Harjoittelun ohjelmointi on avainasemassa jatkuvan kehityksen varmistamiseksi. Valmentajan tulee osata huomioida yksittäisten harjoitusten ohjelmointi, kausisuunnitelma, sopivin aikavälein toistuvat ärsykkeen vaihtelut sekä eri harjoitusmuotojen vaihtelu ja niiden balanssi. Mikäli sinua kiinnostaa, miten treeni voidaan pitää nousujohteisena pitkällä aikavälillä ja kuinka huippukunto piikataan esiin, saattaa Voimavalmentajakoulutus olla valintasi.

Voimavalmentaja on harjoittelun ohjelmoinnin ammattilainen

Voimavalmentajakoulutus yhdistää innostavalla ja käytännönläheisellä tavalla näyttöön perustuvan teoriatiedon sekä parhaiksi todetut käytännöt. Voimavalmentajakoulutus valmistaakin osallistujistaan ennen kaikkea ammattimaisen ohjelmoinnin sekä ohjaamisen taitavia fysiikkavalmennuksen ammattilaisia.

 

Yksittäisten harjoitusohjelmien lisäksi Voimavalmentajakoulutus tarjoilee osallistujille valmiudet pitkäjänteisten, nousujohteisten sekä tuloksekkaiden kausisuunnitelmien ja pitkäntähtäimen ohjelmien rakentamiseen. Niissä korostuvat niin tavoitelähtöisyys, yksilöllisyys, nousujohteisuus kuin tuloksekkuuden varmistava ärsykkeenvaihtelu. Ohjelmoinnin tavoitteena onkin totuttaa keho uuden harjoitusohjelman vaatimustasoon, jonka jälkeinen ärsykkeenvaihtelu takaa nousujohteisen kehityksen pidemmällä aikavälillä. Hyvänä perusperiaatteena nousujohteiselle ohjelmoinnille on: ”Ei niin paljon kuin mahdollista, vaan niin vähän enemmän kuin on tarpeen”.

Opi skaalaamaan liikkeet yksilöllisesti

Kun valmentaja taitaa liikekehittelyt, voi hän hyödyntää haastavuudeltaan eritasoisia liikkeitä aloittelijoista edistyneisiin ja junioreista huippu-urheilijoihin. Vaihe vaiheelta vaikeusastetta ja haastavuutta lisäämällä voimavalmentaja takaa asiakkaansa edistymisen sekä motivaation, rasitusvammoilta ja loukkaantumisilta samalla välttyen. Voimavalmentajakoulutus antaa osallistujille valmiudet eri harjoitusliikkeiden analysoimiseen sekä niiden skaalaamiseen yksilöllisiin valmiuksiin ja tavoitteisiin perustuen. Painoharjoittelun lisäksi koulutuksessa käydään läpi liikekehittelyt myös tärkeimmistä kehonpainoharjoitteista.

Voimavalmentaja on fysiikkavalmennuksen spesialisti

Voimavalmentajan osaamisella varustettu personal trainer on yksilö- ja joukkue-urheilijoiden keskuudessa kovaa valuuttaa. Kokonaisvaltainen näkemys fyysisen suorituskyvyn kehittämisestä täydennettynä spesifillä voimavalmennusosaamisella sekä pitkäjänteisellä ohjelmointitaidolla, tekee henkilöstä fysiikkavalmennuksen spesialistin, jonka osaamiselle on takuulla ottajia. Oli intohimosi sitten lasten ja nuorten valmennus tai tähtäimenäsi ammattilaisorganisaation fysiikkavalmentajana toimiminen, on Voimavalmentajakoulutus takuulla askel kohti unelmaasi.

Työkalut myös kuntoutuksen ammattilaisille

Kuntoutuksen ammattilaiselle Voimavalmentajakoulutus tarjoaa työkaluja jatkokuntoutukseen eli vaiheeseen, jossa toimintakyvyn näkökulmasta riittävä liikkuvuus tai lihasvoima jatkojalostetaan vammaa tai vaivaa edeltävää tasoa korkeammaksi suorituskyvyksi. Eri voimaharjoitusliikkeiden yksityiskohtainen liiketekniikka sekä yksilöllinen skaalausosaaminen täydennettynä ohjelmointiosaamisella tekee fysioterapeutista tai muusta kuntoutuksen ammattilaisesta todellisen erikoisosaajan.

Ikääntyneet hyötyvät yhtä lailla voimaharjoittelusta

Eläkeiän saavuttaneiden osuus väestöstä kasvaa nopeasti Suomessa. Vuonna 2030 Suomessa arvioidaan olevan jo 1,4 miljoonaa 65 vuotta täyttänyttä kansalaista ja siihen mennessä 80-vuotiaiden osuus väestöstä on arviolta kaksinkertaistunut nykyisestä. Kun lihaskunnon tiedetään olevan merkittävin fyysinen tekijä toimintakyvyn sekä itsenäisen selviytymisen näkökulmasta, voidaan voimavalmennukselle ennustaa olevan enenevässä määrin kysyntää myös entisten nuorten keskuudessa.

Voimavalmentaja osana kuntokeskuksen personal trainer -tiimiä

Kuntokeskuksissa toimivien personal trainereiden erikoistuminen eri asiakassegmenttien eli erilaisilla tavoitteilla varustettujen kuntoilijoiden valmentamiseen lisää kuntokeskuksen pt –palveluiden uskottavuutta, kysyntää (helpottaa ostamista) sekä liikevaihtoa.

Eri teemoihin spesialisoituneesta pt –tiimistä on helppoa löytää itselleen sopivin valmentaja, esimerkiksi voimavalmennukseen erikoistunut personal trainer, mikäli henkilöllä on voimanhankintaan, urheilulajia tukevaan fysiikkaharjoitteluun, kuntoutumiseen tai lihasmassan säilyttämiseen sekä kehonmuokkaukseen liittyvä tavoite.

 

 

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here