LähiTapiola Pohjoinen ja Trainer4You solmivat 1.6.2017 yhteistyösopimuksen LähiTapiolan henkilöstön hyvinvointivalmennusohjelmasta, joka tähtää samalla elämänturvan ammattilaiseksi kouluttautumiseen. Valmennuksen tavoitteena on paitsi vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista sekä sen kehittämisestä, myös asiakaspalvelukokemuksen parantaminen terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueilla. Yhteistyö koostuu yrityksen sisältä valitun Hyvinvointiagenttiryhmän kouluttamisesta sekä koko henkilöstölle suunnatusta Energialataus –valmennuksesta.

Kattava startti takaa pohjan tuloksille

Hyvinvointiagenttikoulutus tähtää sekä oman hyvinvoinnin parhaaksi asiantuntijaksi kouluttautumiseen, että aktivoitumiseen muun henkilöstön hyvinvointiagenttina eli ns. vertaistreenarina toimimiseen. Koulutus koostuu ennen varsinaista lähiopetusta toteutettavasta Firstbeat Hyvinvointianalyysista sekä 16 tunnin mittaisesta lähijaksosta, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ison kuvan kirkastuminen sekä hyvinvoinnin eri osatekijöihin liittyvän ymmärryksen sekä osaamisen lisääminen. Hyvinvointiagentit innostavat ja aktivoivat paitsi omalla esimerkillään, myös sähköisen Hyvinvoinnin Tietopankin työkaluja ja -tehtäviä työyhteisössä jalkauttamalla.

Tutustu Trainer4Youn työhyvinvointipalveluihin!

Koko henkilöstölle toteutettava Energialataus –valmennus (8 kk) sisältää syksyn 2017 osalta orientoivan ja kynnystä madaltavan Miellyttävä muutos –osion, sähköisen Energiatestin sekä sen pohjalta suositellun tai omien tavoitteiden pohjalta valitun 4 kk:n mittaisen, yksilöllisen valmennuspolun. Viikoittainen personal trainerin muutostukiviestintä sekä kuukausittaiset, innostavat asiantuntijaluennot ylläpitävät motivaatiota, kehittävät osaamista sekä lisäävät hyvinvointivalmennuksen yhteisöllisyyttä.

Yksilöllisesti räätälöity verkkovalmennus

Verkkopohjainen valmennuspolku sisältää omatoimisesti tai pienryhmässä toteutettavan Energiatestin, joka ilmoittaa tunteina ja minuutteina henkilön käytettävissä olevan energiamäärän (energiaindeksi). Testipalautteen pohjalta jokainen osallistuja valitsee itselleen, yksilölliseksi mukautuvan valmennuspolun, joita ovat:

  • Stressinhallintavalmennus
  • Kestävyysvalmennus
  • Verenpaineen hallintavalmennus
  • Painonhallintavalmennus
  • Lihaskuntovalmennus
  • Ryhti- ja liikkuvuusvalmennus
  • Tasapainovalmennus

Kukin valmennuspolku tarjoaa videovalmennuksen tehokkaiden ja turvallisten kunto-ohjelmien toteuttamisen tueksi ja valittavana on kevyt, keskitasoinen tai haasteita sisältävä reitti.

Seurantatesti pitää oikeilla raiteilla

Joulukuun puolivälissä toteutettava seurantatesti kertoo konkreettisesti sen, miten paljon henkilön energisyys ja elinvoimaisuus ovat kehittyneet valmennuksen ensimmäisen puoliskon avulla. Sen jälkeen ajoittuva Tie Tuloksiin –verkkokurssiosio tarjoaa mahdollisuuden kuntoliikunta-osaamisen syventämiseen sekä tuen vuodenvaihteen onnistuneeseen ylittämiseen.

Tammikuussa 2018 valmentautuminen jatkuu seurantatestien pohjalta suositellun tai tavoitteenmukaisesti valitun, uuden 4 kk:n valmennuspolun tukemana. Jos syksyn valmennuksessa ollaan keskitytty painonhallintaan, voi tavoite jalostua kilojen karistua esim. kestävyyden kehittämiseen. Tai jos syksyllä ollaan päästy hyvään vauhtiin lihaskunnon kehittämisessä, voidaan keväällä valita astetta tehokkaammat ohjelmat voimatasojen kehittämisen tai kiinteytymisen tueksi. Yrityksen oma personal trainer sekä facebook -yhteisö, viikoittaiset muutosvinkit sekä säännölliset luennot pitävät edelleen huolen nousujohteisesti kasvavasta motivaatiosta, energisyydestä sekä fyysisestä suorituskyvystä.

Tavoitteena koko henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen

Hyvinvointiagentit varmistavat sen, että motivaatio kumpuaa yrityksen sisältä ja osaamispääoma jää taloon valmennuksen päätyttyäkin. Huhti-toukokuussa toteutettavat lopputestit kertovat hankkeen vaikuttavuudesta ja tarjoavat mahdollisuuden uuden tavoitteen asettamiseen sekä tuloksekkaan valmentautumisen jatkamiseen Energialataus –valmennuksen oppimäärää, innostusta ja kokemuksia soveltamalla. Jokainen osallistuja saa ohjelman päätyttyä energia-agentti –todistuksen ja tiimien Hyvinvointiagentit saavat Hyvinvointiagentti –todistuksen osoitukseksi elämänturvaosaamisensa aktiivisesta kehittämisestä sekä jalkauttamisesta koko työyhteisön iloksi.

Kahdeksan kuukauden Energialataus –valmennuksen avulla voidaan saavuttaa erinomaisia tuloksia yksilön terveydessä ja hyvinvoinnissa, elämänturvan ammattilaisuuteen kasvamisessa sekä yrityksen terveystaloudessa. Valmennus perustuu pysyvien muutosten saavuttamiseen, pienten, mutta nousujohteisten tekojen sekä niiden kautta omaksuttavien, uusien tapojen avulla.
Energialataus -hyvinvointiohjelman tärkeimmät tavoitteet ovatkin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä työkyvyn ylläpitäminen, fiiliksen nosto yhteisöllisyyden kautta, elämänturvaosaamisen kehittäminen, sairaspoissaolojen vähentäminen sekä tiivis yhteistyö työterveyden kanssa sellaisten henkilöiden osalta, jotka tarvitsevat enemmän tukea terveytensä ja hyvinvointinsa parantamiseksi.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here