Vaikuttavuusväittämät: Kuka valvoo vai valvooko kukaan? Osa 2

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa Katariina Keinonen käsitteli vaikuttavuusväittämiä yleisesti ja mitä keinoja kuluttajalla on tehdä arviointia väittämien luotettavuudesta. Tässä osassa perehdytään tarkemmin erilaisiin palveluihin esimerkkien avulla.

Demarkaatio käytännössä

Esimerkkeinä ei-tieteellisestä menetelmästä voidaan esittää enkeli- ja yksisarvishoitoja, kun taas pseudotieteellisten menetelmien esimerkkeihin voidaan lukea reiki tai NLP (neuro-lingvistinen ohjelmointi). Esimerkkien yhteydessä esitetyt kuvaukset ja hintahaarukat perustuvat hakupalveluiden kautta löytyvien palveluntarjoajien verkkosivujen tietoihin.

Ei-tieteelliset menetelmät: Enkeli- ja yksisarvishoidot

Jo pidemmältä ajalta tuttujen enkelihoitojen rinnalle on tullut tarjontaan myös yksisarvishoidot, joita tarjotaan aikuisille, lapsille ja lemmikeille. Hoito voidaan toteuttaa lähihoitona tai etänä asiakkaan omaan kotiin lähettäen. Urheilijoille ja elintapamuuttujille tai yleisesti hyvinvoinnista kiinnostuneille kenties oleellisimpana menetelmät lupaavat lisää itseluottamusta, rentoutumista ja tasapainoa.

Hinta – kouluttautuminen enkelihoitajaksi: 358 e (2 viikonloppua) – 888 e (6 kk)

Hinta – enkelihoito asiakkaalle: 33 e (ryhmäkaukohoito) – 70 e (55 min)

Demarkaatio

Demarkaatio on helppoa; enkelihoitojen kohdalla ei esitetä väitteitä tieteellisyydestä. Kouluttautuvalla tai palvelun ostajalla on lähtökohtaisesti selkeä ymmärrys uskomushoidon luonteesta. Enkeli- tai yksisarvishoitojen vaikuttavuudelle ei ole minkäänlaista tieteellistä näyttöä.

Pseudotieteelliset menetelmät: Reiki-hoito

Liikuntamaailmassa ja erityisesti hierontapalveluiden yhteydessä siellä täällä vastaantuleva reiki on japanilainen menetelmä, jonka kerrotaan rentouttavan, poistavan stressiä ja edistävän parantumista ja palautumista. Keskiössä hoidossa on elämänvoimaenergia, jota hoitaja välittää hoidettavalle.

Hinta – kouluttautuminen reiki-hoitajaksi: n. 250 e (peruskurssi)

Hinta – hoitokerta asiakkaalle: 60 euroa

Demarkaatio

Demarkaatio voi olla hiukan hankalampaa; reikin teorian yhteydessä puhutaan värähtelystä energiana, joka vaikuttaa soluissa fysiikan lakien mukaisesti ja näin tietoa rinnastetaan biologiaan tai fysiikkaan. Kansainvälisillä reiki-yhdistyksillä on verkkosivuillaan myös viittauksia artikkeleihin ja reikin todetaan olleen tehokas menetelmä lähes kaikkien tunnettujen vaivojen hoidossa (International Center for Reiki Training).

Reikistä onkin tehty tutkimusta. Lee, Pittler ja Ernst (2008) raportoivat julkaisussaan käyneensä läpi 205 tutkimusta reikin vaikuttavuudesta. Näiden joukossa oli 9 RCT-tutkimusta. Katsauksen tekijät päätyvät toteamaan, ettei tutkimustieto tue elämänenergian olemassaoloa tai reikin vaikuttavuutta millään alueella.

Lähteet:

Lee, M.S., Pittler, M. H. & Ernst, E. (2008). Effects of reiki in clinical practice: A systematic review of randomised clinical trials. International Journal of Clinical Practice 62(6), 947–54.

Pseudotieteelliset menetelmät: NLP

NLP tarjoaa työkaluja urheilijoille, jotka haluavat lisätä suorituskykyään ja hyödyntää mielen mahdollisuuksia. Lisäksi myös NLP sopii rentoutumiseen. Suomalainen koulutuksen tarjoaja kuvaa verkkosivuillaan NLP:n olevan merkittävimpiä ja tehokkaimpia menetelmiä valmennuksen alueella.

Hinta – kouluttautuminen NLP valmentajaksi: 1470-1670 e (7 päivää, peruskurssi)

Hinta – valmennuskerta asiakkaalle: jopa 250 e (1 h)

NLP:n vaikuttavuudesta esitetyt väittämät ovat tieteellisyytensä puolesta ristiriitaisia ja sen vuoksi demarkaatio on jo selvästi hankalampaa. NLP esittelyissä otetaan systemaattisesti esille, että neuro viittaa neurologiaan ja neurologiseen tiedonkäsittelyyn, mikä jälleen luo (virheellisesti) yhteyden neurotieteeseen. Toisaalta esittelyistä löytyy jopa väitteitä, joissa tieteellinen tieto esitetään toissijaisena ja NLP nähdään menetelmänä, joka haastaa tiedettä.

Demarkaatio

Demarkaation tekemisen tueksi on tässäkin tapauksessa onneksi tutkimustietoa olemassa. Sturt ym. (2012) raportoi suuren urakan NLP:n vaikuttavuuden selvittämiseksi. Tutkija kävi yhteistyökumppaneineen läpi 1 459 kirjallisuuslähdettä vuodesta 1970 alkaen. Näistä teksteistä vain 10 oli tutkimuksia vaikuttavuudesta ja 5 tutkimuksista olivat RCT-tutkimuksia. Yhdessä tutkimuksessa todettiin NLP menetelmällä saadun suurempi muutos kuin vertailuryhmässä. Tutkijat toteavat, ettei tieteellistä näyttöä NLP menetelmien toimivuudelle millään alueella ole saatavilla.

Lähteet:

Sturt, J., Ali, S., Robertson, W., Metcalfe, D., Grove, A., Bourne, C., & Bridle, C. (2012). Neurolinguistic programming: a systematic review of the effects on health outcomes. British Journal of General Practise, 62(604), e757-e764.

Tieteelliset menetelmät: HOT

Yksi valmennuksen ja urheilupsykologian alueella käytettävistä menetelmistä, joille on tutkimusnäyttöä, on hyväksyntä- ja arvopohjainen lähestymistapa, joka pyrkii lisäämään psykologista joustavuutta suorituksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tätä lähestymistapaa käytetään myös Trainer4You:n Psyykkinen valmentaja -koulutuksissa. Psykologisesta joustavuudesta urheilupsykologian näkökulmasta voit lukea lisää Anu Kangasniemen kirjoittamasta blogi-tekstistä Mitä on psyykkinen valmennus urheilupsykologiassa. Lisää psykologisesta joustavuudesta yleisesti ja menetelmän taustalla olevasta tutkimusnäytöstä voit lukea niinikään Anun laatimasta kirjoituksesta täältä: Mitä on pyskologinen joustavuus ja HOT.
Artikkelin kirjoittaja Katariina Keinonen on psykologian maisteri ja psykologian tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistossa. Katariina valmistelee väitöskirjaansa lyhyen psykologisen hoidon vaikuttavuuteen vaikuttavista tekijöistä masennuksen hoidossa. Katariina työskentelee myös psykologina tehden asiakastyötä kasvokkain ja verkkovälitteisesti. Lisäksi Katariina toimii koulutustehtävien parissa ja on mukana kouluttamassa myös Trainer4Youn Psyykkinen valmentaja -koulutuksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.