Erimover Oy Ab ja Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ovat allekirjoittaneet esisopimuksen koulutusyhteistyön käynnistämisestä. Koulutusyhteistyömalli on ainutlaatuinen Suomessa. Erimoverin tarjoamia opintoja voidaan hyödyntää tutkinnon osana. Opinnot tuotetaan KAMKin ja Erimoverin asiantuntijoiden yhteistyönä. Yhteistyö käynnistyy heti ja opintoja on mahdollista suorittaa loppuvuodesta 2020.

Yhteistyösopimus mahdollistaa KAMKin liikunnanohjaajaopiskelijoiden suorittaa Trainer4You -koulutus eli korkeakoulututkinnon lisäksi saada myös tunnistettu ja tunnettu auktorisoitu Personal Trainer -pätevyys (APT).

”Korkeakoulututkinto yhdistettynä APT -pätevyyteen tukee työllistymistä ja samalla myös yrittäjäksi ryhtymistä alan siirtyessä yhä ammattimaisemmalle tasolle”, kertoo rehtori Matti Sarén.

Yhteistyössä Erimover Oy Ab:n kanssa tarjotaan myös alalla työskenteleville ammattilaisille väylä päivittää osaamistaan korkeakoulussa uusimmalla tiedolla. Erimover on Suomen markkinajohtaja ennakoivassa terveydenhuollossa ja Trainer4You -koulutettuja Personal Trainereita on Suomessa yli 5000. Valtaosa näistä henkilöistä haluaa pysytellä osaamisen huipulla ja saada tämän yhteistyön kautta myös korkeakoulusertifioinnin.

”Ennakoiva terveydenhuolto elää murrosta. Ala on hyvin fragmentoitunut ja löyhästi säädelty, jonka johdosta markkinoilla löytyy koulutustoimijoita, jotka eivät täytä Suomen, eikä Euroopankaan vaatimuksia. Yhteiskunnan hyvinvoinnin takaa tulevaisuudessa ammattimaisesti toimiva ennakoiva terveydenhuolto ja aiomme jatkossakin olla edelläkävijänä koulutustoiminnan ja alan standardien kehittämisessä. Kajaanin AMK:n dynaaminen ja ennakkoluuloton lähestyminen koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen täydentää meitä ja yhdessä luomme nyt ensimmäistä kertaa tutkinnon, jossa yhdistyy Suomen ja Euroopan standardeja täyttävä APT sekä korkeakoulututkinto AMK. Tämä tulee mullistamaan ennakoivaa terveydenhuoltoa Suomessa”, kertoo Erimover Oy Ab:n toimitusjohtaja Joakim Berndtsson.

“Suomi selviää ja kukoistaa osaamisella. Jatkuva, työn ohella tapahtuva itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen korostuu jatkossa – juuri tässä korkeakoulujen rooli on kriittinen menestystekijä. Yhteistyö yritysten kanssa kehittää myös koulutuksiemme sisältöjä ja auttaa ennakointityössä”, toteaa rehtori Matti Sarén.

KAMK kouluttaa liiketalouden, tekniikan, sosiaali- ja terveysalan, matkailu- ja ravitsemisalan sekä liikunnan alan osaajia. Kajaanin ammattikorkeakoulu on Opetus- ja kulttuuriministeriön mittareilla Suomen tehokkain ammattikorkeakoulu.

Erimover -konserni on Suomen suurin ennakoivan terveydenhuoltoalan yhtiö, joka työllistää yli 600 ammattilaista maanlaajuisesti. Erimoveriin kuuluu myös Trainer4You, Fitra, HELTK&F-lehdet sekä Arctic Trainers.

Erimoverin ja KAMK:n välinen yhteistyösopimus allekirjoitetaan keskiviikkona 1.7.2020.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here