Ravintovalmentaja -koulutus

Tervetuloa Trainer4You Ravintovalmentaja -koulutukseen!

Tehokkaimmat toimintamallit tuloksekkaaseen ravinto-ohjaukseen.

Trainer4You Ravintovalmentaja -koulutuksessa keskitytään erityisesti käytännön ravintovalmennusosaamiseen ja ravinto-ohjauksen tuloksekkaimpiin työkaluihin. Tärkeimmät oppiaiheet pyörivät ravintofysiologian, ravitsemuspsykologian ja liikkujan ravitsemuksen ympärillä. Koulutuksen jälkeen osaat tehdä vaikuttavaa ravinto-ohjausta ja ymmärrät myös ravitsemuspsykologian pääteemat. Saat osaamista ja varmuutta, teetpä sitten ohjausta työksesi, tarvitset sitä työsi tueksi tai oletpa yleisesti ravitsemuksesta kiinnostunut. Koulutus sopii erinomaisesti liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Myös esimerkiksi ravitsemisalan sekä kauneudenhoito- ja hyvinvointialan ammattilaiset ovat olleet koulutuksessamme laajasti edustettuna.
Lataa Ravintovalmentaja -koulutuksen tietopaketti Katso alkavat koulutukset ja osta koulutus

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Ravintovalmentajakoulutus on suunnattu lisäkoulutukseksi liikunnanohjaajille, liikuntaneuvojille, personal trainereille, fysioterapeuteille, sairaanhoitajille, terveydenhoitajille tai ylipäätään henkilölle, joka tekee työtä ravinto- ja elintapaohjauksen parissa. Koulutusohjelma on suunnattu niin valmennustyötä tekeville,kuin sitä vasta suunnitteleville. Se sopii myös henkilölle, joka haluaa hyvät eväät oman ravitsemuksensa parantamiseksi.

Ravintovalmentajakoulutuksesta saat vahvat eväät asiakkaidesi ohjaamiseen ja neuvomiseen ravitsemuksen pulmatilanteissa. Ihmiset ovat jatkuvasti kiinnostuneempia ravitsemuksesta ja ravitsemuksen yhteys terveyteen ja tavoitteen saavuttamiseen alkaa olla ilmeistä jo valtaosalle väestöstä. Ravinto-osaamiselle on siis kysyntää ja ravintovalmentajat vastaavat tähän kysyntään. Ravintovalmentajilla on useita työkaluja, joilla he vaikuttavat asiakkaidensa ruokailutottumuksiin eikä läheskään kaikkiin toimenpiteisiin tarvita lähitapaamisia. Toiset valmentajat toteuttavat puhtaasti etävalmennuksia, kun taas toiset käyttävät pääosin lähitapaamisia.

Koulutus antaa työkalut tuloksekkaaseen ravintovalmennus työhön

Koulutuksen tavoitteena on lisätä terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalveluiden parissa työskentelevien henkilöiden ravitsemustietoutta ja ennen kaikkea tuloksekasta ravintovalmennusosaamista. Opit hahmottamaan ravitsemusta kokonaisuutena ja ymmärrät, miksi erilaisissa tilanteissa annetaan erilaisia ravitsemusohjeita. Koulutus antaa myös arvokasta tietoa ravitsemuspsykologiasta ja ihmisten käyttäytymisestä. Sitä kautta saat varmasti myös työkaluja omaan elämääsi. Ravintovalmentajakoulutus voikin olla ponnahduslauta täysin uusille työurille.

Personal trainereille
Lajivalmentajille
Fysiikkavalmentajille
Liikunnanohjaajille
Terveydenhoitajille
Sairaanhoitajille
Lääkäreille

Koulutuksen sisältö

Koulutus etenee ravitsemuksen perusteista erityiskysymyksiin. Ylätason aiheita ovat muun muassa terveyttä edistävä ruokavalio, ravintofysiologia, tavoitteiden mukaiset ruokavaliot, ravitsemuspsykologia ja erityisryhmien ravinto-ohjaaminen. Lisäksi aiheina on myynti, markkinointi ja ravintovalmennuspalvelujen tuotteistaminen, jotta voit valmistuttuasi tehdä osaamisellasi tuloksellista liiketoimintaa.

Ravintovalmentaja -koulutus koostuu neljästä lähijaksosta (yhteensä 9 lähiopiskelupäivää), lähijaksojen välillä suoritettavista etäopiskelutehtävistä sekä harjoitusasiakkuussuhteesta. Koulutuksen päättää kaksiosainen lisenssikoe.

Tutustu Ravintovalmentaja -koulutuksen opetussuunnitelmaan.

 • 1. lähijakso
 • 2. lähijakso
 • 3. lähijakso
 • 4. lähijakso

Terveyttä ravinnosta ja ravintovalmennuspalvelut

 • Ravintovalmentaminen: ravintovalmentamisen perusteet, harjoitusasiakas-startti, ravintovalmentajan velvollisuudet ja vastuut
 • Keskeinen ravintoaineiden terminologia: energiaravintoaineet, suojaravintoaineet, nesteet
 • Terveyttä edistävä ruokavalio: ravitsemuskäyttäytyminen ja terveys, energiatasapaino ja ateriarytmi, ruoka-aineryhmät ja niiden saantisuositukset
 • Ravintovalmennuspalveluiden markkinointi: markkinaympäristön analysointi, tuotteistaminen, hinnoittelu, myynti
 • Ravintovalmennuspalvelut: asiakasprofilointi, yksilövalmennustuotteiden rakenne ja sisällön toteutus, ravintovalmennustyökalut tutuiksi, ryhmämuotoisen valmennuksen rakenne

Ravintofysiologia ja tavoitteiden mukaiset ruokavaliot

 • Energia-aineenvaihdunta painonhallinnassa ja liikunnassa: energiatasapaino, energiantuotto systeemit, energiavarastot ja niiden hyödyntäminen
 • Kiinteytyjän, ylipainoisen ja lihavan ravintovalmentaminen: lihavuus ilmiönä ja lihavuuden vaikutus terveyteen, painonpudotus käytännössä, painonpudotuksen haasteet, kiinteytyminen käytännössä, toimintamallit ravinto-ohjaukseen, dieetit ja ravintolisät
 • Aktiiviliikkujan ravintovalmentaminen: liikuntaravitsemuksen perusteet, energianaineenvaihdunta ja fyysinen suoritus, eri liikuntalajien harrastajien ravinto-ohjauksen erityispiirteet, urheiluvalmisteet ja ravintolisät
 • Ruokavaliosuunnittelun perusteet: yksilöllisen ruokavalion rakentaminen, Diet builder -menetelmän hyödyntäminen käytännössä
 • Harjoitusaiakassuhteen eteneminen: Tulevien toimenpiteiden läpikäynti

Vaikuttava ravintovalmentaminen ja ravitsemuspsykologia

 • Käytännön valmentaminen: ravitsemuspsykologia, motivaatio, elintapamuutoksen esteet, vuorovaikuttaminen, ohjausta tukevat ja seurantaan tarkoitetut menetelmät, ryhmämuotoisen ravintovalmennuksen sisällön, suuntaviivat
 • Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja syömishäiriöt: ravitsemuskäyttäytyminen ja psyykkiset haasteet, uskomukset
 • Asiakkaan lähtötilanteenkartoittaminen (ravitsemuskäyttäytyminen): menetelmät lähtötilanteen selvittämiseen, tavoitteenasettelu, ravitsemuspsykologia, käyttäytymisanalyysit
 • Ravintovalmennuspalveluiden suunnittelu huomioiden käyttäytymismuutoksen ja elintapamuutosprosessin eteneminen
 • Ravintovalmennuspalvelut: ryhmämuotoisen valmennuksen rakenne ja menetelmät valmennuksen toteutukseen

Tuloksekkaat toimintamallit erityisryhmien ravinto-ohjaamiseen

 • Harjoitusasiakkuuksien parhaat palat: harjoitusasiakassuhteiden esittäminen
 • Toimintamallit eri ikäisten ravintovalmentamiseen: lasten ja nuorten ravinto-ohjaaminen, vaihdevuodet ja ravitsemus, ikäihmisten ravinto-ohjaaminen
 • Raskaana olevan ja imettävän ravintovalmentaminen
 • Erityisryhmien ravintovalmentaminen: sydän- ja verisuonitaudit, diabetes (tyypin 1 ja 2), maha-suolikanavan sairaudet ja ongelmat (vatsavaivat), ruokayliherkkyydet, tulehdussairaudet, reuma, leikkauksista toipuminen,syöpä ja infektiot
 • Ravitsemustiede ja -tutkimus: ravitsemus mediassa, ravitsemusasiantuntijat ja koulutustaustat

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten ravintovalmentajakoulutus eroaa esimerkiksi avoimen yliopiston ravitsemusopinnoista?
Jos olet esimerkiksi personal trainer, liikunnanohjaaja, fysiikkavalmentaja, hoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, hieroja, kosmetologi tms. ja joudut työssäsi ohjaamaan tai neuvomaan ihmisiä ravitsemusasioissa, kannattaa suunnata koulutukseen, joka tarjoaa laadukkaat toimintamallit ja työkalut ravinto-ohjaus- tai -valmennustyöhön. Trainer4You ravintovalmentaja -koulutus on käytännönläheinen ja nimenomaan valmennustyöhön tähtäävä koulutus. Opetuksen keskiössä on tiedon lisäksi toimintamallit ravinto-ohjaukseen, ravitsemuspsykologia sekä valmentava ohjausote. Näin opetus ei jää ainoastaan teoriatiedon varaan, vaan on helpommin siirrettävissä varsinaiseen ohjaus- ja valmennustyöhön.
Erityisasiantuntijan pesti ja ravitsemustieteen tutkijan ura avautuu todennäköisimmin lukemalla ravitsemustiedettä yliopistossa. Mikäli haluat toimia sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ravitsemuksen erityisosaajana, sinun tulee hakea lukemaan ravitsemustiedettä jotta voit saada laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden. Lue lisää blogistamme: trainer4you.fi/blogi/harkitsetko-ravitsemusopintoja-ota-nama-5-asiaa-huomioon.

Riittääkö ravintovalmentajille asiakkaita?
Kyllä riittää. Ravintovalmentajan kohderyhmät voisi karkeasti jakaa kolmeen: ravinnosta terveyttä, suorituskykyä tai parempaa kehonkoostumusta etsiviin asiakkaisiin. Kun tarkastellaan lähemmin, kuinka paljon näitä ihmisiä todella onkaan Suomessa, huomataan ettei asiakkaiden riittävyys jää ainakaan kohderyhmän koosta kiinni. Toki tarve ei vielä suoraan luo kysyntää.
Ravintovalmentajana sinun tuleekin aktiivisesti jakaa tietoasi, jotta yhä useampi tulisi tietoiseksi ravitsemuksen yhteydestä terveyteen ja suorituskykyyn. Ihmisten ravitsemustietouden lisääntyminen näkyy positiivisesti ravintovalmennuksesta kiinnostuneiden määrässä. Lue lisää blogistamme: trainer4you.fi/blogi/riittaako-ravintovalmentajalle-asiakkaita.

Mitä ravintovalmentaja tekee ja kuka tekemisestä hyötyy?
Ravintovalmentajan tehtävä on helpottaa matkaa kohti sopivinta ravitsemusta. Ravitsemus on niin suuri osa elämäämme, että uskallamme väittää ravintovalmennuksesta olevan hyötyä lähtökohdasta, tavoitteesta ja tietotaidosta riippumatta. Ravintovalmentaja voi auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa: terveyden parantaminen, suorituskyvyn parantaminen, kehonkoostumuksen muuttaminen, erityisruokavaliot (diagnoosit tulevat terveydenhuollosta) sekä elämäntapamuutoksen tekeminen. Lue lisää blogistamme: trainer4you.fi/blogi/ravintovalmennuksen-hyodyt-asiakkaalle.

Mitä ravintovalmentajan tapaamisilla tehdään?
Osa ravintovalmentajista toteuttaa puhtaasti etävalmennuksia, kun taas toiset käyttävät pääosin lähitapaamisia. Ravintovalmennuksessa ohjeet voidaan antaa sähköpostitse ja niitä voidaan täydentää puhelimitse. Tämä säästää aikaa sekä valmentajalta että asiakkaalta. Yhtenä ravintovalmennuksen tuloksellisuuden takeena ovatkin oikeanlaiset työkalut, kuten ruokapäiväkirja, esitietolomake, seurantalomake, erilaiset kyselyt ja muut lomakkeet. Ne eivät yleensä vaadi valmentajan läsnäoloa. Lue ravintovalmennuksen sisällöstä tarkemmin blogistamme: trainer4you.fi/blogi/mita-ravintovalmennustapaamisilla-tehdaan.

Mitä jos kaikki lähijaksoviikonloput eivät sovi omaan aikatauluun?
Jos jokin koulutuksen päivistä ei sovi sinulle, voit olla yhteydessä koulutuksesta vastaavaan yhteyshenkilöön. Hänen kanssa pystyt sopimaan korvaavista vaihtoehdoista.

Voinko maksaa koulutuksen osissa ja alkavatko maksut heti ilmoittautumisesta?
Voit jakaa koulutuksen hinnan joka 36 erään Svea Erämaksulla. Lue lisää Svea Erämaksusta tästä.

Valitse itsellesi sopivin maksuvaihtoehto.

Ilmoittaudu koulutukseen hyvissä ajoin ennen alkamispäivää! Saat edullisemman early bird hinnan.
Voit jakaa maksun jopa 24 erään.

= Early bird hinta 1965 euroa (ilmoittautuminen 3kk ennen koulutusta)
Koulutuksen ovh hinta 2190 euroa.

Voit jakaa koulutusmaksun joustavasti jopa 24 kuukausierään Svea erämaksulla. Tällöin maksat koulutuksen hinnan lisäksi kertaluontoisen tilinavausmaksun 29,90 euroa sekä 10 euron kuukausittaisen tilinhoitomaksun. Svea erämaksusta et maksa korkoa. Lue lisää Svea erämaksusta täältä.


Koulutuksien osallistumispaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki sivuillamme ilmoitetut hinnat sisältävät alv:ta 24 %. Löydät koulutuksen early bird tarjouksien päivämäärät "lisätietoja" linkin takaa. Lue lisää maksuehdoista täältä.

Vielä kysyttävää? Jätä yhteydenottopyyntö koulutuksesta


Haluatko että otamme sinuun yhteyttä koulutukseen liittyen? Jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella niin otamme yhteyttä ja vastaamme koulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Seuraavat alkavat koulutukset

Aikatauluhaasteita? Tilaa koulutuksen seuraavat päivämäärät tästä!

Valitse koulutuspaikka ja -ajankohta

Ajankohta Koulutuksen nimi Hinta Osta koulutus / katso lisätietoja
26.07.2019 Ravintovalmentaja -koulutus, Vaasa 26.7.-12.10.2019 Kertamaksulla 2 190,00 €
Svea Erämaksu
Osta koulutus / lisätietoja
02.08.2019 Ravintovalmentaja -koulutus, Turku 2.8.-26.10.2019 Kertamaksulla 2 190,00 €
Svea Erämaksu
Osta koulutus / lisätietoja
09.08.2019 Ravintovalmentaja -koulutus, Joensuu 9.8.-9.11.2019 Kertamaksulla 2 190,00 €
Svea Erämaksu
Osta koulutus / lisätietoja
06.09.2019 Ravintovalmentaja -koulutus, Jyväskylä 6.9.-30.11.2019 Kertamaksulla 1 965,00 €
Svea Erämaksu
Osta koulutus / lisätietoja
14.09.2019 Ravintovalmentaja -koulutus, Espoo 14.9.-15.12.2019 Kertamaksulla 1 965,00 €
Svea Erämaksu
Osta koulutus / lisätietoja
20.09.2019 Ravintovalmentaja -koulutus, Lappeenranta 20.9.-14.12.2019 Kertamaksulla 1 965,00 €
Svea Erämaksu
Osta koulutus / lisätietoja
21.09.2019 Ravintovalmentaja -koulutus, Oulu 21.9.-22.12.2019 Kertamaksulla 1 965,00 €
Svea Erämaksu
Osta koulutus / lisätietoja
27.09.2019 Ravintovalmentaja -koulutus, Tampere 27.9.-21.12.2019 Kertamaksulla 1 965,00 €
Svea Erämaksu
Osta koulutus / lisätietoja

= Early bird hinta (ilmoittautuminen 3kk ennen koulutusta)

Esimerkkilaskelmat Ravintovalmentaja -koulutuksen kuukausimaksueristä

Esimerkkilaskelma 6 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 2190,00 €
Maksuaika 6 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 15,02 %
Luottokustannukset yht: 89,90 €
Kokonaiskustannukset: 2279,90 €

Kuukausierä 375,00 € / KK
Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Esimerkkilaskelma 12 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 2190,00 €
Maksuaika 12 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 13,29 %
Luottokustannukset yht: 149,90 €
Kokonaiskustannukset: 2339,90 €

Kuukausierä 192,50 € / KK
Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Esimerkkilaskelma 24 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 2190 €
Maksuaika 24 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 12,19 %
Luottokustannukset yht: 269,90 €
Kokonaiskustannukset: 2459,90 €

Kuukausierä 101,25 € / KK
Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Esimerkkilaskelma 36 kuukauden maksusopimuksesta

Maksuaika 6 kk Maksuaika 12 kk Maksuaika 24 kk

Esimerkkilaskelma 6 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 2190,00 €
Maksuaika 6 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 15,02 %
Luottokustannukset yht: 89,90 €
Kokonaiskustannukset: 2279,90 €

Kuukausierä 375,00 € / KK

Esimerkkilaskelma 12 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 2190,00 €
Maksuaika 12 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 13,29 %
Luottokustannukset yht: 149,90 €
Kokonaiskustannukset: 2339,90 €

Kuukausierä 192,50 € / KK

Esimerkkilaskelma 24 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 2190,00 €
Maksuaika 24 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 12,19 %
Luottokustannukset yht: 269,90 €
Kokonaiskustannukset: 2459,90 €

Kuukausierä 101,25 € / KK

96,7 % suosittelee.

Keräämme aktiivisesti palautetta koulutuksistamme ja kouluttajistamme. Ilman ohjaavaa palautetta on kaikki tekeminen lähempänä ”pimeässä suunnistamista” kuin määrätietoista etenemistä kohti tavoitetta. Vuonna 2016 kerätyistä palautteista 96,7 % vastasi kyllä kysymykseen ”Vastasiko järjestämämme koulutus odotuksiasi?” Vastaajista 97 % suosittelisi koulutusta tuttavilleen.


Katso kaikkien Trainer4You koulutuksien palauteyhteenveto täältä!


Tienaa koulutukseen investoidut eurot takaisin lähes kokonaan opiskelun aikana.

Koulutuksessamme pääset tienaamaan jo opiskelun aikana. Erilaisia valmennuspalveluita myymällä ansaitset koulutukseen investoimasi eurot takaisin jo kuuden kuukauden aikana.*


*Arvio perustuu esimerkkisuunnitelmaan, jonka voit ladata tästä.

Lue lisää lataamalla Ravintovalmentaja-opas.

Luomalla maksuttoman Trainer4You-tilin saat käyttöösi Ravintovalmentaja-oppaan sekä yli 200 videota harjoittelusta ja ravitsemuksesta.


Sisältää mm.

 • Miten ruokavalio vaikuttaa terveyteen
 • Eväät tuloksekkaaseen ravintovalmentamiseen
 • Jyvät akanoista – apua oleellisen tiedon löytämiseen
 • Mitä on ravintovalmennus?
 • Ravintovalmennus terveyskeskuksessa
 • WHO – suurimmat terveyshuolet Euroopassa
 • Ravintovalmennuksella hyvää liiketoimintaa
 • Asiakas hyötyy personal trainerin ravinto-osaamisesta
 • Ravintovalmennusta fysioterapian tukena
 • Suomalaisella metalliyhtyeellä on oma ravintovalmentaja
 • Koulutettavien tarinat
Lataa opas


Palaa koulutuskalenteriin