Sekä henkilöstö ja yrityksen johto ovat olleet tyytyväisiä Coronarian omaan personal trainer -palveluun.  Coronarian henkilöstäjohtaja Minna Itkonen kertoo kuulumisia.

Coronaria on nuorekas ja moderni terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajayritys. Kun henkilöstöasioista päättävä tiimi kokoontui pohtimaan millaisia miten omaa henkilöstöä motivoitaisiin liikkumaan, nousi personal trainer -valmennus suosituimmaksi vaihtoehdoksi.

Suosiota ja valmennuksen tuloksekkuutta päätettiin kokeilla sadan ilmoittautumisjärjestyksessä täytettävän personal trainer -valmennuspaketin avulla. Paikat täyttyivät muutamissa minuuteissa. Sen jälkeen joka lukukausi ollaan muiden hyvinvointipanostusten lisäksi tarjottu 50 uutta personal trainer -valmennuspakettia.

Coronaria kuuluu kotimaisessa omistuksessa olevaan Cor Group -konserniin, joka on vuonna 1988 perustettu suomalainen, innovatiivinen kasvukonserni. Cor Group keskittyy voimakkaasti tuotekehitykseen, menestysyritysten luomiseen ja niiden kasvun tukemiseen. Sen keskeiset liiketoiminta-alueet ovat terveydenhuolto, digitaalinen media sekä asumis- ja palvelukehitys. Coronarian muodostavat Coronaria Hoitoketju Oy, Coronaria Päivähoito Oy, Coronaria Silmäklinikka Oy, Coronaria Hammaslääkärit Oy, Suomen radiologipalvelu Oy ja Hammasklinikka Dent Oy. Henkilöstöä konsernissa on yhteensä yli 700 työntekijän verran ja sen liikevaihto oli vuona 2013 noin 40 miljoonaa euroa.

Coronarian visiona on olla innovatiivisuudestaan tunnettu, ennaltaehkäisevien ja vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen markkinajohtaja Suomessa. Sen arvot perustuvat kolmeen Isoon i-kirjaimeen, jotka merkitsevät innovatiivisuutta, ihmettä ja inhimillisyyttä. Coronarian missio kuuluu: täyttä elämää pitempään!

Coronarian oma personal trainer -palvelu

Haastattelimme Coronarian henkilöstöjohtajaa Minna Itkosta ja kysyimme mistä idea personal trainer -palveluiden hyödyntämisestä sai alkunsa ja millaista palautetta PT-valmennus on yrityksen sisällä poikinut.

minna-itkonen
Minna Itkonen on toiminut henkilöstöhallinnon tehtävissä 16 vuotta. Coronariassa hän on työskennellyt vuodesta 2011 lähtien. Sitä ennen hän toimi vastaavissa tehtävissä Nokiassa. Henkilöstöjohtajana Minna vastaa Coronaria -konsernin henkilöstöstrategiasta, rekrytointiprosesseista, esimiesten koulutuksesta ja henkilöstöpolitiikasta. Myös työsuhdeasiat sekä työhyvinvointia edistävän toiminnan ja työterveyshuollon linjaukset kuuluvat hänen vastuulleen.

Miten idea yrityksen henkilöstölle suunnatusta PT-valmennuksesta sai alkunsa?

“Kun yritys toimii hyvinvointi- ja terveyspalveluiden sektorilla, halusimme panostaa myös vahvasti omaan henkilöstöömme ja sen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Haluamme tukea kasvavan konsernimme henkilöstön liikkumista, terveitä  elämäntapoja ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Tämä pitää sisällään niin fyysisen, henkisen kuin tiedollisen hyvinvointitarjonnan henkilöstöllemme. Liikunnan ja muiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevan toiminnan merkitys korostuu vahvasti toiminnassamme ja siihen panostamalla voimme vaikuttaa henkilöstön sairauspoissaoloihin, vaihtuvuuteen, työssä jaksamiseen ja viihtymiseen.  Haluamme oikeasti voida hyvin!”

Kuinka asiat etenivät ja milloin valmennus starttasi?

”Mietimme mistä henkilöstö voisi olla kiinnostunut ja halusimme tarjota henkilöstöllemme jotain, mitä muilla ei olisi. Siitä syntyi idea PT-valmennukseen. Starttasimme ensimmäisen kerran personal trainer -valmennuksella syksyllä 2011. Sata paikkaa täyttyivät hetkessä.”

Millaisen vastaanoton PT-valmennus sai henkilöstössänne?

“Todella innostuneen: innokkaimmat ilmoittautujat olivat koneen ääressä jo klo 00.01 ilmoittautumispäivänä. Seuraaville kerroille osasimme laittaa tietyn kellonajan, jolloin ilmoittautuminen starttaisi. Näin ilmoittautuminen oli tasapuolisempaa eri työvuoroissa työskenteleville työntekijöillemme.”

Millaista palautetta olette saaneet henkilöstöltämme?

”Ylipäätään hankkeidemme tavoitteena on henkilöstön motivointi terveellisempiin elämäntapoihin ja säännölliseen liikkumiseen. Hankkeissa onnistumista mitataan aina kyselyillä. Tässä tapauksessa PT-valmennukseen osallistuneista 98 prosenttia oli sitä mieltä, että se aktivoi heitä liikkumaan enemmän. Se on ennätyksellisen hyvä palaute, eikä jatkoa tarvinnut miettiä sen pidempään.”

Onko yrityksen johto ollut tyytyväinen panostukseen?

”Kyllä! Mittaristona on käytetty sairauspoissaoloja, henkilöstön vaihtuvuutta, sisäisiä tyytyväisyyskyselyjä kahdesti vuodessa toteutettuna, yksilöllisiä kehityskeskusteluja ja varhaisen välittämisen keskusteluja sekä palautekyselyjä personal trainer -valmennusten jälkeen. Kaikki mittarit antavat aihetta tyytyväisyydelle ja jatkamiselle.”

Millaisesta valmennuskokonaisuudesta konkreettisesti on ollut kyse?

”Personal trainer -valmennuksen tavoitteena on ollut tarjota kullekin asiakkaalle tietoa, taitoa ja tukea omien liikunta- ja terveystottumustensa muuttamiseksi pysyvästi paremmiksi. Tavoitteena on myös ollut vaikuttaa osallistujien kuntoon, vireyteen, terveyteen, sitoutumiseen sekä sairauspoissaoloihin ja henkilöstötuottavuuteen positiivisesti. Kokonaisuuteen on kuulunut valmennuksista tiedottaminen julistein, sähköisin mainoksin sekä henkilökohtaisin, kynnystä madaltavin kutsuin. Ilmoittautuminen on rakennettu sähköiseksi, jolloin jokainen on päässyt ilmoittautumaan työ- tai kotikoneeltaan tai vaikka älypuhelimeltaan.

Varsinainen valmennus on pitänyt sisällään esitietojen kartoittamisen ja Kehon Ikä -kuntotestin. Sen pohjalta jokaiselle on laadittu oma, henkilökohtainen kunto-ohjelma lihaskunto-, kestävyys- ja venyttelyohjelmineen.  Testipalaute on käyty vielä ryhmän palaute- ja motivointiluennoilla yhteisesti läpi. Kokonaisuuteen on kuulunut vielä henkilökohtaiset personal trainer -valmennustapaamiset lihaskunto-ohjelman ja venyttelyohjelman ohjaamisen  sekä sykeohjatun kestävyysliikuntatapaamisen merkeissä. Neljän kuukauden kestoisen valmennuksen tuloksekkuutta on arvioitu Kehon Ikä -seurantatestein, jonka yhteydessä osallistujat ovat saaneet vielä kannustusta sekä ohjeita jatkon varalle.”

Valmennettavan mietteitä Coronarian PT-valmennuksesta

Coronarian ketju- ja kehitysjohtaja Antti Kärkkäinen on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Työvuosia hänellä on takanaan 12, joista viimeiset kuusi hän on työskennellyt Coronariassa.

Antti innostui valmennuksesta ja kertoi valmennuksen saaneen aikaan ruokailutottumusten muuttumista sekä itsellään että koko perheessä. Antti koki Personal trainer -valmennuksen toimineen kannustimena oman hyvinvoinnin kehittymiselle yleisemminkin. Antin mielestä pienelläkin harjoittelulla voi saada aikaan oman hyvinvoinnin lisääntymisen, joka puolestaan edesauttaa kokonaisvaltaisemmin jaksamista sekä työssä että vapaa-ajalla.

Riku Aalto
Artikkelin kirjoittaja on Riku Aalto, Trainer4You:n perustajajäsen ja personal trainingin uranuurtaja Suomessa.

Personal trainer -valmennuksen myötä Antti myös lopetti tupakanpolton ja päätti pudottaa painoaan muutaman kilon. Antti onnistui kaikissa tavoitteissaan ja puoli vuotta myöhemmin on myös pitänyt kiinni tavoitteistaan. Liikunta on nykyisin osa Antin arkea ja painokin pysyy paremmin kurissa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here