Eveliina Rauhansalo

Eveliina Rauhansalo on tuki-ja liikuntelinvaivoihin erikoistunut fysioterapeutti (AMK). Kliinisen terapiatyön lisäksi Eveliina tekee yksilö- ja pienryhmävalmennuksia, missä hänen asiakaskuntansa on laaja aina elintapaohjausta kaipaavista painonpudottajista fitness-kilpailijoihin. Hänen erityisosaamistaan ovat toiminnallinen anatomia, kuntouttava harjoittelu, kuntosaliharjoittelu, kehonhuolto sekä valmennustaidot. Eveliina on ikuinen opiskelija, jolla on aina käynnissä jokin ammattitaitoa täydentävä koulutus. Fysioterapian täydennyskoulutusten lisäksi hän on perehtynyt mm. hyväksymis-ja omistautumisterapian sekä kognitiiviseen toiminnalliseen terapian sovellutusten hyödyntämiseen liikunta-ja terveysalalalla. Trainer4Youlla Eveliina kouluttaa kuntosalivalmennusjaksoja, PT1 ja PT6-jaksoja (toiminnallinen anatomia, kuntouttava harjoittelu) sekä Psyykkinen valmentaja-koulutuskokonaisuutta (käyttäytymisen muutos, elintapaohjaus).

Eveliina on asiastaan innostunut ja energinen asiantuntija, joka saa usein kiitosta käytännönläheisistä esimerkeistään sekä intohimoisesta suhtautumisesta opetettavaa asiaa kohtaan. Eveliinan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä terveydenhuollon ja liikunta-alan välillä. Opiskelijoitaan hän kannustaakin kouluttautumaan ahkerasti, verkostoitumaan ja toimimaan moniammatillisesti yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.