Maailma digitalisoituu vauhdilla. Niin myös kouluttautuminen ja opiskelu. Kun Yliopisto-opiskelu siirtyy yhä vahvemmin verkkoon, Liikennevirasto siirtää tieturva- ja työturvallisuuskoulutuksiaan verkko-opinnoiksi, kaupungit sekä kunnat ovat nopeassa tahdissa ottamassa käyttöön saman linjauksen ja ensiapukoulutuksen teoriaosuudet voidaan suorittaa kokonaisuudessaan netissä, on asenteissa ja suhtautumisessa viimeistään nyt tarkistamisen paikka. Milloin verkko-opinnot sitten ovat paikallaan ja missä tapauksessa tarvitaan vanhaa kunnon koulumuotoista opiskelua? Seuraavassa vähän pohdintaa aiheesta.

Verkkokoulutusten mahdollisuudet

Sähköisen oppimisen vallankumous on täällä. Se tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös joitain uhkakuvia. Mahdollisuudet liittyvät jatkuvan, ketterän ja huokean, elinikäisen oppimisen aitoon mahdollistumiseen. Se edellyttää kuitenkin koulutuksen tuottajalta todella monipuolista osaamista: Jotta verkkokulutus voi olla laadukas ja vaikuttava, tarvitaankin ensiksi erinomaisen monipuolinen verkkokoulutusalusta. Koulutuksen tuottajalta vaaditaan lisäksi myös kovaa substanssiosaamista, erinomaista kokonaisuuksien, mutta myös yksityiskohtien hallintaa eri aihe-alueista, pedagogisia taitoja sekä käsikirjoittamiseen ja muuhun mediaosaamiseen liittyviä taitoja. Parhaimmillaan laadukkaat verkkokoulutukset kykenevätkin tuottamaan täysin vastaavan pätevyyden kuin perinteiset, luokkamuotoiset koulutukset.

Uhkakuvat liittyvät lähinnä siihen, että lähes kuka tahansa (yritys kuin yritys) kykenee tuottamaan jonkinlaisia verkkokoulutuksia kohderyhmälleen. Kuluttajan voikin olla vaikeaa erottaa laadukasta ja sisällöllisesti pätevää koulutusta suurten lupausten ja houkuttelevan markkinointihöpinän seasta. Myös se on hyvä ymmärtää, ettei kaikkea voi oppia verkon yli, vaikka se koulutuspalveluiden tarjoajien silmissä saattaisikin näyttää suurelta mahdollisuudelta.

Seuraavassa on hieman pohdintaa siitä, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita opiskelun siirtyminen verkkoon tuo tullessaan.

Säästä aikaa ja rahaa

Koulutustoiminnan siirtymisellä verkkoon on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kaikille osapuolille. Opiskelijalle se tarkoittaa huokean koulutusmaksun lisäksi myös säästöjä matka- ja majoituskustannuksista. Työnantaja sen sijaan säästää sievoisesti sillä, ettei koulutettavan tarvitse käyttää opiskeluun kallista työaikaa, vaan opinnot voidaan helposti velvoittaa toteutettavaksi henkilön omalla ajalla. Näin ollen opiskelijalle itselleenkään ei kerry korvattavia tai palkattomia poissaoloja työpaikalta.

Koulutusten tuottajalle verkkokoulutus on erittäin kustannustehokasta. Kun koulutus on kerran purkitettu, ei sen tuottamiseen liity enää kehitystarpeiden lisäksi juuri muita kustannuksia. Toki koulutuksen luomiseen liittyy aina taloudellinen riski siitä, ettei se myy tuotantokustannustenkaan verran, mutta breikatessaan verkkokoulutus voi olla todella katteellista liiketoimintaa.

Opiskele missä ja milloin vain

Se, että henkilö voi suorittaa verkkokoulutuksen 24/7, missä ja millaisissa osissa vain, on yksi verkkokouluttautumisen parhaista puolista. Jokainen voi siis valita itselleen parhaiten sopivan ajan, paikan sekä etenemistahdin opinnoilleen. Lisäksi opiskelu voidaan ajoittaa omalle ajalle tai sellaiselle ajalle, jolloin henkilöllä on taukoa tuottavasta työstä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus palata koska tahansa ajantasaisiin materiaaleihin ja kerrata niitä tarpeensa mukaan.

Parhaimmillaan verkkokoulutukset ovat myös vuorovaikutteisia. Ne voivatkin sisältää videoluentojen, kirjallisen materiaalien, podcastien ja verkkokokeiden lisäksi muun muassa live-webinaareja, verkon yli tapahtuvaa asiantuntijasparrausta sekä osaamisen todentavia ja palautteen mahdollistavia tehtäviä ja haastatteluja.

Kehitä itseäsi jatkuvasti paremmaksi

Verkkokoulutukset vievät elinikäisen oppimisen käsitteen kokonaan uudelle levelille. Helppo ja ketterä toteutus ja huokea sekä houkutteleva hinta pitävät huolen siitä, että jokainen motivoitunut ja markkina-arvostaan välittävä henkilö voi pitää jatkuvasti huolen oman osaamisensa pitämisestä ajan tasalla. Uskonkin, että verkko-opiskelusta on kovaa vauhtia tulossa trendi sekä menetelmä, jonka avulla niin yritys kuin kukin yksilökin voi kustannustehokkaasti pitää huolen oman ammattitaitonsa kehittämisestä nopeasti muuttuvia, työelämän tarpeita vastaaviksi.

Valmentajaksi ei voi opiskella verkossa!

Ihan kaikkea ei verkon yli kuitenkaan voida opiskella. Ammatteja ja taitoja, joissa vuorovaikutus- ja ohjaustaidot ovat keskiössä sekä henkilö tarvitsee paljon käytännön harjoittelua ja palautetta asiat oppiakseen, ei luonnollisestikaan voida oppia pelkästään ruutua tuijottamalla. Hieroja ei opi hierontaotteita, kuntosali- tai voimavalmentaja liiketekniikoita tai personal trainer –valmennustaitoja verkossa. Niiden omaksuminen edellyttää lukuisia toistoja, paljon palautetta ja runsaasti vuorovaikutusta niin valmentajan sekä asiakkaan, kuin myös kouluttajan ja koulutettavan välillä.

Kun vankat perustaidot on hankittu, on oman osaamisen ja ammattitaidon täydentäminen verkon kautta sen sijaan hyvinkin mahdollista. Verkkokoulutukset ovatkin omiaan tarkkaan rajatun aihealueen sekä siihen liittyvän asiantuntemuksen omaksumiseen, kun riittävät perustaidot ovat jo hankittuna pohjalle.

Korjaavan palautteen ja aidon vuorovaikutuksen lisäksi yksi lähiopiskelun parhaista puolista on myös verkostoituminen. Opiskelu samanhenkisessä porukassa on parhaimmillaan hurmoksellisen hienoa hommaa ja avautuvien työ- ja yhteistyömahdollisuuksien lisäksi koulutusjaksoilta löytyy myös ystäviä ja kollegoja, joiden kanssa yhteydenpito ja ystävyys voivat jatkua läpi elämän.

Verkkokoulutuksen valinnan ABC:

1. Valitse verkkokoulutus yritykseltä, jolla on monipuolinen kokemus kouluttamisesta.

2. Arvioi verkkokoulutuksen opintojen laajuus ja sisältö huolella.

3. Valitse verkkokoulutus, jonka opetussisältö antaa uskottavan osaamisen.

4. Varmista, että osaamisnimike on linjassa verkko-opintojen sisältöön ja laajuuteen.

5. Analysoi verkkokoulutuksen kouluttajan taustat ja osaaminen huolella.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here