Terveysvalmentaja -koulutus

Terveysvalmentaja -koulutus

Ymmärrä miten ja miksi liikuntaa voi käyttää lääkkeenä

Elintapasairaudet koskettavat yli puolta Suomen työikäisestä väestöstä

Yli puolet aikuisikäisistä suomalaisista sairastaa tai on vaarassa sairastua yhteen tai useampaan elintapasairauteen. Elintapahoito, eli ihmisen opastaminen ja tukeminen kohti terveellisempiä elintapoja, on paras mahdollinen lääke elintapasairauksien ehkäisyyn ja kustannustehokas keino elintapasairauksien hoitoon.


Katso alkavat koulutukset ja hinnat

Elintapahoidolla on huikeat mahdollisuudet

Sopivalla lisäosaamisella terveydenhoidon ja liikunnan ammattilaiset voivat yhdessä toteuttaa vaikuttavaa ja arjen tasolle jalkautuva elintapahoitoa.

Tämän edellytyksenä on, että kaikilla asiakkaan elintapamuutosta liikunnan keinoin tukevilla ammattilaisilla on ajantasainen, riittävä ja näyttöön perustuva ymmärrys siitä, milloin ja minkälainen liikunta kunkin asiakkaan kohdalla on vaikuttavinta ja turvallista.

Koulutuksen sisältö

Terveysvalmentaja -koulutus on suunnattu antamaan riittävät tiedot liikunnasta lääkkeenä niille terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisille, jotka haluavat olla vaikuttavasti tukemassa asiakkaan elintapamuutosta liikunnan keinoin.

 • 1. lähijakso
 • 2. lähijakso
 • 3. lähijakso
 • 4. lähijakso

Liikuntafysiologia, liikunnan perusperiaatteet ja ohjelmointi

 • Opiskelija ymmärtää liikunnan kannalta keskeisten elinjärjestelmien toiminnan ja mitä muutoksia akuutti (lyhytkestoinen) ja krooninen (toistuva) liikunta kyseisissä elinjärjestelmissä aiheuttaa.
 • Opiskelija ymmärtää liikunnan perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä suunnitellakseen kunkin asiakaan lähtötilanteet ja tavoitteet huomioivan yksilökohtaisen liikuntasuunnitelman.
 • Opiskelija ymmärtää kuinka liikuntaa voidaan viikkojen, kuukausien ja vuosien saatossa jaksottaa ja kuinka liikunnan nousujohteisuutta voidaan hyödyntää turvallisesti ja tehokkaasti erilaisten terveys- ja suorituskykytavoitteiden saavuttamiseksi.

Liikuntakelpoisuuden arviointi, yleisien elintapasairauksien etiologia ja patologia ja liikunta lääkkeenä

 • Opiskelija ymmärtää milloin ja minkälaisen liikunnan aloittaminen on turvallista ja milloin on syytä konsultoida asiassa lääkäriä.
 • Opiskelija ymmärtää yleisien elintapasairauksien syntymekanismit ja syytekijät, sekä millaisia muutoksia sairaus aiheuttaa elimistössä.
 • Opiskelija ymmärtää, missä määrin ja millaisin vaikutusmekanismein liikunta kunkin sairauden yhteydessä toimii lääkkeenä.
 • Opiskelija osaa suunnitella turvallisia ja tehokkaita liikuntaohjelmia myös elintapasairauksia sairastaville asiakkaille.
 • Opiskelija ymmärtää oman ammattitaitonsa rajat, tuntee liikunta- ja terveydenhoitosektorin eri ammattiryhmät, sekä osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan asiaankuuluvalle ammattilaiselle.

Ravitsemuksen merkitys yleisien elintapasairauksien synnyssä, ehkäisyssä ja hoidossa sekä elintapamuutoksen tukeminen

 • Opiskelija ymmärtää yleiset ravitsemussuositukset (tausta, näyttö, tarkoitus) ja osaa antaa konkreettisia yleisen tason ohjeita kohti terveyttä edistävää ravitsemusta.
 • Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen yleisimpien elintapasairauksien ehkäisyssä ja hoidossa ja on tietoinen yleisten elintapasairauksien ravitsemuksellisista hoitosuosituksista.
 • Opiskelija tuntee yleisimpien elintapasairauksien tyypillisimmät ravitsemukselliset haasteet ja kuinka niitä voi pyrkiä ratkaisemaan.
 • Opiskelija ymmärtää oman ammattitaitonsa rajat, tuntee ravitsemushoidon ammattiryhmät, ymmärtää näiden toimenkuvat ja osaa ohjata asiakkaan eteenpäin asianmukaiselle ammattilaiselle.
 • Oppilas ymmärtää käyttäytymisen muutoksen ajatellun vaiheittaisen luonteen (transteoreettinen muutosvaihemalli), osaa tehdä johtopäätöksiä asiakkaan muutosvalmiuden asteesta ja ymmärtää pääperiaatteissaan muutosvaiheisiin todennäköisimmin soveltuvat asiakaan muutosta tukevat menetelmät ja käytännöt.

Asennon ja liikkeen merkitys tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, yleisten elintapasairauksien vaikutus asennon- ja liikkeenhallintaan

 • Opiskelija ymmärtää asennonhallinnan merkityksen tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
 • Opiskelija ymmärtää yleisten kroonisten- ja elintapasairauksien tyypilliset vaikutukset asentoon ja liikkeeseen, sekä osaa huomioida nämä liikuntasuunnitelman laatimisessa.
 • Opiskelija osaa suorittaa yksinkertaisien asennon- ja liikkeenhallinnan testejä ja analyyseja ja osaa päätellä asiakkaan asentovirheen tai liikkeenhallinnan puutteen suuruusasteen.
 • Opiskelija osaa analyysin perusteella antaa kulloinkin soveltuvia liikuntaohjeita lievien asentovirheiden tai liikkeenhallinnan puutteiden korjaamiseksi.
 • Opiskelija ymmärtää oman ammattitaitonsa rajat, tuntee asennon- ja liikkeenhallinnan parissa työskentelevät eri ammattiryhmät ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan asianmukaiselle ammattilaiselle.

Elintapasairaudet ovat vakava ja valtava ongelma

Yksi nopeimmin yleistyvistä elintapasairauksista on tyypin 2 diabetes. Diabetesta sairastaa jo yli 500 000 suomalaista. Noin 75 prosenttia sairastaa tyypin 2 diabetesta, jonka puhkeamiseen elintavoilla on ratkaiseva merkitys. Jos mikään ei muutu, arvioidaan diabetekseen sairastuneiden määrän jopa kaksinkertaistuvan seuraavan 10–15 vuoden aikana.

Työikäisistä yli 2 miljoonaa on liikapainoista (BMI yli 25 kg/m2), joista noin 650 000 on lihavia (BMI yli 30 kg/m2). Ongelma ei tietenkään ole itse lihavuus, vaan sen mukanaan tuomat liitännäissairaudet, joista tyypin 2 diabeteksen lisäksi vakavimpia ovat kohonnut verenpaine, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt (kohonnut kolesteroli), valtimonkovettumatauti ja lopulta sepelvaltimotauti. Ongelman mittakaavaa kuvaa se, että peräti 37 prosenttia suomalaisista kuolee verenkiertoelinten sairauksiin.

Lue lisää lataamalla Terveysvalmentaja -opas.

Luomalla maksuttoman Trainer4You-tilin saat käyttöösi Terveysvalmentaja -oppaan, artikkelisarjoja, valmennuksen työkaluja sekä yli 200 videota harjoittelusta ja ravitsemuksesta.

Sisältää mm.

 • Elintapasairaudet ovat valtava ja vakava ongelma
 • Elintapahoidolla on huikeat mahdollisuudet
 • Yhteistyöllä parhaaseen tulokseen
 • Terveysvalmentaja -koulutuksen sisältö
Lataa opas

Koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja vastuukouluttajat:

Tutustu kouluttajiin täällä

Saat lisätietoja kouluttajista klikkaamalla kouluttajan kuvaa.

Valitse itsellesi sopivin maksuvaihtoehto.

Terveysvalmentaja -koulutuksen hinta on 1590 euroa (sis. alv 24%).

HUHTIKUUN KAMPANJAETUNA FIRSTBEAT HYVINVOINTIANALYYSI. Lue lisää!

 • Kun maksat koulutuksen kerralla verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä saat Miellyttävä muutos -verkkokurssin kaupan päälle.
 • Voit myös maksaa koulutuksen 1-6 kuluttomassa erässä koulutuksen aikana.
 • Pay By Bill -maksutavalla voit jakaa koulutusmaksun jopa 24 erään. Ilmoittautumisen yhteydessä teet luottohakemuksen Arvato Financelle. Kokonaishinnaksi muodostuu koulutuksen hinta 1590 euroa ja luoton järjestämiskulut sekä luoton korko.

Lue lisää maksuehdoista täältä.

Seuraavat alkavat koulutukset

Jos et löydä koulutuskalenterista itsellesi sopivaa ajankohtaa koulutukselle, niin voit tiedustella myöhäisempiä aloituspäivämääriä koulutuksen yhteyshenkilöltä: Sanni Nyberg, sanni.nyberg@trainer4you.fi, puh. 010 505 3112

Valitse koulutuspaikka ja -ajankohta

Ajankohta Paikka Koulutuksen nimi Katso lisätietoja
25.08.2017 Espoo, Trainer4You Terveysvalmentaja -koulutus, Espoo 25.8.-25.11.2017 Lisätietoja
13.10.2017 Oulu, Trainer4You ja Toimintasali Voimala Terveysvalmentaja -koulutus, Oulu 13.10. - 3.2.2018 Lisätietoja