Psyykkinen valmentaja -koulutus

Parhaat työkalut psyykkiseen valmentamiseen

Haluatko aidosti tukea painonpudottajia muutosprosessin äärellä? Haluatko auttaa urheilijoita todella ylittämään itsensä? Psyykkinen valmentaja on syventävä koulutus, joka antaa käytännönläheiset valmiudet tämän kaltaisiin tehtäviin. Jokainen ihmisiä valmentanut ammattilainen tietää, että muutoksen suurimmat haasteet ovat usein luonteeltaan psykologisia. Koulutuksen jälkeen osaat toimia urheilijoiden psyykkisenä valmentajana ja vähän liikkuvan tai ylipainoisen henkilön muutosprosessin ohjaajana osana liikunta- ja terveysneuvontaa. Psyykkinen valmentaja-koulutusohjelman kaksi tärkeintä sovellusaluetta ovat liikunnan ja terveyden edistäminen ja urheilupsykologia.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Psyykkinen valmentaja -koulutus soveltuu liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, esimerkiksi fysioterapeuteille, terveydenhoitajille, työterveyshoitajille, psykologeille, liikunnanohjaajille, personal trainereille ja ravintovalmentajille. Psyykkinen valmentaja -täydennyskoulutusta voidaan hyödyntää lukuisissa tehtävissä liikunta- ja hyvinvointialalla, mm. liikunta- ja ravitsemusneuvonnassa, liikunnanohjauksessa, urheiluseuratyössä ja valmennuksessa.

Terveysalalla täydennyskoulutusta voidaan hyödyntää kaikissa ammattiryhmissä, jossa työn keskeinen sisältö liittyy ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tai suorituskyvyn edistämiseen. Terveydenhuollon ammattilaisista koulutus soveltuu erinomaisesti esimerkiksi fysioterapeuteille, terveydenhoitajille, psykologeille ja työterveyshoitajille.

Koulutus on suunnattu

Personal trainereille

Lajivalmentajille

Urheiluvalmentajille

Urheilijoille

Terveydenhoitajille

Liikuntaneuvojille

Koulutuksen sisältö

Koulutusohjelman tarkoituksena on lisätä ammattilaisen osaamista liikunnan, terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämisessä. Psyykkinen valmentaja -koulutuksessa opitaan tukemaan asiakkaan motivaatiota kohti käyttäytymisen pysyvää muutosta. Lisäksi koulutuksessa opitaan käytännön työkaluja ja harjoitteita, jotka vahvistavat asiakkaan psyykkisiä taitoja liikunnan, terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamiseksi. Koulutuksessa huomioidaan psyykkisten taitojen ohjaaminen erilaisille kohderyhmille elämänkaaren eri vaiheissa.

Taustalla tieteelliseen näyttöön pohjautuva teoria

Psyykkinen valmentaja -koulutuskokonaisuus pohjautuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja niin kutsuttuun arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan. Käytännön harjoitteet ja työkalut perustuvat näyttöön pohjautuvaan psykologisen joustavuuden malliin ja käyttäytymisanalyysiin. Psykologisen joustavuus on keskeinen elementti hyväksymis- ja omistautumisterapiassa, joka tunnetaan myös lyhenteellä HOT.

Psykologinen joustavuus

HOT:tia on sovellettu menestyksekkäästi eri puolilla maailmaa monien erilaisten terveysongelmien, esimerkiksi kroonisen kivun, masennuksen, lihavuuden tai diabeteksen, ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Lisäksi menetelmää on tutkittu ja sovellettu urheilijoiden hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamiseksi. Psyykkinen valmentaja -koulutuksessa opitaan hyödyntämään psykologisen joustavuuden mallia terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämiseksi.

Koulutuksen rakenne ja eteneminen

Psyykkinen valmentaja -koulutus sisältää neljä kahden päivän mittaista lähijaksoa, joihin liittyy myös jaksojen välillä suoritettavia etätehtäviä. Koulutuksen aikana jokainen koulutettava pääsee myös siirtämään oppimaansa käytäntöön harjoitusasiakkaan kanssa. Harjoitusasiakkaaksi soveltuu esimerkiksi henkilö, jonka tavoitteena on liikkumisen lisääminen tai painonpudottaminen. Yhtä lailla harjoitusasiakkaaksi sopii kilpaurheilija, jonka tavoitteena on oman keskittymis- tai suoriutumiskyvyn tai vaikkapa kokonaishyvinvoinnin parantaminen. Näitä käytännön harjoitusprosesseja tuetaan koulutuksen aikana turvallisesti työnohjauksen avulla.

1. Lähijakso
 • Terveys- ja urheilu-psykologian ja oppimispsykologian perusteet sekä asiakkaan tilanteen kartoittaminen
 • Terveys- ja urheilupsykologia tieteenalana sekä oppimispsykologiset perusteoriat sekä niiden soveltaminen ohjauksessa, pedagogiikassa ja valmennuksessa
 • Psyykkinen valmennus ja muutoksen tukeminen terveyden edistämisessä ja urheilupsykologiassa
 • Psyykkiset taidot
 • Ajattelun ja tunteiden säätelyn sekä sosiaalisten taitojen kehittyminen (lapset, nuoret)
 • Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa ja psykologisen joustavuuden malli
 • Asiakkaan tilanteen kartoittaminen
 • Käyttäytymisanalyysi
 • Kohdennettu haastattelu
 • Tilanneanalyysi
 • Oman harjoitusasiakkaan valinta ja ohjausprosessin käynnistäminen
2. Lähijakso
3. Lähijakso
4. Lähijakso

Koulutuksen kehittäjä Anu Kangasniemi, LitM, PsT

anukangasniemi-2
LHA-powered-200

Anu Kangasniemi on taustakoulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri ja psykologi. Hänellä on ollut voimakas kiinnostus liikunta-, terveys- ja urheilupsykologiaa kohtaan koko hänen uransa ajan ja Anu onkin määrätietoisesti kouluttautunut näihin aiheisiin yhä pidemmälle. Viimeisimpänä tutkintona Anu suoritti psykologian tohtorin tutkinnon vuonna 2015, jonka ohessa hän pätevöityi myös terveyspsykologian erikoispsykologiksi. Lisäksi Anu on sertifioitu urheilupsykologi.

Anu on toiminut erilaisissa liikunta- ja psykologian alan tehtävissä vuodesta 2001 alkaen. Tällä hetkellä Anu työskentelee osa-aikaisesti Liikunnan ja Kansanterveyden edistämissäätiössä LIKESissä ja psykologina sekä asiantuntija- ja koulutustehtävissä Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy:ssä. Anun väitöskirjatyö käsitteli fyysisesti aktiivisemman elämäntavan edistämistä arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan avulla.

Anun henkilökohtaisena missiona onkin edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä levittää käyttäytymisen muutosta tukevia vaikuttavia menetelmiä liikunta-, terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisille. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lisäksi urheilupsykologia on lähellä Anun sydäntä. Hän toimii urheilupsykologina lähinnä paikallisten urheilijoiden kanssa, mutta valmennettaviin kuuluu myös etävalmennuksessa olevia kilpa- ja huippu-urheilijoita.

Anu on rakentanut Psyykkinenvalmentaja-koulutuksen, jotta oleellinen osaaminen siirtyisi ammattilaisille käyttöön ilman lukuisten vuosien opiskelua. Koulutus yhdistää ja kiteyttää yhteen liikunnan, terveyden edistämisen ja urheilupsykologian.

Anu kouluttaa Psyykkinen valmentaja -koulutuksessa lähijaksot 1-4 Jyväskylässä.

Kouluttajat

Eveliina-Rauhansalo

Eveliina Rauhansalo

Eveliina Rauhansalo on tuki-ja liikuntelinvaivoihin erikoistunut fysioterapeutti (AMK). Kliinisen terapiatyön lisäksi Eveliina tekee yksilö- ja pienryhmävalmennuksia, missä hänen asiakaskuntansa on laaja aina elintapaohjausta kaipaavista painonpudottajista fitness-kilpailijoihin. Hänen erityisosaamistaan ovat toiminnallinen anatomia, kuntouttava harjoittelu, kuntosaliharjoittelu, kehonhuolto sekä valmennustaidot. Eveliina on ikuinen opiskelija, jolla on aina käynnissä jokin ammattitaitoa täydentävä koulutus. Fysioterapian täydennyskoulutusten lisäksi hän on perehtynyt mm. hyväksymis-ja omistautumisterapian sekä kognitiiviseen toiminnalliseen terapian sovellutusten hyödyntämiseen liikunta-ja terveysalalalla. Trainer4Youlla Eveliina kouluttaa kuntosalivalmennusjaksoja, PT1 ja PT6-jaksoja (toiminnallinen anatomia, kuntouttava harjoittelu) sekä Psyykkinen valmentaja-koulutuskokonaisuutta (käyttäytymisen muutos, elintapaohjaus).

Eveliina on asiastaan innostunut ja energinen asiantuntija, joka saa usein kiitosta käytännönläheisistä esimerkeistään sekä intohimoisesta suhtautumisesta opetettavaa asiaa kohtaan. Eveliinan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä terveydenhuollon ja liikunta-alan välillä. Opiskelijoitaan hän kannustaakin kouluttautumaan ahkerasti, verkostoitumaan ja toimimaan moniammatillisesti yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.

lasse-seppanen

Lasse Seppänen

Lasse on maamme kokenein liikunta-alan ammattilaisten kouluttaja. Lasse on kouluttanut vuodesta 2003 lähtien liikunta-alalle toista tuhatta ohjaajaa sekä valmentanut tuhansia asiakkaita kuntoilijoista, työyhteisöliikkujiin sekä kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoihin.

Lasse on koulutukseltaan ammattivalmentaja, personal trainer ja psyykkinen valmentaja. Häntä voisi luonnehtia myös todelliseksi teräsmieheksi sillä Lasse on nimittäin läpäissyt yhden maailman vaativimmista triathlonin täydenmatkan kilpailuista Lanzarotella. Ampumahiihdossa mies voitti nuoruudessaan kuudesti Suomen mestaruuden.

Lasse on myös toimelias kirjailija. Hän on työstänyt viisitoista hyvinvointiaiheista kirjaa sekä lukuisia asiantuntija-artikkeleita mm. Juoksija-, Hiihto- sekä muihin liikunta- ja fitnessalan julkaisuihin. Lisäksi hän on ollut mukana laatimassa lääkäreiden käyttöön tarkoitettua Liikuntaresepti-työkalua. Lassen työnkuvaan kuuluvat yksilöiden ja ryhmien psyykkinen valmennus, luento -ja puhekeikat sekä koulutustehtävät.

mikko-tormalehto

Mikko Törmälehto

Mikko Törmälehto on pohjakoulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri (LitM), liikunnanohjaaja (YAMK, valmennuksen koulutus) ja ammattivalmentaja. Lisäksi Mikko on suorittanut myös terveystieteiden perus- ja aineopinnot. Pro Gradu -tutkielmansa hän on tehnyt liikuntamotivaatiosta. Mikko on hurtin huumorin omaava, aikaansaava ja tiedonjanoinen liikunta-alan ammattilainen, joka omaa monipuolisen työkokemuksen ja opiskeluhistorian liikunta-alalta.

Mikko on toiminut liikunnanohjaajana niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Lisäksi kokemuksia on karttunut eri lajien urheilijoiden fysiikkavalmennuksesta sekä yritysten henkilöstön valmentamisesta.

Kouluttajana Mikko pyrkii auttamaan opiskelijoita erottamaan merkityksellisen ja toissijaisen tiedon toisistaan. Mikko kiteyttää ydinajatuksensa seuraavasti: ”Ei ole järkevää olla hyvä asioissa, joilla on marginaalinen merkitys kehittymisellesi. Sen sijaan on hyvä olla taitava asioissa, joista saatava hyöty on suurin!”

KOULUTUKSEN MAKSUVAIHTOEHDOT

Ilmoittaudu koulutukseen hyvissä ajoin ennen alkamispäivää! Saat edullisemman early bird hinnan sekä sinulla on aikaa valmistautua koulutukseen sinulle lähettämämme materiaalipaketin muodossa.

= Super early bird hinta 1440 euroa (ilmoittautuminen 3kk ennen koulutusta)

Koulutuksen ovh hinta 1590 euroa

Voit jakaa koulutusmaksun joustavasti jopa 36 kuukausierään Svea erämaksulla. Tällöin maksat koulutuksen hinnan lisäksi vain kertaluontoisen 5 euron tilinavausmaksun. Svea erämaksusta et maksa korkoa. Lue lisää Svea erämaksusta täältä.

Koulutuksien osallistumispaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki sivuillamme ilmoitetut hinnat sisältävät alv:ta 24 %. Löydät koulutuksen early bird tarjouksien päivämäärät "lisätietoja" linkin takaa. Lue lisää maksuehdoista täältä.

Vielä kysyttävää? Jätä yhteydenottopyyntö koulutuksesta

Haluatko että otamme sinuun yhteyttä koulutukseen liittyen? Jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella niin otamme yhteyttä ja vastaamme koulutukseen liittyviin kysymyksiin.Kysymyksiä?

Laita meille viestiä chatissa (arkisin 9-17) niin mietitään sinulle paras koulutusvaihtoehto. Voit muutenkin jutella kanssamme mistä tahansa opintoihin tai alaan liittyvästä asiasta chatin kautta. Jos emme juuri nyt ole paikalla chatissa, niin jätä yhteystietosi ja olemme sinuun pian yhteydessä.

Katso kaikki palautteet koulutuksesta

Keräämme aktiivisesti palautetta koulutuksistamme ja kouluttajistamme. Ilman ohjaavaa palautetta on kaikki tekeminen lähempänä ”pimeässä suunnistamista” kuin määrätietoista etenemistä kohti tavoitetta.

Esimerkkilaskelmat kuukausieristä

Katso alta esimerkkilaskelmia maksusopimuksesta eri ajanjaksolle. Erämaksut tapahtuvat yhteistyössä Svean kanssa. Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia tästä.

Maksuaika 6kk

Esimerkkilaskelma 6 kuukauden maksusopimuksesta

Korko: 0%
Avausmaksu: 5,00 €
Kuukausimaksu: 0,00 €
Todellinen vuosikorko: 1,08 %

Luottokustannukset yhteensä: 5,00 €
Kokonaiskustannukset: 1595,00 €

Rahoitettava erä: 1590,00 €
Maksuaika: 6 kuukautta
KUUKAUSIERÄ: 265,00 € / KK

Maksuaika 12kk
Maksuaika 24kk
Maksuaika 36kk

Lue lisää lataamalla Psyykkinen valmentaja -opas.

Luomalla maksuttoman Trainer4You-tilin saat käyttöösi Psyykkinen valmentaja -oppaan sekä yli 200 videota harjoittelusta ja ravitsemuksesta.​​

Opas sisältää mm.:

 • Kenelle koulutus on tarkoitettu?
 • Mitä kaikkea koulutus sisältää?
 • Tarkka kuvaus koulutuksen kulusta ja käsiteltävistä aiheista
 • Mitä eväitä koulutus antaa psyykkiseen valmentamiseen
 • Kuka on Anu Kangasniemi

Voit ladata oppaan ilmaiseksi luomalla tunnukset tietopankkiimme.

Usein kysytyt kysymykset

Psyykkinen valmentaja -koulutus soveltuu parhaiten liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, esimerkiksi fysioterapeuteille, terveydenhoitajille, työterveyshoitajille, psykologeille, liikunnanohjaajille sekä personal trainereille ja valmentajille. Koulutukseen osallistuvan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Suosittelemme, että osallistujalla on työkokemusta omalta alaltaan vähintään vuoden ajalta.