Elämänturva on LähiTapiolan uusi strategia, jossa tavoitteena on muuntua vakuutus- ja finanssipalveluja tarjoavasta yhtiöstä elämänturvayhtiöksi, laajentamalla toimintaa ennakointipalveluihin sekä erilaisiin turvallisuus-, riskienhallinta- ja hyvinvointiratkaisuihin.

LähiTapiola aikookin erottua kilpailijoistaan juuri ennakoivalla otteella sekä kohtaamisiin perustuvalla palvelulla, kun samaan aikaan monet kilpailijoista karsivat konttoriverkostoaan ja siirtyvät palvelemaan asiakkaitaan lähes yksinomaan verkon kautta.

Hyvivointivalmennus osaksi vakuutustuotteita

LähiTapiolan tavoitteena on kilpailijoistaan poiketen perustaa Suomeen 40-60 täysin uudentyyppistä elämänturvakonttoria, joissa asiakas saa vakuutuksiin kytkeytyviä terveyden, hyvinvoinnin sekä turvallisuuden palveluja. Lisäksi LähiTapiola perustaa eri puolille maata parikymmentä elämänturvataloa, joihin kootaan erilaisia terveys- ja hyvinvointipalveluja saman katon alle.

LähiTapiola on tuonut hiljattain markkinoille myös uusia palveluita, kuten älyhenkivakuutus-palvelukonseptin, jossa vakuutusyhtiö kannustaa sekä valmentaa vakuutuksen ottajaa muuttamaan elintapojaan terveellisimmiksi. Vakuutusturvan lisäksi kokonaisuuteen kuuluu parempiin elämäntapoihin auttavia hyvinvointipalveluita. Uusimpana lisänä asiakkaiden pyynnöstä palveluihin on lisätty Trainer4Youn toteuttama hyvinvointivalmennus, liikunta- ja ravitsemusaiheisten webinaarien sekä verkkokurssien muodossa. Asiakas saa siis työkaluja sekä tukea oman hyvinvointinsa edistämiseksi ja vakuutusyhtiön näkökulmasta riskit vähenevät, kun ihminen ottaa itse vastuuta hyvinvoinnistaan.

Iso omenan pilotti vahvisti uskoa elämänturvaan

Uutta elämänturvakonseptia pilotoitiin ensimmäisenä syys-joulukuussa 2016 kauppakeskus Iso Omenan elämänturvakonttorissa, Espoossa. Pilottiin sisältyi konttorin henkilökunnan kouluttaminen oman hyvinvoinnin asiantuntijoiksi sekä ns. Hyvinvointiagenteiksi Trainer4Youn Hyvinvointivalmentaja -koulutuksella. Aidon kiinnostuksen ja innostuksen lisäksi koulutus valmensi henkilöstön ottamaan hyvinvoinnin puheeksi sekä tarjoamaan asiakkaille matalan kynnyksen elintapaneuvontaa.

Varsinainen personal trainerin toteuttama hyvinvointivalmennus tarjottiin ilmaiseksi noin 30 LähiTapiolan asiakkaalle. Puhelimella kontaktoiduista asiakkaista noin puolet tarttui hyvinvointivalmennukseen. Kolmen kuukauden mittainen, Trainer4Youn tuotteistama valmennus sisälsi alkuhaastattelun ja –mittauksen sekä omaharjoittelujakson, jonka tueksi asiakas sai testipalautteeseen liittyvän liikuntaneuvonnan, viikoittaiset liikunta- ja ravitsemusvinkit sekä Trainer4Youn Tie tuloksiin –verkkokurssin ja hyvinvoinnin tietopankin käyttöönsä. Pilottiin sisältyi myös personal trainerin pitämiä hyvinvointiluentoja.

lahitapiola_blogi

”Ison Omenan hyvinvointivalmennus vahvisti uskoa siitä, että hyvinvointipalvelut sopivat erinomaisesti vakuutusyhtiön tarjontaan. Sen vahvistivat myös 100 % pilottiin osallistuneista kirjallisella palautteellaan. Heistä jokainen oli palautteen mukaan tyytyväinen hyvinvointivalmennukseen ja lähes jokainen suosittelisi vastaavaa palvelua ystävälleen”, toteaa pilotista vastannut Sami Sallinen. Osallistujista 30 –vuotias naishenkilö totesikin seuraavasti: ”Pidin tätä liian hyvänä ollakseen totta. Ajattelin, että missä vaiheessa tulee lasku perään”, jota perheenisä vahvisti palautteellaan: ”Ehdottomasti hyvä idea! Tällaista toivoisi lisää. Joskus edes saa vastinetta rahoilleen”.

Vakuutusyhtiön näkökulmasta hyvinvointitapaamiset osoittautuivat erinomaiseksi keinoksi houkutella uusia ja jo olemassa olevia asiakkaita elämänturvakonttorille. Hyvinvointiteemaan panostaminen lisäsikin pilotin osalta merkittävästi muun muassa henkituotteiden myyntiä ja sijoitusvinkkien kysyntää.

”Kokemuksen myötä koko henkilökunta pystyi hyödyntämään kahden päivän Hyvinvointivalmentaja -koulutusta oman hyvinvointinsa edistämisessä, mutta myös asiakaskohtaamisissa, elintapavinkkejä tarjoamalla sekä hyvinvointipalveluja suosittelemalla. Työntekijöiden keskuudessa elintapavinkkien tarjoaminen ja hyvinvointipalveluiden suosittelu koettiinkin työn merkitystä lisäävänä ja työtä rikastavana tekijänä. Ison Omenan hyvinvointipilotti tukee siis hienosti LähiTapiolan unohtumaton asiakaskokemus –palvelulupausta – niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin puolelta.” Sami Sallinen summaa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here