Kautta aikojen ensimmäiset Academic personal trainerit valmistuivat tammikuussa Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Työelämälähtöiseen täydennyskoulutukseen osallistui 21 maisteriopiskelijaa, joista osa on erikoistunut perusopinnoissaan pedagogiikkaan ja osa valmennusoppiin. Viiden kuukauden mittainen Academic personal trainer –koulutus koettiin opiskelijoiden keskuudessa erittäin toimivaksi kokonaisuudeksi juuri toiminnallisuutensa ja työelämälähtöisyytensä vuoksi. Kiitosta saivat myös Trainer4Youn apuna olleet koulutusmateriaalit, valmennustyökalut sekä kansalliseen (APT) ja kansainväliseen (EuropeActive) auktoriointiin oikeuttavat lisenssitodistukset.

Elokuussa 2018 startannut Academic personal trainer –koulutusohjelma saatiin päätökseen tammikuun 2019 lopussa. Viiden kuukauden mittainen koulutusohjelma oli räätälöity Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan maisteritason opiskelijoille soveltuvaksi. Vaikka osa opiskelijoista oli erikoistunut opinnoissaan pedagogiikkaan ja osa valmennusoppiin, haluttiin pilottikoulutus kuitenkin vetää läpi yhdessä ryhmässä. Näin saatiin paitsi arvokasta palautetta koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta, mutta myös oppimisen näkökulmasta arvokasta tiedon sekä osaamisen jakamista eri suuntautumisvaihtoehtoja suorittavien ryhmäläisten välillä.

Academic personal trainer –koulutuksen pääkouluttajana toimi liikunnan ja terveystiedon opettaja, valmennusyhtiö Lewellin valmennuspäällikkö ja Trainer4You kouluttaja Kaisa Wallinheimo. Kaisan pitkä kokemus, laaja-alainen näkemys sekä taustat huippu-urheilun, valmennuksen sekä opetustyön puolelta soveltuivat mainiosti akateemisen ryhmän kouluttamiseen, jossa osalla opiskelijoista saattoi olla jo 5 vuotta valmennusopin opiskelua takanaan. Kaisa koki akateemisen ryhmän kouluttamisen erityisen mielekkäänä ja sopivan haastavana projektina. ”Ryhmäläiset olivat erittäin motivoituneita oppijoita, mutta myös sopivan kriittisiä opiskeltavia aiheita kohtaan. Päällekkäisyyksiin jo omaksuttuja asioita kohtaan suhtauduttiin erityisen suurella varauksella, joten painotimme opinnoissa paljon käytännön valmentamista, työelämälähtöisiä taitoja sekä soveltavia keskusteluja”, Wallinheimo avaa koulutuksen räätälöityä sisältöä. ”Koulutuksen neljän lähijakson väleissä toteutettavat etätehtävätkin (8 kappaletta) oli räätälöity akateemisen koulutusohjelman erityistarpeisiin. Ne edellyttivät kattavaa lähdeaineiston keräämistä, siihen tutustumista sekä tiedon sujuvaa soveltamista käytäntöön”, Kaisa kertoo tarkemmin koulutukseen liittyvistä etätehtävistä.

Koulutus räätälöitiin opiskelijoiden tarpeisiin sopivaksi

Koulutukseen osallistuneita henkilöitä yhdisti maisterivaiheen opintojen lisäksi myös oma vankka kilpaurheilu- tai valmennustausta. Kun kuormitusfysiologian, anatomian sekä biomekaniikan osaaminen oli ryhmäläisillä jo ennakkoon hyvin hallussa, ei niiden luentomuotoiseen opiskeluun kannattanut juuri aikaa käyttää. Ryhmäläiset kokivat työelämälähtöisyyden erityisen onnistuneena valintana koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Moni opiskelijoista kertoikin kokeneensa oivalluksia siitä, miten voisi opintojen jälkeen työllistyä tai hyödyntää osaamistaan yrittäjänä.

Academic personal trainer koulutus auttoi monia myös oman alan ja omien rajojen hahmottamisessa. Myös oman jaksamisen arvioiminen ja työkalut sen parantamiseen opintojen aikana sekä työelämään siirtymisen jälkeen, koettiin tärkeänä teemana ja arvokkaana oppina. Muita erityisen tärkeiksi koettuja oppiaineita olivat muun muassa markkinointi sekä myynti ja ravitsemus, joista moni koki kaipaavansa vielä lisäopintojakin. Ravitsemukselliset perusasiat olivat kunnossa, mutta lisäohjausta kaivattiin todellisten asiakastapausten purkamiseen.

Alalla on taas lisää uusia ammattitaitoisia toimijoita

Viiden kuukauden opinnot päättyivät seminaarijaksoon, jonka aikana ryhmäläiset esittelivät omat harjoitusasiakkuutensa sekä niihin liittyvät onnistumiset sekä oppimiskokemukset. Kahden kuukauden mittainen asiakassuhde sekä siihen liittyvät tehtävät ja raportointi koettiin erityisen opettavaisena tehtävänantona.”Loppuraportit olivat pääosin uskomattoman hienoja ja niihin oli paneuduttu antaumuksella opiskelukiireistä ja gradu-paineista huolimatta”, Wallinheimo iloitsee. Koulutukseen sisältyi myös erityisryhmien valmentamiseen liittyvä harjoitustehtävä, jossa jokaiselle ryhmäläiselle oli valittu oma, erityishuomiota vaativa asiakas.

18 opiskelijaa sai omat opintonsa päätökseen ja harjoitustyönsä läpi hyväksytysti tammikuussa 2019 (muutamalla opinto- ja gradukiireet hieman viivästyttivät valmistumista). Siitä palkinnoksi he saivat Liikuntatieteellisen oman todistuksen lisäksi kansallisen ja kansainvälisen auktorisoinnin omaavan Trainer4Youn personal trainer lisenssitodistuksen. Trainer4You onnittelee opiskelijoita valmistumisen johdosta sekä toivottaa valmistuneet tervetulleiksi alalle!

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here