Mikko Törmälehto

Mikko Törmälehto on pohjakoulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri (LitM), liikunnanohjaaja (YAMK, valmennuksen koulutus) ja ammattivalmentaja. Lisäksi Mikko on suorittanut myös terveystieteiden perus- ja aineopinnot. Pro Gradu -tutkielmansa hän on tehnyt liikuntamotivaatiosta. Mikko on hurtin huumorin omaava, aikaansaava ja tiedonjanoinen liikunta-alan ammattilainen, joka omaa monipuolisen työkokemuksen ja opiskeluhistorian liikunta-alalta.

Mikko on toiminut liikunnanohjaajana niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Lisäksi kokemuksia on karttunut eri lajien urheilijoiden fysiikkavalmennuksesta sekä yritysten henkilöstön valmentamisesta.

Kouluttajana Mikko pyrkii auttamaan opiskelijoita erottamaan merkityksellisen ja toissijaisen tiedon toisistaan. Mikko kiteyttää ydinajatuksensa seuraavasti: ”Ei ole järkevää olla hyvä asioissa, joilla on marginaalinen merkitys kehittymisellesi. Sen sijaan on hyvä olla taitava asioissa, joista saatava hyöty on suurin!”

Kouluttajana Mikko on energinen, asiastaan innostunut sekä käytännönläheinen. Tavoitteena Mikolla on myös sytyttää opiskelijoissa oppimisen kipinä ja innostus omaehtoiseen opiskeluun. Mikko näkee jatkuvan kouluttautumisen elinehtona liikunta-alalla, jos mielii pysyä kehityksen kärjessä. Mikko kouluttaa pt-putken kolmea ensimmäistä lähijaksoa (toiminnallinen anatomia, harjoittelun kokonaisohjelmointi + psyykkinen valmennus sekä kestävyys) sekä Psyykkinen valmentaja -koulutuskokonaisuutta.

Lue Mikon tarinasta Trainer4You kouluttajaksi lisää blogistamme!