Olin vastikään luennoimassa Messukeskuksessa Farmasianpäivillä liikunta- ja ravitsemusneuvonnan mahdollisuuksista apteekkikentällä. Aihe herätti paljon mielenkiintoa, aitoa innostusta, mutta myös useita kysymyksiä. Mitä tarjottavaa Trainer4Youlla sekä personal trainingilla on apteekeille ja mitä kysymyksiä aiheesta nousi esille?

Tässäpä vastaukset yhdessä paketissa.

Elintapaneuvontaa lääkekonsultaation rinnalla

Apteekeilla on epäreilu etulyöntiasema. Mitäkö tarkoitan? Sitä, että apteekeilla on jo valmiiksi asiakkainaan ne henkilöt, joista liikunta- ja hyvinvointialan toimijat vain haaveilevat. Tarkoitan siis sitä ihmisjoukkoa, joka ei pääosin ole kuntokeskusten ja liikunta-alan toimijoiden asiakaskuntaa, mutta henkilöitä, jotka todella hyötyisivät pienistäkin elämäntapavinkeistä ja matalan kynnyksen terveysvalmennuksesta.

Itse asiassa apteekin palvelukonseptikin on kuin luotu elintapaneuvontaan. Kun asiakas kohdataan yksilönä hyllyjen välissä, antaa se mahdollisuuden neuvojen, vinkkien ja lisämyynnin toteuttamiseen siinä sivussa eli lääkekonsultaation rinnalla.

Ilmainen elintapaneuvonta lisää kokemusten mukaan asiakkaan ostovolyymiä ja asiakastyytyväisyyttä sekä -uskollisuutta. Asiaan kannattaa siis asennoitua uhkien sijaan mahdollisuutena, jolla apteekki kykenee erottautumaan, lisäämään perustuotteidensa myyntiä sekä valjastamaan käyttöönsä täysin uuden liiketoiminnan tarjoamat mahdollisuudet.

Voidaanko liikunta ja elintavat ottaa puheeksi lääkekonsultaation rinnalla?

Hyvä kysymys! Onko siis sopivaa vinkata ylipainoiselle asiakkaalle ravitsemusmuutoksesta, diabeteslääkkeitä ostavalle lihaskuntoharjoittelusta, niska-hartiavaivaiselle kuntouttavista liikkeistä ja verenpainepotilaalle aerobisen liikunnan tärkeydestä? On ja ei.

Liian suoraviivainen, saarnaava ja syyllistävä asian esille ottaminen kääntyykin varmasti itseään vastaan. Sen sijaan välittävä, kuunteleva ja pehmein hansikkain toteutettu puheeksi ottaminen saa asiakkaan varmasti ensin kertomaan, sitten kuuntelemaan ja viimein toteuttamaan apteekkihenkilökunnan tarjoamia vinkkejä sekä neuvoja.

Tarvitseeko henkilökunnan kouluttautua täysverisiksi personal trainereiksi?

Ei missään tapauksessa. Yhden tai muutaman henkilön kouluttaminen personal traineriksi saakka voi toki olla tarkoituksenmukaista, mutta isossa kuvassa parhaiten toimii huomattavasti kevyempi koulutus.

Hyvinvointivalmentajakoulutus valmentaa osallistujat oman hyvinvointinsa parhaiksi asiantuntijoiksi. Se antaa myös hyvät valmiudet ns. vertaistreenarina toimimiseen eli arkisten elintapavinkkien tarjoamiseen lääkekonsultaation rinnalla. Kun apteekkihenkilökunta innostuu, oivaltaa ja ryhtyy itse toteuttamaan pieniä, terveyttä edistäviä rutiineja arjessaan, on niistä luonnollista keskustella myös asiakkaiden kanssa.

Hyvinvointivalmentajakoulutus toimii siis samalla erinomaisena työhyvinvointitekona eli panostuksena oman apteekkihenkilökunnan terveyteen, hyvinvointiin, työtyytyväisyyteen sekä henkilöstötuottavuuteen. Se viestii myös välittävää kuvaa työnantajasta sekä toimii kokemustemme mukaan myös kilpailuetuna uuden henkilökunnan rekrytoinnissa ja sitouttamisessa.

Motivaatiota omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ei voidakaan kaataa ulkopuolisen toimesta vastaanottajien päälle, vaan se jalkautuu parhaiten työyhteisöön sisältä päin, hyvinvointiagentteja/ vertaistreenareita kouluttamalla. Innostunut, hyvinvoiva ja energinen henkilökunta on yrityksen tärkein voimavara ja paras keino saada myös asiakkaat innostumaan sekä sitoutumaan.

Erittäin hyväksi käytännöksi on osoittanut joidenkin henkilöiden kouluttaminen personal trainereiksi ja ravintovalmentajiksi asti. Näin asiakas voidaan tarvittaessa ohjata apteekin sisällä liikunta-ja ravintoneuvonnan ammattilaiselle, jolloin asiakas saa kattavampaa sekä kokonaisvaltaisempaa palvelua ja apteekki täysin uuden liiketoimintapotentiaalin hyödynnettäväkseen.

Muuttuvatko apteekit kuntosaleiksi?

Se ei suinkaan ole tarkoitus. Kuntosaleille ja -keskuksille on oma paikkansa ja asiakasryhmänsä. Tämä noin 20 prosenttia jo valmiiksi aktiivinen ja liikkuva porukka ei olekaan apteekkien näkökulmasta tärkeintä asiakaskuntaa. He noutavat lisäravinteensa luontaistuotekaupoista ja hankkivat liikuntapalvelunsa kuntokeskuksista.

Sen sijaan edellä mainittujen, liikuntapataan pudonneiden 20 prosentin alapuolella, on se 80 prosentin joukko, jolle liikunta ei vielä ole muodostunut elämäntavaksi, terveelliset rutiinit eivät vielä ole juurtuneet arkeen ja sairaus, vaiva tai kohonnut riski sairastumiseen saa henkilön asioimaan säännöllisesti lähiapteekissa.

Tälle liikunta-aktiivisuuden kanssa jojoilevalle ja aloittamisen vaikeuden kanssa kamppailevalle kohderyhmälle matalan kynnyksen neuvonta-, tuki- ja ohjauspalvelut toimivatkin parhaiten. Eikä ohjeiden ja neuvojen tarvitse olla maailmaa syleileviä. Mitä pienempiä, arkisempia ja helpommin toteutettavia ne ovat, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ne juurtuvat arkeen terveyttä edistäviksi elämäntavoiksi.

Mitä asiakas saa elintapaneuvonnasta?

Se varmasti tuli jo selväksi, että asiakas saa hyvinvointikoulutetun henkilökunnan toimesta matalan kynnyksen elintapaneuvontaa lääkekonsultaation rinnalla. Hän saa siis mahdollisuuden vaikuttaa oireiden ohella myös ongelman aiheuttajaan.

Parhaimmillaan asiakas saa myös apteekin tuotteistamien terveysvalmennuspalveluiden mahdollistamana selvästi kokonaisvaltaisempaa ja kattavampaa hyvinvointia edistävää palvelua, esimerkiksi seuraavien palvelutuotteiden muodossa (joiden tuotteistamisessa olemme mielellämme käytettävissä). Pienryhmävalmennuksiin osallistuessaan asiakas saa myös vertaistukea sekä sosiaalisia kohtaamisia, jotka voivat olla erityisen mieluisia esimerkiksi ikääntyneiden henkilöiden mielestä.

Millaisia terveysvalmennuspalveluja apteekki voi tarjota?

Ilmaisina maistiaisina toimivat hyvinvointikyselyt, luennot ja hyvinvointitapahtumat auttavat apteekkia markkinoimaan, tiedottamaan sekä tutustuttamaan asiakaskuntansa uusiin palveluihinsa.

Yksilölliset testit ja mittaukset (esim. kehonkoostumusanalyysi) sekä liikunta- ja ravitsemusneuvonta sen sijaan avaavat jo mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan varsin pienin panostuksin. Niiden toteuttamiseen tarvitaan ainoastaan koulutuksen tarjoama, riittävä elintapaneuvontaosaaminen sekä muutaman neliön kokoinen, rauhallinen tila neuvontaan ja mittauksiin.

Personal training- ja pienryhmävalmennuksia (esim. diabetesvalmennus, verenpainevalmennus, seniorivalmennus) voidaan sen sijaan tarjota esimerkiksi lähellä sijaitsevan liikuntakeskuksen tiloissa tai samassa kiinteistössä sijaitsevissa luento- ja kokoustiloissa.

Mitä apteekki saa panostaessaan henkilönsä kouluttamiseen?

Kilpailun kiristyessä liikunta- ja ravitsemusneuvontapalvelut toimivat mainiona erottautumistekijänä, jotka lisäävät kokemusten pohjalta asiakastyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta, mutta luovat myös syyn käydä useammin suosikkiapteekissa.

Elintapaneuvontapalvelut voivat toimia myös uusasiakashankintakeinona, jotka avaavat täysin uuden liiketoimintapotentiaalin. Vähintään yhtä tärkeää on tiedostaa se, että ne lisäävät myös keskimääräistä ostovolyymiä apteekissa asioivaa henkilöä kohden.

Riku Aalto
Artikkelin kirjoittaja on Riku Aalto, Trainer4Youn perustajajäsen ja personal trainingin uranuurtaja Suomessa.

Hyvinvointipalveluihin panostaminen viestii ulospäin myös aidosti välittävää yrityskuvaa ja mikä hienointa, tarjoavat imagon kiillotuksen lisäksi myös aidon mahdollisuuden vaikuttaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan hyvinvointiin. Suomalaisten kansanterveyden, hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen onkin varmasti yhteinen missiomme, jonka vuoksi kannattaa kääriä hihat ja tehdä aitoa yhteistyötä!

Tutustu personal trainer -koulutukseemme klikkaamalla kuvasta

ammattinapt

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here