökunnan määrä luovat ympäristön, jossa ei helposti pääse sulkemaan virikkeitä ulkopuolelle, jos ei siihen erityisesti keskity. Siksipä opettelimme myös sitä, kuinka voimme parantaa omaa keskittymistä ja tarkkaavaisuutta, priorisoida kalenteriamme, huomioida oman kognitiivisen rytmimme ja virittää mielemme mahdollisimman teräväksi pitkin työpäivää ja ennen palavereja.

“Valmennus antoi paljon enemmän itselleni kuin alunperin osasin odottaa. Oma näkemys on, että esimiestehtävissä toimiville henkilöille tämä valmennus pitäisi olla pakollinen, niin paljon tämä antoi avaimia oman hyvinvoinnin kehittämiseen sekä apuja stressin vähentämiseen. Valmennus mentiin erittäin hyvässä hengessä ja pitäjä sai mukavan sekä turvallisen ilmapiirin luotua, missä jokainen uskalsi jakaa omia kokemuksia ja tuntemuksia vapaasti. Uskon, että valmennuksesta oli myös hyötyä jokaiselle, jotta pystymme toimimaan tehokkaammin omassa työympäristössä. Kun osaamme käsitellä stressiä paremmin, niin uskon että saamme itsestämme enemmän irti jokapäiväisessä työssämme.”

Ryhmä oli todella tyytyväinen valmennukseen ja totesimme yhdessä, että onnistuimme saavuttamaan valmennukselle asetetut tavoitteet. 100% vastasi kyselyssä, että valmennus paransi valmiuksia hallita työelämässä stressiä aiheuttavia tilanteita ja saaneensa keinoja tehdä parempia valintoja elämässä. Tekstin lomaan poimituista palautteista voikin huomata, että kahden kuukauden aikana tapahtui paljon tärkeitä oivalluksia.

Lisätietoa koulutuksesta: https://www.trainer4you.fi/koulutukset/stressinhallintavalmentaja

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here