Artikkelin kirjoittajina on Trainer4Youn ravitsemusasiantuntija Jonna Heinonen ja myyntijohtaja Niko Sandell.

Trainer4Youn asema eurooppalaisessa personal trainer -kentässä on vahva niin koulutettujen personal trainereiden kuin yhteistyöverkostommekin johdosta. Tällä kertaa pääsimme osaksi EU-hanketta, jossa käsitellään personal trainereiden asemaa anoreksiapotilaiden hoidossa.

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää anoreksiahoitoon erikoistuneet lääketieteen ammattilaiset, kuten lääkärit, psykologit ja ravitsemusterapeutit personal trainer -ammattilaisten kanssa. Tarkoituksena on luoda ohjeistus liikunta-alan ammattilaisille, jotta he pystyisivät tukemaan anoreksiaa sairastaneiden henkilöiden toipumista omalla toimialallaan.

Asiantuntijoita ympäri Eurooppaa

Ammattilaisia tapahtumaan kokoontui yhteensä 16 Euroopan maasta, ja keskustelu olikin aika ajoin jopa kipinöivää. Lopputulos oli kuitenkin erittäin hyvä ja saimme raamit ohjeistukseen, jota lähdemme yhteisymmärryksessä kehittämään eteenpäin. Seuraava tapaaminen onkin jo toukokuussa. Jo ennen sitä hankkeen työryhmä saapuu Suomeen tutustumaan anoreksian hoitopolkuun.

Syy, miksi yhteiseurooppalaisia raameja anoreksiapotilaiden hoitoon halutaan lähteä kehittämään, on selkeä. Sairauden toipumisvaiheessa potilaat suuntaavat usein katseensa kuntokeskuksiin ja personal trainer -palveluiden pariin, jolloin personal trainereiden tulee olla valveutuneita ja tietoisia käytänteistä, joita kyseisten asiakkaiden kohdalla pitää ottaa huomioon.

sandell-01
Niko Sandell Kroatian yleisradion tv-haastattelussa.

Liikunta osana anorektikon hoitopolkua

Parhaimmillaan liikunta auttaa anoreksiapotilasta hahmottamaan uudestaan omaa kehoaan ja tietyt liikuntalajit auttavat kehonkuvan uudelleen rakentamista. Liikunta-alan ammattilaisten on myös yhtä tärkeää tiedostaa liikunnan aiheuttamat sudenkuopat syömishäiriöissä.

Personal trainerin on ymmärrettävä se, millaisten keinojen, apuvälineiden ja ammattilaisverkoston hyödyntäminen edesauttaa anoreksiaa sairastaneen henkilön toipumista. Anoreksian hoitaminen on moniammatillista, mikä tarkoittaa hoitopolun laajentumista myös sairaalaympäristön ulkopuolelle. Juuri tähän Brighter side of exercise -hanke tähtää.

Hanke on hyvä esimerkki liikunta-alan ja terveydenhuollon rajapintojen yhdistymisestä. Tällä ja monilla muilla vastaavanlaisilla hankkeilla edesautetaan alojen yhteistyön vahvistumista sekä pyritään luomaan toimivia käytäntöjä terveydenhuollon ja liikunta-alan ammattilaisten apuvälineiksi.

heinonen-sandell
Trainer4Youn ravitsemusasiantuntija Jonna Heinonen (vas.) ja myyntijohtaja Niko Sandell.

Hankkeissa on aina mukana ammattilaisia molemmin puolin. Näissä hankkeissa luodaan konkreettiset ohjeet, joita pystytään viemään yksittäiselle personal trainerille tai terveydenhuollon ammattilaiselle jokapäiväiseen käyttöön.

Tästä ja muista tulevista yhteiseurooppalaisista projekteista sekä Trainer4Youn yhteistyöstä Eurooppalaisessa liikunta-alan kentässä voit lukea tulevina kuukausina lisää blogistamme, sekä uutena tulokkaana Trainer4Youn LinkedInistä.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here