Psyykkinen valmentaja -koulutus

Psyykkisen valmennuksen viimeisen tieto, teoria ja työkalut

Kuinka saada yksilö motivoitumaan tai luottamaan itseensä? Kuinka päästä huippusuoritukseen? Kuinka saada erilaiset ihmiset toimimaan tiiminä yhteisen tavoitteen eteen? Psyykkiset taidot ovat yhteydessä menestymiseen niin työelämässä kuin urheilussa. Psyykkiset taidot voidaan nähdä myös elämäntaitoina, sillä niillä on suuri merkitys hyvinvointimme ja toimintamme edistämisessä läpi elämän.

Psyykkinen valmentaja -koulutus toimii loistavana itsensä kehittämisen prosessina, mutta se on suunnattu ennen kaikkea auttamaan sinua hyödyntämään psyykkistä valmennusta toimiessasi muiden ihmisten kanssa, kuten esimiehenä, opettajana, valmentajana tai kouluttajana. Koulutus auttaa sinua ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä ja antaa työkaluja siihen, kuinka tukea yksilön tai ryhmän matkaa kohti heidän huippuaan. Menestyminen elämässä voidaan nähdä olevan 80% psykologista ja 20% mekaanista. Tämä koulutus auttaa sinua selvittämään mistä tämä 80% koostuu ja kuinka sitä voidaan kestävästi hyödyntää.

Psyykkisen valmentajan syventävä koulutus konkretisoi mitä psyykkisen valmennus käytännössä on ja opastaa kuinka psyykkistä valmennusta voidaan hyödyntää. Koulutus pohjautuu kouluttajien kirjaan Psyykkinen valmennus (Fitra, 2020) ja kirjassa esiteltävään psyykkisen valmennuksen talomalliin.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Jatkuva muutos ja lisääntyneet nykyelämän vaatimukset ovat korostaneet psyykkisen valmennuksen merkitystä. Tästä syystä psyykkinen valmentaja -koulutus soveltuu hyvin laaja-alaisesti eri ammattiryhmille. Koulutus soveltuu muun muassa seuraaville henkilöille:

Liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille (esim. personal trainereille, fysioterapeuteille, terveydenhoitajille ja liikuntaneuvojille)

Johtajille ja esimiehille

Valmentajille

Urheilijoille

Opettajille, kouluttajille ja työnohjaajille

Psykologian alan ammattilaisille

Itsensä kehittämisestä kiinnostuneille ihmisille

Psyykkinen valmentaja -koulutuksen sisältö

Psyykkinen valmentaja -koulutus tuo viimeisimmän tiedon, teorian ja työkalut psyykkisestä valmennuksesta. Koulutusohjelma pohjautuu kouluttajien kehittämään psyykkisen valmennuksen -talomalliin. Yksittäisen teoriapohjan sijaan psyykkisen valmennuksen -talomalli on koonnut yhteen satojen kirjojen, artikkeleiden ja tieteellisten teorioiden tiedon ja työkalut yhteen koulutukseen. Psyykkisen valmennuksen -talomalli koostuu yhdeksästä pääteemasta, 27 osa-alueesta ja 81 ydinkohdasta.

Psyykkisen valmennuksen talomalli on rakennettu kolmiportaikkojärjestelmäksi (3-3-3-3) kolmeen eri tasoon, jotta se olisi mahdollisimman selkeä ja johdonmukainen. Malli pilkkoo kokonaiskuvaa suurimmista kokonaisuuksista pienempiin yksityiskohtiin. Malli koostuu kolmesta toistensa päälle rakentuvasta tasosta, jotka ovat perusta, taidot ja tulokset. Jokainen näistä tasoista koostuu kolmesta avainteemasta, jotka kuvastavat portaikkoa ja ovat tutkimusnäytöllisesti sekä kokemuksellisesti oleellisimpia.

Avainteemat on puolestaan jaettu kolmeen merkittävimpään osa-alueeseen, jotka kuvaavat portaita kohti omaa huippua. Osa-alueet taas koostuvat kolmesta oleellisimmasta ydinkohdasta, jotka kuvaavat portaiden askelmia. Jokaisesta ydinkohdasta on kirjoitettu kattava tutkimusnäyttöön pohjautuva teoriaosuus ja laadittu käytännönläheiset harjoitukset. Ydinkohdat pilkkovat abstraktia termistöä konkreettiseksi ja käytännönläheiseksi, joka auttaa yksilöä saamaan opitun tiedon käytäntöön.

Ensimmäinen taso eli perusta kuvaa yksilön itsetuntemusta. Samalla tavalla kuin talo, niin myös ihminen tarvitsee vahvan perustan. Vahvan perustan varaan on mahdollista rakentaa isompikin talo, joka tulee kestämään kovemmatkin myrskyt. Itsetuntemus voidaan jakaa monella tapaa, mutta oleellisimmat kysymykset ovat: Kuka olet? Mitä haluat? Miksi haluat sen?

Toinen taso eli taidot kuvastavat psyykkisiä taitoja, jotka näkyvät yksilön arjessa. Talon keskiosassa ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan ja hyödyntävät psyykkisiä taitojaan. Aikaisempaa kirjallisuutta mukaillen olemme jakaneet psyykkiset taidot perustaitoihin, henkilökohtaisen kehittymisen taitoihin ja suoritustaitoihin (Vealey, 2007).

Kolmas taso eli tulokset kuvastaa tuloksia, joita ihmiset haluavat. Katto on usein rakennuksesta se, jonka näemme, kun katsomme sitä kaukaa. Katto on kuin jäävuori, josta ihmiset näkevät vain pienen huipun, eivätkä veden alla piilevää suurinta osaa. Sama ideologia pätee myös tuloksiin, mutta minkälaisia tuloksia ihmiset haluavat? Osa ihmisistä haluaa saavuttaa tavoitteensa, osa muuttaa tapojaan ja osa huipputuloksia. Tästä syystä malli tuo tulosten kautta muutoksia yksilölle riippumatta hänen päämääristään.

Psyykkinen valmentaja -koulutuksen tarkoituksena auttaa osallistujia hyödyntämään psyykkistä valmennusta omassa työssään ja elämässään. Koulutuksen myötä osallistuja saa tiedon ja työkalut kehittämään psyykkisiä taitoja, asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita, luomaan pysyvää muutosta sekä mahdollistaa huippusuorituksien syntymistä. Tämän lisäksi koulutuksessa painotetaan erityisesti käyttäytymisen muuttamisen teoriaa, jotta opittu tietoa voi aidosti muuttaa ihmisten ajattelu- ja toimintamalleja.

Psyykkinen valmentaja -koulutuksen rakenne

Psyykkinen valmentaja -koulutus sisältää neljä kahden päivän mittaista lähijaksoa, sekä etäopiskelua Trainer4Youn sähköisessä oppimisympäristössä. Psyykkinen valmentaja nimikkeeseen vaaditaan neljä hyväksytysti suoritettua lähijaksoa, kaksi harjoitusvalmennusasiakasta, joiden kanssa käytynä yhteensä vähintään kuusi valmennuskertaa (ainakin kolme per asiakas). Koulutus on rakennettu mahdollisimman käytännönläheiseksi, joten myös lähijaksojen aikana osallistujat pääsevät harjoittelemaan asiakkaan kanssa työskentelyä. Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu jaksoille tehtävät etätehtävät ja koulutuksen lopuksi koottava portfolio. Etäjaksoilla koulutukseen suositellaan käytettäväksi 4-8h per viikko.

Portfolioon sisältyy:

 • Oppimispäiväkirja:
  • lähijakson reflektio ½ - 1s / lähijakso
  • luetun materiaalin purku ½ - 1s / lähijakson lukutehtävä
 • Oman tavoitteen asettaminen ja seuranta (intensiivijakso 6-8 viikkoa, sis. viikoittainen reflektio)
 • Oman case-esimerkin tekeminen ja purku (15 min presentaatio)
 • Koulutuksen yhteenveto 1-2s

Lokakuussa alkavan koulutuksen kellonajat:
perjantai klo 10:00-18:00
lauantai klo 9:00-17:00

1. Koulutusjakso
 • Koulutuksen perusteet
 • Psyykkisen valmennuksen määritelmä
 • Perustan luominen I – kuka olen
  • Ihmisyys, persoonallisuus ja muut ominaisuudet sekä identiteetti
 • Perustan luominen II – mitä haluan
  • Itse, sosiaaliset suhteet ja työelämä
 • Harjoitusasiakkaan hankinta + ohjeistus + toteutusaikataulu (seuraavaan kertaan mennessä toteutettu yksi noin. 60min tapaaminen)
 • Tavoitteen saavuttaminen
  • Tavoitteet periaatteet, tyypit ja aikamääreet
 • Perustan luominen III – miksi haluan
  • Tarpeet, arvot ja hyödyt
 • Lähijakson reflektio
2. Koulutusjakso
3. Koulutusjakso
4. Koulutusjakso

Kouluttajien esittely

psyykkinen-valmentaja-aleksi-tossavainen

Aleksi Tossavainen

M.Ed., LitM, psyykkinen valmentaja (Suomen Psykologiliiton sertifioima), tietokirjailija

Aleksi on arvostettu urheilu- ja liikuntapsykologian ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmentaja ja kouluttaja. Aleksi on työskennellyt urheilussa psyykkisenä valmentajana kolmen eri pääsarjajoukkueen kanssa, voittaen yhden SM-hopean ja SM-pronssin. Aleksi on myös työskennellyt useissa EM- ja MM-kisaprojekteissa, valmentajana lääkärikeskuksessa ja kirjoittaa parhaillaan tieteellistä artikkelia Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHU:n kanssa.

Tällä hetkellä Aleksi työskentelee Head of Psychological Performancena Eerikkilä Performance Centerissä urheilijoiden, valmentajien, lajiliittojen (Suomen Palloliitto ja Salibandyliitto) ja yritysten kanssa psyykkisen valmennuksen ja kokonaisvaltaisen valmennuksen & hyvinvoinnin osa-alueilla. Tämän lisäksi Aleksi on toiminut urheilupsykologien ja psyykkisten valmentajien työnohjaajana Suomen Psykologiliiton psyykkisen valmennuksen sertifikaatin hakijoille sekä yritysjohdon valmentajana (erikoistuen käyttäytymisen muuttamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin).

Aleksi on suorittanut kasvatustieteiden monitieteellisen maisterin tutkinnon (M.Ed.) Yhdysvalloissa erikoistuen liikuntatieteisiin ja psykologiaan sekä suorittanut kansainvälisen maisterin tutkinnon urheilu- ja liikuntapsykologiassa Jyväskylän yliopistossa. Yhdysvalloissa Aleksi toimi itse korkeimman D1-tason yliopistourheilijana. Lisäksi hän on kouluttautunut Suomessa päteväksi liikuntapedagogiikan, terveystiedon ja psykologian opettajaksi.

psyykkinen-valmentaja-antti-peltonen

Antti Peltonen

Psyykkinen valmentaja, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, LCF Coach Master, tietokirjailija ja BSc Student in Psychology and sportpsychology

Antti toimii Psyykkinen Valmentaja -koulutuksen pääkouluttajana. Hän on entinen EM- ja MM-tason huippu-urheilija, joka on työskennellyt psyykkisenä valmentajana oman aktiiviuransa jälkeen useassa suomalaisessa huippuorganisaatiossa. Seinäjoen Jalkapallokerhossa vietetyn kahden kauden aikana he voittivat neljä mitalia eri kilpailuissa ja pelasivat niin UEFA:n Mestareiden liigan kuin Eurooppa-liigankin karsinnoissa. Seuraavan kahden vuoden ajan Antti oli ensimmäisenä Suomessa kehittämässä ja toteuttamassa Jalkapallon Pelaajayhdistyksessä uransa lopettaville huippujalkapalloilijoille suunnattua valmennusryhmää, jonka avulla mahdollistettiin mahdollisimman ongelmaton ja nopea siirtyminen urheilijaelämästä uuteen uraan.

Antti oli myös kehittämässä kaikille suomalaisille jalkapalloilijoille suunnattua Mental Health Online-palvelua, joka auttaa pelaajia mielenterveydellisissä haasteissa. Tällä hetkellä Antti työskentelee psyykkisenä valmentajana Veikkausliigassa Helsingin Jalkapalloklubissa, jossa he voittivat vuonna 2020 sekä Veikkausliigan että Suomen cupin mestaruudet. Lisäksi Antti työskentelee terapeuttina Jalkapallon Pelaajayhdistyksessä sekä  PELTONEN PERFORMANCE valmennusyrityksessään, jossa hän valmentaa asiakkaitaan aina huippu-urheilijoista business-johtajiin niin Suomessa, kuin ulkomaillakin.

Antti on psyykkisen valmentajan tutkinnon lisäksi valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi Helsingin Psykoterapiainstituutista sekä Master-tason LCF Coach:iksi Valmentamosta. Tällä hetkellä Antti opiskelee psykologiaa ja urheilupsykologiaa yliopistossa Iso-Britanniassa.

KOULUTUKSEN MAKSUVAIHTOEHDOT

Koulutuksen hinta on 1690€

Koulutuksen hinta sisältää Psyykkinen valmennus -kirjan (Fitra, 2020). Koulutuksien osallistumispaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki sivuillamme ilmoitetut hinnat sisältävät alv:ta 24 %. Lue lisää maksuehdoista täältä.

Voit jakaa koulutusmaksun joustavasti jopa 36 kuukausierään Svea erämaksulla. Tällöin maksat koulutuksen hinnan lisäksi vain kertaluontoisen 5 euron tilinavausmaksun. Svea erämaksusta et maksa korkoa. Lue lisää Svea erämaksusta täältä.

Vielä kysyttävää? Jätä yhteydenottopyyntö koulutuksesta

Haluatko että otamme sinuun yhteyttä koulutukseen liittyen? Jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella niin otamme yhteyttä ja vastaamme koulutukseen liittyviin kysymyksiin.Kysymyksiä?

Laita meille viestiä chatissa (arkisin 10-16) niin mietitään sinulle paras koulutusvaihtoehto. Voit muutenkin jutella kanssamme mistä tahansa opintoihin tai alaan liittyvästä asiasta chatin kautta. Jos emme juuri nyt ole paikalla chatissa, niin jätä yhteystietosi ja olemme sinuun pian yhteydessä.

Katso kaikki palautteet koulutuksesta

Keräämme aktiivisesti palautetta koulutuksistamme ja kouluttajistamme. Ilman ohjaavaa palautetta on kaikki tekeminen lähempänä ”pimeässä suunnistamista” kuin määrätietoista etenemistä kohti tavoitetta.

Esimerkkilaskelmat kuukausieristä

Katso alta esimerkkilaskelmia maksusopimuksesta eri ajanjaksolle. Erämaksut tapahtuvat yhteistyössä Svean kanssa. Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia tästä.

Maksuaika 6kk

Esimerkkilaskelma 6 kuukauden maksusopimuksesta

Korko: 0%
Avausmaksu: 5,00 €
Kuukausimaksu: 0,00 €
Todellinen vuosikorko: 1,02 %

Luottokustannukset yhteensä: 5,00 €
Kokonaiskustannukset: 1695,00 €

Rahoitettava erä: 1690,00 €
Maksuaika: 6 kuukautta
KUUKAUSIERÄ: 281,67 € / KK

Maksuaika 12kk
Maksuaika 24kk
Maksuaika 36kk

Lue lisää lataamalla Psyykkinen valmentaja -opas.

Luomalla maksuttoman Trainer4You-tilin saat käyttöösi Psyykkinen valmentaja -oppaan sekä yli 400 videota harjoittelusta ja ravitsemuksesta.​​

Opas sisältää mm.:

 • Kenelle koulutus on tarkoitettu?
 • Mitä kaikkea koulutus sisältää?
 • Tarkka kuvaus koulutuksen kulusta ja käsiteltävistä aiheista
 • Mitä eväitä koulutus antaa psyykkiseen valmentamiseen

Voit ladata oppaan ilmaiseksi luomalla tunnukset tietopankkiimme.

Usein kysytyt kysymykset

Psyykkinen valmentaja -koulutus ei edellytä alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, eikä muutakaan tiettyä koulutuspohjaa. Koulutus soveltuu kuitenkin erityisen hyvin jatkokoulutuksena eri aloille, kuten liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille (esimerkiksi personal trainereille, ravintovalmentajille, voimavalmentajille, fysioterapeuteille ja valmentajille) sekä eri alan ammattilaisille (esimerkiksi työnohjaajat, esimiehet, kouluttajat ja opettajat).