Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa lupasimme kertoa tarkemmin venyttelyn ja toiminnallisen liikkuvuusharjoittelun suhteesta toisiinsa. Ensimmäisen osan pääset lukemaan tästä.

”Ei venyttely turhaa ole, muttei se toimi ilman tapa-asennon muutosta. Jos aina palataan lysähtäneeseen istuma-asentoon ja vietetään siinä päivämme, lihakset kiristyvät takaisin alta aikayksikön. Vaikka venyttäisimme kudoksemme maailman tappiin asti, ei saavutettu liikkuvuus pysy ilman tapa-asentojen muuttamista”, Trainer4You kouluttaja, MDT/ OMI fysioterapeutti Ari-Pekka Lindberg selventää venyttelyn vaikuttavuutta.

Venyttelyn rooli lihashuollossa

No hemmetti! Siinäkö se tuli – julistus venyttelyn turhuudesta ja turmiollisuudesta? Pakko selventää: Venyttelylle on oma paikkansa. Sen rooli korostuu etenkin silloin, kun jokin lihastoimintaketjun osa kiristää muita lihaksia enemmän. Istumatyöläisen niska, rintalihakset ja lonkan koukistajat kaipaavat myös venyttelyä, toiminnallisten liikkuvuusharjoitteiden rinnalle.

”Vietettyämme aikaa tunnista, päivästä tai viikosta toiseen lysähtäneessä asennossa, elimistö sopeutuu siihen. Sen ei tarvitse säilyttää rakenteiden pituutta, vaan siitä (esim. suora vatsalihas) häviää sarkomeereja eli kansankielisesti palasia pois. Tämä on elimistön tapa pitää rakenteidemme pituus suhteessa voimantuottoon optimaalisena. Paras tapa saada rakenteellinen pituus takaisin ovat pitkät venytykset sekä asento-tottumustemme muuttaminen”, Ari-Pekka puolustaa staattisten venytysten sekä hallintaharjoitteiden merkitystä.

Venyttelyn roolia voi hyvin verrata lihaskuntoharjoitteluun. Kokonaisvaltaiset perusliikkeet ja toiminnalliset treeniliikkeet ovat tehokkaimpia, mutta eristetyilläkin harjoitteilla on oma paikkansa. Ne toimivat hyvin esimerkiksi aloittelijoiden kohdalla, kehonhallinnan ollessa vielä heikko. Samoin niistä hyötyvät kuntoutujat, kun jotain lihastoimintaketjun osaa halutaan vahvistaa muiden tasolle. Eristetyillä lihaskuntoliikkeillä lisätään tehokkaasti myös lihaksen kokoa ja paikallista voimaa. Sama pätee eristetyn liikkuvuusharjoittelun tuloksekkuuteen: Sillä lisätään tehokkaasti jonkun yksittäisen lihaksen sekä nivelen liikelaajuutta.

Tiimi on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki

Kaikki onkin kotiinpäin niin kauan kun yksittäistä lihasta ei treenata muiden kanssapelureiden kustannuksella. Jos harjoittelu kuitenkin yksipuolistuu liiaksi, olisi lihastasapainon ja kehon optimaalisen toiminnan kannalta jopa parempi, jos et treenaisi ollenkaan.

”Lihasjännityksestä aiheutuva häiriötilanne uusiutuu herkästi venyttelystä huolimatta, sillä elimistöllä on taipumus toimia tietyn, vanhan reaktiomallin mukaan. Muutos edellyttääkin hermoston tottumista uuteen lihasten väliseen yhteistyöhön ja tasapainotilaan. Tämä puoltaa toiminnallisen, lihastoimintaketjuja aktivoivan liikkuvuus- ja asennonhallintaharjoittelun roolia lihashuollossa”.

Monipuolisella, kaikki kehon päälihasryhmät huomioivalla venyttelyohjelmalla voidaan huoltaa kehoa tehokkaasti ja tasapainoisesti. Edellistäkin tehokkaampaa on kuitenkin huoltaa liikuntakoneistoa liikkeen- ja asennonhallintaa kehittävillä, lihastoimintaketjuja aktivoivilla, toiminnallisilla liikkuvuusliikkeillä täydennettynä kireiden lihasryhmien staattisilla venytysliikkeillä.

Toiminnallisen liikkuvuusharjoittelun etuna on myös jännitys- ja rentousrefleksin hyödyntäminen ja kehittäminen aktiivisessa suorituksessa. Vastavaikuttajalihasten syklittäinen aktivoitumien ja rentoutuminen tehostaa venyttelyn harjoitusvaikutusta ja tukee taloudellista liikkumista ja optimaalista liikkeen hallintaa.

Venyttelyllä kehotuntemusta

”Vaikka täsmävenyttelyillä ei suorituskyvyllisiä vaikutuksia saataisikaan aikaan, voi siitä olla monia muita hyötyjä: Venyttelyharjoitus, joka kohdistuu yksittäisiin lihasryhmiin, toimii hyvänä testistönä ja seulana lihaksiston mahdollisia ongelmakohtia kartoitettaessa. Lisäksi venyttelyllä kehitetään kehotuntemusta (body awaraness), sillä aivojen ja tuntoreseptorien välinen yhteys keskus –ja ääreishermoston välillä aktivoituu”.

“Mikäli koet venyttelyn rentouttavaksi ja hyödylliseksi, niin suotta sitä kannattaa poiskaan jättää”, kiteyttää Trainer4You kouluttaja Lasse Seppänen venyttelyn roolin urheilijan ja kuntoilijan lihashuoltotoimena.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here