Yrityksissä ymmärretään panostaa yhä enemmän henkilöstön osaamiseen, erilaisten kurssimuotoisten koulutusten avulla. Tämä käy ilmi Yritysten henkilöstökoulutustilastosta, jotka päivitetään viiden vuoden välein eri Euroopan maissa. Kurssimuotoista koulutusta henkilöstölleen vuonna 2015 tarjosi 78 % kaikista Euroopan yrityksistä ja yhteensä 44 % niiden työntekijöistä osallistui erilaisiin henkilöstökoulutuksiin. Kasvua vuoden 2010 lukuihin verrattuna oli neljä prosenttia ja henkilöstön hyvinvointiosaamiseen tähtäävät koulutukset olivat selvässä kasvussa.

Pienet yritykset ketterimpiä

Erilaisiin yritysten järjestämiin henkilöstökoulutuksiin osallistuminen on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana eniten pienissä, 10-49 henkilöä työllistävissä organisaatioissa. Suurissa, yli 250 työntekijän yrityksissä henkilöstön kouluttamiseen panostaminen on sen sijaan pysynyt viimeisen viiden vuoden aikana ennallaan. Tämä kuvastaa osaltaan pienten yritysten ketterämpää päätöksentekoprosessia sekä sitä, että yksilön osaamiseen panostamisen merkitys korostuu voimakkaammin henkilöstömäärältään pienemmissä yrityksissä.

Hyvinvointi kasvavana teemana

Yrityksissä ymmärretään yhä paremmin panostaa myös henkilöstön fyysisen kapasiteetin eli toiminta- ja suorituskyvyn kehittämiseen. Erinomaisestakaan substanssiosaamisesta eli tieto-taidosta ei ole iloa, jos henkilön fyysiset voimavarat eivät riitä kokonaisesta työpäivästä selviämiseen. Energiaa pitäisi vielä riittää täysipainoisesta vapaa-ajasta, harrastuksista sekä perheen yhteisestä ajasta nauttimiseen, joten hyvinvoinnin kehittämiseen panostaminen on sekä työnantajan että työntekijän yhteinen etu: Työnantaja hyötyy vähemmistä sairauspoissaoloista, henkilöstötuottavuuden kasvusta sekä energisestä ilmapiiristä työpaikalla, kun taas työntekijä saa panostukselleen vastinetta terveyden, kunnon, elämänlaadun sekä hyvinvoinnin kehittymisenä.

Hyvinvointiagenttikoulutus tuottaa oman hyvinvoinnin asiantuntijoita sekä vertaistreenareita

Trainer4Youn Hyvinvointiagenttikoulutus tähtää juuri osallistujien fyysisen kapasiteetin eli toiminta- ja suorituskyvyn kehittämiseen. Koulutuksen ideana on valmentaa osallistujat oman hyvinvointinsa parhaiksi asiantuntijoiksi. Se onnistuu parhaiten hyvin pureskellun tieto-oppimäärän opettamisen, käytäntöön viemisen sekä riittävän tukimateriaalin avulla. Omasta hyvinvoinnistaan vastuun ottamisen lisäksi koulutukseen osallistuneet henkilöt voivat toimia myös työyhteisönsä sisäisinä vertaistreenareina eli nimensä mukaisesti Hyvinvointiagentteina. Siihen he saavat koulutuksen lisäksi myös laajan, sähköisen työkalupakin aktivointitekojen jalkauttamisohjeineen.

Hyvinvointiagenttikoulutus käytännössä

Ennen Hyvinvointiagentti –koulutuksen lähijaksoa tulevat agentit saavat kirjautumistunnukset sekä –ohjeet Trainer4Youn Hyvinvoinnin Tietopankkiin, jonne avataan orientoiva Miellyttävä muutos –verkkokurssi valmistautumistehtäväksi. Lisäksi kotiin postitettava Firstbeat Hyvinvointianalyysi toteutetaan ennen lähijaksolle saapumista. Siinä ihoon kiinnitetään kolme tarraelektrodia sekä mittauslaite, joka taltioi kolmen päivän ajan henkilön stressitasoa, unta, lepoa, palautumista, arkiaktiivisuutta sekä kuntoliikuntaharjoituksia.

Varsinainen Hyvinvointiagenttikoulutusjakso alkaa edellä mainitun Hyvinvointianalyysin palauteluennolla, jossa kukin osallistuja saa tarkan kuvan oman arkensa tasapainoisuudesta eli stressin, kuormituksen, levon ja palautumisen suhteista toisiinsa.

”Koulutuksen rennon letkeä ilmapiiri tempaisi kuitenkin heti mukaansa ja vahvisti oppimiskokemuksia.”

– Mirva Mäkelä, LähiTapiola Pohjoinen –

16 tunnin eli kahden päivän mittainen Hyvinvointiagentti –lähijakso jatkuu tämän jälkeen tasapainoisella annoksella liikunnan, ravitsemuksen, kehon huoltamisen sekä agenttina toimisen oppimäärää, jossa opitut teoriaosuudet viedään välittömästi käytäntöön helppojen, mutta motivoivien käytännön harjoitusten avulla.

”Meillä oli loistavan aktiivinen porukka kouluttautumassa. Hyvinvointiagentti –koulutuksen sisältö oli monipuolinen: Paljon tuttua asiaa ja hyvää kertausta, mutta myös loistavia uusia vivahteita omiin aiempiin oppeihin. Erityisesti levon merkitys kolahti omalla kohdalla asiasisällöistä. Tähtenä monipuolisessa ja tiiviissä sisällössä olivat ehdottomasti treenit, joita pääsimme kokeilemaan.”

– Mirva Mäkelä, LähiTapiola Pohjoinen –

Varsinaisen lähijakson jälkeen oppiminen jatkuu Trainer4Youn Hyvinvoinnin Tietopankissa, jonne avataan fyysistä harjoittelua syventävä Tie tuloksiin –verkkokurssikokonaisuus sekä Hyvinvointiagentin työkalupakki, yrityksessä toteutettavia pieniä aktivointitekoja tukemaan.

”Hyvinvointiagenttikoulutuksen synnyttämä positiivinen pöhinä näkyy ja kuuluu kahvitauoilla ja ruokatunneilla käytävissä keskusteluissa, joiden teema on laajentunut mukavasti treenaamisen, syömisen ja hyvinvoinnin teemoihin”.

– Mirva Mäkelä, LähiTapiola Pohjoinen –

Jokainen suosittelisi ystävälleen

Syksyllä Oulussa toteutettu LähiTapiola Pohjoisen Hyvinvointiagenttikoulutus keräsi tapansa mukaan erinomaiset palautteet. 15 osallistujan palautekeskiarvo kyseisen koulutuksen osalta näyttikin seuraavalta:

  • Suosittelisitko koulutusta ystävällesi? Kyllä 15/15
  • Mitä mieltä olit koulutuksen järjestelyistä) 4,5/5
  • Mitä mieltä olit koulutuspaikasta? 4,6/5
  • Mitä mieltä olit koulutusmateriaalista? 4,6/5
  • Palaute kouluttajasta Sofia Vesa  5/5

90 –luvun loppupuolelta saakka erilaisten yritysten hyvinvointihankkeiden parissa työskennellyt, Trainer4Youn perustaja Riku Aalto pitää Hyvinvointiagenttikoulutusta vaikuttavimpana ja tuottavimpana hyvinvointipanostuksena, johon hän on urallaan törmännyt.

”20 vuotta erikokoisten ja -näköisten työhyvinvointihankkeiden parissa touhuttuani, ei Hyvinvointiagentti -koulutusta vaikuttavampaa ratkaisua ole vielä tullut vastaan. Sen lisäksi, että osallistujista koulutetaan oman hyvinvoinnin parhaita asiantuntijoita ja vastuunkantajia, kannustavat Hyvinvointiagentit myös muuta henkilöstöä pienin aktivointitehtävin. Ja mikä parasta, innostus ja osaaminen kumpuavat yrityksen sisältä, ulkopuolisen päälle kaatamisen sijaan.”

– Riku Aalto, Trainer4You Oy –

Samaan näkemykseen yhtyy myös Oulun kaupungin henkilöstöliikunnan koordinaattorina toimiva Nina Ylitalo, joka on toiminut liikunnanohjaus- ja terveysliikunnan organisointitehtävissä Oulun kaupungilla 2000 –luvun alusta saakka. Hän osallistuu parhaillaan Oulun kaupungin liikuntayhdyshenkilöille järjestettävään Hyvinvointiagentti –koulutukseen ja kommentoi kokemuksiaan seuraavasti:

”Näin kahden lähijakson käyneenä yhdyn Rikun kommenttiin. Oulun kaupunki mukana myös”.

– Nina Ylitalo, Oulun kaupunki, henkilöstöliikunnan koordinaattori –

Lähde: keskisuomalainen, maanantai 23.10.2017 ”Henkilöstökoulutus kasvussa pienissä yrityksissä”
Haastattelut: Mirva Mäkelä, LähiTapiola Pohjoinen, Nina Ylitalo, Oulun kaupunki ja Riku Aalto, Trainer4You Oy

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here