Home
Kieli: en

Pienryhmävalmentaja-koulutus

Pienryhmävalmentaja-koulutus

Kaikki työkalut vaikuttavaan pienryhmävalmentamiseen!

Pienryhmävalmentaja-koulutuksessa yhdistyvät monipuolinen käytännön harjoittelu sekä kattava teoriaopetus. Pääpaino koulutuksessa on pienryhmäharjoitteluun hyvin sopivien harjoitusmuotojen ja -liikkeiden harjoittelussa sekä ryhmänohjaus ja -hallintataitojen kehittämisessä. Koulutuksesta saat myös työkaluja ja esimerkkejä omien pienryhmien järjestämiseen sekä kannattavien valmennuspalveluiden tuotteistamiseen.

Koulutus sopii erinomaisesti jatkokoulutukseksi personal trainereille, valmentajille ja liikunnanohjaajille, ylipäätään kaikille, jotka tekevät valmennus- tai liikunnanohjaus työtä.

Katso alkavat koulutukset ja osta koulutus Lue Pienryhmävalmentaja-koulutuksen opas

Pienryhmävalmentamisen mahdollisuudet webinaari


Katso Riku Aallon ja Mikko Törmälehdon pienryhmävalmentamisen mahdollisuudet webinaarin tallenne tietopankista.

Klikkaa tietopankkiin
Katsaus

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Yksi syy pienryhmäharjoittelun suosiolle on taloudellinen: Asiakkaalle kustannus valmennuspaikasta pienryhmässä on edullisempi kuin personal trainingissa ja valmentajan on mahdollista palvella useampia asiakkuuksia, jolloin ansainta valmennustuntia kohden on korkeampi kuin yksilövalmennuksessa.

Pienryhmäharjoittelun suosio näkyy etenkin kuntokeskuksissa. Lähes jokainen ketju ja yksittäinen keskus on tuotteistanut/aikeissa tuotteistaa omat pakettinsa eri tavoitteisiin pienryhmävalmennuksiin. Myös personal trainer -yrittäjät, edistyksellisimmät apteekit ja urheilukaupat tarjoavat yhä useammin erilaisia pienryhmiä asiakkaidensa palvelemiseksi.

Vaikka pienryhmävalmennusten suosio ja tarjonta ovat kasvaneet nopeasti, eivät pienryhmiä ohjaavat valmentajat ole käyneet koulutusta, joka olisi tähdännyt juuri vaikuttavien sekä taloudellisesti kannattavien pienryhmien tuotteistamiseen ja ohjaamiseen. Juuri tähän tarpeeseen lanseerasimme Trainer4You Pienryhmävalmentaja-koulutuksen. Se on käytännönläheinen ja toiminnantäytteinen jatkokoulutusohjelma, joka on suunnattu:

Personal trainereille
Ryhmäliikunnanohjaajille
Fysioterapeuteille
Fysiikkavalmentajille
Liikuntaneuvojille
Liikunnanohjaajille- ja opettajille

Koulutukseen osallistuminen edellyttää perustaitojen hallintaa anatomiasta, fysiologista ja fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden perusteista sekä ohjaus- tai valmennuskokemusta yksilöiden tai ryhmien ohjaamisesta/ valmentamisesta.

Pienryhmävalmentaja-koulutuksen sisältö

Pienryhmävalmennusten suosio on kovassa kasvussa maailmalla. American College of Sport Medicine julkaisi joulukuun lopussa ennusteensa vuoden 2018 suosituimmiksi liikuntamuodoiksi ja pienryhmävalmennus löytyi listan sijalta kaksi. Muita listan kärkeen kiilanneita liikuntamuotoja olivat HIIT -harjoittelu (sija 1), kehonpainoharjoittelu (sija 4), jooga ja kehonhuoltolajit (sija 7), personal training (sija 8) sekä toiminnallinen harjoittelu (sija 10).

Taustalla tieteelliseen näyttöön pohjautuva teoria

Trainer4You Pienryhmävalmentaja-koulutus tarjoaa pedagogiset ohjaus- ja ryhmänhallintataidot, laajan ja kattavan työkalupakin harjoitusten suunnitteluun, ohjelmointiin ja ohjaamiseen, taidot palveluiden tuotteistamiseen sekä osaamisen erilaisten teknologisten apuvälineiden hyödyntämiseksi pienryhmäharjoittelussa.

Pienryhmävalmentaja-koulutus yhdistää suosituimmat liikuntamuodot maailmalta, pedagogiikan ja ryhmänhallintataitojen opiskelun sekä vaikuttavan ja kaupallisesti kannattavan pienryhmävalmennuspalvelun tuotteistamisen innostavaksi ja toiminnalliseksi koulutuskokonaisuudeksi.

Jos haluat oppia ohjaamaan ja tuotteistamaan innostavia ja vaikuttavia pienryhmiä, on tämä koulutus juuri sinua varten!

 • 1. lähijakso
 • 2. lähijakso
 • Verkko-opinnot

Kehonpainoharjoittelu ja HIIT -harjoittelu

Teoriaosuudet: Kehonpainoharjoittelu

 • Kehonpainoharjoittelu - mitä, miksi, kenelle, miten?
 • Kehonpainoharjoittelun fyysisen vaikutukset ja vaatimukset
 • Biomekaniikan perusoppimäärä kehonpainoharjoittelussa
 • Lihaskunto ja kehonpainoharjoittelu
 • Liikkuvuus ja kehonpainoharjoittelu
 • Motoriset taidot ja liikkuvuusharjoittelu
 • Perusliikkeet kehonpainoharjoittelussa
 • Kehonpainoharjoittelun suunnittelu ja ohjelmointi
 • Kehonpainoharjoittelun käytännön toteutus

Käytännön osuudet: Kehonpainoharjoittelu

 • Lämmittelyliikkeet kehonpainoharjoittelussa (ohjattu harjoitus)
 • Lihaskuntoliikkeet kehonpainoharjoittelussa ja niiden skaalaaminen
 • - Alavartalon liikkeet, yävartalon liikkeet, keskivartalon liikkeet, koko kehon liikkeet (liikepankki)
 • Liikkuvuusliikkeet kehonpainoharjoittelussa (ohjattu harjoitus)
 • Motorisesti haastavien taitojen opettelu
 • Kehonpainoharjoittelun apuvälineet
 • Yhdistelmäharjoittelu (ohjattu harjoitus)

Teoriaosuudet: HIIT-harjoittelu

 • Mitä on HIIT –harjoittelu (High intensity interval training)?
 • Kuormitus ja energia-aineenvaihdunta
 • Maksimaalinen hapenottokyky ja kestävyyden kehittäminen
 • Syke ja kestävyysharjoittelu (intervalliharjoittelu)
 • HIIT kestävyysharjoitusmenetelmänä
 • HIIT lihaskuntoharjoitusmenetelmänä
 • Näin suunnittelen HIIT –harjoituksen
 • Käytännön ohjeet HIIT –harjoituksen toteuttamiseen

Käytännön osuudet: HIIT-harjoittelu

 • Käytännön HIIT –intervalliharjoitus
 • Käytännön HIIT –lihaskuntoharjoitus
 • Ohjausharjoitukset pienryhmissä (kehonpainoharjoitusliikkeet käytettävissä

Toiminnallinen harjoittelu, lihashuolto- ja rentoutusliikunta

Teoriaosuudet

 • Toiminnallinen harjoittelu – sirkustemppuja vai laadukasta ja tarkoituksenmukaista liikettä?
 • Toiminnallisuuden teoria ja iso kuva
 • Tarkoituksenmukaisuus - tavoitteen mukainen harjoitusvaste
 • Hyötyvoimaa ja lajiedellytysten parantamista
 • Kineettinen ketju sekä myofasciaalinen järjestelmä
 • Nivelet – liikettä ohjaavat anatomiset asemat
 • Tasapainon ja koordinaation (aistielinjärjestelmä) keskukset ja niiden merkitys liikkeeseen
 • Toiminnallisen harjoituksen rakenne
 • Toiminnallisen harjoituksen suunnittelu ja käytännön toteutus
 • Jooga, Tai Chi ja QiGong - kehon ja mielen harmoniaa
 • Hengityksen anatomia sekä syvähengitystekniikka
 • Mitä annettavaa joogalla tai Tai Chi/QiGongilla on pienryhmävalmennukselle?
 • Hengityksen hyödyntäminen rentoutus- ja aktivointikeinona
 • Rentoutuminen ja meditaatio pienryhmäharjoittelussa

Käytännön osuudet

 • Toiminnallinen lämmittely
 • Toiminnalliset liikkuvuusliikkeet
 • Toiminnalliset lihaskuntoliikkeet
 • Toiminnalliset yhdistelmäliikkeet
 • Toiminnallisen harjoittelun pienvälineet
 • Gymstick pienryhmävalmennuksen apuvälineenä (yksilö- ja pariharjoitteet)
 • Toiminnallisen harjoituksen ohjaaminen pienryhmälle
 • Joogan / Tai Chi / Qigong lajikokeilu

Pedagogiikka ja ryhmänhallintataidot sekä ohjausharjoitukset

Teoriaosuudet

 • Pienryhmävalmennuksen pedagogiset vaatimukset
 • Hyvän pienryhmävalmentajan ominaisuudet
 • Pienryhmävalmentajan viestintä ja vuorovaikutustaidot
 • Motivointitaidot pienryhmävalmentajan työvälineenä
 • Palautteen antaminen pienryhmässä
 • Motoristen taitojen opettaminen
 • Pienryhmän hallintataidot
 • Pienryhmävalmentajan esiintymistaidot
 • Pienryhmävalmennusten suunnittelu ja käytännön toteutus

Pienryhmävalmennuspalveluiden tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

Opiskelu uudessa Trainer4You oppimisympäristössä

 • Mitä on tuotteistaminen?
 • 10 askeleen tuotteistamispolku
 • Rajaa pienryhmävalmennuksen kohderyhmää segmentoimalla
 • Mieti, missä kohtaan ihanneasiakkaasi parhaiten
 • Vetoa tunteisiin tarinalla
 • Tee valmennuksen ostamisesta helppoa ja vaivatonta
 • Madalla riskintunnetta
 • Hinnoittele pienryhmävalmennus kannattavasti
 • Anna valmennukseen osallistuville herkullinen lupaus
 • Keksi pienryhmävalmennukselle koukuttava nimi
 • Erotu rohkeasti muista valmennuspalveluiden tarjoajista
 • Pienryhmävalmennuksen palvelumuotoilu
 • Tehtävä: Pienryhmävalmennuspalvelun tuotteistamistehtävä
Lue Pienryhmävalmentaja-koulutuksen opas Ilmoittaudu koulutukseen, paikkoja rajoitettu määrä

Koulutuksen kehittäjät ja pääkouluttajat

Mikko Paunonen on yksi maamme kokeneimmista personal trainereista ja alan kouluttajista. Hänet tunnetaan paitsi laaja-alaisesta ja monipuolisesta tieto-taidostaan, myös innovatiivisuudestaan sekä kyvystä soveltaa hankittua tietoa käytäntöön. Paunonen on yksi toiminnallisen harjoittelun sekä kehonpainoharjoittelun pioneereista Suomessa. Hän on kirjoittanut aiheesta kaksi kirjaa (WSOYpro/Docendo) sekä toiminut asiantuntijana useissa medioissa, kirjoissa, koulutuksissa ja workshopeissa. Personal trainerina Paunonen on toiminut yli 17 vuoden ajan, valmentaen menestyksekkäästi niin kilpaurheilijoita, kuntoilijoita, yrityksiä kuin tietenkin myös erilaisia pienryhmiä.

Mikko Törmälehto toimii päätyönään Liikuntakeskus Voiton valmennusvastaavana. Koulutukseltaan hän on Liikuntatieteiden maisteri, (LitM), Liikunnanohjaaja (AMK ja YAMK) ja ammattivalmentaja. Lisäksi hän on suorittanut useita lisä- ja jatkokoulutuksia ravitsemuksen ja psyykkisen valmennuksen osalta.

Mikon valmennuksessa olevat henkilöt saavuttavat poikkeuksetta erittäin kovia tuloksia ja Mikko saakin kiitosta motivoivasta valmennustyylistään. Törmälehto kirjoittaa parhaillaan kirjaa, jossa käsitellään valmentamista ja tavoitteenasettelua, niin valmentajan kuin asiakkaankin näkökulmasta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Edellytetäänkö osallistujilta jotain pohjakoulutusta?
Ei, mutta perustietämys anatomiasta, fysiologiasta ja kuormitusfysiologiasta kehittävän harjoittelun perusteineen koulutukseen tullessa on eduksi. Koulutus on omiaan täydentämään erityisesti personal trainerin koulutusta.

Minulla on pitkä tausta pt:nä tai ryhmäliikunnanohjaajana. Mitä hyödyn koulutuksesta?
Saat ison kasan lisää työkaluja ja ideoita vaikuttavien sekä taloudellisesti kannattavien pienryhmien ohjaamiseen sekä tuotteistamiseen.

Mitä eroa on pienryhmävalmentamisella ja ryhmäliikunnalla?
Pienryhmävalmentamiselle on tunnusomaista, että ryhmä osallistuu valmennukseen tiiviinä, esimerkiksi 8 henkilön ryhmänä, jonka kokoonpano ei muutu valmennuksen aikana, kun ryhmäliikuntatunneille on kurssimuotoisia tunteja lukuunottamatta yleensä vapaa pääsy ja kasvot tunneilla voivat vaihtua tunnilta toiselle. Tästä syystä pienemmän ryhmän sisällä voidaan kehittää useita tavoitteen saavuttamisen kannalta positiivisia ilmiöitä kun ryhmääntyminen on mahdollista. Pienryhmävalmennukselle on ominaista myös, että sille on ennalta asetettu kesto ja teema, jolloin ryhmän markkinointi on myös helpompaa kohdistaa halutulle asiakassegmentille.

Mitä jos kaikki lähijaksoviikonloput eivät sovi omaan aikatauluun?
Jos jokin koulutuksen päivistä ei sovi sinulle, voit olla yhteydessä koulutuksesta vastaavaan yhteyshenkilöön. Hänen kanssa pystyt sopimaan korvaavista vaihtoehdoista.

Voinko maksaa koulutuksen osissa ja alkavatko maksut heti ilmoittautumisesta?
Voit jakaa koulutuksen hinnan joka 24 erään Svea Erämaksulla. Lue lisää Svea Erämaksusta tästä.

Koulutuksen maksuvaihtoehdot

Koulutuksen hinta on 890,00 euroa.

Voit jakaa koulutusmaksun joustavasti jopa 24 kuukausierään Svea erämaksulla. Tällöin maksat koulutuksen hinnan lisäksi kertaluontoisen tilinavausmaksun 29,90 euroa sekä 10 euron kuukausittaisen tilinhoitomaksun. Svea erämaksusta et maksa korkoa. Lue lisää Svea erämaksusta täältä.


Koulutuksien osallistumispaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki sivuillamme ilmoitetut hinnat sisältävät alv:ta 24 %. Lue lisää maksuehdoista täältä.

Esimerkkilaskelmat Pienryhmävalmentaja-koulutuksen kuukausimaksueristä

Esimerkkilaskelma 6 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 890,00 €
Maksuaika 6 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 40,71 %
Luottokustannukset yht: 89,90 €
Kokonaiskustannukset: 979,90 €

Kuukausierä 158,33 € / KK
Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Esimerkkilaskelma 12 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 890,00 €
Maksuaika 12 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 35,25 %
Luottokustannukset yht: 149,90 €
Kokonaiskustannukset: 1039,90 €

Kuukausierä 84,71 € / KK
Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Esimerkkilaskelma 24 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 890,00 €
Maksuaika 24 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 31,41 %
Luottokustannukset yht: 269,90 €
Kokonaiskustannukset: 1159,90 €

Kuukausierä 47,08 € / KK
Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Esimerkkilaskelma 36 kuukauden maksusopimuksesta

Maksuaika 6 kk Maksuaika 12 kk Maksuaika 24 kk

Esimerkkilaskelma 6 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1290,00 €
Maksuaika 6 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 36,00 %
Luottokustannukset yht: 89,90 €
Kokonaiskustannukset: 1379,90 €

Kuukausierä 225,00 € / KK

Esimerkkilaskelma 12 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1290,00 €
Maksuaika 12 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 31,28 %
Luottokustannukset yht: 149,90 €
Kokonaiskustannukset: 1439,90 €

Kuukausierä 117,50 € / KK

Esimerkkilaskelma 24 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1290,00 €
Maksuaika 24 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 28,01 %
Luottokustannukset yht: 269,90 €
Kokonaiskustannukset: 1559,90 €

Kuukausierä 63,75 € / KK

Koulutuspalautteet kertovat: 98 % tyytyväisyys.

Keräämme aktiivisesti palautetta koulutuksistamme ja kouluttajistamme. Ilman ohjaavaa palautetta on kaikki tekeminen lähempänä ”pimeässä suunnistamista” kuin määrätietoista etenemistä kohti tavoitetta. Vuonna 2016 kerätyistä palautteista 98 % (492/502) kertoi Trainer4Youn koulutuksen vastanneen kouluttautujan toiveita.


Katso kaikkien Trainer4You koulutuksien palauteyhteenveto täältä!