Kuntokeskuksia tuntuu nousevan kuin sieniä sateella. Tutkimusten mukaan keskuksen sijainnilla onkin paljon väliä. Jos sali sijaitsee joko kodin tai työpaikan välittömässä läheisyydessä, on todennäköisyys säännölliseen harjoitteluun huomattavasti todennäköisempi pidempään välimatkaan verrattuna. Suomessa on tällä hetkellä 980 kaupallista kuntokeskusta, joissa kussakin on keskimäärin 750 asiakasta. Kuntosaliharjoittelua harrastaakin suomalaisista 13,4 % eli yhteensä noin 735 000 henkilöä. Silti kuntokeskusliikunnan ja etenkin personal training -valmennuspalveluihin panostamisen ennustetaan kasvavan nopeasti myös tulevina vuosina.

Ruotsiin ja Norjaan nähden vielä paljon kirittävää

Suomalaiset ovat löytäneet kuntokeskusliikunnan verrattain hyvin. ”Silti olemme vielä reilusti jäljessä naapureidemme Ruotsin ja Norjan luvuista”, kertoo Precor –kuntosalilaitteiden maahantuonnista ja kuntoklubien kokonaisratkaisujen toimittamisesta vastaavan PreSportin toimitusjohtaja, Harri Laakso.

”Suomalainen maksaa kuntokeskusjäsenyydestään keskimäärin 48 € kuukaudessa, joka on 2,4 % hänen kuukausittaisista tuloistaan. Vastaavat luvut ovat koko Euroopan kohdalla hieman alhaisemmat, kuukausihinnan ollessa kuntosaleille 41,9 €, joka on keskimäärin 2,2 % eurooppalaisen väestön kuukausiansainnasta. Koko Euroopan kohdalla kuntokeskusjäseniä ja harrastajia on 8,1 % väestöstä ja Euroopassa salien keskimääräinen asiakaskunta on kooltaan 1087 jäsentä”, Laakso avaa kuntokeskusten kokoa sekä hinnoittelua European Health & Fitness Market -raportin pohjalta.

Palveluliiketoiminnan osuus naurettavan pieni

Suomessa kuntokeskusten keskimääräinen liikevaihto on 423 000 € vuodessa. Vain harvan keskuksen liikevaihdosta personal training –palveluiden osuus on > 10 %, kun muiden pohjoismaiden osalta vastaavat luvut ovat useissa tapauksissa jopa 30-50 % keskuksen kokonaisliikevaihdosta. Voidaankin päätellä, että tuotteistamisessa sekä myyntitaidoissa ja –asenteissa on vielä paljon parantamisen varaa.

”Suomalaiset ovat vielä verrattain huonoja palveluiden hyödyntäjiä. Asenteet ovat kuitenkin muuttuneet positiivisemmiksi ja salikävijöiden profiilin muututtua yhä noviisimpaan suuntaan, on nähtävissä selkeä kysynnän kasvu erilaisissa ohjaus- ja personal training –palveluissa”, kertoo kuntokeskusalalla pitkälti toistakymmentä vuotta vaikuttanut Laakso.

Personal trainingilla parempaan asiakaspitoon

”Kuntokeskusliiketoiminnan suurimmaksi haasteeksi kilpailun kiristyessä, on noussut niin sanottu asiakaspito”, kertoo Trainer4You Revolution Oy:n palvelujohtaja Eerik Jortikka. ”Suomessa keskimäärin 20-30 %, jopa 50 % kuntokeskusten asiakkaista irtisanoo jäsenyyden ensimmäisen vuoden aikana, joka asettaa kovat paineet keskuksen uusasiakashankinnalle.”

”Olemassa olevan asiakkaan pitäminen tyytyväisenä ja sitoutuneena onkin keskukselle huomattavasti uusasiakashankintaa edullisempaa sekä kannattavampaa. Kun tiedetään sekin, että suurin syy jäsenyyden irtisanomiselle on kohtaamisten sekä huomion vähäisyys, voidaan personal trainingin päätellä olevan mitä parhain ratkaisu kuntokeskusten asiakaspidon parantamiseksi”, Eerik selventää jäsenyyden irtisanomisen sekä harjoittelun lopettamisen syitä.

”Etenkin niin sanotuilla budjettisaleilla, joissa henkilökunta sekä palvelut on karsittu minimiin, voivat (alihankintasuhteessakin olevat) personal trainerit nousta ratkaiseviksi henkilöiksi keskuksen tunnelman sekä asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta”, Jortikka painottaa aitojen kohtaamisten ja palveluhenkilökunnan merkitystä.

”Pienryhmävalmennuksen eli small group trainingin avulla asiakkaat saadaan tutustumaan toisiinsa ja sitoutumaan harjoitusohjelman lisäksi myös valmentajaan sekä muihin ryhmäläisiin. Ohjelmoidun harjoittelun piirissä pysyminen sekä sosiaaliset kontaktit ovatkin merkittävimmät kestävän jäsenyyden ja pitkän asiakassuhteen ennusmerkit”, Jortikka kiteyttää lopuksi.

Ammattina personal trainer

Oletko kiinnostunut personal trainerin ammatista? Ammattina personal trainer -oppaassa pohditaan muun muassa, mitä personal training on nyt ja lähitulevaisuudessa, millaisia taitoja personal trainerilta vaaditaan, ja miten personal traineriksi kouluttaudutaan.

Lataa opas tietopankista

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here