Tämän tekstin lukemiseen juuri Sinun kannattaa käyttää hetki aikaasi, takaan sen!

Personal trainer alaa on joskus kuvailtu villiksi. Vaikka kaukaisessa menneisyydessä tämä on ehkä ollutkin ainakin osittain totta, niin nykypäivänä tilanne on täysin toisenlainen. Alalle opiskelevan henkilön arjen täyttää erilaisten harjoittelun toimintamallien, liikuntafysiologian, ravitsemuksen ja psyykkisen valmennuksen opiskelu. Konkarin arjen täyttävät asiakastapaamisten aikatauluttaminen, harjoitusten suunnittelu ja mahdollisesti oman yrityksen palveluiden myynti ja markkinointi sekä muut yrittäjän velvollisuudet. Kumpikin heistä tekee arvokasta työtä keskittymällä täysillä ja ammattimaisella otteella käsillä oleviin asioihin. Molemmat ovat myös arvokkaita alan tunnettavuuden ja ammattimaisuuden sanansaattajia.

Myös taustalla tapahtuu paljon asioita. PT-alan edistämiseksi ja tunnustamiseksi työskennellään niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kirjoittaessani tätä tekstiä olen Varsovassa Puolassa ja alkamassa on EuropeActiven organisoima International Standards Meeting 2018. Aiheena on Future Proofing the Fitness Sector: assuring quality in a diverse European environment. Tiivistetysti siis kansainvälisen tason seminaari, jossa jaetaan parhaita käytäntöjä ja ideoita alamme laadun ja tunnettavuuden varmistamiseksi. Käsiteltävät asiat siis tavalla tai toisella koskettavat alun esimerkki henkilöiden arkea. Tästä syystä on hyvä kerrata mitä kaikkea taustalla onkaan tapahtunut ja miten juuri Sinä voit myös olla vaikuttamassa asioihin.

Kansallista edunvalvontaa ja koulutusstandardeja

Kansallisella tasolla alamme edunvalvontaa toteuttaa Suomen Kunto- ja Terveysliikuntakeskusten yhdistys eli tuttavallisesti SKY ry. Seuraavaksi kerron neljä kohtaa joiden takia Sinun kannattaa ja tulee olla kiinnostunut SKY ry:n toiminnasta!

1.

Eduskunnassa on ollut esillä esitys liikunnan arvonlisäverokannan yhtenäistämiseksi alempaan 10% verokantaan. SKY ry on taho, joka on liikunta-alan ammattilaisten edustajana mukana tässä keskustelussa ja työskentelee tavoitteenaan saada tämä toteutumaan. Liikuntapalveluiden arvonlisäverotus on parhaimmillaankin ollut erittäin sekavaa, joten verokannan muutos ja yhtenäistäminen olisi erittäin merkittävä edistysaskel.

2.

SOTE uudistus herättää varmasti erilaisia tunteita mutta liikunta-alalla toimivan ja Auktorisoitu Personal trainer rekisterissä olevan henkilön kannalta asiasta löytyy myös paljon positiivista. SOTE uudistukseen nimittäin liittyy henkilökohtaisen budjetin palvelumalli, jossa maakunnat voivat tarjota asiakkaalle terveyttä tukevia palveluja ns. henkilökohtaisen budjetin kautta. Tähän liittyen maakuntiin on syntymässä rekisteri terveydenhuollon edustajille sekä erillinen rekisteri jossa olisi listattuna esimerkiksi liikuntapalveluita alueella tarjoavat ja osaamisensa todentaneet toimijat. Henkilökohtaisen budjetin palvelukuvausmallissa todetaan seuraavasti: ”Asiakkaiden kanssa voidaan sopia esimerkiksi Auktorisoidun APT-personal trainerin tai liikunta-alan peruskoulutuksen suorittaneen henkilön antamista palveluista osana sosiaalista kuntoutusta ja sen toteuttamistapaa.” APT Auktorisoituun personal trainer -koulutukseen osallistuneena voit liittyä tähän rekisteriin ja olet tulevaisuudessa mukana palveluntarjoajissa.

3.

Personal trainer nimike on ollut pitkään titteli, jota kuka vain on voinut käyttää myöskin ilman minkäänlaista asiaan liittyvää koulutusta. Tämä on ongelma niin itse alan kuin arvokasta kenttätyötä ja asiakaskohtaamisia päivittäin tekevien personal trainereiden kannalta. Tähän asiaan on kulisseissa tartuttu ja merkittäviä askeleita asian parantamiseksi on otettu! SKY, sekä APT auktorisoidut koulutustahot, ovat yhdessä Opetushallituksen pyynnöstä esittäneet Auktorisoitu Personal trainer nimikkeen lisäämistä kansalliseen tutkintonimikkeiden viitekehykseen. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi sitä, että kansallisella tasolla koulutuksen laadusta huolehtisi kolme merkittävää tahoa, eli EuropeActive, Auktorisoitu Personal trainer rekisteri, jota SKY hallinnoi sekä Suomen Opetushallitus. Tässä kohtaa puheet alan villistä luonteesta voidaan viimeistään kuopata syvälle ja auktorisoitujen koulutustahojen toiminta jatkuu entistä tarkemmin valvottuna.

4.

Suomalainen Auktorisoitu koulutus sekä osaamisen todentaminen, ovat ehdottomasti tätä päivää ja tulevaisuudessa tämä tulee olemaan arkipäivää jokaisella alalla. Opetushallituksen toteuttaman ammatillisen koulutuksen reformin myötä on myös liikunta-alalla tapahtunut isoja päivityksiä muun muassa kokonaan uusien tutkintorakenteiden ja -kokonaisuuksien muodossa. SKY hallinnoi Suomen kansallista koulutusten auktorisoinnista vastaavaa tahoa, eli Auktorisoitujen Personal trainerien rekisteriä, lyhyesti siis APT-rekisteriä. APT-rekisterin työryhmässä on jäseninä koulutustahojen edustajia sekä alan merkittäviä toimijoita.

Auktorisointi on jatkuva prosessi, jossa säännöllisin väliajoin jokaisen koulutustahon toiminta, oppisisältö ja prosessit tarkistetaan. Auktorisointi prosessissa koulutustoiminnan johdonmukaisuus ja tulokset myös tarkistetaan säännöllisesti. Liikunta- sekä terveydenhoitoalan toimijat ovat myös alkaneet hyödyntämään tätä rekisteriä ja yhä useammin personal trainer alan osaavia ja ammattitaitoisia henkilöitä etsitäänkin erilaisiin työtehtäviin juuri kyseisestä rekisteristä. APT-rekisteriin pääset tutustumaan ja rekisteröitymään oheisen linkin kautta: https://apt-personaltrainer.fi/ptn-hakulomake/

SKY:n edustajat toimivat tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa edistääkseen alan koulutustoimintaa. Allekirjoittanut on mukana muun muassa Opetushallituksen Liikunnan ja valmennuksen työelämätoimikunnassa, jonka tehtävänä on varmistaa liikunta-alan ammatillisten koulutusten laatukriteerien täyttyminen.

 

Kansainvälistä toimintaa koko alan hyväksi.

SKY ja sen alaisuudessa toimiva Auktorisoitu Personal trainer rekisteri ovat siis kansallisesti merkittäviä tahoja, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä kansainvälisen organisaation EuropeActiven kanssa. Kansainvälisestikin olemme mukana kaikissa isoimmissa alaamme vaikuttavissa kokouspöydissä.

Kansainvälisellä tasolla liikunta-alan edunvalvontatahoina toimivat EuropeActive sekä European Register of Exercise Professionals, lyhyesti, Ereps-rekisteri. Kansainvälisellä tasolla järjestetään säännöllisesti tapaamisia eri maiden auktorisoitujen koulutustahojen sekä kansallisten rekistereiden edustajien kanssa, joissa käydään läpi parhaiksi havaittuja käytäntöjä sekä ideoidaan ja kehitetään uutta.

Tämän kertaisessa International Standards kokouksessa keskustellaan mm. kansainvälisesti yhtenäisen osaamisen todentamiseen tähtäävän lisenssikokeen rakenteesta. Seuraavassa myös muutama kohta miksi Europeactiven toimista kannattaa olla kiinnostunut:

 

1.

EuropeActive on EU-tason edunvalvontataho. Se toteuttaa säännöllisesti tutkimuksia alan tilanteesta ja seuraa EU-tasolla alan kehittymistä. EuropeActive myös hallinnoi ja päivittää kansainvälisiä koulutusten sisältöstandardeja. Tiesitkö esimerkiksi, että Suomessa 30-64 vuotiaista vain 56% liikkuu riittävästi? Alan osaaville toimijoille on siis edelleen todellakin tarvetta. Lisää EuropeActiven toimista voit luke täältä: http://www.europeactive.eu/

2.

Mikael Witick on Trainer4Youn palvelujohtaja ja aktiivinen personal training alan kehittäjä.

EuropeActive hallinnoi kansainvälistä osaamisen todentamisen rekisteriä eli European Register of Exercise Professional, lyhyesti EREPS-rekisteriä. Mikäli tavoitteenasi on lähteä ulkomaille töihin, on tämä rekisteri keinosi todentaa osaamisesi toisessa maassa. Suomessa liittymällä APT-rekisteriin, pääset samalla myös kyseisen EREPS rekisterin listoille.

Ole mukana vaikuttamassa

Taustalla tapahtuu paljon asioita, jotka pikkuhiljaa byrokratian kautta jalkautuvat alalle kaikkien eduksi ja hyödyksi. Kansallisella tasolla osaamisen todentaminen ja ensiaskeleet Opetushallituksen astumiseksi mukaan koulutustoimintaan ovat merkittäviä asioita, joista on hyvä olla tietoinen.

Trainer4You on aktiivisesti mukana jokaisessa edellä mainituissa kohdassa viemässä alaamme eteenpäin ja Sinulla Auktorisoidun Personal trainer koulutuksen käyneenä alan ammattilaisena on mahdollisuus olla tässä työssä mukana. Mitenkö?

Rekisteröidy APT-rekisteriin ja pääset mukaan toimintaan.

SKY:n toimintaan, uutisiin ja materiaalipankkiin pääset tutustumaan heidän kotisivuillaan.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here