Laihduttajat ovat ravintovalmentajien suurin yksittäinen asiakasryhmä. Mr. Ravintovalmentaja alias Mikko Vesterinen purkaa auki 5 tyypillisintä haastetta laihdutusasiakkaiden valmennuksessa.

Vuonna 2015 Ylen Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastanneista 60 prosenttia sanoo laihduttaneensa ainakin joskus ja jopa 10 prosenttia kertoi laihduttavansa koko ajan. Laihduttaminen on siis melko tyypillistä ja laihduttajat ovatkin ravintovalmentajien suurin yksittäinen asiakasryhmä.

Ravintovalmentajan palveluiden piiriin laihdutusasiakkaat tulevat terveydellisistä, esteettisistä tai jopa psyykkisistä syistä. Monesti nämä kaikki syyt kulkevat rinta rinnan.

Koska syitä on monia, on eri henkilöiden valmennuksessa myös erilaisia haasteita. Tietyt haasteet ovat tälle kohderyhmälle kuitenkin ominaisia. Tässä mielestäni 5 tyypillisintä haastetta.

#1 Pinttyneet toimintamallit

Tänä päivänä monet ovat käyneet läpi useita laihdutusdieettejä, onnistuneet tiputtamaan painoaan, mutta saaneet kilot takaisin korkojen kera.

Tähän oravanpyörään liittyy hyvin vahva tunne hetkellisestä onnistumisesta, kun paino kuitenkin aluksi tippuu huimaa vauhtia. Yleensä ravintovalmentajan kanssa sovitaan tavoitteeksi hallittu painonpudotus ja helpompi painonhallinta. Kun asiakas sitten hakee apua ravintovalmentajalta ja paino ei tipukaan yhtä nopeasti, liukuu hän helposti vanhoihin toimintamalleihinsa

Tätä haastetta leimaa yleensä pakonomainen tarve tarkkailla omaa painoaan. Tästä tulisikin päästä nopeasti eroon tarjoamalla vaihtoehtoisia tapoja seurannalle ja ylipäänsä selventämällä asiakkaalle, miksi tavoitteen toteutumista ei välttämättä kannata päivittäin seurata.

Asiakkaalle tulisi myös selventää vanhan toimintamallinsa mahdottomuus tavoitteen kannalta ja mitä vaiheita uusi toimintamalli sisältää. Kaikesta ehdottomuudesta ruoka-aineisiin liittyen on pyrittävä pois ja ruoka-aineita ilman terveydellistä syytä poissulkevia ruokavalioita vältettävä. Ehdottomat ja poissulkevat ruokavaliot luovat asiakkaalle liian mustavalkoisen kuvan ravitsemuksesta ja vaikeuttavat painonhallintavaihetta entisestään.

#2 Paino laskee, mutta ei pysyvästi

Monet onnistuvat painonpudotuksessa ilman ulkopuolista apua, mutta eivät kykene säilyttämään saavutettua tavoitepainoa. Tämän haasteen taustalla on sekä fysiologisia että psyykkisiä syitä.

Fysiologiselta kannalta ihmisen elimistö pyrkii säilyttämään kehonkoostumuksen, jossa hän on tottunut olemaan. Jos siis vähennät syömistä ja painosi alkaa tippumaan, alkaa myös energiankulutuksesi vähenemään esimerkiksi pienemmän ruokamäärän käsittelyn ja lihasmassan vähentymisen vuoksi. Eri aktiviteetteihin käytetty energianmäärä on myös pienempi, koska alhaisempaa painoa on kevyempi liikuttaa.

Tämä voi johtaa lopulta siihen, että ihminen voi syödä tarpeeseensa nähden liian paljon ja myös vanhat tottumukset saattavat palata. Paino kertyy yleensä nopeammin kuin itse laihduttaminen on kestänyt ja tapahtuu täysin hallitsemattomasti.

Painonhallinnan vaikeuden psyykkisiin ongelmiin kuuluu mm. mielihalu ruokavaliossa kiellettyjä tai käyttöä vahvasti rajoitettuja ruokia kohtaan. Laihdutettaessa ruokavalion säännöt ovat selkeitä, mutta herkästi ehdottomia: vältä sokeria, pikaruokaa, napostelua jne. Kun tavoitepaino on saavutettu, nämä ehdottomuudet ja säännöt häviävät ja tilalle jää vain mielihalut juuri näitä kyseisiä vältettäviä ruoka-aineita kohtaan.

Ratkaisu tähän haasteeseen on yksinkertainen. Ensinnäkin tulisi luopua ajatusmallista, jossa kaikki huomio keskittyy pelkästään painonpudotukseen. Tarvitaan riittävän pitkää seurantaa ja tukea painonpudotuksen jälkeen.

Valmennuksen tulisikin jatkua myös tavoitteen saavuttamisen jälkeen, jotta pystytään varmistumaan asiakkaan kyvystä ylläpitää saavutettu tavoite. Valmennustuote tulisikin jo alusta alkaen myydä asiakkaalle niin, että se jatkuu tavoitteen saavuttamisen jälkeen. Uusien tapojen omaksuminen kestää yleensä kuukausia. Riittävän pitkästä asiakassuhteesta hyötyy ennen kaikkea asiakas.

#3 Ohjeista lipsuminen

On todennäköistä, että asiakas lipsahtaa vanhaan toimintamalliinsa vähintään kerran valmennuksen aikana. Tämä on jopa niin normaalia, että se kannattaa ottaa asiakkaan kanssa puheeksi jo valmennuksen alussa.

Yleisimmät syyt tähän haasteeseen ovat läheisten tuen puuttuminen, loma- tai työmatka, tiukka työrupeama tai vastoinkäyminen yksityiselämässä.

Joihinkin näistä voidaan varautua, kun taas toisiin ei. Kahden viikon Thaimaan matkaan, kesän hääjuhliin ja projektityön deadlinen lähestymiseen kannattaa luoda oma suunnitelmansa, jolla luodaan toimintamallia myös vastaaviin tuleviin tapahtumiin. Puolison naljailu ”laihdutuskuurista”, ystävien kateellisuus ja läheisen poismeno ovat asioita, joihin ei voi valmistautua ja niihin on suhtauduttava tapauskohtaisesti.

Toiset vastaavat epäonnistumisiin hylkäämällä terveelliset elämäntavat täysin, toiset taas pyrkivät täyteen ehdottomuuteen huonoksi näkemiensä ruoka-aineiden osalta tilanteen pelastamiseksi. Kumpikin toimintamalli on tietysti väärä ja ehdottoman tärkeää on, että ohjeiden mukaiseen ruokailuun päästään mahdollisimman nopeasti.

Jos ja kun ohjeista lipsutaan, on tärkeää ymmärtää miksi näin tapahtui. Tilanne on siis käytävä perusteellisesti läpi, jotta lipsuminen osataan seuraavan kerran välttää. Ymmärtävä ja kannustava ilmapiiri saa asiakkaan itsekin pohtimaan ratkaisuja, jotta ohjeissa pitäydytään.

#4 Sisäisen motivaation puute

Sisäisen motivaation puute johtuu usein siitä, että laihduttamisen tarve tulee ulkoa päin, esimerkiksi perheeltä tai vaikkapa lääkäriltä. Tällöin asiakas ei noudata ainakaan pitkäaikaisesti annettuja ohjeita, vaikka terveellisten elämäntapojen edut olisivatkin erittäin ilmeisiä.

Sisäisen motivaation herättely voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäiseksi asiakkaalle tulisi erittäin selkokielisesti selittää, mitä tapahtuu, jos hän jatkaa valitsemallaan tiellä ja konkretisoida terveellisten elämäntapojen edut. Nämä asiat tulisi siis kyetä linkittämään asiakkaan jokapäiväiseen elämään ja hänelle tärkeisiin asioihin.

Toiseksi asiakkaan tulisi löytää terveellisten elämäntapojen noudattamiseen konkreettinen tavoite, jonka toteutumisen voi konkreettisesti havaita. Tarkoitus herättää asiakas toimimaan ja luoda mahdollisuus tarkkailla edistymistään. Konkreettinen tavoite voi siis olla vaikka tasoituksen paraneminen golfissa, kun jaksaminen ja keskittyminen kentällä paranee. Ei siis välttämättä paino, vyötärönympärys tai ulkonäkö, joskin näitäkin on hyvä ainakin silmämääräisesti tarkkailla.

Hyvä valmentaja lisää todennäköisyyttä ja nopeuttaa prosessia sisäisen motivaation heräämiseen, mutta lyhyen valmennussuhteen aikana sisäinen motivaatio ei välttämättä vielä herää. Onkin hyvä huomata, että kokonaisuudessaan sisäisen motivaation heräämiseen saattaa mennä kuukausia, jopa vuosia.

#5 Syödään lähtökohtaisesti liian vähän

Lihoakseen on energiatasapainon oltava positiivinen, eli energiaa tulee saada enemmän kuin kuluttaa. Tästä huolimatta ei ole tavatonta, että laihduttaja-asiakas raportoi valmennussuhteen alussa syövänsä huolestuttavan vähän. Tämä tarkoittaa yleensä 800–1500 kcal energian saantia päivässä, vaikka tarve on 2000–3000 kcal. Tällaisella asiakkaalla on tyypillisesti takanaan monta laihdutuskertaa, mutta paino on aina kivunnut vähintäänkin takaisin.

Mikko
Mikko Vesterinen on ravintovalmentaja ja Trainer4You-kouluttaja. Hän kirjoittaa artikkelisarjaa ravintovalmentajan työstä.

Ruokavalion energiamäärä ei mahdollista kaloreiden vähentämistä. Tässä tapauksessa kalorimäärää tulisikin hitaasti nostaa ja ruokavalioon lisätä monipuolisesti laadukasta ruokaa elimistön normaalin toiminnan turvaamiseksi ja lihasmassan säilyttämiseksi. Kun energiamäärää nostetaan maltillisesti, on painonnousu epätodennäköistä ja paino saattaa jopa alkaa laskea.

Energiamäärää ei tietenkään voida loputtomiin nostaa, vaan kunhan riittävä energiamäärä ravintoaineiden riittävän saannin kannalta on varmistettu, voidaan kaloreiden nostaminen lopettaa. Laihduttaminen on aina sitä helpompaa, mitä suuremmalla energiamäärällä pystyt ylläpitämään oman painosi liioittelematta liikunnan määrää.


Ravintovalmennuksen työkalut käyttöösi – kirjaudu tai luo maksuton Trainer4You-tietopankkiin

tietopankki-rav-tyokalut

Mikä ihmeen Trainer4You-tietopankki?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here