Trainer4You Personal trainer -koulutuksella on sekä kansainvälinen (EuropeActive) että kansallinen (APT) auktorisointi. Tämä takaa Trainer4Youn kouluttamille personal trainereille parhaiden standardien mukaisen koulutuksen ja auktorisoidun pätevyyden niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Suomalainen auktorisoitujen personal trainereiden APT-rekisteri on yhdistynyt European Register of Exercise Professionals eli EREPS-rekisterin kanssa. Rekisteröitymällä APT-rekisteriin Trainer4Youn personal trainerit pääsevät automaattisesti 1.1.2018 alkaen myös EREPS-rekisteriin.

Trainer4You Personal trainer -koulutuksella on ollut vuodesta 2013 lähtien EuropeActiven EQF Level 4 -auktorisointi. Tämä tarkoittaa sitä, että personal trainer -koulutuksemme täyttää eurooppalaisen liikunta-alan kattojärjestön asettamat standardit, joita pidetään myös maailmanlaajuisesti esimerkillisinä. Traine4You on myös Auktorisoitu personal trainer -koulutusorganisaatio, eli toteutamme Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen SKY ry:n auktorisoimaa ja auditoimaa koulutustoimintaa.

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry hallinnoi APT-rekisteriä ja se avattiin vuonna 2015. Sopimus yhdistymisestä EREPS –rekisteriin on allekirjoitettu EuropeActiven kanssa keväällä 2017 Kölnissä ja yhteisnäkyvyys molemmissa rekistereissä alkoi virallisesti 1.1.2018.

Mitä hyötyä APT- ja EREPS –rekisteristä on personal trainerille?

Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ihmisten kasvava kiinnostus omaan hyvinvointiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja aktiiviseen ikääntymiseen näkyy suoraan personal trainer -palveluiden lisääntyvänä määränä. APT- ja EREPS –hakemistot toimivat hyvänä osaamisen todentamisen välineenä sekä kuluttajille heidän etsiessään PT-palvelun tarjoajaa, että työnantajille parhaiden ja ammattitaitoisten osaajien rekrytoinnissa. Personal trainerille itselle hakemisto toimii näyteikkunana ja markkinointialustana oman osaamisen ja erikoistaitojen esiin tuomiselle.

EuropeActiven ylläpitämä Ereps (the European Register of exercise Professionals) tekee yhteistyötä kaikkien suurimpien maakohtaisten personal trainer rekisterien kanssa (lue lisää).

“Personal training -alan suurimpana suomalaisena kouluttajana koemme merkittävää vastuuta alan jatkuvasta kehittämisestä. EuropeActiven aktiivisena kumppanina, APT® -koulutusorganisaationa ja SKY:n jäsenenä meillä on vahva tahto viedä suomalaista personal training -osaamista eteenpäin yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa”, toteaa Trainer4Youn kehitysjohtaja Riku Aalto.

Mikä rooli Auktorisoiduilla personal trainereilla saattaa olla sote-uudistuksen kannalta? Lue tästä.

Mitä standardit tarkoittavat käytännössä?

Personal training -alan standardien ja auktorisoinnin tarkoitus on varmistaa laadukas koulutustarjonta sekä personal trainereiden ammattiosaaminen. Trainer4Youn Personal trainer -koulutus täyttää harvojen koulutustahojen joukossa sekä kansalliset APT- että eurooppalaiset EuropeActive -standardit.

“Standardit takaavat sen, että auktorisoidusta koulutusorganisaatiosta valmistuneet personal trainerit ovat suorittaneet vaaditun määrän lähi- ja etäopintoja ja osaaminen on todennettu määriteltyjen standardien mukaisesti. Käytännössä siis personal trainer –koulutuksemme ja siihen liittyvät näyttökokeet läpäissyt henkilö tunnistetaan laadukkaan koulutuksen suorittaneeksi personal traineriksi sekä Suomessa, että kansainvälisillä työmarkkinoilla”, jatkaa Aalto.

APT- ja Europe Active -standardit täyttävän koulutuksen sisältö on kokonaisuudessaan huolellisesti tarkistettu auktorisointilautakuntien toimesta. Auktorisoidun koulutustahon seuraavien elementtien tulee vastata kyseisen standardin mukaisia vaatimuksia ennen kuin auktorisointi voidaan myöntää. Vaatimukset koskevat:

  • koulutuksen rakennetta
  • lähi- ja etäopetuksen määrää sekä sen jakaumaa
  • oppimateriaalia, oppimistehtäviä, harjoitustyön toteuttamista ja raportointia
  • näyttö- ja teoriakokeiden sisältöä sekä läpäisyn kriteereitä
  • sisäisiä laadunvalvontamenetelmiä
  • kouluttajien ammattitaitoa

Esimerkiksi APT-standardin saamiseksi tulee kaiken oppisisällön läpikäymiseen käytettävä yhteenlaskettu tuntimäärä olla vähintään 640 tuntia.

Mikä on EuropeActive?

EuropeActive on liikunta-alan kattojärjestö Euroopassa, joka valvoo liikunta-alan koulutusten laatua sekä osallistuu polittiseen päätöksentekoon. Voit tutustua tarkemmin EuropeActiven toimintaan heidän kotisivuiltaan.

Trainer4Youlta valmistuvat personal trainerit ovat vuodesta 2013 lähtien täyttäneet saamansa koulutuksen osalta Europe Activen määrittämät eurooppalaiset standardit, EHFA Standards EQF Level 4. Standardista voit lukea tarkemmin täältä.

Mikä on APT?

APT on lyhenne sanoista Auktorisoitu personal trainer. Se on rekisteröity tavaramerkki, joka takaa, että personal trainer on koulutettu alan standardien mukaisesti tuottamaan laadukkaita liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Personal trainereita kouluttavien koulutusorganisaatioiden auktorisointia sekä alalla työskentelevien auktorisoitujen personal trainerien APT®-hakemistoa hallinnoi Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry. Lisätietoja ja tarkan kuvauksen standardeista löydöt katsoa täältä.

Miten Trainer4You -personal trainerit voivat liittyä APT- ja EREPS-rekisteriin?

Trainer4You Personal trainerit voivat liittyä samanaikaisesti sekä eurooppalaiseen Ereps- että suomalaiseen APT® -rekisteriin yhdellä 70 euron vuosimaksulla. Vuosimaksun myötä personal trainer saa oikeuden käyttää Ereps- ja APT® -merkkiä tunnisteena toiminnassaan ja markkinoinnissaan, sekä pääsee hyötymään jäseneduista. Rekisteröitymislomake löytyy osoitteesta: http://apt-personaltrainer.fi/ptn-hakulomake/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here