PERSONAL TRAINER -KOULUTUKSET VERTAILUSSA

FAF on vanhin, Folkhälsan kouluttaa ruotsin kielellä, Trainer4You kouluttaa kahdeksalla eri paikkakunnalla, CWA:n koulutus suoritetaan hierojakoulutuksen yhteydessä ja HEO:n koulutus on kokopäiväistä opiskelua… Vaikka kaikkien edellä mainittujen ja vertailussa mukana olevien koulutustahojen personal trainer -opinnot valmistavat pt:n ammattiin, on koulutusten saatavuudessa, laajuudessa, hinnassa, sisällöissä, materiaaleissa, kouluttajissa sekä koulutuksen jälkeisissä tukitoimissa eroavaisuuksia.

Suurinta osaa vertailun koulutusorganisaatioita yhdistää kuitenkin se, että niillä on kansallinen Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen SKY ry:n standardien mukainen APT® -auktorisointi, joka takaa sen, että kyseisestä koulutusorganisaatiosta valmistuneet personal trainerit ovat suorittaneet vaaditun määrän lähi- sekä etäopiskelua ja heidän osaamisensa on todennettu näyttö- ja teoriakokeilla määriteltyjen standardien mukaiseksi.

LAADUKKAAN JA LUOTETTAVAN KOULUTUSTAHON TUNNUSMERKIT

Personal training -alan standardien ja auktorisoinnin tarkoitus on varmistaa opiskelijalle itselleen sekä myöhemmin hänen työnantajalleen sekä asiakkailleen laadukas personal trainer -koulutus sekä näyttö- ja teoriakokein todennettu ammattiosaaminen. Kansalliset APT -standardit täyttävän koulutuksen sisältö onkin kokonaisuudessaan huolellisesti arvioitu auktorisointilautakunnan toimesta. Auktorisointiprosessissa arvioidaan seuraavat asiat, joiden tulee täyttää standardien vaatimukset, ennen kuin APT -auktorisointi voidaan myöntää:

 1. Koulutuksen rakenne ja sisältö (yhteenlaskettu minimituntimäärä 640 tuntia).
 2. Lähi- ja etäopetuksen määrä sekä niiden jakauma.
 3. Oppimateriaali, oppimistehtävät, harjoitustyön toteuttaminen ja raportointi.
 4. Näyttö- ja teoriakokeiden sisältö sekä läpäisyn kriteerit.
 5. Sisäiset laadunvalvontamenetelmät.
 6. Kouluttajien ammattitaito.

KOTIMAISET KRITEERIT KORKEALLA

On hyvä huomata, että kansallisen auktorisoinnin (SKY ry) kriteerit ovat esimerkiksi lähiopetuksen määrän suhteen huomattavasti kansainvälisiä vaatimuksia tiukemmat. Personal trainerin työ on kuitenkin käytännössä asiakkaiden terveys-, hyvinvointi- ja elintapavalmennusta, jota ei opita pelkästään verkko-opintoja suorittamalla, vaan olennaisia osia valmentajana kehittymistä ovat ohjausharjoitukset, ryhmätehtävät sekä kouluttajan ja ryhmäläisten välinen vuorovaikutus. APT -standardit täyttävän koulutustahon personal trainer -koulutuksen laajuus tulee olla laajuudeltaan vähintään 640 opiskelutuntia.

NÄIN TEET FIKSUN VALINNAN

Kun olet kiinnostunut kouluttautumaan personal traineriksi, suosittelemme ehdottomasti kääntymään auktorisoidun personal trainer -koulustahon puoleen (blogissamme on artikkeli auktorisoinnin avauksesta selkokielelle). Auktorisoidun personal trainer -koulutuksen käytyäsi et ole pelkästään oman koulutustahosi varassa, vaan saat "leveämmän" selkänojan personal training –alan etuja ajavasta SKY:stä. Jos esimerkiksi sinut kouluttanut yritys lopettaa toimintansa ei lisenssisi menetä arvoaan, vaan olet edelleen APT -auktorisoitu personal trainer -lisenssin haltija. Monet kuntokeskukset ja –ketjut ilmoittavatkin rekrytoivansa ja palkkaavansa ainoastaan APT -auktorisoitujen koulutustalojen koulutuksista valmistuneita personal trainereita, koska voivat luottaa silloin personal trainerin hallitsevan työssä tarvittavat tiedot sekä taidot.

Koulutustaholla on siis väliä. Kaikissa tässä vertailussa mukana olevissa organisaatioissa personal trainer -koulutuksen järjestäminen ei ole kuitenkaan kyseisen tahon ydintoimintaa. Esitä siis itsellesi ainakin seuraavat kysymykset koulutustahoa arvioidessasi ja valitessasi:

 1. Kuinka asiantuntevasti koulutustaho tuo personal trainer -osaamisensa mielestäsi esille?
 2. Tarjoaako koulutustaho jo koulutukseen osallistuneiden palautteita tai kokemuksia avoimesti nähtäväksesi?
 3. Ovatko koulutustahon kouluttajat vahvasti mukana joko tekemässä itse personal trainingia tai muuten vaikuttamassa liikunta ja hyvinvointialalla?
 4. Mitä muita koulutuksia kyseinen taho järjestää?
 5. Miten koulutustaho tukee jo valmistuneita personal traineita työllistymisen tai yrittäjinä menestymisen saralla?
Trainer4You

Trainer4You

CWA logo

Carl Wilhelm Akatemia

Emotion logo

Emotion

faf logo

FAF

folkhalsan logo

Folkhälsan

heo logo

HEO kansanopisto

Länsi-Suomen opisto logo

Länsi-Suomen Opisto

nha logo

NHA

pta logo

PT-Akatemia

spartan logo

Spartan Academy

trainerlab logo

Trainerlab

Urheiluopistot

Perustettu 2004 1998 2017 1996 1996 1949 1892 2017 2016 2010 2008 Opistokohtainen
Toimintamuoto Yritys Yksityinen oppilaitos Yritys Yritys Yleishyödyllinen säätiö Kansanopisto Kansanopisto Yritys Yritys Yritys Yritys Yhdistys
Auktorisoinnit Europeactive
Auktorisoitu Personal trainer APT®
Auktorisoitu Personal trainer APT® Auktorisoitu Personal trainer APT® EuropeActive
Auktorisoitu Personal trainer APT®
YMCA Awards
EuropeActive
Auktorisoitu Personal trainer APT®
Fisaf
Europeactive
Auktorisoitu Personal trainer APT®
Auktorisoitu Personal trainer APT® - - - Auktorisoitu Personal trainer APT® Urheiluopistojen Personal Trainer -sertifikaatti
Mahdollisuus yhdistää yliopisto-opintoja Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Ei *Opistokohtainen
Personal trainer -koulutuksen hinta (ilman aikaisempaa koulutusta) alk. 3345,00 € *2400,00 € Ei ilmoitettu 3595,00 € 4000,00 € *3480,00 € Opiskelumaksu
360,00 €/kk
2990,00 € 3300,00 € 2800,00 € 3960,00 € *Opistokohtainen
Koulutuksen kesto (lähijaksopäivät) 19 lähipäivää Lukuvuosi
(elokuu-heinäkuu)
16 lähipäivää 28 lähipäivää 40 lähipäivää *Lukuvuosi
(syyskuu-toukokuu)
*Lukuvuosi
(elokuu-toukokuu)
8 lähipäivää 17 lähipäivää 16 lähipäivää 27 lähipäivää *Opistokohtainen
Oppimisympäristö Tutustu tästä Kyllä Ei tietoa Kyllä Ei tietoa Ei tietoa Kyllä Kyllä Ei tietoa Ei tietoa Ei tietoa Opistokohtainen
Facebook sivun linkki Linkki Linkki Linkki Linkki Linkki Linkki Linkki Linkki Linkki Linkki Linkki Opistokohtainen
Personal trainer -koulutussivun linkki Linkki www.cwa.fi/kurssitarjonta__trashed/terveysala/opetussuunnitelma-ja-opintosisalto-personal-trainer www.emotionpt.fi/personaltrainerkoulutus www.faf.fi/koulutukset/personal-trainer www.folkhalsan.fi/fi/aikuiset/koulutukset/personal-trainer-koulutus www.heo.fi/opintotarjonta/yliopistoon/liikunta-_ja_terveystieteet lansisuomenopisto.fi/auktorisoitu-personal-trainer www.nha.fi/nha-personal-trainer-koulutus-opas-2018 ptakatemia.fi/personal-trainer-koulutus www.spartanacademy.fi/pt-koulutukset www.trainerlab.fi/koulutukset/personaltrainer www.urheiluopistot.fi/personal-trainer--koulutus-
Koulutuspaikkakunnat Espoo, Turku, Tampere, Joensuu, Lappeenranta, Jyväskylä, Vaasa, Oulu Tampere Jyväskylä, Seinäjoki Espoo, Vantaa, Helsinki, Tampere, Turku, Lahti, Mikkeli, Tallinna Espoo, Vöyri Helsinki Huittinen Helsinki Helsinki Turku Espoo, Helsinki Linkki
Muuta Koulutuksia sekä suomen että englannin kielellä. * Koulutus suoritetaan hierojakoulutuksen yhteydessä, opiskelu on kokopäiväistä, mahdollisuus Kelan etuuksiin. Koulutuksia sekä suomen että englannin kielellä. Koulutuksia sekä suomen että ruotsin kielellä. * Opiskelu on päätoimista, mahdollisuus Kelan etuuksiin. * Opiskelu on päätoimista, mahdollisuus Kelan etuuksiin. *Personal training suuntautumisvaihtoehtona Liikunnan Ammattitutkinnossa