Valmentaminen on opettamista ja kasvattamista. Tärkeintä ei ole se, mitä sinä osaat, vaan se, mitä valmennettavasi oppii. Valmennettavasi haluaa ensin tietää välitätkö – ja vasta sitten tiedätkö.

Tämä artikkeli on poiminta oppaastamme nimeltä Ohjaamisesta valmentamiseen. Opas tarjoaa tärkeää tietoa omien valmennuspalveluiden kehittämiseen ja personal trainerin ammatissa toimimiseen.

Lataa opas maksutta kirjautumalla tai rekisteröitymällä Trainer4You-tietopankkiin.

 

Osaamisen tunne on yksi motivaation tärkeimmistä kulmakivistä elämän joka osa-alueella. Osaamisen tunne voi syntyä vain oppimalla ja oppiminen on parhaimmillaan, kun saa laadukasta opetusta ja omasta toiminnasta rakentavaa palautetta. Valmennuksen alkutaipaleella olet valmentajana korvaamaton. Sinun tehtäväsi on kuitenkin viedä valmennettavaasi kohti omatoimisuutta osallistuttamalla häntä valmennuksen suunnitteluun sekä opettamalla tietoja ja taitoja. Seuraavaksi esiteltävän opetus-oppimisprosessin avulla voit
opettaa valmennettavallesi taidon kuin taidon.

Opetus-oppimisprosessi

Opettamisessa on keskiössä perusteleva ote. Perustelu on helppoa, kun perustat valmennuksesi aina tutkittuun tietoon tai vankkaan käytännön kokemukseen. Valmennussuhteen päätyttyä valmennettavasi tulee muistamaan saamansa opit pitkään, ja hänestä tulee sinulle arvokas asiakasreferenssi. Opettamisessa on oleellista osata erottaa tärkeät seikat epäolennaisuuksista ja korostaa ydinkohtia. Opeta mieluummin liian vähän huolella kuin liikaa huolimattomasti. Personal training -valmennuksissa keskiössä on liikuntataitojen opettaminen. Kun opetetaan liikuntataitoja niin on kyse motoristen taitojen opettamisesta. Taitojen opettamisessa toistuu kolme vaiheitta, joita toteuttamalla voidaan oppimistuloksia saavuttaa: harjoitteen läpikäyminen, valmennettavan suorituksen havainnointi ja palautteenanto.

1 Harjoitteen läpikäyminen

Oppiminen alkaa jo silloin, kun käyt tulevaa harjoitetta läpi valmennettavallesi. Kun käyt harjoitetta läpi niin pyri kiinnittämään valmennettavan huomio tavoitteen kannalta oleellisimpiin asioihin. Valmennettavasi muistaa vain 2–3 ydinkohtaa, ja hän suoriutuu parhaiten juuri niissä ydinkohdissa, jotka hän on juuri kuullut ja muistaa. Edessä olevasta harjoitteesta ei tarvitse aluksi kertoa kaikkea vaan valitse ensin oleellisimmat asiat. Sanallisen selityksen jälkeen anna asiakkaalle näyttö harjoitettavasta liikkeestä.

Näyttöä antaessasi huolehdi, että valmennettava on kiinnittänyt huomionsa sinuun. Huolehdi myös, että hän näkee sinut oppimisen kannalta oleellisimmasta suunnasta. Näyttäessäsi liikettä voit pyytää asiakasta katsomaan useammasta eri suunnasta. Puhu kuuluvalla ja selkeällä äänellä. Tee noin 10 toistoa, jotta asiakas ehtii rauhassa tutustumaan liikkeeseen. Ainakin puolet toistoista kannattaa tehdä niin ettet puhu mitään, sillä valmennettavan on vaikeaa keskittyä yhtäaikaa katsomaan ja kuuntelemaan sinua. Kysy lopuksi heräsikö kysymyksiä.

Oppimisen kannalta toivotun lopputuloksen havainnollistamisessa ja sisäistämisessä voidaan käyttää mielikuvia helpottamaan taidon oivaltamista ja oppimista. Mielikuvasta, kuten esimerkiksi kyykätessä ”istu tuolin reunalle”, on helpompi saada kiinni kuin ajatuksesta ”koukista lonkkaniveltä”.

2 Suorituksen havainnointi

Harjoitteen läpikäymisen jälkeen valmennettava kokeilee harjoitetta ja valmentaja havainnoi suoritusta. Aktiivisen havainnoinnin avulla voidaan antaa valmennettavalle hyvä palaute. Onnistunut havainnointi vaatii sen, että valmennettava hallitsee opetettavan asian ja osaa antaa ydinkohdista palautetta.

3 Palaute

Valmennettava tarvitsee säännöllistä palautetta. Vain rakentavan ja kehittävän palautteen avulla asiakas voi kehittyä ja viedä toimintaa nousujohteisesti eteenpäin. Kannustava palaute auttaa myös epäonnistumisten ja vastoinkäymisten yli. Palautteen annossa tulisi pyrkiä yksityiskohtaiseen ja 1–2 asiaa kerralla käsittelevään positiivisesti väritettyyn palautteeseen.

Kun valmennettava harjoittelee liikettä, anna hänen tehdä muutama toisto ennen kuin puutut asiaan. Mikäli väärässä suoritustekniikassa ei ole välitöntä loukkaantumisriskiä, niin anna valmennettavan tehdä ensin sarja loppuun ja anna vasta sitten kehitysehdotukset. Korjaa vain 1–2 asiaa kerrallaan ja pyydä valmennettavaa keskittymään seuraavaksi niihin.

jerryhietaniemi
Artikkelin kirjoittaja on liikuntapedakogiikan opiskelija ja personal trainer Jerry Hietaniemi.

Vaihtoehtoisesti voit ohjata liikettä suorituksen aikana parempaan suuntaan joko sanallisesti tai ohjaamalla valmennettavan liikeratoja kosketuksella. Muista kuitenkin aina pyytää lupa ennen kuin kosketat valmennettavaasi. Kun ohjaat liikettä suorituksen aikana, tee se niin, ettet keskeytä suoritusta. Voit esimerkiksi aloittaa lauseesi ”jatka vain suorittamista… mutta pyri työntämään polviniveliä enemmän ulospäin kohti jalkateriä”. Palautteen antaminen on taito, joka kehittyy antamalla sitä.

Valmennustapaamisella voit antaa palautetta muun muassa harjoitukseen valmistautumisesta, jokaisen harjoitteen ydinkohdista, hyvästä yrittämisestä, asenteesta ja lopuksi vielä yleisesti tapaamisesta. Pue palautteesi aina positiiviseen muotoon. Tarjoa valmennettavalle ensin kehityskohde ja päätä palautteesi positiiviseen kehuun. Mikäli suoritus oli kaikin puolin hyvä, anna sen kuulua.

Lue koko Ohjaamisesta valmentamiseen -opas Trainer4You-tietopankissa.

Opas vastaa mm. kolmeen menestyvän personal trainerin kannalta keskeiseen kysymykseen:

  • Miten hankin asiakkaita?
  • Miten valmennussuhde etenee?
  • Miten ylläpidän asiakkaan motivaatiota?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here